Velbegrunnet mistillit

Vedlikeholdsetterslepet ved skolene er langt verre enn byrådet hevdet. Elever, foresatte og ansatte i bergensskolen rammes. En samlet opposisjon fremmer mistillitsforslag.

 

FAR VEL: På Landås skole var forfallet så omfattende at skolen måtte stenge. Mistillitsforslaget fra opposisjonen ble fremmet på bystyremøtet i oktober, og blir behandlet og votert over 26. november. ARKIVFOTO: EIRIK BREKKE

 

Det er et trist og velkjent faktum at altfor mange barne- og ungdomsskoler i Bergen ikke har god nok bygningsmessig standard. Monica Mælands byråd har i sine prioriteringer, over tid, ikke gjort det som kreves for å gi barn og unge i Bergen det skoletilbudet de har krav på. Byens regjering (byrådet) har heller ikke gitt bystyret relevant nok informasjon om tilstanden i bergensskolen.
 Høyres gruppeleder Ragnhild Stolt-Nielsen skriver i BT 30. oktober 2012 at hun mener opposisjonens mistillitsforslag mot byrådsleder Monica Mæland (H) er dårlig fundert. Det er selvsagt hennes oppgave å si dette, som byrådets våpendrager i bystyret.

Politisk uenighet er i seg selv ikke grunnlag for å fremme mistillitsforslag. Men mistillitsforslaget handler om at byrådet ikke har gjort det som bystyret enstemmig vedtok i 2006. I tillegg har ikke byrådet gitt den informasjon det skulle om utviklingen etter 2006 og det faktum at skoleforfallet har økt de seneste årene.
 Da søkelyset ble rettet mot det store etterslepet i skolevedlikeholdet ved årsskiftet 2011/2012, resulterte dette i en rekke spørsmål fra opposisjonen. Det ble avholdt høring om skoleforfallet i mars 2012. Bakgrunnen var nye opplysninger om at vedlikeholdsetterslepet ved skolene var mye større og verre enn byrådet tidligere hadde hevdet. Dette er informasjon som byrådet har holdt tilbake fra 2006 og frem til i dag. Det er mediene, ikke minst BT, og opposisjonen i bystyret som har måttet grave frem denne informasjonen, blant annet gjennom å stille spørsmål og kreve svar.

 

 Vedlikeholdsetterslepet ved skolene var mye større og verre enn byrådet tidligere hadde hevdet

 

Skolebruksplanen fra 2006 ga en god oversikt over tilstanden i bergensskolen. Dette resulterte i en enstemmig og tverrpolitisk plan for å ruste opp bergensskolen. Dette er ikke fulgt opp av byrådet. I skolebruksplanen for 2010 var tilstanden beskrevet som bedre enn i 2006. Informasjonen vi har fått nå i 2012, etter en rekke spørsmål, høring og medieoppslag, viser at dette ikke er tilfellet. Situasjonen har faktisk blitt mye verre i løpet av de siste fem årene.
 Siden 2003 har Bergen hatt samme byrådsleder, som skal lede byrådet og som følgelig har det overordnede ansvaret for både byrådets arbeid og for å følge opp bystyrets vedtak. Vi må dessverre konstatere at de enstemmige vedtakene fra 2006 om å ruste opp bergensskolen ikke er gjennomført. Bystyret og byens befolkning har heller ikke fått sannferdig informasjon om det økende skoleforfallet.

 

Vedtakene fra 2006 om å ruste opp bergensskolen ikke er gjennomført

 

Selv om en samlet opposisjon fremmer mistillitsforslaget vil vi understreke at det først og fremst er elever, foresatte og ansatte i bergensskolen som er rammet av byrådsleders og byrådets manglende oppfølging av vedtakene fra skolebruksplanen vedtatt i desember 2006.

Etter en samlet vurdering besluttet derfor partiene Ap, Venstre, SV, Rødt, MDG, Sp og Byluftlisten å fremme mistillitsforslag mot byrådsleder Monica Mæland (H).

Tags: , ,

Kommentarer