Ikke sinne, men maskulin fasthet

En mann må forholde seg til det dypereliggende og tidsuavhengige begrepet maskulinitet for å finne ut hvem han er og hvem han skal være.

 

KLARHET OG GRENSER: Barn og voksne trives bedre med mennesker som kan oppvise personlig maskulinitet, skriver Arild Brock. Akilles (bildet) var en av antikkens faste og handlekraftige mannsskikkelser.¨ILLUSTRASJON: GRESK SKULPTUR, LOUVRE/WIKIMEDIA

 

Det snakkes for tiden om sinte menn. Disse skal være misfornøyde med feminisme og likestilling. Hvilke maskuline verdier er det de mener går tapt? Dette spørsmålet stiller sosiolog og feminist Cathrine Holst i den aktuelle boka «Motgift».

Norske ledere feminiserte
Spørsmålet fra Holst bør ikke stå ubesvart. Et bidrag til svar finnes i en europeisk undersøkelse (European Employee Index) som viser at i Norge er hver tredje medarbeider misfornøyd med sin sjef. Om lederne heter det i denne forbindelse: Svakhetene viser seg når. lederne skal fremstå som besluttsomme og tydelige, gi de ansatte noe konkret å strekke seg etter og. følge opp forventninger og bidra til medarbeidernes faglige utvikling.
På disse områdene gjør norske ledere en så dårlig jobb at det rammer arbeidsglede og motivasjon. Daglig leder Even Bolstad i HR Norge oppsummerer undersøkelsen slik: … det (er) grunn til å spørre seg om ikke de feminine sidene ved lederrollen er blitt tillagt for stor vekt her i landet, på bekostning av det maskuline. (Aftenposten 20/5, min utheving) I tillegg sies det at resultatene bidrar sterkt til at våre sjefer, på flere nivåer, kommer stadig dårligere ut på sentrale spørsmål som troverdighet og evne til overordnet ledelse.

Klarhet er maskulint
På Maskulinist.no har vi undersøkt begrepene maskulinitet og femininitet. Det er vanskelig å finne begrepskjennetegn som kan regnes som grunnleggende. Men vi kan finne det vi kaller innganger:
Innganger til maskulinitet
klar
lukket
avstand
hard
Innganger til femininitet
diffus
åpen
nær
myk
Godtar man denne innledende defineringen, ser man at begge kjønn kan ha begge typer ferdigheter/trekk. Det finnes dermed variasjon og frihet for den enkelte i forhold til biologisk kjønn. Likevel mener jeg at maskulinitet er mer vesentlig for menn enn for kvinner. En mann må forholde seg til det dypereliggende og tidsuavhengige begrepet maskulinitet for å finne ut hvem han er og hvem han skal være.

Den rasende 1800-tallsmann
Karl Ove Knausgård siteres ofte på sin rasende 1800-talls mann. Hovedpersonen i hans roman ville tydeligvis utfolde maskulinitet, men i stedet måtte han drasse rundt på bæreposer og barnevogn. Var det å bygge Eiffeltårnet han heller ville? Som alternativ til å bygge et nytt ståltårn for hver generasjon menn vil jeg imidlertid foreslå at vi heller trekker essensen av denne typen prosjekt og ser hva slags nye konkretiseringer som kan være aktuelle.

Å være person er å være kjønn.

Som Eiffeltårnets essens vil jeg foreslå dristighet, eksakthet og framskritt for menneskene. Eiffeltårnet var et framskritt ved at det bokstavelig talt åpnet en ny dimensjon. Menneskene fikk anledning til å se en by ovenfra, og kanskje åpnet dette nye perspektiver på planlegging av ikke bare byer, men av hele samfunn.

Menn har fasthet
Tilbake til vårt århundre skal jeg fortelle om en erfaring fra arbeid i barnehage. Grensesetting er å innpode barna rett og galt, og dette er en maskulin oppgave. Gutter, og iblant jenter, ypper titt og ofte mot en manns autoritet og styrke. Fasthet er også en maskulin ferdighet i motsetning til den feminine fleksibilitet.
En dag skulle avdelingens to minste sove. På hver sin madrass lå de i et lite rom. Jeg var alene med dem. Da, som ellers, etterlevde de ikke uten videre foreskreven ro og stillhet. De lagde lyder og flirte. Hva kunne jeg gjøre? Respekten for voksne er lav. Hvilke virkemidler har vi tilbake? Vel, vi har fortsatt lov til å holde. Jeg lar det stå til og legger en av dem, en jente, med magen ned, flatt på madrassen. Hun spenner kroppen mot og vil opp. Men jeg holder henne nede og sier vennlig at hun skal sove. Hun stønner. Som mann i barnehage kan man erfaringsmessig bli misforstått og mistenkt, endog med fare for å miste jobben.

Vi risikerer fengsel
Det kan videre være usikkert om barnets stønn skyldes anstrengelse eller at hun er på grensen til å hyle. Jeg holder henne nede med begge hender! Dersom noen kommer inn nå, blir jeg straks kastet i fengsel, tenker jeg. Etter to minutters viljeskamp sovnet imidlertid barnet.
Dagen etter var det ikke bare to, men tre barn på madrassene, og den ekstra var erfaringsmessig ekstra urolig. Det var imidlertid nå en helt ny tilstand i rommet. Alle tre sovnet straks.
Mislikt av barnehagebyråkratiet
Hvor mye ligner dette arbeidet på konstruksjonen av Eiffeltårnet? Også arbeidet i barnehagen krevde dristighet. Det var i det hele tatt dristig å holde en maskulin stil i barnehage. For dette oppfattet jeg meg elsket av barn og foreldre, og slik representerer kanskje dette et framskritt. Men om barn og foreldre likte min stil, kunne barnehagebyråkratiet (som er forbausende stort) ikke godta den.
En mulig forklaring, slik jeg ser det, er at grensesetting oppfattes som mer intimt overfor barna enn de feminine sidene ved omsorg, som hjelp, støtte og trøst. Barnehageansatte skal jo ikke være som foreldre, og kanskje trekkes denne grensen annerledes mot en tradisjonell farsfunksjon enn mot en tradisjonell morsfunksjon.

Bør menn slippe?
Alle de anstrengelser menn er gått gjennom i århundrenes løp for å lære seg klarhet, fasthet, individualitet etc, skal menn i dag kunne slippe. Stortingsmeldingen om menn fra 2008 kan forstås slik. Den offisielle likestillingspolitikken har et tilbud til menn som kort sagt går ut på å slippe å være maskuline.
Kjønnsforskningenes triste bidrag er i denne sammenheng å registrere som maskulint alt en eller annen mann har gjort en eller annen gang. Resultat er et arkiv som inneholder alt mulig, og dermed ingenting spesifikt.

Upersonlige regler overtar
Mange menn har takket ja til tilbudet om å slippe. Resultatet er etter min oppfatning at byråkratiet tar over. Der det før fantes personlig autoritet og grensesetting, har vi nå et hav av upersonlige regler og rutiner, og disse følger oss gjennom livet fra barnehagen og oppover. Den refererte lederundersøkelsen, og erfaringene fra barnehage, antyder imidlertid at både barn og voksne trives bedre med mennesker som kan oppvise personlig maskulinitet.
Cathrine Holst, som er referert ovenfor, stiller samme sted et spørsmål til i samme gate: Hvilket samfunn vil de sinte menn tilbake til? Jeg for min del vil tilbake, eller fram, til et samfunn hvor det personlige har levelige vilkår. Å være person er å være kjønn.

fakta
Maskulinitet
Fra latin lmasculinus, av mas, «mann».
Fellesnavn på de egenskaper som tradisjonelt karakteriserer den mannlige personlighet i motsetning til den kvinnelige.
Maskulinist.no er et nettsted for kunnskapsutvikling og diskusjon om kjønnsrelaterte spørsmål.
Nettstedet legger vekt på menns erfaringer og perspektiv.
Begge kjønn får delta på nettstedet, men Maskulinist.no ser et spesielt behov for å få fram menns syn.
KILDE: SNL, MASKULINIST.NO

Tags:

Kommentarer