Vestlandets storavis 2.0

Det er ikke tallet på lokalkontor som avgjør om BT er Vestlandets viktigste avis. Men innholdet i hedersbetegnelsen «Vestlandets storavis» endrer seg, i takt med endringer i mediebildet for øvrig.

Fredag fortalte vi de ansatte i Bergens  Tidende om status i spare- og endringsprosjektet som BT står midt oppi. Vi ga dem et bilde av der vi står akkurat nå, med klar beskjed om at vi jobber videre for å spare så mange årsverk som overhodet mulig. Jeg tror vi skal klare å hente mye i det videre arbeidet.

Men at BT må kutte kostnader, er det ingen tvil om. Derfor har vi laget en plan som i praksis spenner over de neste fire årene, der vi gradvis blir færre. Hvor mange færre, vet vi ikke eksakt ennå. Men allerede nå vet vi at vi må kutte i en god del støttefunksjoner. Og så har jeg foreslått å legge ned distriktskontorene i Førde og på Stord. Fire stillinger er tilknyttet kontorene, av en redaksjon på 182 ansatte. De fire stillingene har vært viktige for BT, akkurat som de andre stillingene i Stryn, Odda og Voss var det. Men BTs tilstedeværelse i form av lokalkontor er gradvis blitt mindre og mindre gjennom årene. Ikke på grunn av et tydelig strategisk valg, men fordi ansatte har gått av med pensjon, og ikke er blitt erstattet. Når de ikke er blitt det, er begrunnelsen den samme som brukes i dag:  Når vi skal sikre styrken i hovedredaksjon i Bergen, må vi vurdere ressursene rundt den opp mot behovet vi har der. Skulle jeg ønske det var annerledes? Ja, det er selvsagt en fordel å ha kompetente journalister i områder som BT regner som vårt dekningsområde. Det har vi hatt, og har, stor glede av.

På spørsmål om hva dette gjør med Vestlandets storavis, har jeg svart at BT ikke lenger er Vestlandets storavis – i den gamle betydningen av uttrykket. BT er ikke lenger Vestlandets storavis i betydningen flere lokalkontor i Sogn og Fjordane og Hordaland. Det er lenge siden BT var det.  Men BT er Vestlandets storavis i betydningen Vestlandets største avis, og det viktigste og største redaksjonelle miljøet utenfor Oslo. BT er det viktigste talerøret for Vestlandet, og skal være det i fremtiden.

Det er ikke tallet på journalister på et stadig minkende antall lokalkontor som avgjør om BT er Vestlandets talerør. Det er overordnede redaksjonelle valg som avgjør det.  Et av de valgene er at vi skal ha et Oslo-kontor. BT har som en av våre viktigste oppgaver å se nasjonal politikk og nasjonale beslutninger fra et vestlandsk ståsted.  Mitt favoritteksempel er striden om utflytting av de statlige tilsynene. Da ble alle de såkalte riksavisene lokalaviser for Oslo, og drev nærmest en kampanje mot planen. BT, og de andre regionavisene, var seg sitt ansvar bevisst, og fikk frem alle argumentene for.

Jeg er tydelig på at endringene vi står overfor tvinger oss til å prioritere. Det betyr at noe skal skjermes, mens andre ting bygges ned. Måten vi har dekket Sogn og Fjordane og Sunnhordland på endres hvis vi legger ned lokalkontorene. Men interessen vår for å løfte saker som er viktige for Vestlandet, endres ikke av det. Det er BT som skal dekke problemstillinger i Helse Vest på en måte som angår hele regionen, debattene om høyspentmastene, det aldri tilfredsstilte håpet om en kyststamvei. Det er BT som er, og skal være, den viktigste debattarenaen i regionen. Og det er BT som skal mase og gnage på Bergen kommune for å få den til å jobbe for vestlandsregionen, og ikke bare Bergen. Det skal vi fordi leserne våre ønsker det, og forventer det. Den er ganske korttenkt som tror at en interesse for Bergensregionen utelukker en interesse for Vestlandet. Tvert i mot, de to størrelsene henger tett sammen. Naivt, men idealistisk, har BT på lederplass, og enkelte andre, sjeldne stemmer, argumentert hardt for en vestlandsregion, nettopp av den grunn.

BT vil forandre seg de neste årene. BT vil bli betydelig mer digitalt, og plattformene innholdet vårt sendes ut på vil bli flere, og annerledes enn de vi kjenner i dag. Men en ting endrer seg ikke: BTs sterke forpliktelse til samfunnsoppdraget. Vi må ta vanskelige valg for å sikre at vi har ressurser til å løse det. Slik fortsetter BT å være den største avisen utenfor Oslo, det desidert viktigste redaksjonelle miljøet på Vestlandet – ja, slik blir BT Vestlandets storavis i ny drakt.

Kommentarer