Arkiv | juni, 2012

Sentrum til salgs

Bergens hjerte er i ferd med å kommersialiseres til det usjarmerende. Cruisetrafikken gjør det ikke bedre. Hvorfor i all verden durer to ruvende dobbeltdekker-busser rundt på Nygårdshøyden og i andre skjøre områder i sentrum hele dagen? Fordi Hordaland fylkeskommune har gitt Turistbuss Bergen lov til det. Bussene er på rundtur med ”hop-on-turister”, slik at de […] LES MER

Innvandring og integrering – en kommentar til Jon Hustad

25.april skrev jeg, sammen med Marius Doksheim, et innlegg i Bergens Tidende om arbeidsinnvandring i anledning av at jeg skulle delta i en debatt om dette i regi av Bergens Næringsråd og Studentersamfunnet i Bergen dagen etter. Innlegget møtte motbør i et innlegg i BT av professor Jostein Aarrestad 2.mai, og han fikk svar fra oss 5.mai. Jeg finner dessverre ikke […] LES MER

Tull med tall

Kristin Clemet forteller eventyr. Hun påstår at arbeidsinnvandring er lønnsomt. Okay, denne er til Kristin Clemet og hennes gjentatte påstander om at hun «er sikker på at innvandring er positivt for økonomien». Og det selv om SSB, Finansdepartementet, regjeringsoppnevnte utvalg og en rekke ledende økonomer sier det motsatte. Her skal vi konsentrere oss om arbeidsinnvandring: […] LES MER

Ingen ny asylpraksis

Det blir som Trine Skei Grande trudde: Stortingsmeldinga «Barn på flukt» blir til lita hjelp for asylborna. Onsdag i sist veke: Tre statsrådar kjem ut av Stortinget og stiller seg opp til intervju på Løvebakken. Inga Marte Thorkildsen, barne- og inkluderingsminister frå SV, tek ordet først. Ho varslar at stortingsmeldinga «Barn på flukt» kjem før […] LES MER

Antisemittisme på norsk

Norsk antisemittisme har en lang og dyster historie. Lyspunktet er at den anno 2012 er relativt liten. En fersk undersøkelse viser at 12,5 prosent av det norske folk – eller rundt 600.000 nordmenn – har utpregede fordommer mot jøder. Det er et høyt tall, særlig sett på bakgrunn av at nordmenn flest sjelden kommer i […] LES MER

Sårbart samfunn

Dataangrep mot Norge kan utløse krigserklæring. Det viser behovet for et nytt sårbarhetsutvalg. – Vi trenger ikke nye utvalg, vi trenger tiltak, sa statsminister Jens Stoltenberg da han i vinter inspiserte skadene etter orkanen Dagmar. Behovet for tiltak er uomtvistelig. Men tilrådingene fra Sårbarhetsutvalget i 2000 har ikke ikke vært særlig høyt prioritert med Stoltenberg […] LES MER

På rett vei

At byrådet nå rydder unna mye av uenigheten med Fylkesmannen, gir grunn til optimisme. Det vitner om en skjerpet virkelighetsorientering, og vilje til å erkjenne at planarbeid og store utbyggingsprosjekt må skje innen de rammer loven – og egne planvedtak – setter. Hvorvidt Fylkesmannen er rede til – eller bør – «jenke seg» med hensyn […] LES MER

Med politikk som pynt

Kanskje Anders Behring Breivik er utilregnelig likevel.   Det ble spetakkel da psykiaterne Torgeir Husby og Synne Sørheim i november konkluderte med at Anders Behring Breivik var psykotisk og utilregnelig da han gjennomførte sitt massedrap i fjor.   En bred opinion mente Breivik umulig kunne være utilregnelig samtidig som han viste evne til å jobbe […] LES MER

Informasjonssvikt

Tre uker før feriestart får elever og foreldre ved Møhlenpris skole beskjed om at den midlertidige skolen ved Johanneskirken blir minst tre måneder forsinket. Det er uholdbart. Det minste skolebyråkratene kan gjøre, er å gå i skikkelig dialog med ofrene for 35 års skoleforsømmelser. De må også snakke med Arbeidstilsynet, som fremdeles forutsetter at elevene […] LES MER

Vilkårlig abortpraksis

Lovstridige senaborter gjør det prekært med en kritisk gjennomgang av abortnemndenes praksis. Foran fem studenter dro legen bort dynen og løftet fosteret etter bena. 23 uker, konstaterte han, og puttet barnet i en plastsekk. Slik beskriver lege Knut Holmen en abort han var vitne til som medisinstudent i 1982. Han mener lovstridige senaborter har forekommet […] LES MER