Brua Morgana

BRUA MORGANA: Broen som er tenkt bygget over Bjørnafjorden skal være fem kilometer lang. Noe lignende er aldri blitt bygget. Derfor bør den heller ikke bygges her.

E39 via Samnanger og Fusa er fremtiden.

Jeg kjenner en del  svært bra folk i Søre Øyane i Os kommune. De har engasjert seg sterkt mot ekstrem-broen som muligens og kanskje og dersomhvis kan bygges over den fem kilometer brede Bjørnafjorden.
Jeg forstår dem godt. Ikke bare vil ett av Hordalands vakreste småøy-områder raseres, dersom det såkalte ”midtre alternativ” blir valgt. Prosjektet er også såpass luftig og enøyd at det isteden ligner et luftslott, eller i denne sammenheng en luftspeiling – vi kan kalle den Brua Morgana.
Denne luftspeilingen kan også føre til at drømmen om ny stamvei fra Kristiansand til Trondheim utsettes noen tiår til.
For hva? For at bilene skal spare ca. 17 minutter på turen sørover.

Allerede før man vet helt sikkert om Brua Morgana er mulig å bygge, og at både sikkerhet og drift kan opprettholdes i strøm, storm og stille, er prisen for ”midtre alternativ” syv milliarder høyere enn ”indre alternativ”, som går gjennom Samnanger og Fusa.
Til dette kan man bare begynne å legge til uforutsette kostnader, forsinkelser og svært kostbare overraskelser.
Ingen bør bli overrasket om begge prosjekter blir betydelig dyrere når detaljplanleggingen starter – og at differansen mellom dem øker til det skyhøye.
Det går ofte noen kroner fra politikerne selger inn sine gylne storprosjekter til Storting og NTP, frem til de skal realiseres.

Denne politiske forfengeligheten bør legges til side snarest

Nye E39 bør ikke være spillplass for eksperimenter. Vestlandet trenger en livsnerve som binder regionene sammen, som skaper synergier, utløser potensial, og som samtidig knytter oss tettere til resten av landet, ikke minst Oslo-området. Og Vestlandet trenger den så raskt som mulig.
Befolkningsutviklingen alene er et godt argument for ”indre alternativ”. Bergensregionen blir ca. 100.000 flere i de neste tyve-tredve årene, og både Bergen og storkommunene i nabolaget trenger tomteland. Behovet for boliger, næringsareal og vettug logistikk vil bli påtrengende.

Bare se på kartet. Fusa og Samnanger har store muligheter til å utvikle seg og bli viktige vekstregioner for Bergen, dersom de blir knyttet til et større og bedre organisert transportsystem – og dersom de evner å samarbeide raskt og effektivt om planarbeid og utvikling. Potensialet for vekst er størst der det finnes minst fra før.
”Midtre alternativ” leder oss rett gjennom Os og Stord, som allerede er presskommuner. Det dyreste prosjektet skaper altså færrest synergier.
Dermed står Brua Morgana igjen med 17 minutter kortere kjøretid som eneste betydelige argument på plussiden.

Jeg forstår at det er lett å la seg forføre av ny og banebrytende ingeniørkunst, og av det fristende prospektet at du som gammel eks-ordfører kan skryte av å ha satt ditt navn på prosjektet.
Denne politiske forfengeligheten bør legges til side snarest. ”Indre alternativ” er kanskje ikke det mest sexy akkurat nå, men prosjektet vil gjøre store deler av indre Hordaland mye mer sexy for generasjonene som kommer etter oss.

Tags: , , ,

Kommentarer