Arkiv | juni, 2012

– Dropp multikulturalismen

Vi bør heller snakke om frihet og mangfold, mener Timothy Garton Ash, professor i europeisk historie ved Universitetet i Oxford. – Du er i Oslo for å snakke på en konferanse om multikulturalisme. Jeg blir stadig mer forvirret av dette ordet. – Jeg også. Folk legger helt ulike ting i multikulturalisme. Snakker vi om en sosial […] LES MER

Siste replikk

Geir Lippestad gjorde en solid jobb som djevelens advokat. Breivik torpederte forsøket med å utbrodere sin parallelle virkelighet. – Det verste, sa Anders Behring Breivik, og så opp fra notatene for første gang på en lang stund. – Det verste av alt er å bli ignorert, sa terroristen med det grandiose selvbildet under sin sluttreplikk […] LES MER

Tvilens tvangstrøye

Aktoratet valgte nærmest motvillig den tryggeste utveien og sparket ballen videre til Stortinget. Det er lite trolig at dommerne vil være mer dristige. – Påtalemyndighetens klare syn er at denne saken skal behandles som alle andre straffesaker, innledet statsadvokat Inga Bejer Engh under gårsdagens prosedyre. –  Og det har ikke alltid vært like enkelt, la […] LES MER

Stakkars jorden

Miljøtoppmøtet i Rio er en varslet – om enn stivpyntet – fiasko. Verdens ledere er ute av stand til å gjøre det de vet de må. USAs president Barack Obama er ikke i Rio de Janeiro denne uken. Det kan skyldes innenrikspolitiske problemer. Men det er også mange andre som har droppet turen til Rio […] LES MER

Tidligere forebygging

Problem med rus og psykiatri synes å øke i den videregående skolen. Da må forebyggingen settes inn på langt lavere klassetrinn. Det høres dramatisk og nesten utrolig ut at 70 prosent av ungdommene som dropper ut av videregående skole begrunner det med rus, psykiatri eller begge deler. Tallene må tas med en klype salt, all […] LES MER

Valget fortsatt åpent

Spørsmålet er hva som veier tyngst for velgerne, misnøyen med regjeringen eller frykten for Frp. Han ventet til han ble spurt, men da var Jens Stoltenberg også rask: Problemet med alternativet opposisjonen tilbyr velgerne, er at Høyre og Fremskrittspartiet ikke har avklart grunnlaget for den økonomiske politikken. Hvor mye mer av oljeformuen skal egentlig brukes? […] LES MER

Tvilstilfelle

Den eneste klare konklusjonen Aspaas og Tørrisen har styrket, er at Breivik sprenger alle grenser. – Vi finner grunn til å understreke at Breivik fremstår som et særtilfelle, sa Agnar Aspaas da han nærmet seg slutten av psykiaterduoens utlegning i retten i går. Breiviks avsindige handlinger og avstumpethet skiller seg fra alt han har møtt. […] LES MER

Enda litt mer tid

To valg i helgen peker mot stabilisering, men EU er fortsatt i grunnleggende fare.  På mange bilder likner de hverandre, seierherrene fra helgens valg i Europa: Antonio Samaras og Francois Hollande. Hollandes seier er mest imponerende. Etter at han vant presidentvalget, fulgte sosialistpartiet hans opp med å vinne rent flertall i parlamentet. Dermed kan Hollande […] LES MER

Egypt på nye vegar

Same kva utfallet av sundagens presidentval blir, er Egypt varig endra etter den arabiske våren. Militærrådet kan ta siste stikk etter valet i Egypt. Valdeltakinga var ikkje overtydande stor, og veljarane er splitta i to om lag like store blokker. Fleire signal tyder på at det styrande militærrådet kan koma til å bryta lovnaden om […] LES MER

På tide å rokke ved den heilage veksten?

Tidlegare tenkte ein at økonomisk vekst skulle tene til at fleire skulle kunne kjøpe ting dei trong. No har auka forbruk vorte middelet for vidare vekst, og dette trugar miljøet på jorda.   Lønnsveksten skal verte høgare dei neste åra ifølgje Statistisk sentralbyrå sine prognosar (BT 08.06.). Det er åra fram til 2015 dei tek […] LES MER