«På Handelshøyskolen tror vi på frie markeder»

Med disse ordene ønsket daværende førsteamanuensis Christine Meyer oss ferske bachelor-studenter velkommen til NHH høsten 2006. Det ideologisk ladede sitatet forteller mye om de fem årene som fulgte.
De ferske siviløkonomstudentene som i dag immatrikuleres på NHH kan se frem til spennende faglige utfordringer fra flinke og engasjerte faglig tilsatte. De fem årene byr på en bred og velkomponert portefølje av spennende fag. Dessverre er det for lite plass til kritisk refleksjon og fagkritikk. På NHH tror vi nemlig på frie markeder.

 
Knappe fire år av studiet skulle gå før jeg i skolesammenheng hørte begrepet «neoklassisk økonomi». På NHH er nemlig det rådende paradigmet i økonomien sannhet. Norge blir et fattigere land når fremtidens næringslivsledere ikke lærer å stille spørsmål ved de grunnleggende antakelsene og metodene i sitt eget fag.

 
Denne svakheten ved studiet blir forsterket ved at studentene gjennom fem år pumpes full av liberale mengder selvtillit. De færreste stud. NHH vil vite at sitatet «virkelig kunnskap er å vite hva en ikke vet» stammer fra Sokrates. Den vitenskapelige høyskolen NHH gir nemlig ikke studentene sine den innføring i kritisk tenkning og vitenskapsteori som exfil er. Det burde de vurdere å gjøre.

Enn så lenge gratulerer jeg de ferske NHH-studentene med plass på et fantastisk studium. De kritiske spørsmålene og fagkritikken håper jeg du stiller med selv.

Tags:

Kommentarer