Ja til eggdonasjon

Gode foreldre er gode foreldre, uansett hvordan barnet blir til.

Arbeiderpartiet vil altså at infertile kvinner skal kunne få egg av andre, og den mer verdikonservative regjeringspartner Senterpartiet sier nei.
Motstanden er lett å forstå. Sæddonasjon har vært tillatt lenge, nå kan det altså bli eggdonasjon – og hvorfor da ikke også surrogati rundt neste sving? Barn blir slik sett stadig mer av en alminnelig handelsvare.

På den annen side må vi spørre oss hvor viktig det biologiske prinsipp – at barnet bør være et direkte produkt av sine foreldres gener – egentlig er. Samfunnet trenger flere barn, og barn trenger gode og motiverte foreldre. Barnets sosiale foreldre er avgjørende, ikke hvorvidt disse også er de genetiske/biologiske.
For å sette det på spissen: Fjernadopterte barn kan få en vel så god oppvekst som et barn som ble til en tilfeldig lørdagskveld på et tidspunkt da mor eller far egentlig ikke ville ha flere.

Barn blir slik sett stadig mer av en alminnelig handelsvare

Ap argumenterer, sin vane tro, for likebehandling. Hvis far ikke er fruktbar, finnes det en løsning. Hvis mor ikke er det, finnes i dag ingen vei til graviditet. Igjen er det lett å skjønne dem som stritter mot. Dette er jo politikk etter mottoet ”tar du den, så tar du den”, slik for eksempel felles ekteskapslov var en konsekvens av partnerskapsloven pluss noen års modning. Dessuten er det en forskjell. Der sæden flyter lett og rikelig, så å si, må et egg hentes ut fra en annen kvinnes indre.
Men vi må se sakene for seg, og her har Ap rett: Det er rettferdig at også mors infertilitet kan finne en løsning, men vi ser ingen grunn til at det offentlige skal betale en såpass dyr behandling.

I slike spørsmål har det betydning hva samfunnet – forstått som folk flest og relevante fagmiljøer – er klar for. En meningsmåling Helsedirektoratet fikk gjennomført for to år siden, viste at 67 prosent av befolkningen er for eggdonasjon.
Også den regjeringsoppnevnte, men frittstående, Bioteknologinemnda tilrår endringen. Eggdonasjon er dessuten tillatt i mange andre land, inkludert Sverige, Danmark, Finland og Island.

I den videre debatten kan tilhengerne av eggdonasjon til og med bruke et argument som går inn på motpartens banehalvdel: Ved sæddonasjon har den sosiale faren ingen genetisk eller biologisk tilknytning til barnet, men ved eggdonasjon får den sosiale moren også en biologisk tilknytning. Hun bærer barnet gjennom svangerskapet, noe som har både fysiologiske og psykologiske konsekvenser.
Av samme grunn blir far og mor til barn som er unnfanget med donert eggcelle mer likestilte i sin relasjon til barnet enn foreldre som har løst sitt problem med donert sæd.

Tags: , , ,

Kommentarer