Arkiv | oktober, 2012

Kvinner, menn og værmeldinger

  Det er ikke et samfunnsproblem at det bare er kvinner som melder været på TV 2. Værdamene har ikke en maktposisjon i samfunnet. De har ikke spesielt stor innflytelse over noe som helst. Per i dag er det fem kvinner som jobber som værmeldere på TV 2, og at menn blir ekskludert fra disse […] LES MER

Antydning til opposisjon

Mistillitsforslaget i skolesaken bør bli et vendepunkt også for opposisjonen i Bergen. Byrådet har unnlatt å følge opp vedtak og løfter om å redde bergensskolene fra forfall. Byrådet har heller ikke informert bystyret. Ingen tvil om sakens alvor da sju bystyrepartier i går formelt innleverte sitt mistillitsforslag mot Monica Mælands trepartibyråd. Argumentene er gode, dokumentasjonen […] LES MER

Er du større enn deg selv kanskje?

Hvem har definisjonsmakten på hva som er en «svakhet» og hva som er en «styrke?» I et inkluderende samfunn er styrke, sårbarhet og sensitivitet ikke motpoler, men gode støttespillere for hverandre.   Setningen over er henter fra Inger Hagerups dikt «mauren». Når vi hele tiden sammenligner og blir sammenlignet med størrelser utenfor oss selv – […] LES MER

Kan politisk engasjement kjøpes?

Høyere lønn kan gi flere gode politikere, men også gjøre det vanskeligere å få de dårlige ut. Noen ganger kan man lure. I Klassekampen nylig (20/9) klaget Stortingets visepresident Akhtar Chaudhry (SV) sin nød: Å være representant er ”umenneskelig”, mener han. ”I tillegg til at du skal bruke helgene på partiarbeid og helst være på […] LES MER

Lysbakken stirrer i avgrunnen

Valget neste år kan være slutten for SV. Da Stortinget offisielt startet opp igjen i dag, var Sosialistisk Venstrepartis leder Audun Lysbakken også tilbake i full sving etter ni ukers pappapermisjon. Han fikk Olav Gunnar Ballos memoarer i fleisen, men har langt større problemer å stri med: Kan SV i det hele tatt reddes? De […] LES MER

Reisen til Europa

Hvorfor må det en hvit europeer til for å få oss til å tro hva som skjer med emigranter på vei gjennom Arfika? Den italienske journalisten Fabrizio Gatti reiste til Senegal med det målet å følge migrantenes gjennom ørkenen til Libya og så med båt til Italia. Det plager meg gjennom hele boken om reisen […] LES MER