La dem slippe inn i varmen!

Den rød-grønne regjeringen kan bli husket som den regjeringen som gjorde seg ansvarlig for et av de verste og mest brutale kollektive overgrep mot barn på norsk jord.

INN I VARMEN: Politikerne har fremdeles en mulighet til å redde stumpene av troverdighet når det gjelder medmenneskelighet, skriver artikkelforfatteren. Bildet viser Nathan Eshete, ett av 450 asylbarn som håper å få bli.

 

I 2003 fikk jeg gleden å være en av rådgiverne for gruppen SoHo (Se oss, Hør oss). SoHo ble startet i november 2003 etter initiativ fra 8 ungdommer fra Vestlandsheimen Asylmottak i Bergen. De var selv på det tidspunktet lengeventende asylsøkerbarn, noen av dem med over 5 års ventetid i mottak.
 Resultatet av arbeidet var at flere organisasjoner (deriblant Redd Barna og Norsk Folkehjelp) engasjerte seg i kampsaken deres, og de fikk også støtte fra Barneombudet og politikere spesielt fra SV, Senterpartiet og Venstre. Hovedmålet var å sette fokus på situasjonen for de lengeventende asylsøkerbarna.

Kan vi være bekjent av dette?

 

SoHos krav var at alle barnefamilier med en ventetid på 3 år eller mer skulle få asylsaken sin opp til ny vurdering. Dette kravet fikk først gjennomslag i kommunalkomiteen, og deretter av et enstemmig Storting våren 2004. Det førte til at en midlertidig forskrift ble utarbeidet av departementet. Resultatet ble at 234 barn med sine familier ble omfattet av denne nye forskrift til Utlendingsloven.
 

Forskriften omfattet bare disse barna – et engangsvedtak. Det var nemlig en forutsetning at man ikke kom opp i en lignende situasjon igjen. Det viste seg imidlertid at bare etter ett år var antallet barn med mer enn 3 års ventetid like høyt. Men barnekonvensjonen gjelder for alle barn og er en del av norsk lovgivning. Utlendingsnemnda ble derfor i 2007 pålagt å behandle på nytt alle saker til familier med barn som har lang botid i Norge. Hjalp det?
 Nei, i dag er vi i samme fortvilte situasjon. Det dreier seg nå om rundt 450 barn. Stortinget har nå mulighet til å rydde opp i dette en gang for alle. Barna er uskyldige ofre for foreldres valg, regjeringens brutale innstramninger og UNEs ufattelige måte å behandle saker på ved å legge større vekt på innvandringspolitikk enn hensynet til barnas beste som er nedfelt i Barnekonvensjonen.
 

Jeg var selv nemndmedlem i 8 år. Bare et svært lite antall saker ble behandlet av oss i full nemnd. Det store flertallet avgjøres enten av saksbehandler eller av nemndleder alene.
Det verste er at klager på UNE-vedtak behandles av samme saksbehandler eller samme nemndleder som i utgangspunktet behandlet første klage. Kan vi være bekjent av dette?
 Jeg kjenner personlig flere av de enslige mindreårige asylsøkerne som bodde ved Salhus mottak og som ble satt i regjeringens kjøleskap i påvente av den store 18-årsdagen da de kunne tvangssendes ut.

 

Jeg har sett hva det har gjort med dem, hvordan ventetiden brøt dem ned som mennesker. Jeg tror den rød-grønne regjering kan bli husket som den regjering som gjorde seg ansvarlig for noe av det verste, mest brutale kollektive overgrep mot barn på norsk jord.
20. november skal stortingsmeldingen om barn på flukt behandles av Stortinget. Politikerne har fremdeles en mulighet til å redde stumpene av troverdighet når det gjelder medmenneskelighet.

 

20. november forventer vi at dere ordner opp i dette

 

Under SoHo-saken i 2004 var Erna Solberg kommunalminister. Flere lokale politikere også fra Høyre engasjerte seg i kampen for asylbarna. Ernas svar til dem var følgende: «Jeg kan forstå at man blir sjarmert av asylbarna, men de skal UT!»
For oss som kjempet for en human asylpolitikk var gleden og forventningene store med den rød-grønne regjering. Gleden var kortvarig. Iveren etter å tekkes alle Frps støttespillere gjør visst noen blind.

 

Nå må Stortinget foreta en snuoperasjon. Vi har tradisjoner å ta vare på her i landet. La også asylbarna bli hørt og sett.
20. november forventer vi at Den rød-grønne regjeringen kan bli husket som den regjeringen som gjorde seg ansvarlig for et av de verste og mest brutale kollektive overgrep mot barn på norsk jord.dere ordner opp i dette – en gang for alle.

Tags: , ,

Kommentarer