Muhammed, du er savnet!

Jeg tror profeten Muhammed ville ha grått hvis han så hva voldelige muslimer prøver å gjøre islam til.   

 

FREDELIG PROFET: Muhammed sto frem som profet med et budskap om at araberne burde vende seg mot Allah, og ta vare på de fattige og foreldreløse.
JAN DAGØ/JYLLANDSPOSTEN

 

Så skjer det igjen: Muslimer verden over opplever at deres profet Muhammed blir krenket og reagerer nå med voldelige opptøyer. En amerikansk film som fremstiller Muhammed som sexgal og krigersk skal være det som har satt sinnene i kok. Men man skal ikke ha fulgt denne saken lenge før man skjønner at både de som har produsert filmen og de som reagerer på den, har andre spesifikke agendaer enn det innholdet i filmen skulle tilsi. Det være seg politiske, religiøse eller rent provokative agendaer som florerer både hos avsendere og mottakere.

Dessverre er det mye historieløshet ute og gå hos de muslimene som nå demonstrerer høylytt og voldelig, og en tilsvarende historieløshet ute og går hos dem som står bak denne patetiske fremstillingen av Muhammed. Når det gjelder de muslimene som er veldig sinte, burde de vende seg til Muhammad og se på hans vesen og hans egne opplevelser av å bli krenket.
Når Muhammed sto frem som profet med et budskap om at araberne burde vende seg mot den ene Gud, Allah, at de burde være opptatt av dommedag og at de burde ta vare på de fattige og foreldreløse, ble han hånet, latterliggjort og forfulgt av sine egne. Det gikk så vidt at han til slutt måtte forlate Mekka og slå seg ned i nabobyen Yatrib (senere Medina – profetens by). De krenkelser, den motstand og de ydmykelser han opplevde, gjør noen karikaturtegninger og en dårlig film til småting i forhold. Muhammed var en fantastisk megler som var kjent for sin tålmodighet, sin evne til å besinne seg og sine forsøk på å redusere alle former for vold og overgrep.

 

Muhammed var en fantastisk megler

 

Når sluttet Muhammed å være et ideal for nåtidens sinte muslimer? Hvorfor fremhever voldelige islamister alltid at Muhammed er deres forbilde i ett og alt når de ikke rekker ham til knærne i forhold til å vise romslighet? Når det gjelder filmskaperne tror jeg at de var ute etter å provosere, og med reaksjonen på Muhammed-karikaturene i minne var det ikke vanskelig å vite hvilke knapper man skulle trykke på.
Samtidig kan man få inntrykk av at de mener at de gjør noe nytt som skal få muslimer verden over, på bedre tanker. Det er patetisk, dumt, ondskapsfullt og helt uten historisk forankring.

Siden islams komme på begynnelsen av 600-tallet har kristne, både i Midtøsten og Europa, brukt mye energi på å latterliggjøre Muhammad. Han er blitt beskrevet som epileptiker, pedofil, sjarlatan, krigsforherligende, kjetter og mye annet. Kritikken av islam, Muhammad og koranen har florert i mange hundre år. Martin Luther var så redd for osmanene at han skrev en kveldsbønn som sluttet med ordene: «Fri oss fra tyrkerne».
Hatet har i mange sammenhenger vært til å ta og føle på, samtidig som det også finnes mange eksempler på fredelig sameksistens blant muslimer og kristne. Alle disse beskrivelsene av Muhammed som har florert i Europa siden middelalderen har aldri ført til så voldelige opptøyer som det vi så under karikaturstriden og som vi ser i øyeblikket. Man kan derfor ikke la være å spekulere i hav annet som ligger bak disse voldsomme reaksjonene.

Selv håper jeg at muslimer verden over vil begynne å se på Muhammed som det forbildet han fortjener å være. Jeg er sikker på at om han hadde levd i dag ville han ha blitt veldig trist av å se disse reaksjonene. Kanskje han ville oppfordret sine muslimske brødre og søstre til for det første til ikke å ta på seg krenkelser av ham. For det andre til å huske på at Muhammed var et sendebud, ikke Gud. Det kan fra utsiden oppleves som om mange muslimer faktisk begår blasfemi med disse sterke reaksjonene. Innen islamsk teologi har det alltid vært et viktig poeng at ingen skal settes ved siden av eller over Gud.

Dyrker man noen annen enn Gud står man absolutt i fare for å drive med avgudsdyrkelse. Jeg kan begynne å lure på om disse sinte muslimene har glemt Gud og bare er opptatt av Muhammed? Noe annet er at jeg tror at Muhammed i sin raushet ville ha humret litt over de fremstillinger av ham som har vært opp gjennom historien, og som nå vises i denne filmen. Sist men ikke minst tror jeg han ville ha grått hvis han hadde sett hva voldelige muslimer prøver å gjøre islam til.

Kommentarer