Arkiv | november, 2012

Presset på helsetjenestene vil ikke avta

Det vil være uklokt å prioritere ned godt dokumentert behandling i sykehusene til fordel for mer forebyggende arbeid i kommunene. Medisinen er fortsatt i sterk utvikling, og politikerne bør ta høyde for at både primær- og spesialisthelsetjenesten vil trenge flere ressurser.   Politikerne har signalisert, blant annet på bakgrunn av samhandlingsreformen, en relativt sett mindre […] LES MER

Det er trygt å føde på KK

Å føde eit barn er blant dei sterkaste opplevingane ei kvinne kan ha. I dei aller, aller fleste tilfella går det heilt fint. I nokre få tilfelle går det diverre gale.     Det har vore nokre saker i Bergens Tidende den siste tida som har gitt grunn til uro hos dei gravide kvinnene som […] LES MER

Ja-siden i endring

Europabevegelsen stanser kampen for norsk medlemskap i EU. Det er fornuftig. Europabevegelsen i Norge er en arm av en internasjonal organisasjon med røtter tilbake til den tidligste etterkrigstiden. Målet har hele tiden vært å arbeide for et sterkest mulig samarbeid mellom landene i Europa. Det var på Europabevegelsens forslag Europarådet – der Thorbjørn Jagland i dag […] LES MER

Ekstrem moderasjon. Nå!

Det finnes én type ekstremisme som er av det gode. «Age of Extremes», «Ekstremismens tidsalder», er tittelen på Eric Hobsbawms uovertrufne historieverk om «det korte 20. århundre», fra 1914 til 1991. Tittelen er egentlig selvforklarende. I tiden fra utbruddet av første verdenskrig til Sovjetunionens oppløsning var Europa arnested for to av de grusomste krigene i […] LES MER

Det var en katastrofe at de slapp ham løs

Min sønns liv etter at han møtte det profesjonelle helsevesen ble kort. Han, som hadde vært frisk hele sitt liv, ble akutt syk og tvangsinnlagt på Sandviken sykehus. Han omkom trolig etter rømning fra sykehuset tre dager senere. LES MER

Kamp mot ledningsveldet

Universitetet i Oslo har laget en handlingsplan mot ledningssnubling. Det er mer alvorlig enn det høres ut. Historien har gått som en liten farsott på de sosiale mediene, etter at Aftenposten i går meldte at Universitetet i Oslo (UiO) utarbeidet en egen handlingsplan da en ansatt snublet i en ledning. Den ulykksalige snubleren toner situasjonen […] LES MER

Kor høgt må ein rope?

At nokon høyrer deg, ser deg og trur på deg når du prøver å nå dei, utan at du treng å rope med så frykteleg høg stemme, ja det må ein kunne ha lov til å vente.     Les i laurdagens «Preik» i Bergens Tidende om ei ung jente sin kamp for å bli […] LES MER

Klokt valg av Norge

Midtøstenkonflikten dominerer verdenspolitikken. Derfor bør også palestinerne komme godt til orde i FN. Regjeringen  har besluttet at Norge skal stemme ja når FNs hovedforsamling i dag eller i morgen behandler søknaden fra Palestinas president Mahmoud Abbas om status som observatørstat. Israel og USA er sterkt imot, men et stort flertall av FNs medlemsland vil støtte […] LES MER

Skolen skal realisere drømmer

Mer kunnskap i skolen vil bidra til å styrke grunnmuren i det norske velferdssamfunnet, skriver Høyre-leder Erna Solberg. Å begrense forskjeller handler om å skape sosial mobilitet, slik at flest mulig kan delta i arbeids- og samfunnslivet. Det betyr at vi trenger en skole som setter hver enkelt elev i stand til å dyrke sitt […] LES MER

Uordensmakten

Slik opplever mange politiet: Ingen svarer, og ingen kommer. Når jeg leser gjennom alle de over 300 innsendte bidragene fra publikum til BTs 112-prosjekt, er det to hovedtrekk som slår meg: Kommunikasjon og responstid. Publikum får ikke svar på telefon, oppfatter tilbakemelding som vag eller uhøflig, og mener politiet ofte kommer for sent frem. Noen […] LES MER