Vi skal minnes Holocausts ofre

Israels aller varmeste forsvarere skader sin sak ved å demonisere Kåre Willoch og Audun Lysbakken. Betente Midtøsten-spørsmål er ikke tema under den årlige minnemarkeringen på Møhlenpris.

 

SAMMEN MOT JØDEHAT: 26. november går beboere i tog sammen til minne om jødene fra Møhlenpris som ble sendt til konsentrasjonsleir høsten 1942.
ARKIVFOTO: HELGE SKODVIN

26. novemberkomiteens valg av Kåre Willoch og Audun Lysbakken som henholdsvis foredragsholder og appellant under den årlige minnemarkeringen på Møhlenpris, har utløst krass kritikk også gjennom flere leserbrev i Bergens Tidende. Den kommer fra representanter for den jødiske befolkningen i Norge, og fra personer som er sterke forkjempere for den israelske regjeringens politikk.

Kritikerne mener Willoch og Lysbakken står for usaklige, ja nærmest hatefulle holdninger til Israel. Disse holdningene skal bidra til å legitimere antisemittisme. Enkelte hevder sågar at de to er antisemitter. Ut fra denne forståelsen er det kanskje ikke så rart at kritikerne mener 26. novemberkomiteen har gjort et upassende valg av hovedtalere, men har de rett?

Vi beklager de sterke reaksjonene på vårt valg, og tar ikke lett på at mange føler seg såret. Vi som arrangerer den årlige markeringen til minne om Holocausts ofre i vår bydel, har ikke noe ønske om å stå bak et arrangement som sårer representanter for den befolkningsgruppen som bar de desidert største offer under annen verdenskrig.

 

Vi beklager de sterke reaksjonene på vårt valg

 

Vi har også forståelse for det syn at kritikk av den israelske regjeringens politikk kan vekke til live en sovende antisemittisk holdning hos enkelte grupper i den norske befolkningen. De som kritiserer den israelske regjeringen, bærer et ansvar for å etablere et skille her, og tydeliggjøre at kritikken retter seg mot den israelske regjeringen og ikke jøder i sin alminnelighet. Dessverre er det slik at de som kritiserer oss for valget av de to talerne, selv bidrar til å viske ut dette skillet. Svært mange av dem sidestiller kritikk av den israelske regjering med jødehat. Slik bidrar de til å etablere en sammenheng som også kan være skadelig for den jødiske befolkningen i Norge.

Willoch og Lysbakken er ikke invitert for å markere sitt syn på politikken den israelske regjeringen fører. Israels politikk er ikke tema, heller ikke PLOs eller Hamas’ politikk. Vi har ikke ønsket at markeringen skal skje i solidaritet med den til en hver tid styrende israelske regjering og heller ikke mot regjeringen.

Det betyr ikke at vi ønsker å løsrive vår markering fra statens Israels eksistens. Det industrielle massedrapet på jøder under annen verdenskrig er uløselig knyttet til opprettelsen av staten Israel. Det må også en markering på Møhlenpris erkjenne. Men fordi synet på den israelske regjeringenes politikk er så vidt ulik i det norske samfunnet, vil det skade vår årlige markering dersom betente Midtøsten-spørsmål ble en del av denne.

 

Det ville skade vår årlige markering dersom betente Midtøsten-spørsmål ble en del av denne

 

Opp gjennom årene har vi hatt en rekke bidragsytere med ulikt syn på Israels ulike tiltak for å sikre sine grenser. Jeg vil her nevne: Kristian Ottesen, Gunnar Garbo, Reiulf Steen, Jo Benkow, Hanne Sofie Greve, Ågot Valle, Torstein Dahle, Guri Hjeltnes, Bjarte Bruland, Svein Alsaker og Odd Bjørn Fure.

I fjor holdt Linn Kristin Engø appellen. Hun var fungerende leder for AUF i Hordaland, fungerende fordi både lederen og nestlederen ble drept på Utøya. AUF mener at Israel bør boikottes. Organisasjonen går lenger enn det Willoch har gjort i dette spørsmål, for å dra en sammenligning.

Blant de over 20 appellanter og foredragsholderne er Willoch og Lysbakken neppe alene om å være kritiske til den israelske regjeringens politikk, men siden det aldri har vært noe poeng under vår årlige markering, har det heller ikke vært noe kriterium for hvem som passer til denne oppgaven. Den eneste som har tatt opp dette temaet i sin appell er tidligere fylkesmann Svein Alsaker, som benyttet anledningen til å vise solidaritet med Israel. Noe vi har forsvart mot dem som har kritisert dette.

Da vi bestemte oss for å invitere Willoch, var det fordi han er en høyt respektert samfunnsdebattant med tydelige synspunkter i mange saker. Han skal tale om antisemittisme, et svært aktuelt og høyst relevant tema for vår markering.

 

Israels politikk er ikke tema, heller ikke PLOs eller Hamas’ politikk

 

Audun Lysbakken ble i sin tid invitert som diskrimineringsminister, men da var han forhindret fra å stille. Vi ønsket at han skulle problematisere rundt temaet jødehets og mobbing av jødiske skolebarn. Det var et svært aktuelt tema på den tiden, og resulterte i tiltak for å motvirke diskrimineringen. Lysbakken kjenner dessuten bydelen godt. Han spilte fotball for Sportsklubben Djerv og har gått på Møhlenpris skole. Vi tror Israels aller varmeste forsvarere skader sin sak ved å demonisere Kåre Willoch og Audun Lysbakken.

Det kan her være på sin plass å gjengi noe Håkon Lie uttalte da biografien hans kom ut i 2008, hentet fra Aftenposten 20. september det året. Arbeiderpartiveteranen var trolig norsk politikks aller viktigste forsvarer av staten Israel:

– Jeg og andre venner av Israel glemte altfor lenge at palestinerne også var mennesker. Det tenker jeg ofte på når jeg sitter her og ser bildene av død og ulykke, uttalte Haakon Lie.

– Jeg skal innrømme at palestinerne i mange år aldri var i våre tanker. Vår sympati lå udelt hos dem som skulle bygge en ny og bedre verden for det folket som hadde lidd mest.

Ifølge Lie var nybyggervirksomheten i de okkuperte områdene på Vestbredden en stor tabbe. Han var også svært kritisk til byggingen av muren på Vestbredden.

Lie uttalte at han «til siste hjerteslag» vil forbli en venn av staten Israel og det jødiske folket.

– Men det er umulig i dag å være ukritisk tilhenger av den israelske regjeringens politikk, i hvert fall hvis man ikke er religiøs fundamentalist. Og det blir jeg jo aldri, slutter han.

Vi håper at mange vil være med i fakkeltoget mandag 26. november og markeringen av 70-årsdagen for deportasjonen av 10 jødiske naboer fra bydelen Møhlenpris. Fakkeltoget starter kl. 18.00 ved Møhlenpris skole.

(Gunnar Wiedersrtøm er journalist i Bergen Tidende.)

Tags: , , , ,

Kommentarer