Høyt spill om tillit

Et krav om riksrett mot Knut Storberget eller andre kan ødelegge det nødvendige politiske oppgjøret om 22. juli.

Fremskrittspartiets leder Siv Jensen åpner for riksrettssak mot tidligere justisminister Knut Storberget. Hun mener han har feilinformert Stortinget om 22. juli på en måte som kan gjøre det rett å reise en slik sak.
Riksrett er en spesiell straffedomstol som behandler spørsmål om embetssvikt, og kan ramme medlemmer av regjeringen, Stortinget og Høyesterett. Domstolen har ikke vært brukt siden før krigen. I 1979 var det dog ganske nære på. To SV-representanter hadde offentliggjort hemmeligstemplet informasjon i den såkalte Loran C-saken, men Stortinget vedtok med knapt flertall å ikke reise sak.

Formelt og juridisk sett er tanken om riksrett mot regjeringsmedlemmer i kjølvannet av 22. juli trolig dødfødt. Vedtaket om å reise sak må eventuelt fattes av neste Storting, for i det sittende har regjeringen flertall.
Dessuten: Regjeringen har nok opplyst Stortinget galt om 22. juli, men i en rettssak må det godtgjøres at feilinformasjonen har skjedd bevisst fra den personen som er tiltalt. Det holder ikke at informasjonen var feilaktig, hvis statsråden for eksempel har tatt forbehold i en bisetning. Så langt vi kan se, har Storberget og andre tatt mer enn nok av forbehold.

I en rettssak må det godtgjøres at feilinformasjonen har skjedd bevisst

Men det handler naturligvis mer om politikk enn om juss, og spesielt for Frp kan det være fristende å ta et skritt mot riksrettssak ved å få opprettet en ansvarskommisjon. Dette er et eksternt granskingsorgan som skal vurdere om det finnes grunnlag for riksrettssak. Her er det nok at et mindretall på 1/3 av kontroll- og konstitusjonskomiteens medlemmer stiller seg bak kravet, og det er innen rekkevidde.
Saken kan i teorien være god for Frp fordi partiet er det eneste som ikke har hatt regjeringsansvar for den manglende terrorberedskapen i Norge.

Men ingenting tyder i dag på at regjeringen vil svekkes vesentlig av 22. juli-saken. Få later til å klandre Jens Stoltenberg og Knut Storberget for det som skjedde, i hvert fall ikke så sterkt at straffeforfølgelse fremstår som naturlig.
En saklig gransking i regi av kontroll- og konstitusjonskomiteen kan bringe frem forhold som likevel gjør saken til en betydelig belastning for regjeringen, inkludert tidligere medlem Knut Storberget. Faren ligger i at dårlige meningsmålinger får Frp – og kanskje andre – til å kreve riksrett på tynt grunnlag. I så fall kan støyen som oppstår føre til at regjeringen slipper billigere enn den fortjener.

Tags: , , ,

Kommentarer