Virkelighetssjekken

ORKANENS ØDELEGGELSER: I magasinet 2°/C fortelles det blant annet om at klimaforskerne nå nærmest kan forutse katastrofer som orkanen Sandy.

Tograder.no et et nødvendig kunnskapsbidrag, mens klimapolitikerne surrer videre i Qatar.

Klimatoppmøtet i Doha, Qatar åpner i dag, med verdens visshet om at svært lite vil komme ut av forhandlingene. Til og med vår egen miljøvernminister, Bård Vegar Solhjell (SV), legger med sunnfjordsk pessimisme bånd på alle forventninger.

Klimatoppmøtet viser med all tydelighet hvor krevende det er å omsette livsveltende kunnskap til fungerende enighet om virkemidler.

Mens kvikksølvet i klodens gradestokk stiger, er verdenspolitikken preget av gjensidige beskyldninger om elendighetens opphav, retthaversk krav om økonomisk vekst og forakt for kunnskap.

Nettopp derfor er det nye magasinet 2°/C og nettsiden tograder.no så viktig. Lettfattelig og oppdatert kunnskap om klimaendringer er helt nødvendig for å kunne navigere gjennom klimapolitikkens tåkehav.

Også norsk klimapolitikk er til dels preget av forakt for kunnskap og politisk populisme. Men flertallet på Stortinget har i det minste blitt enig om et klimaforlik, som likevel er preget av enkeltpartienes kjepphester.

Det er stadig viktigere at de tar inn over seg at kunnskap og insikt i klimaproblemet ikke er statisk, men endrer seg hele tiden – og mye tyder på at fremtiden ser dunklere ut enn vi har trodd til nå. Til dette formålet er tograder-prosjektet en glimrende oppdragelsesreise.

Prosjektet er forskningsformidling på sitt beste

”Klimautfordringen tvinger oss til å zoome ut. De etablerte perspektivene utfordres: Våre livsbetingelser har en sensitivitet vi ikke før tenkte på”, skriver redaktør Anders Waage Nilsen i magasinet 2°/C.

Dermed setter han pekefingeren på det helt sentrale i måten vi tilegner oss kunnskap om klimaet på. Det er nødvendig å zoome ut, ta det store overblikket, og reflektere over stadig ny forskning om klodens helstetilstand. På den måten kan det også bli enklere å nærme seg en erkjennelse om hvordan man kan handle lokalt.

Tograder.no og magasinet 2°/C er en nøktern oppdatering over den mest aktuelle kunnskapen om klimaet i dag. Ansvarlig utgiver er Norsk klimastiftelse, i samarbeid med Bjerknessenteret her i Bergen.

Med prosjektet plasserer de seg i realiteten midt i den opphetede politiske klimadebatten, der aktørene ofte nøyer seg med å plukke med seg fakta som støtter deres spesifikke standpunkt.

Tonen og formidlingen av fakta, både på nett og papir, er svært lite polemisk, hvis noe skulle tro noe annet. For noen vil fortelingene om smeltingen i Arktis, som er hovedsaken denne gangen, oppvarming av havene og ekstremvær fremstå som overraskende undrende og ydmyke, og gjentatte ganger understrekes behovet for mer forskning og kunnskap.

Men konklusjonen er likevel klar: Vitenskapen gir oss et stadig klarere bilde av trusselen, og vi vet nok om risikoen til at det er nødvendig å handle, og redusere klimagassutslippene.

Magasinet 2°/C er et godt utgangspunkt for å spre kunnskap til dem som er åpne for det, og som trenger det mest: Skoleklasser, studenter, politikere, bekymrede foreldre og deres barn. Prisen på 100 kroner kunne med fordel ha vært betydelig lavere, men nettsiden tograder.no er oppe og går, og vil forhåpentlig oppdateres og driftes kontinuerlig.

Prosjektet er forskningsformidling på sitt beste, som trumfer den ofte klisjéfylte og paternalistiske politiske diskursen om temaet.

Nettsiden bør legge opp til samhandling med publikum, slik at de kan stille sine gode spørsmål til forskerne. Med litt flaks og god markedsføring, kan tograder.no også bli ett av de viktigste fora for oppegående klimadebatt i Norge.

Kloden skal vite at det trengs.

Tags: , ,

Kommentarer