La det lokale skjønn bestemme

Med nok en kompetansekrangel mellom Bergen og Fylkesmannen, er det ikke rart at Høyre vil vingeklippe statens kvinner og menn.

Kommuneplanen for Bergen rulleres hvert fjerde år, og nå er kommunen midt i prosessen. Det vil si, egentlig skulle planen vært ferdig revidert. Men fordi Fylkesmannen har sterke oppfatninger om hvordan Bergen skal se ut i fremtiden, og om parkeringsplasser og naustmiljø, ender saken hos Miljøverndepartementet.
Det er i seg selv en utidighet, når vi vet hvor sterke bånd det er mellom departementene og fylkesmannsembetet. En uavhengig instans til å avgjøre slike stridssaker, hadde så avgjort vært å foretrekke.

Den aktuelle parkeringskrangelen fremstår noe rotete og uklar. Det bør være normer for antall parkeringsplasser på norske handelssentre.
Men om vi forstår saken rett, handler det her om handelssentre som også har en viktig funksjon som samferdselsknutepunkt, slik Lagunen og flere andre etter hvert vil få. Her må man av gode grunner være litt mer raus med parkeringsplassene.
Den andre striden gjelder retten til å bygge naust. Den griper direkte inn i den politiske striden som Høyre har gjort til sin – nemlig om det lokale selvstyret.
Skal myndige kommunepolitikere kunne avgjøre hva som er et egnet naustområde, eller skal det sitte en overkikador på Statens Hus og si at dette får ikke kommunen lov til?

En uavhengig instans til å avgjøre slike stridssaker, hadde så avgjort vært å foretrekke

Kommunepolitikerne legger mye arbeid i å utarbeide kommuneplanenes arealdel. De forsøker å se hele kommunens strandsone i sammenheng, og bestemmer etter beste skjønn – og på basis av statlige retningslinjer – hva som skal være friluftsområde, næringsområde og område med rett til oppføring av naust. Der burde det vært satt punktum.
Men da sier altså Fylkesmannen at «etter vårt skjønn, som altså er et annet en det kommunale, så er ikke dette et naustmiljø». Slik overprøves det lokale selvstyret.
Fylkesmannens innvendinger kommer ikke bare når det er snakk om nye planer. Som vi leser av gårsdagens BT-oppslag, tillater Fylkesmannen seg også å gå i rette med naustmiljø som har vært en del av Bergens tidligere kommunedelplaner. Det er forståelig at en slik holdning kan virke provoserende på samvittighetsfulle kommunepolitikere.

Når kommuner opptrer i strid med loven, eller bruker mer penger enn de strengt tatt bør, skal de irettesettes av Fylkesmannen. Den såkalte legalitetskontrollen bør ikke oppheves.
Men i saker som handler om skjønn, har vi full tillit til at det kommunale skjønnet kan måle seg med et hvilket som helst annet skjønn. Det trenger ikke overprøves av Fylkesmannen.

Tags: , ,

Kommentarer