Ikke fød på en mandag eller i juli

Vi i Ammehjelpen i Bergen er bekymret for dere med barn i magen i Bergen.

IKKE ALLTID LETT: Med under to døgn på KK og har jordmor og barnepleier knapp tid til å sette seg ned og lære deg det som trengs for å få ammingen i gang. Bergen kommune trenger barseljordmødre i hver bydel som passer på at mor får en bra barseltid, slik det gjøres i andre europeiske land, skriver Astri Kvassnes.

 

Kjære vordende Bergensmammaer: Vi ønsker at du skal få en god barseltid og få til ammingen. Vi blir oss dessverre fortalt at mammaer får et sterkere press bort fra amming i Norge, vi som var så flinke her. Barseltiden er blitt tøffere. De som har jordmorkallet er flotte mennesker som står på, men hva hjelper det om de ikke har de ressursene som trengs for å gi deg den beste starten sammen med babyen din?

De fleste helsestasjonene i Bergen begynner å bli ammekyndige og det er bra! Men er det nok? For mye handler om bevilgninger og ressurser. Verdens beste land kan ikke ha en nedadgående barselomsorg, dette er pinlig!

 

Jordmor Hjem blir nedlagt i februar

 

Kvinner etterspør fremdeles sammenheng, kontinuitet og lett tilgang på helsetjenester, og konklusjonene på legkvinnekonferansen i 1999 er stadig like aktuelle. Det er kanskje ikke så rart. I prosessen graviditet-fødsel-barsel føres omsorgsansvaret for deg frem og tilbake fra kommunen til staten (KK) og til kommunen igjen.

Jeg skulle ønske jeg kunne si at det er en glatt overgang. Med under to døgn på KK og knapt bemannet barselavdeling, står jordmor og barnepleier i med en fot i døra, og har ikke tid til å sette seg ned og lære deg det som trengs for å få ammingen i gang. Friske mor-barn-par blir ofte tilbudt morsmelkerstatning i løpet av barseloppholdet på klinikken, noe som kan hemme en god ammestart.

Tredje-fjerde dag etter fødsel kommer oftest morsmelken inn sammen med barseltårene når du sitter hjemme. Fem dager etter fødselen overføres ansvaret for deg og baby fra Helse-Bergen (KK, Staten) til primærhelsetjenesten (fastlegen og helsestasjonen, Bergen kommune), så sant du ikke har komplikasjoner og fremdeles er innlagt.

Rundt dag fem-seks sitter man gjerne med sprengte pupper som barnet kanskje ikke får tak på og det er i denne fasen mange får problemer og gir opp ammingen. Derfor er det viktig at du ikke føder på en mandag eller tirsdag, slik at du ikke får de vanskeligste dagene i den første helgen. Da er den ammekyndige helsestasjonen og også fastlegen stengt. Det kan også være lurt og ikke føde i fellesferien. Legevakten kan hjelpe deg om du er syk, og vår organisasjon Ammehjelpen kan hjelpe deg med ikke-medisinske ammeproblemer. Men skal en frivillig organisasjon gis et slikt ansvar, egentlig? Hadde det ikke vært bedre med offentlig finansiert ammehjelp som lærer deg opp skikkelig og er tilgjengelig i helgen og igjennom sommeren?

 

Ammehjelpen kan hjelpe deg med ikke-medisinske ammeproblemer

 

Nå er det slik at fastlegen som skal passe på at mor ikke er syk og helsestasjonen som passer på at baby er frisk, men ingen passer på at mor er frisk og får til ammingen, slik som en jordmor ville gjøre det. Allerede i KKs årsmelding for 2010 nevnes det at de ønsker at Bergen kommune skal ta over barselomsorgen. Ammepoliklinikken på Kvinneklinikken er ute av funksjon. Jordmor Hjem blir nedlagt i februar. Vi antar at Helse-Bergen mener at Bergen kommune skal ha jordmødre som skal ta imot kvinnene? Er Ammekyndige helsestasjoner nok, de har jo ikke ansvar for mors helse?

På Bergen kommunes hjemmesider finner man kun svangerskapsomsorg som tema, ikke barselomsorg. Askøy, Øygarden og Bømlo har søkt om øremerkede midler til Jordmor Hjem-prosjekter i sine kommuner. Ammehjelpen i Bergen mener at Bergen kommune også må ha slike barseljordmødre i hver bydel, og det umiddelbart, i tillegg til de syv eksisterende svangerskapsjordmorstillingene. En barseljordmor tar seg av mors helse og passer på at hun får en bra barseltid, d. v. s. de første seks ukene slik det gjøres i andre europeiske land. Dette må være på plass hurtig siden Jordmor Hjem forsvinner. Vi håper Hilde Onarheim, Byråd for helse og omsorg, har denne store julegaven til dere.

Lykke til! Kanskje vi snakkes, du finner oss på http://www.Ammehjelpen.no.

Tags: , ,

Kommentarer