Åsane er blitt en skraphaug

Det nye IKEA er bygget i forhold til bilen og motorveien og ikke i forhold til Åsane. Er det dette noen kaller «politisk hobbyplanlegging» eller er det en villet utvikling?

 

IKEA: Hvordan er det mulig at politikerne har klart å skreddersy de formelle formalitetene slik at dette gigantiske prosjektet ble godkjent i et verneverdig område?

 

Det er bygget en gigantisk eske som er 200 m lang, 120 m bred og 15 m høy som er plassert midt i et spesielt kulturlandskapet i Åsane. Inne i dette gigantiske volumet, uten dagslys, er det et butikkareal på 37.000 m² i 2 etasjer. I løpet av en lørdag kan det vandre 10.000 mennesker gjennom dette innelukkede volumet. Her er et spisested med 600 spiseplasser hvor noen få har utsikt mot parkeringsplassen og mot motorveien. Under esken er det en parkeringsetasje med plass til 900 biler og utenfor kan det stå 300 biler. Alt er basert på bilkjøring med direkte innkjøring fra motorvei. Det finnes ingen kollektiv tilknytning til byens bussnett og uten å vite hvor forstadsbanen skal komme. Avstanden mellom esken og Åsane senter er for stor for å gå og vi må bruke bilen. Det nye IKEA er bygget i forhold til bilen og motorveien og ikke i forhold til Åsane.
Gamle IKEA fungerte som en del av Åsane sentrum hvor vi også kunne handle andre steder samtidig. Nå er også et av de få brukbare spisesteder i senteret tatt vekk.

 
Det er tydelig at politikerne og IKEA, byggherren selv, synes at esken har vært i største laget for tomten. For 2 av fasadene i esken som har atkomsten for biler og trailerne, er det brukt mange penger på å bygge en 5m høy voll for å dempe inntrykket av de store dimensjonene mot Åsane gamle kirke, gravplassen og mot kulturlandskapet. Langs denne vollen er det også etablert en fin vannkanal fra Liavatnet. Den store 25.000 m² takflaten skal også kamufleres ved at taket skal dekkes med en form for «gress» men som ingen vil se da esken er for høy. Inntrykket av de store dimensjonene skal «pyntes» vekk.
De 2 andre sidene av esken mot motorveien er ikke dempet, men tvert imot blitt eksponert. Åsane har fått godkjent Norge største «grafitti» med store 3 meter høye bokstaver på en bakgrunn av 4000 m² knall blå fasadeplater og med 1000 m² knall gul fasadeplater.

 
Å signalisere merkevaren IKEA på denne måten må vel være gammeldags reklametankegang som burde være helt unødvendig her i Bergen. Vi vet alle allerede nå hvor nye IKEA ligger. Det er rett og slett frekt at vi visuelt skal bli forstyrret av en kraftig gul og blå farge hver gang vi kjører forbi!
Et forslag kunne være at IKEA lyser ut en konkurranse om å male fasadeplatene med spennende former, for på den måten å bryte ned og kamuflere det store volumet på esken mot motorveien. Da ville IKEA konsernet vist en mer ærbødig holdning for den situasjonen den har fått lov å bygge i og ønsket oss velkommen på en bedre måte.
Hvordan er det mulig at politikerne har klart å skreddersy de formelle formalitetene slik at dette gigantiske prosjekt ble godkjent i et verneverdig område? Hvem har ansvaret for å gi tillatelse til et slikt gigantbygg uten å se det i sammenheng med fremtidig rettede planer for Åsane? Hvem har ansvaret for at «spekulanter» klarer å ta seg til rette før kommunen har fått laget sine ønskede planer for bydelen? Er det dette noen kaller «politisk hobbyplanlegging» eller er dette villet fri utvikling?
Et annet forhold er at selv med store voller ville et Nytt IKEA aldri blitt tillatt å bli bygget ved siden av Fana Kirke. Åsane er blitt en slags «skraphaug» for det frie initiativ.

 
Det nye IKEA binder opp fremtidige planer til å bruke bil. Nå er løpet lagt, skal vi heretter handle i Åsane, må vi bevege oss fra sted til sted med bil i forhold til motorveien som er blitt den nye «sentralaksen» i Åsane bydel. Det nye IKEA genererer også mer bilkjøring gjennom hele Bergensdalen over Danmarks plass og gjennom Åsane senter. Hvorfor er for eksempel ikke ringveimotorvei Arna – Nesttun etablert før nye IKEA fikk bygge?
Hvor er de entusiastiske planene for et nytt Åsane senter for 40.000 mennesker som bor der, med et lokk over motorveien og parkerte biler for gående mennesker med en festplass, nye ønskede aktiviteter og den nye forstadsbane stasjonen?

Kommentarer