Overivrig Borten Moe

Oljeminister Ola Borten Moes egenrådighet svekker regjeringsfellesskapet .

I talen sin på oljemessen i Stavanger åpnet oljeminister Ola Borten Moe for petroleumsvirksomhet ”helt opp mot Nordpolen». Statsministeren, utenriksministeren og miljøvernministeren har vært nødt til å tilbakevise at dette er regjeringens politikk.
Uenighet om olje- og miljøpolitikk er ikke noe nytt i det rød-grønne samarbeidet. Få har mistenkt oljeminister Ola Borten Moe for å være en miljøverner.
Når Fremskrittspartiet nå er strålende fornøyd med oljeminister Borten Moes politikk, forteller det likevel at avstanden mellom Senterpartiet og SV har vokst.

Borten Moe fremstår som stadig mer uregjerlig, og det er et problem for statsminister Stoltenberg. Oljeboring i Arktis strider mot det meste regjeringspartiene er blitt enige om før, og Borten Moe får regjeringen til å virke sprikende og ukontrollert. Likevel er det motsetningen mellom Borten Moes utspill og Senterpartiets eget partiprogram som er mest slående.
Oljeministeren har kranglet med både egen partileder og regjeringen før. Utspillet om å åpne stadig nye områder kan inntil videre tolkes som Ola Borten Moes personlige mening, ikke som ny politikk fra regjeringen. Hovedproblemet med utspillet er derfor politisk.

Ola Borten Moe viser stor iver i jobben som oljeminister

Når det er sagt; oljeboring i Arktis er ikke en så fjern tanke for regjeringen som reaksjonene gir inntrykk av. Regjeringens petroleumsmelding fra i fjor slår fast at de forventer aktivitet i Arktis i fremtiden. Regjeringen ønsker også at det bygges opp kompetanse for fremtidig petroleumsvirksomhet i Arktis.
Borten Moe er, som han sier selv, teknologioptimist. Derfor har han ingen synlige motforestillinger mot oljeboring i et av verdens mest sårbare områder. Regjeringens politikk har hittil vært at forskning og kompetanse skal komme først. Mens Borten Moe er sikker på at det ikke er noen motsetning mellom petroleumsvirksomhet og miljøvern i Arktis, bør det grundig dokumenteres at det er tilfelle.

Petroleumsvirksomhet i Arktis har ikke bare potensielt store miljøkonsekvenser, det er også en komplisert utenrikspolitisk sak. Før regjeringen konkluderer trengs en bred, grundig og åpen debatt der flere enn oljeministeren og oljebransjen deltar.
Ola Borten Moe viser stor iver i jobben som oljeminister, men fremstår ikke som noen lagspiller i regjeringsfellesskapet. Hvis den rød-grønne regjeringen skal bli et troverdig prosjekt frem mot valget neste år, bør den fremstå mer som en enhet enn den har gjort de siste dagene.

Tags: , , , , , ,

Kommentarer