Barn uten mor

Surrogati bør forbli forbudt i Norge, mens adopsjon bør bli lettere.

Kronprinsesse Mette-Marits besøk i India har i høst skapt fornyet debatt om det faktum at en del som ikke kan få barn på vanlig måte, leier en kvinne i et annet land, vanligvis USA eller India, til å bære et barn frem for seg.
Surrogati er ulovlig i Norge, men kun helsepersonell som bidrar til å få tjenesten utført, kan straffes. Etter norsk lov regnes den som har født barnet, som dets mor. Det betyr at barnets genetiske mor ikke uten videre får foreldreretten i Norge, men hun og faren får den i praksis ved hjelp av midlertidige forskrifter.

Det er et liberalt grunnprinsipp at voksne mennesker må få gjøre som de vil, så lenge det er frivillig og ikke er til skade for tredjepart eller for samfunnet som helhet. Slik sett er for eksempel lovforbudet mot sexkjøp, som mange sammenligner med i surrogatidebatten, vanskelig å forsvare.
Ved surrogati finnes det derimot åpenbart en tredjepart hvis interesser må tas hensyn til. Noen barn vil sikkert klare seg fint hele livet uten kontakt med sin biologiske mor. Det er ingen grunn til å tro at de som bruker surrogati, er dårligere omsorgspersoner enn de som blir foreldre på vanlig måte.

For andre barn vil savnet etter den biologiske moren bli stort, og skape problemer senere i livet. Det finnes forskning som tyder på at det som regel går bra, men også eksempler på det motsatte. Surrogati er uansett et forholdsvis nytt fenomen, så kunnskapen om langsiktige virkninger er ikke sikker.
Noe kan dessuten være prinsipielt galt selv om forskningen skulle vise at det normalt «går bra». En ny verdensborger får masser av problemer å stri med i livet uansett. Det er ingen grunn til – av hensyn til voksnes behov – å konstruere en situasjon som kan gi ham eller henne flere.

Adopsjon burde være løsningen for folk som ikke kan bli foreldre på vanlig måte

Adopsjon er slik sett en annen skål. Her er et barn allerede født og har kommet i en situasjon der foreldrene ikke kan eller vil ta seg av omsorgen.
Ved adopsjon kommer slike barn vanligvis fra et barnehjem til høyt motiverte adoptivforeldre. De flyttes til en bedre situasjon.
Adopsjon burde være løsningen for folk som ikke kan bli foreldre på vanlig måte, men som føler et sterkt ønske om barn.

Den norske adopsjonslovgivningen skal endres, men dessverre kommer prosessen ikke med det aller første. Et offentlig utvalg leverer etter planen sin innstilling i august 2014, og så vil resten av lovprosessen ta ytterligere et par år.
I mellomtiden har Barne-, familie- og inkluderingsdepartementet sendt ut forslag til endringer i dagens lov. Blant annet foreslås det å stramme inn aldersgrensen for foreldre til 42 år på søknadstidspunktet, mens den i dag er på 45 – med mulighet for skjønn.

Vi ser at det ikke bør være for høy aldersforskjell mellom foreldre og barn. Men de fleste av verdens foreldreløse er over fem år. Folk som er villige til å adoptere eldre barn, bør også selv kunne være noe eldre.
Det er et paradoks at det offentlige Norge nå livlig diskuterer – og aksepterer – surrogati, eggdonasjon og andre kunstige måter å skape barn på, mens en velprøvd og lovlig metode som adopsjon nærmest blir liggende i et blindfelt.

Adopsjon handler om barn som trenger foreldre, surrogati om foreldre som vil ha barn. Det burde ikke være vanskelig for politikerne å prioritere.

Tags: ,

Kommentarer

153 Svar til “Barn uten mor”

 1. Svein 23. desember 2012 på 09:24 #

  Enig, surrogati er bortimot toppen av egoisme.
  Å fjerne barn fra sitt biologiske opphav er å spille hazard med barnets liv (les følelser).
  Når voksne er så oppsatt på å få barn at de er villig til å utsette andre voksne for den følelsesmessige risikoen det er å gi fra seg et barn, da tror jeg faktisk ikke de er spesielt godt egnet til å være foreldre.
  Det kan heller ikke være av hensyn til barnet dette gjøres, da det som BT skriver, kan adopteres.
  Forbud er en grei løsning når det finnes så ufornuftige folk.

  • Barn med mor og mor med barn 23. desember 2012 på 09:43 #

   Men da er adopsjon og fosterhjem også «å spille hazard med barnets liv»! Dette var en helt idiotisk artikkel!

   • Ase Jeanette 23. desember 2012 på 10:09 #

    Les da artikkelen før du kommer med hjernedøde kommentarer. Hvordan kan adopsjon og fosterhjem bli sett på som å leke hazard med andres liv? Da de ikke har noen som tar vare på dem og trenger det? Skjønner ikke hvorfor jeg gidder å la meg provosere av dine idiotiske kommentarer en gang….

    • barn med mor og mor med barn 23. desember 2012 på 20:22 #

     Jeg leste artikkelen og skulle legge den kommentaren inn under en som påsto at å ta barn fra sin biologiske mor var å spille hazard med barnets liv. Så ikke kom med sånne sleivspark og sløve kommentarer og la deg for guds skyld ikke provosere av kommentarer (noe du tydeligvis gjør) før du undersøker saken litt, Åse Jeanette. Det var ikke MEG som kom med det, jeg bare stilte et spørsmål, som tydeligvis kom på feil plass i rekken. Slapp av litt og ta det rolig. Ikke alle har samme mening som deg, og det er faktisk lov i Norge å stille spørsmål……

  • Fortvilet 23. desember 2012 på 12:02 #

   Surrogati kan også være mulighet for tradisjonelle par som ikke kan få barn på vanlig måte. Jeg er 35 og kan ikke få barn pga sykdom – jeg er dømt å være barnløs. Adopsjon er utelukket, min mann, friskere og sprekkere enn mange dagens unge, nærmer seg 50 år med den lange behandlingstiden blir det nei.
   Hvorfor er det egoisme at ei kvinne kan bære fram barnet mitt, som ble til av mtt egg og mon manns sæd? Er jeg ufornuftig? Du kan nok lite om saken…

   • haukeklo 23. desember 2012 på 12:37 #

    At dere kanskje burde fått lov til å adoptere er ingen grunn til å åpne for surrogati. Adoposjonsloven bør endres til å bli lettere for foreldre som ønsker seg barn.

    Det fins mange sykdommer / tilstander som forårsaker ufrivillig barnløshet, og mange ulike måter å angripe de på. Jeg kjenner flere par som har sltt med å få barn, og ikke alle har fått det til med lovlige hjelpemidler i Norge.

    Det er ingen menneskerett å få barn, dersom medisinske forhold legger hindringere i veien. Det er da heller viktigere å endre adopsjonsloven til å gjøre det enklere og billigere for at de som vil, skal få lov å adoptere barn.

    I mellomtiden – det er i Norge i dag skrikende behov for besøkshjem og fosterhjem, det er barn derute som trenger voksne som bryr seg. Jeg foreslår at dere undersøker den muligheten litt nærmere.

    • lostartistic 23. desember 2012 på 15:41 #

     Hva er menneskerett i verden? Hva er menneskerett i India. Hva er bedre med krukkebarn?

     Det er ikke en bedre verden du kan gi, så hva gir deg rett til å mene de ikke har lov?

   • Singel69 23. desember 2012 på 12:42 #

    Fordi man som hovedregel utnytter en annen persons kropp på en veldig inngripende måte. De fleste som stiller opp som surrogatmor gjør ikke det fordi de synes det er så kjekt å bære et barn i kroppen sin, får så gi det vekk til en fremmed. De gjør det ut fra fattigdom, særlig i India, men også i USA. Det er en ganske grov utnyttelse av et anner menneske. Det at man selv ikke kan få barn, kab aldri forsvare et slikt overgrep.

    • lostartistic 23. desember 2012 på 15:40 #

     Hva med å donere et organ? Om jeg gir min nyre mens jeg lever, betyr det livslangt liv med nødvendige medisiner.

     Det er sant det ikke gjøres av frivillighet, men har du sett alternativene?
     De får god oppfølging om man velger selskaper som har fått god rating.

     Det er ikke nytt i India med surrogasi og det er mye fordommer som ikke forteller den sannheten som også gjelder mange. At dette ikke er traumatisk , at dette faktisk gir dem økonomi til de barn de allerede har. De er allerede mødre og alternativet er ofte betraktelig verre for dem dere påpeker.

     Les om Indias Vellykede selskaper, som tar vare på sine surrogasimødre fordi de krever mer penger. Betaler vi mer vil kvalitet kunne kreves.

     Men politikk er bare for vårt egetegoistiske nave syn om at da kan vi iallefall tro at det er bedre, og ferdig med den saken

    • Kristine Røe 23. desember 2012 på 19:17 #

     Noen gjør dette frivillig av medfølelse for andre.. Ikke kun gå inn på det negative her

     • timmen 23. desember 2012 på 21:35 #

      Har et venninne der hennes søster var surrogatmor.Er dette en forbrytelse? Ikke alt er sort hvitt.

     • Linda H 24. desember 2012 på 02:28 #

      Jeg hadde ikke nølt med å hjelpe barnløse hvis det ble lovlig. Og jeg er hverken rik eller fattig… Så er enig med deg, Kristine Røe… Frivillig og medfølelse for andre som dessverre ikke får oppleve gleden ved å ha et barn, burde vært lovlig, mener no jeg.

   • Svein 23. desember 2012 på 13:51 #

    Mulig at jeg kan lite om saken, men det er heldigvis ikke mange andre som vet så mye heller, ennå.
    At du og din mann ikke kan få barn er synd, men det er ikke mer enn det, synd.
    Jeg er far til tre, på tradisjonell måte, og ja, det er fantastisk, og jeg skulle gjerne sett at alle fikk denne gleden. Likevel, det diskvalifiserer ikke mine meninger om surrogati.
    I Norge har vi en abortlov som gir kvinnen full rett til selvbestemmelse. Dette fordi det er ansett som at den vordende mor får så sterke bindinger/følelser over barnet og situasjonen at det er kun henne alene som kan ta den siste avgjørelsen i spørsmålet om abort eller ikke. Jeg tror at kvinner som er vertskap i en surrogatiløsning opplever de samme tingene, og da kan ikke en avtalt sum for å bære frem barnet være uten påvirkning i saken? For det er, lik det eller ikke, slik at det er rike som betaler fattige for å gjøre dette. Da er pengene med å påvirke valgene.

    • Fortvilet 23. desember 2012 på 22:51 #

     Er det bedre å ta denne muligheten å tjene gode penger fra disse fattige kvinner? Tror du de og dies barn får det bedre da? Hva med virkelig frivillige, som synes det er greit å hjelpe andre?
     Anyway, jeg er sikkert på at du snakker mot surrogati fordi du ikke har opplevd den frustrasjon vi har opplevd. Du er den heldige som fikk det til, og den egoistiske, som nekter hjelp oss andre, ikke like heldige.
     Å skal vi snakke om penger – skal min tante ha dårlig samvittighet, fordi at hun hadde penger å gå til privat lege, og oppdage kreft i tiden? Skal man følge logikken din, må man forby private leger også, fordi de gir oss med litt bedre råd, å få hjelp fortere.
     Jeg blir faktisk provosert av sånne som deg, Svein, det virker for meg at du kjenner litet hva livet er for noe.

     • Svein 24. desember 2012 på 01:57 #

      Dette er da ikke et barn som ville vært der fra før, altså er det plassert der for å tilfredsstille en annens (ditt) behov. Kvinnene som bærer frem disse barna gjør det for penger. Betalingen er mange ganger høyere enn det de har mulighet for å tjene på annet vis, derfor er de villige til dette, noen ganger kan det også forligge press fra omgivelsene for å få kvinnene til å gjøre dette.
      De som gjør dette for å hjelpe, uten betaling, er så få at det nesten ikke kan regnes med i denne debatten, de er ofte også i nære relasjoner eller slekt.
      Du skriver at jeg er egoistisk som ikke unner deg hjelp, men jeg har ikke gått i mot verken adopsjon eller fosterhjem, eller sågar å bo i institusjon/barneby.
      Når det gjelder å vite hva livet, så har jeg, som mange andre, hatt både motgang og medgang, uten at det behøver å fremlegges her.

    • solskinn81 24. desember 2012 på 13:58 #

     Er det virkelig slik at surrogat-rollen hovedsaklig berammer fattige kvinner? Finnes der statistikk som viser at det stort sett er kvinner i fattige land som brukes som surrogat? Bare litt nysgjerrig, og lurer på på om dette argumentet er i ferd med å miste sin gyldighet da jeg mistenker at en stor del av surrogati-virksomheten finner sted i vestlige land.

 2. Kurt_Kortner 23. desember 2012 på 09:30 #

  Et viktig poeng med adopsjon er at det handler om barn som trenger nye foreldre, mens surrogati handler om foreldre som trenger barn.

  Å adoptere er en alt for langvarig og dyr prosess. Det tar minst 3 år og koster minimum 150 000 per barn. Kostnader med adopsjon burde vært gitt skattefradrag. Det blir mest rettferdig. Det er ingen som vil adoptere kun for å få dette fradraget da det å ha barn er langt dyrere på sikt.

  • Renathe-Johanne Wågenes 23. desember 2012 på 11:12 #

   Du kan ikke adoptere fordi det er barn der ute som trenger foreldre. Du må adoptere fordi du ønsker barn. Så å si at adopsjon handler om barn som trenger foreldre. TULL. Det handler om at noen ønsker å bli foreldre.Har du adoptert Kurt?

   • Kurt_Kortner 23. desember 2012 på 11:17 #

    Selvsagt er det ingen som adopterer uten å ville bli foreldre. Fokuset ved adopsjon er derimot på barnet da det eksisterer et levende barn som ikke har foreldre som vil eller kan ta se gå av det. Mulig at dette er vanskelig for deg å forstå?

  • Royoves 23. desember 2012 på 13:57 #

   Ref «foreldre som trenger barn»
   Du mener vel «voksne som ønsker barn»

 3. verdikonservativ 23. desember 2012 på 09:35 #

  Surrogati er menneskehandel og bør forbys. Problemet er at gruppen som ivrer mest for denne praksisen, likekjønnede par, ikke er særlig interessert i adopsjon, for da er man jo ikke «foreldre» til barnet.

  Med tid og stunder vil ordningen nok vinne aksept blant lovgiverene. Homolobbyen er få i antall, men har enorm makt. Det ser vi godt når det ene partiet etter det andre kommer ut av skapet og erklærer seg som «homoparti».

  Burde ikke mannen som faktisk har unnfanget barnet være dets juridiske far? Nei, ikke i Norge, for barneloven slår fast at medmor (et meningsløst begrep) kan erstatte far:

  .http://www.lovdata.no/all/hl-19810408-007.html

  • mika2 23. desember 2012 på 10:20 #

   Det som står i barneloven om dette er så pinlig at det burde vært unntatt fra offentlighet. Og Stortingsflertallet burde skamme seg.

  • Hilde11 23. desember 2012 på 12:04 #

   Det er et instinkt å ville forplante seg og få barn med egne gener. Det er ikke bare likekjønnede par som vil ha surrogati. Det finnes også heterofile par der kvinnen ikke kan bære frem et barn. Tenk hvis det var deg?

   • haukeklo 23. desember 2012 på 12:39 #

    …og det instinktet er egoistisk av natur.

    Jo flere ufrivillig barnløse kvinner som får barn med medisinsk hjelp, jo flere blir det i neste generasjon osv…

    • Hilde11 23. desember 2012 på 15:26 #

     Riktig.
     Det er egoistisk av natur å ville ha barn på «gamlemåten» også. En får ikke barn for barnets skyld.
     Men du har sikkert rett i at jo flere som får hjelp, jo flere blir det som trenger det i neste generasjon. Vi lever nok i en verden der «survival of the fittest» ikke passer lengre. Om det er bra? Vet ikke…

    • M.A 23. desember 2012 på 15:32 #

     Hæ?

  • Musevisa 24. desember 2012 på 00:11 #

   Det var da jaggu meg å gre alle over en kam. Det er ikke kun homofile som bruker surrogati, og det er mange homofile som ville adoptert hvis det hadde vært en reell mulighet. Problemet med det er ikke at homofile ikke vil adoptere, men heller det at det er ganske vanskelig for homofile å adoptere barn. Selv om Norge har åpnet for at homofile kan få adoptere så har de færreste av adoptivlandene åpnet for det samme.

 4. barn med mor og mor med barn 23. desember 2012 på 09:46 #

  Helt alvorlig talt! Dette var på grensen til det mest idiotiske jeg har noen gang lest!

 5. Bekkenes 23. desember 2012 på 10:00 #

  Det er ikke noe menneskerett å få barn.
  Kan man ikke få egne, adopter.

  Surrogati er en ekstremt egoistisk handling

  • Roak 23. desember 2012 på 10:33 #

   Tull, alle får barn av egne behov også du. Det er ikke egoistisk det er naturlige behov en har for å føre noe videre.

   • KurtK 23. desember 2012 på 12:38 #

    Mer enn 50% av dagens barn er resultatet etter en fest, eller ikke planlagte. Har selv tre barn, hvor ett er planlagt, men elsker alle tre like mye. Alle barn er ikke like velkommen, mange barn har ikke foreldre, mange barn lever et uverdig liv. Disse barna bør bli fokus, vi kan ikke lage et samfunn der vi kjøper alt vi vil ha, også barn. Det er ikke en menneskerett og få barn, eller ha barn. Mange som har barn burde ikke ha det. Og mange som ikke har barn burde ha det. Men og kjøpe seg en kvinne for og befrukte for og dyrke fram et surrogatibarn er smakløst og egoistisk. Det er også urettferdig misbruk av kvinnen som i mange tilfeller er fra et U-land, og ser desperat på dette som en mulighet, i likhet med prostitusjon, til og tjene noen kroner for familien. Surrogati framstår som utnyttelse av kvinner som ikke vet bedre, som ikke har andre muligheter, som er desperate. Tenk alle de kvinnene som sitter fanget rundt om i verden som bare produserer barn til rike vestlige mødre mot et barn og en betaling de aldri ser. Hvor mange barn kan de selge fra hver kvinne før de ikke lengre er produksjonsdyktige?
    I et moralsk og etisk samfunn, burde ikke dette være en mulighet.
    Mener jeg.

    • lostartistic 23. desember 2012 på 15:46 #

     Det er en minoritet som blir valgt å ikke ta angrepille, eller abort som blir født idag. Det er en myte at mange barn får dårlige hjem grunnet unge foreldre som var på fest da barnet ble unfanget.
     Det er et altfor overfladisk syn på hva som er virkeligheten der ute i samfunnet.

     Vi som har vokst opp med det som kalles skikkelig familie har oftere erfart å ha en dårligere oppvekst enn de som man trodde hadde det dårlig. Fordi våre foreldre trodde de gjorde en god jobb.

     Nå må vi enten gå i samtaleterapi for å fikses eller søke opplysning andsre steder.

     Poenget er at fasiten du bruker er ikke alltid riktig. Og da er den void fra å kunne brukes som basis for etikk i en slik debatt.

     Det er barn. Det er kjærlighet. Hvordan a og b blir 2 er aldri like romantisk som vi ønsker, men egoistisk? Det er gagning. Fordi virkeligheten til dem dere påpeker. Dem som ikke lever godt liv og blir misbrukt. Alternativene Dere gir er prostitusjon.

     Hvordan er dette bedre?

     • KurtK 25. desember 2012 på 12:53 #

      Er det ikke snart på tide at vi mennesker begynner og akseptere ting som dem er. Hvis du ikke kan få barn, kan det ikke være rett og kjøpe/leie seg en livmor, for meg er det like mye prostitusjon som og kjøpe seg en vagina for og få det en vil ha. Barn er ikke en menneskerett!

  • ES 23. desember 2012 på 10:58 #

   Og du tror det er så jævla lett å adoptere?? Da tror jeg du skal ta å undersøke litt før du kommer med en slik uttalelse!

  • Hilde11 23. desember 2012 på 12:01 #

   Det er en egoistisk handling å få barn. Punktum.

   Det er egoistisk og nærsynt av folk som har barn produsert på «gamlemåten» å ytre høyt at de som ikke får det til på den måten er mer egoistiske.

   Det er et instinkt å ville forplante seg og få barn med egne gener.

   • Knut Yngve Vaular 23. desember 2012 på 13:24 #

    Det er ikke egosistisk å få barn, men å utnytte andre er egoistisk. Hvis det var lovlig i Norge, ville du da stilt kroppen til disposisjon for din barnløse nabo? Jeg tenker at du ville være glad til om du slapp.

    • Hilde11 23. desember 2012 på 15:23 #

     Kjære Knut Yngve.

     Hvordan kan det IKKE være egoistisk å få barn? Får man barn for BARNETS skyld? Jeg kunne ikke tenkt meg å være surrugatmor nei, og har ikke planer om å benytte meg av det. Men jeg klarer å tenke lengre enn til min egen nesetipp. Jeg har noe som er like menneskelig som ønsket om å få barn: Empati.

     • Knut Yngve Vaular 23. desember 2012 på 22:08 #

      Kjære Hilde11!
      Jeg kjenner flere som var ufrivillig barnløse og som ønsket å gjøre noe med det. I dag er det velfungerende familier. De brukte de mulighetene som var på adoptivfronten, og stod på til det lyktes. De ønsket seg en fremtid med barn og gledet seg naturligvis veldig den dagen drømmen gikk i oppfyllelse. Jeg vil ikke kalle dette for egoisme. Egoisme er mye forskjellig, men kommer klart til uttrykk i dette spørsmålet. Kvinner i den 3. verden er også verd litt empati.

     • Frøkendings 26. desember 2012 på 11:16 #

      Surrogati handler ikke om kvinner i den 3. verden! Fordi hadde det surrogati vært lovlig i dag, så hadde vi ikke vært nødt til å reise til India for å finne en surrogatmor! Det kan være hvem som helst, en søster, nabo eller venn! Som vil få dekket sykehusutgifter og kompensasjon for oppgaven de utfører, som nemlig er å bringe et lite barn til en familie!
      Adopsjon er flott mulighet, men alle burde ha lik rett til å få sine egne barn, med sine egne gener! Slik som folk flest! Det er i teorien det som er «meningen med livet»!

    • LilBlossom 23. desember 2012 på 16:03 #

     Etter mitt første svangerskap, som gikk helt greit, var jeg åpen for å stille som surrogatmor, men etter komplisert fødsel ved begge barna mine, slo jeg tanken fra meg. Personlig ville jeg sett på det som en ære å kunne gi noen et mye ønsket barn. Ville det vært tøft? Så absolutt, men så lenge jeg gjør det frivillig og under bra legetilsyn, så ser jeg ikke noe problem med det. Problemene oppstår når man drar til land som India og utnytter damene der. Men det er ikke helt ulikt «adopsjonsfabrikkene» som finnes i Afrika (og helt sikkert andre land), hvor tenåringsjenter blir holdt mot sin vilje, gjordt gravid, og så måtte adoptere bort barna sine.

  • Unnigiil 23. desember 2012 på 13:42 #

   Helt enig. Det er overhodet ingen menneskerett å få barn. Vi kan ikke fikse og kjøpe oss til alle «problemer» vi møter i samfunnet.

  • lostartistic 23. desember 2012 på 15:42 #

   Hva er egoisme?

 6. Knut Yngve Vaular 23. desember 2012 på 10:00 #

  Jeg er så heldig at jeg har fått en stor familie «på ærlig vis», og jeg har erfart hva det er å være far, og hvor godt en mor utfyller foreldrerollen. Jeg vil si det slik: To «fedre» har et kraftig drawback i forhold til hva som kreves i et tradisjonelt familieforhold, og jeg tror det vi ser nå er de hippe, pengesterkes dyrkelse av sitt ego og hva de kan få til. Det er i så fall et dårlig utgangspunkt for en foreldrerolle som både er krevende og livslang.

  • Wendyao 23. desember 2012 på 12:20 #

   Helt enig. Vi er far og mor og har 3 barn. Det er veldig tydelig at barna har ulike behov og søker det hos en mor og en far. Kvinner og menn er faktisk veldig forskjellig og er utrustet med ulike egenskaper og funksjoner som i utgangspunktet er det som skal til for å dekke et barns behov, og da er jeg mer inne på det emosjonelle. Jeg ser at barna mine hadde manglet noe dersom jeg som mor eller far som far ikke hadde vært tilstede! Jeg er også lærer og ser mye i skolen der far eller mor enten har falt bort eller det har vært skilsmisser og man ikke har særlig kontakt med en av partene. Jeg syns det er påfallende tydelig!

   • Lmsystad 23. desember 2012 på 13:32 #

    Her må jeg kommentere… Klart et barn har gode av to foreldre som fungerer…. Men det er ikke gitt at det er positivt i seg selv… En må ha to oppegående personer som foreldre…. Mange barn som har en av hvert kjønn som ikke har det bra… På samme måte vil jeg tro at det er mange barn med oppegående foreldre av samme kjønn som har detveldig bra…. Jeg har vokst opp som enebarn med enslig mor…. Jeg personlig har ikke hatt noe savn til en far…. Jeg har hatt en kjærlig mor og det har vært en god oppvekst…. Jeg syns mange uttaler seg på andres vegne uten egentlig å tenke seg om… Alle skal få ha sin mening, men noen ganger kan det være lurt å snakke ut fra eget perspektiv og ikke i tillegg anta hva som er best for andre…. Det er så utrolig avhengig av hvem enn har av personer rundt seg… Alt betyr noe…. Så jeg personlig kan si at det er fullt mulig å ha en god, trygg, kjærlig oppvekst med kun en forelder :) ellers glad for at du og dine har det best slik dere har det :)

 7. Roak 23. desember 2012 på 10:11 #

  Som etikken og moralens voktere er det mye dere burde engasjere dere i, dette har dere lite greie på.
  – Egoisme? er det noen som på vanlig måte får barn for barnets skyld? Selvsagt er det ikke det, det er for ens egen skyld! Det er da ikke noe galt med det, om noen måtte mene det så skjønner de ikke de helt fundamentale her i livet. Man ønsker barn for å føre noe av seg selv videre, gener, navn, livsverk, osv. Det er ikke egoisme det er naturens gang.
  -Problemer senere i livet? Der er da ikke surugat barna som sliter senere i livet, det er ingen forskjell på disse i forhold til «vanlige» barn. Adopterte barn derimot har oftere adferds utfordringer på et eller annet tidspunkt i oppveksten, men dette er kjent for de som adopterer og blir som regel håndtert på en god måte. Har barn som er resultat av sæddonasjon også problem senere i livet!! Latterlig!

  • Roak 23. desember 2012 på 10:28 #

   En adopsjons prosess i dag kan ta 5-6-7 år da er det kanskje ikke så rart at en tenker alternativt. Surugatmødre går inn i dette med åpne øyner de får rikelig med tid til å tenke seg om, noen for å tene til livets opphold andre av en eller annen overbevisning om at de gjør noe bra. Om dette er noe mere umoralske enn å ta barna fra mødre som av en eller annen grun ikke er i stand til å ta seg av barnet sitt selv, tror ikke jeg. Tror ikke disse mødrene har gått inn i det med like åpne øyner.
   Det hjelper lite å endre Norske adopsjonsregler når det er i giverlandene de går seint og til tider stopper helt opp, sist i Colombia etter korrupsjon og diverse snusk i prosessene, ingen som er bekymret for etikk og moral da nei.

   • Knut Yngve Vaular 23. desember 2012 på 10:42 #

    Les gjennom ditt eget innlegg en gang til. Roak. Jeg leser mange ord og formuleringer, men hvor er farshjertet, hvor er ømheten og hvor er respekten for det etiske mennesket? Å bli far, er ikke noen kampsak.

   • Wendyao 23. desember 2012 på 12:10 #

    Hvordan vet du at surrogatmødre går inn i dette med åpne øyne? Da burde de kanskje ikke fått noe betalt….lurer på hvor mange surrogatmødre som da hadde fantes!!! Penger driver mennesker til det mest utroligste om man vil innrømme det eller ikke! Surrogatmødre kan stå på TV og skryte opp i skyene at de er så glad for at de får gjøre dette, men det er mye vi ikke vet bak mange uttalelser!!

    • Gjest 23. desember 2012 på 21:54 #

     Hvor mange jordmødre og fødselsleger hadde man hatt om de ikke fikk penger?
     Men jeg er sikker på at de føler stor glede over arbeidet sitt selv om de får lønn for det :)

  • Ursoidea 23. desember 2012 på 11:11 #

   Er det rett å frata et barn far eller mor? Det er det debatten dreier seg om?
   «Har barn som er resultat av sæddonasjon også problem senere i livet!!»
   Se Donor Sibling Registry. Hvorfor tror du denne siden ble opprettet?
   Les også http://www.domino-online.dk/?p=5400

 8. mika2 23. desember 2012 på 10:11 #

  I Norge anses den som føder barnet, som mor. Dvs. at surrogatmor blir mor. Men hun er ikke dermed den biologiske moren. Biologisk mor er jo hun som egget kom fra.

 9. John Andre Taule 23. desember 2012 på 10:19 #

  Surrogati er ikke noe nytt fenomen. Dette er noe som er like gammelt som menneskelig sivilisasjon og for den del adopsjon.

  For meg er adopsjon mer kontroversielt enn surrogati. Å snakke om biologisk mor i surrogati-sammenheng, men ikke bruke samme argument med tanke på adopsjon blir dobbeltmoral.

  De barna som blir født til norske foreldre gjennom surrogati – om det er to fedre – to mødre – alenemødre eller tradisjonelle par – må være de blant de barna som er mest ønsket og kommer til noen av de mest resurssterke personene norge har å by på.

  For de fleste norske foreldrepar som ser på surrogati som løsning er dette siste utvei. Alt annet vil være prøvd. Det finnes sikkert enkeltpersoner som vil søke løsninger der surrogatmoren blir utnyttet, men i de aller fleste tilfeller vil surrogatmoren velfærd før, under og etter fødsel være veldig langt fremme i de barnløse parenes bevisthet.

  Surrogati bør gjøres lovlig i Norge på like linje med prøverørsbehandling og andre behandlingsalternativer ved barnløshet.

  • Ursoidea 23. desember 2012 på 10:31 #

   Hvor har du det fra at foreldre som velger surrogati er de mest ressurssterke foreldrene? Ser du ikke det problematiske med at barn blir en vare i et marked?

   • gjest 23. desember 2012 på 13:12 #

    Eg trur det kjem naturleg ettersom surrogati er ei kostbar affære, og krev lang planlegning. Ergo trekk man den konklusjonen.

  • Roak 23. desember 2012 på 10:35 #

   Riktig!!

  • tytaren 23. desember 2012 på 14:33 #

   Gode argumenter. Men du kommer aldri unna det faktum at surrogati er en grov form for utnyttelse av mennesker. Det er sjelden blant personer med likestilt sosial og økonomisk status at dette foregår. Å betale en jente for å bære frem et barn fremstår faktisk, unnskyld uttrykket, som usmakelig, uetisk og umoralsk. Argumentet vi kan lese om at hun på denne måten også kan redde sine andre barn fra fattigdom er helt søk og viser egoimsmen tydelig. Om hensynet til den biologiske moren og hennes andre barn var reelt, hvorfor «adopterer» ikke barnløse denne moren uten at hun betaler med kroppen sin ? Adopsjon derimot er tuftet på andre kriterier. Jeg er selv så priviligert at jeg har egne barn som også var ønsket. Jeg kan derfor bare tenke meg sorgen til de som gjerne ville hatt barn. Men om adopsjon er utelukket ut fra det lovverket vi har, så er det faktisk slik livet er. Det må aldri bli en menneskerett å få barn. Da har vi gjort dem til en handelsvare. Og samfunnet er kynisk nok som det er.

   • M. 23. desember 2012 på 15:35 #

    Om hensynet til den biologiske moren og hennes andre barn var reelt, hvorfor «adopterer» ikke barnløse denne moren uten at hun betaler med kroppen sin ? REALLY??

    • tytaren 23. desember 2012 på 21:37 #

     REALLY hva da ?? Poenget var at tilhengere av surrogati hevder at det er vanlig at «oppdragsgivere» hjelper barnets biologiske mor og hennes familie etter fødselen og følger dem opp etterpå, hva nå det skal bety. Som om det skal unnskylde utnyttelsen. Om de virklig mener moren trenger hjelp, hvorfor ikke hjelpe henne uten at hun føder dette barnet ? Tog du an ???

 10. Ursoidea 23. desember 2012 på 10:25 #

  Det er bra at det er flere enn Nina Karin Monsen som ser det inhumane med barnemarkedet som er skapt gjennom endringen i barneloven. Det merkelige er at biskopene og presteskapet er tause i debatten. Synes de barnemarkedet er OK?

 11. Gjestekommentator1 23. desember 2012 på 10:31 #

  Man kan ikke forby alt enkelte misliker.

  • Gjest 23. desember 2012 på 11:56 #

   Joda

  • Wendyao 23. desember 2012 på 12:33 #

   Men skal vi tillate alt enkelte liker? Jeg tror ikke du er klar over hvor mange som ikke lsyns det er greit med surrogati. Det høres ut som om det bare er et par prosent!! Da lever du i en boble tror jeg!

 12. Anonym 23. desember 2012 på 10:34 #

  Jesus var det første surrogatbarnet som ble unnfanget med «prøverør». Vi burde være kommet lengre i 2012

  • Knut Yngve Vaular 23. desember 2012 på 14:19 #

   Jesus levde et rikt liv som barnløs. Han elsket barn og hadde stor glede av å kommunisere med dem. Og han stilte disiplenes tanker om egen fortreffelighet i skyggen av det lille barnets enfoldige og enkle sinn.

   • guest 24. desember 2012 på 03:35 #

    How do you know your alleged savior had no children? I thought this issue continues to be one of considerable controversy and debate…even though you holier-than-thou Christian people insist on that old fairy tale («immaculate conception») … Oy veh!

  • Gjest 23. desember 2012 på 23:14 #

   Billig

  • Ole Andre Midtseter 23. desember 2012 på 23:16 #

   badomtss!

  • Gjest 25. desember 2012 på 20:37 #

   Billig, feilaktig og ufin kommentar

 13. bjornseo 23. desember 2012 på 10:52 #

  Surrogati bør forbys.

 14. Renathe-Johanne Wågenes 23. desember 2012 på 11:07 #

  Mange kommentarer her gjør med rasende. De som har fått barn på vanlig måte bør holde kjeft! De aner ikke hvilke følelser som rører seg hos de som ikke kan få barn på den tradisjonelle måten. Å reprodusere seg ligger i vår natur, og hvis dette ikke går så søker man alternative måter. Adopsjon, sæddonasjon osv… Alle får barn av egoistiske årsaker. Ingen kan adoptere for å redde barn, slike personer blir luket ut. Det er ønsket om å få barn og bli en familie som teller. Om en mor bærer et barn fram for å så vite at det skal gis bort til adopsjon er nok vanskelig uansett om det er avtalt eller ikke på forhånd. Surrogatmor har gjort valget FØR hun blir gravid, de som må gi barna fra seg har ikke annet valg. STOR forskjell. Adopterte barn kan ha med seg problemer som må løses, men det kan også barn født på vanlig måte. Det er dyrt og krevende å adoptere og undersøkelsens man går igjennom i forkant er mange og lange. Du skal svar på ALT også f.eks hvordan du skal håndtere (det barnet du enda ikke har fått) hvis det som 16-åring begynner med ungdomsproblemer el. Så de som adoptere er veldig forberedt og har gjennomgått foreldrekurs og blitt gransket av barnevernet. Dette burde også andre som skal få kunne ta i bruk f.eks surrogatmor. Ved å tillate dette kan man overvåke det. Hvorfor føler jeg at jeg har rett til å uttale meg? Jo jeg har 3 adoptivbarn som vi har valgt å adoptere, fordi VI ønsket oss barn, og det var vår løsning på ønsket.

  • Ursoidea 23. desember 2012 på 11:18 #

   Hvorfor skal personer som har fått barn på naturlig måte holde kjeft og ikke delta i debatten om barnemarkedet? Er du ikke for demokrati?
   Saken dreier som en endring i barneloven der man fratar et barn far, snart også mor.

  • Tolerant 23. desember 2012 på 11:37 #

   Veldig enig med deg: Dem som kommer med de kritiske kommentarene her er dem som har fått barn på konvensjonell måte, uten å møte motgang. Hvis vi skal snakke om barn som har høy risiko for problemer bør vi vel nevne dem som ble unnfanget på «normalt» vis i et «normalt» par med en av hvert kjønn – der foreldrene så gikk fra hverandre mens barna var unge, for deretter å ha mange ulike kjærester mens barna vokste opp. Disse barna skulle jeg tro får langt større utfordringer som voksen enn et barn født med sæddonor, av surrogat eller adoptert av foreldre som har brukt flere år på å prøve å få barn og dermed har tenkt alle tanker som tenkes kan om moral og eventuelle risikoer, og har bygget et uvanlig solid forhold i prosessen. Og ja, jeg mener at de tre metodene bør likestilles og alle være lovlige her i Norge, i tillegg til at enslige bør få benytte seg av metodene.

  • Wendyao 23. desember 2012 på 12:30 #

   Mener du å si at alle som ønsker seg barn er egoister? Jeg trodde det i utgangspunktet var kjærligheten som drev mennesker til å ønske seg barn sammen. Egoisme er å trosse naturen og skulle ha det som kanskje ikke lar seg gjøre! Men selvfølgelig….jeg har jo ikke stemmerett, for jeg har barn, og jeg har heller ingen som helst evne til å sette meg inn i menneskers situasjon som ikke kan få barn. Så derfor skal vi ha menneskehandel med barn! De kan heldigvis ikke snakke for seg!

   • Norn 23. desember 2012 på 14:33 #

    Jeg er ikke mot deg, jeg er med deg…
    Egoisme er en sunn drivkraft OM den ikke blir så omsynsløs at den går ut over andres rett til fremgang. Mange blander egoisme med egosentrisme.
    Alt vi gjør i livet har sitt utspring fra at vi ønsker noe, endatil det å hjelpe andre.

  • haukeklo 23. desember 2012 på 12:44 #

   Beklager, når du starter innlegget med å be det store flertallet av befolkningen «holde kjeft» kan resten av innlegget ditt tillegges minimalt med vekt.

   Du har et idealisert bilde av surrogatmors «frivillige» avlevering av barn, det er slett ikke uvanlig at hun føler seg tvunget til det for å skaffe penger – m.a.o. selger hun kroppen sin for å tjene penger.

  • tytaren 23. desember 2012 på 14:36 #

   Reproduksjon ligger helt riktig i vår natur. Men hva har surrogati med reproduksjon å gjøre ? Den som reproduserer gjør det ikke for egen del.
   Forøvrig tillater jeg meg å ha meninger på lik linje med deg selv om jeg har egne barn, så du hadde tjent på en annen innfalsvinkel i innlegget ditt.

  • Knut Yngve Vaular 23. desember 2012 på 15:19 #

   Flott, da blir dette mitt siste ord i denne debatten.

  • Cecilie Hauge Ågotnes 23. desember 2012 på 16:36 #

   Hei Renate-Johanne,

   Jeg er enig i deg med at alle får barn av ren egoisme, ellers er jeg veldig uenig med deg i at folk som har fått barn på den naturlige måten skal knebles i debatten. Jeg er også uenig i at det er naturlig å ville reprodusere seg. Hva som er naturlig er opp til hver og en. Selv kjenner jeg veldig mange som har valgt å ikke få barn, er det unaturlig bare fordi det er uvanlig? Jeg kjenner også flere som ikke har kunnet få barn, men som har valgt å ikke få barn på andre måter. Og til slutt så kjenner jeg flere som har kunnet få og har fått egne barn, men som har valgt å også adoptere. Der i blant mine foreldre.

   Som adoptert er jeg lei av at alle skal fortelle meg hva som er naturlig og som mor til ett barn er jeg også lei av å nesten måtte forklare hvorfor vi «bare» har ett barn, det er jo naturlig å ville ha flere, eller?

   Om du vil lese om min reise tilbake til fødelandet mitt kan du lese her: http://www.tilbake.blogg.no Kanskje du vil få deg noen overraskelser over hva som oppleves som naturlig?

 15. Ole 23. desember 2012 på 11:45 #

  Leste nettopp i Romsdal Budstikke om en 21 årig jente som fikk barn helt sånn plutselig.Ingen ante noen ting.
  Jomfrufødsel kalles det visst. Nesten som og vinne i lotto.

 16. Wendyao 23. desember 2012 på 12:04 #

  Enig med BT. Det er noe som ikke stemmer i et samfunn når man kan kjøpe seg til og med barn. Hvor vil det ende til slutt? Tillater man dette, er det ikke langt til å tillate kloning. Det man ser på som «over streken» i dag er kanskje ikke over streken i morgen. Det er bare å tilføre noen tiår. Den som tør å se på historien, ser at de som kalles gammeldagse i dag hadde sine grenser og blir føyset vekk fordi de ikke følger med i tiden. Men det finnes noe grunnleggende med menneskets verdi .Man tenker i dag at «det og det kommer aldri til å skje», og så jo….der ble det «in». Det finnes faktisk et behov hos mennesket om å vite hvor det kommer fra, men da kommer man gjerne mer over på donasjonsklinikker. Ved suggogati skjer det en tilknytning i mors mage. Det skjer så mye mer enn hva man kan se og ta på, men det vil kanskje ikke vitenskapen være med på. Hvor er respekten for naturen? Hvor er respekten for en del mennesker som gjør hva som helst for å brødfø familien sin? Hvor er barnets verdi og beskyttelse i alt dette? Det har ingenting det skulle ha sagt, for vi mennesker blir mer og mer egoistisker og vi MÅ få VÅRE behov dekket!!! Nesten for enhver pris. Den andre siden i saken er desperate skjønne foreldre som ønsker seg barn, og klart at jeg har veldig ønske om at de skulle kunne få det. Men hvorfor er adopsjon helt utelukket? Det finnes mange barn som ikke har mor og far og som sårt trenger et hjem. Jeg tror at jo mer vi tukler med naturen, desto mer og mer flytter vi grenser, og hvor vil det egentlig ende?

  • Lmsystad 23. desember 2012 på 13:31 #

   Problemet med adopsjon er pris, tidlig begrensninger…. Adopsjon er ikke så lett som mange tror, tvert i mot….

 17. Vicky_Vale 23. desember 2012 på 12:27 #

  ‘Adopsjon handler om barn som trenger foreldre, surrogati om foreldre som vil ha barn’ – Godt skrevet. Den setningen summerer opp hele diskusjonen. Alle de som ikke kan bli foreldre, blir forbanna på andre som vil sette ‘kjepper i hjulene’. Når i alle dager ble det en menneskerett å få barn da? Livet kan faktisk være urettferdig. Noen sier at det ligger i menneskets natur å reprodusere. Javel. Dersom man ikke kan få barn, så er vel det også naturen sin måte å si i fra på?

  • Norn 23. desember 2012 på 14:24 #

   «Alle de som ikke kan bli foreldre, blir forbanna på andre som vil sette ‘kjepper i hjulene'»
   Jeg leste og ble litt trist. Dette er følelser… eller kanskje hvordan du tenker om andre.

 18. Bruno Laksevåg 23. desember 2012 på 12:55 #

  Enig.

  Dette handler først og fremst om barn og barns rettigheter.

  Det er synd på mange her i verden, barnløse par er noen av dem. De kommer nok bak i køen, selv i et så bra land som Norge.

  Politikere er flinke til å prioritere disse, og særlig de som i tilleg er av samme kjønn.

  Kanskje politikerne burde prioritere å jobbe med andre utfordringer, kanskje noen som ikke skriker så høyt.

 19. Josef 23. desember 2012 på 13:26 #

  Eg vonar BT og alle andre motstandarar er like prinsippfaste den dagen det t.d. er eigne born som ønskjer seg avkom, men ikkje kan få det pga. sjukdom eller fysisk lyte. Mon tru om dei då trøystar med desse orda: «Det er ingen menneskerett å få barn.»

  • Ursoidea 23. desember 2012 på 15:02 #

   En kan ikke planlegge morløse og farløse barn fordi en av ulike grunner ikke kan få barn selv.

   • Fortvilet 23. desember 2012 på 23:01 #

    Hva i all verden snakker du om, morløse og farløse? disse barna får familie, som venter på de i lange måneder, på samme måten, som i vanlig «gravid» familie!

    • Gjest 23. desember 2012 på 23:16 #

     Hvis de ikke har mulighet for å kjenne sitt biologisk opphav fratas de en menneskerett.

 20. Norn 23. desember 2012 på 14:00 #

  Sei at surrogati blir ulovlig. Hvorledes skal disse straffes? Er dette gjennomtenkt av noen, har BT en løsning, forslag. Skal det bli som med narkotikapolitikken, ei evig voksende hengemyr av gode hensikter som ikke løser noe. Det å få barn er en så stor drivkraft for mange, kanskje de fleste, at noen vil bryte loven. Jeg spørr igjen; hvordan skal disse straffes?

 21. Cecilie Hauge Ågotnes 23. desember 2012 på 14:03 #

  For mot, det er ikke svart hvitt! http://tilbake.blogg.no/1356257485_dagens_bt_mener_om_su.html

 22. Sunniva Førland 23. desember 2012 på 14:04 #

  Å få barn er ingen rett, men å ta oss av de som er født er vår plikt. Å lage industri av barneproduksjon er etisk feil, det strider mot alle moralske regler som finnes. Livets ukrenkelighet snakket vi om en gang,dette uttrykket har forsvunnet i opportunismens navn. Nå mener tilsynelatende stadig flere at det er ok å kjøpe sæd her, et egg der, og en «maskin» til utklekking. Det strider mot barnas rett til å kjenne sitt opphav. det strider mot «livets ukrenkelighet».

  • Gjest 23. desember 2012 på 22:00 #

   Betyr dette at du er mot prøverørsbarn? Det er jo tross alt en industri av barneproduksjon i den forstand at noen tjener penger på dette.

   Fra mitt ståsted handler det ikke om en industri. Det handler tross alt om å hjelpe mennesker. På samme måte som at det å gå til lege kan være en del av en «industri», men hvor ønsket stort sett er å hjelpe andre.

   • Gjest 24. desember 2012 på 14:55 #

    Prøverørsbarn har kjent biologisk opphav. Å produsere barn som fratas muligheten til å kjenne eget opphav er forkastelig.

 23. Marianne 23. desember 2012 på 14:09 #

  Pølsevev. Om surrugati skaper sorg og undring over hvem opphavet er, hva gjør så adopsjon. Blod er ikke tykkere enn vann. Og folk som blir surrogatforeldre er nok MINST like motivert som dem som adopterer.
  Hva har så surrogati med prostitusjon å gjøre. Hver gang det er et utelukkende kvinne-yrke/rolle, blir veien til prostitusjons-sammenligning, kort. Surrogati-mamma er i enkelte kretser for rene offshorearbeideren å regne. Gir familien opptil 4 – 6 årslønner for 9 måneder (offshore).
  Hvorfor tar en ikke med kjøp av embryoer? Her er det jo embryoer som blir dumpet av par/enslige fordi de ikke er ønsket/passer akkurat nå. Disse kan jo få et nytt liv hos en som ønsker å få barnet fram.
  Sist; hvorfor ikke ta en debatt om hvem som BØR få varn. Mange idioter som bruker ti min i halmen UTEN å ønske barn, og resten av sitt voksne liv på å løpe fra ansvaret…

  • Torstein Utne 23. desember 2012 på 14:26 #

   Takk for at du skrev akkurat det jeg også tenkte!

 24. Øyvind Bjørge 23. desember 2012 på 14:10 #

  Enig med bloggskriver. Ser frem til oppfølgeren «Barn uten far».

 25. Familieredaksjonen 23. desember 2012 på 14:22 #

  Er det greit at en mann på 50 kjøper tvillinger i India, med andre ord har planlagt å bli aleneforelder til tvillinger.
  http://familiestiftelsen.no/node/14813

 26. Elise 23. desember 2012 på 14:24 #

  BT må nok en gang få orden på begrepene før de uttaler seg. Uten at jeg på noen måte nå tar stilling til for/mot surrogati; biologisk mor = genetisk mor!!

  • Ursoidea 23. desember 2012 på 14:57 #

   Akkurat det kan man endre på gjennom en ny endring i barenloven. En endring i barneloven trenger ikke en gang å behandles i Storinget.

 27. Pjalle 23. desember 2012 på 15:11 #

  Hvorfor bruker artikkelen «biologisk mor» og «genetisk mor» som motsetninger? Hvorfor gir artikkelen en veldig tåkete framstilling av forskningen som motsier den, men framhever de få eksemplene som bekrefter den?

  Hvis argumentet med problemer i hjemmet er problematisk for surrogasjon (som forskningen ikke understøtter, selv om artikkelen framstiller det slik)… hvorfor er ikke dette et problem for adopsjon?!

  Hvorfor blir surrogati framstillt som et hinder for adopsjonslovgivningen, når de er to separate saker?

  Dette er rett og slett veldig, veldig dårlig journalisme. Her overselger man sin politiske overbevisning ved å vri på de objektive fakta.

 28. Bjørn 23. desember 2012 på 15:16 #

  Takk til BT for ein særs god leiar! Det er slike leiarar eg gler meg over å lesa. Og kven er det som gjer bruk av surrogati i Noreg? Vel, det er i alle fall ikkje reinhaldaren som er gift med bussjåføren. Meir er nok dette utbreidd hjå personar med lønner og posisjonar som tidlegare politidirektør.

 29. lostartistic 23. desember 2012 på 15:35 #

  Surrogati er ikke egoistisk. Da må vi forby å føde barn da dette er akkurat samme egoisme.

  Ta homofile, det er ikke lovene i Norge som er verst. Det er ingen som vil adoptere til homofile.

  Egoisme er ikke problemet her, men sterke fordommer

  • Knut Yngve Vaular 23. desember 2012 på 17:24 #

   Hvor har dere det fra at det er egoistisk å føde barn? En slik tanke er hinsides all fornuft og forstand. Tvert imot er det en oppgave som krever atskillig offervilje og beslutsomhet. Egoismen knytter seg til det faktum at noen utnytter andres elendighet for å få kjøpt et barn. Egositisk i denne sammenheng er kanskje i svakeste laget.

 30. Eirik 23. desember 2012 på 15:41 #

  Om man absolutt måtte gjøre noe forbudt så burde det vært at ingen skal kunne fortelle andre hva de skal få gjøre med sin egen kropp. Slutt å tving din egen moral på andre mennesker! Dere er noen syke, egoistiske folk som vil utøve vold mot mennesker som ikke deler deres moral. Jævla fasister.

 31. SUNITA EIKELAND 23. desember 2012 på 16:29 #

  80% av Dere som kommenterer denne artikkelen er Sosialister i ordets
  verste forstand, ikke bare skal Dere ha 90% av lønna mimen nå skal Dere og bestemme over eggene mine.
  Det neste blit vel at Dere skal regulere hvor mange ganger i uken Jeg skal ha sex.

  • Knut Yngve Vaular 23. desember 2012 på 17:13 #

   Klarte ikke å følge med helt, her. Det ble for mye prosentregning. Er du sikker på at det er riktig debatt du har meldt deg på?

  • Svein 23. desember 2012 på 19:30 #

   Jeg synes du ikke bør ha sex mer enn meg, for jeg er sosialist.
   Eggene dine klarer jeg meg uten, men lønnen din derimot, den må du dele med alle.

 32. Rene Meyer 23. desember 2012 på 17:33 #

  Er det riktig å likestille alle former for surrogati? Det er tross alt forskjell mellom dem som betaler en bekjent godt for å bære deres barn. Ja det finnes noen få tilfeller der kvinner blir surrogatmødre av kjærlighet. At dette skal reguleres på samme vis som «fødselfabrikkene» en finner i India fremstår som totalt uproposjonalt og unødvendig. Videre er det ikke alle som vil si at barnet blir fratatt sin mor, ihvertfall ikke der det et hetrofilt par som står bak. Barnet har jo da fremdeles sin genetiske mor som også blir dets sosiale mor, hva mer kan en egentlig kreve? Jeg tror tiden er moden fra å endre den juridiske morsdefinisjonen fra den kvinnen som føder barnet til den kvinne hvis egg barnet har utviklet seg ifra. ( eller annen formulering som gjør det klart at det er den genetisk mor som i utgangspunktet regnes som juridisk mor). Nye tider krever nye løsninger og at en våger å gjøre det utenkelige.

 33. Temmy 23. desember 2012 på 17:34 #

  Jeg husker en episode av X-files der et barn ble bært frem av en ku. Det er sikkert forskere som ser på slike muligheter også. Man kan nok være ganske sikker på at ingen på sikt klarer å holde fingrene vekk fra mulighetene genforskningen gir. Nød er alle oppfinnelsers mor.

 34. Oddrunb 23. desember 2012 på 17:53 #

  ja surogati bør forbys. og det bør vere lettere å adoptere norske barn

 35. Lennart Sortland 23. desember 2012 på 18:26 #

  Enig med BT. Barn er ikkje ein menneskerett. Og adopsjon bør setjast høgt på den politiske agendaen.

 36. TorsteinDahle 23. desember 2012 på 18:29 #

  Lederartikkelen har en klok konklusjon, nemlig at surrogati bør forbys, og at adopsjon bør løftes fram som et mye bedre alternativ. Men premissene i artikkelen er svært mangelfulle.

  Lederartikkelen begrunner sitt standpunkt med hensynet til barna. At hensynet til barna skal være overordnet, er det ikke vanskelig å være enig i. At surrogati kjennetegnes ved at det er en dårlig løsning for barna, er en sannhet med klare modifikasjoner. De som skaffer seg barn gjennom surrogati, satser svært mye på å få det til. Hvis det er noen barn som er sterkt ønsket av sine framtidige foreldre, så er det i hvert fall surrogatbarn. Slik sett er det ingen grunn til å tro at surrogatbarn vil bli omfattet med mindre omsorg og kjærlighet enn det som er vanlig, snarere tvert imot. Men når lederartikkelen peker på barnets behov for kunnskap om og kontakt med kvinnen som har båret fram barnet, er dette selvsagt et argument som går imot surrogati.

  Det er oppsiktsvekkende at lederartikkelen ikke i det hele tatt legger vekt på hensynet til surrogatmoren. Det eneste som står om den saken, er at «Det er et liberalt grunnprinsipp at voksne mennesker må få gjøre som de vil, så lenge det er frivillig og ikke er til skade for tredjepart eller for samfunnet som helhet». Deretter nevnes sexkjøp som et eksempel på slik frivillig atferd. Det er ille at BT ikke ser det problematiske i at mennesker selger kroppen sin. Det burde være velkjent at bak prostituertes «frivillighet» ligger det vanligvis ganske desperate økonomiske behov.

  Og dessverre: Det er all grunn til å tro at surrogati i svært mange tilfeller er knyttet til at surrogatmoren trenger pengene, og ser en mulig løsning i å være fødemaskin for andres barn. Historiene om hvor strålende entusiastisk surrogatmoren er over å få sette andres barn til verden, står oftest ikke til troende.

  Selv om det finnes unntak, f.eks. basert på nært vennskap mellom surrogatmoren og de kommende sosiale foreldrene, er det et faktum at surrogati vanligvis betyr å bruke en kvinne som fødemaskin. Derfor er surrogati uakseptabelt og bør forbys. En helt annen sak er skjebnen til de surrogatbarna som faktisk er født. Gjort er gjort, og barna må ikke lide for det som etter mitt syn er surrogatforeldres feilgrep. Lederartikkelens utgangspunkt var kronprinsesse Mette-Marits besøk i India. Jeg stiller ikke opp i rekken av dem som kritiserer henne for det, tvert imot.

  Surrogati nevnes ofte som et aktuelt alternativ for homofile menn som ønsker barn. Jeg mener at surrogati er et beklagelig blindspor i kampen for at homofile skal anerkjennes som fullverdige mennesker med krav på fullverdige liv. Derimot er adopsjon et alternativ som det burde legges til rette for på en helt annen måte enn i dag. Det finnes millioner av barn som trenger den kjærlighet og omsorgen som homofile og heterofile adopsjonsforeldre ønsker å gi dem. Det er det en utfordring å gå løs på!

 37. Sophus1 23. desember 2012 på 19:03 #

  Barn har retten fil å ha foreldre. Voksne har ingen gudegitt rett til å ha barn. Uansett hvor godt egnet de er og hvor mye de ønsker det. Hvis naturen ikke etterkommer deres ønske er det dessverre det man må leve med.

  • Fortvilet 23. desember 2012 på 23:02 #

   Skal man forby adopsjon da, for det at barna ikke foreldra er guds vilje?
   Da skal vi forby operasjoner og, for dette er ikke naturlig inngrep, la de svake dø, det var nok meningen!

  • Frøkendings 26. desember 2012 på 13:26 #

   Hvem bestemmer dette? *dessverre noe vi må leve med*
   Blir utrolig provosert av det du skriver! Det er derfor vi teknologi!
   Pga medisinene vi har i dag så lever folk mye lengre, dvs du mener at de og skal dø da! Siden det er «naturens gang». Verden er under utvikling og vi må alle lære oss å følge med tiden! Ikke stå på bakbeina og prøve å forhindre dette!
   Jeg ser her at mangel på informasjon og kunnskap har rammet deler av den norske befolkningen! Og folk gir ut meninger på saker og ting de egentlig ikke har kunnskap eller en oversikt over!
   Det blir helt feil…

 38. Kristine Røe 23. desember 2012 på 19:15 #

  Surrugati burde være lov for de som vil, er mange som ikke kan bære frem ett barn men som ønsker at genene fra den andre parten i forholdet skal være fra dem! Idiotisk at folk skal ha meninger imot dette.. Står heller mer positiv til abort enn at barnet skal bæres frem av folk som ikke ønsker ungen eller kan ta seg av dem.. Folk må slutte å blande seg i ting de ikke er en del av..

  • Knut Yngve Vaular 23. desember 2012 på 20:05 #

   Så fint at du har en plass der du kan få komme frem med meningene dine. Forhåpentligvis leser du de andre innleggene også så du med tiden kan få et litt mer nyansert syn på tilværelsen.

   • Frøkendings 26. desember 2012 på 12:39 #

    Det er derfor det kommentarfelt, noe som du Knut bruker flittig ser jeg..
    Det så synd at du ikke klarer å se ting fra flere sider Knut! Men men kanskje du en dag vil forstå at verden trenger færre oppsternasige, trangsynte gamle gubber…

  • Jajaerik 24. desember 2012 på 12:10 #

   «idiotisk at folk skal ha meninger om dette » skriver du . Jo , selv takk din dumme brødboks.

 39. Elunt 23. desember 2012 på 19:21 #

  Helt enig med Svein: Når voksne er så oppsatt på å få barn at de er villig til å utsette andre voksne for den følelsesmessige risikoen det er å gi fra seg et barn, da tror jeg faktisk ikke de er spesielt godt egnet til å være foreldre.
  Det kan heller ikke være av hensyn til barnet dette gjøres …»

 40. 3-barnsmor 23. desember 2012 på 19:45 #

  Hurra for BTs leder idag! Jeg er helt helt enig i alt som der blir sagt. Ellers enig med Svein i at surrogati må være toppen av egoisme! Det eneste unntak jeg selv synes til nød kan gå an er hvis en kvinne i storfamilien hjelper en annen som f.x har fått fjernet sin livmor pga sykdom. Da er det en kjærlig handling og barnet hører til i storfamilien og vet hvor det kommer fra. De aller fleste mennesker vil nemlig før eller siden søke sine røtter.
  Surrogati er endel av nåtidens slaveri som må bekjempes på det sterkeste. Det er så mange barn i verden som mangler omsorgspersoner, man kan adoptere el fjernadoptere f.x gjennom SOS-barnebyer, man kan være støttekontakt, fosterforeldre, avlastningshjem, melde seg til HOMESTART eller arbeide på andre måter for å støtte barn som har det vanskelig, når man av forskjellige grunner selv er barnløs. Samfunnet trenger faktisk endel mennesker som ikke selv har barn.
  Barn må ikke være handelsvare med degradert menneskeverd. Barn er menneskehetens framtid og må få de beste vilkår.

 41. Naturbarn 23. desember 2012 på 20:09 #

  Ja menneskene roter det til. Nå er alt det unarturlige blitt natrurlig liksom. To av samme kjønn kan gifte seg. To av samme kjønn vil ha og får barn. Surrogati er det siste nye som er på moten.
  Hva blir det neste? Ikke vet jeg men det dukker nok opp nye og merkelige varianter i fremtiden også. Jeg tror at det er enklere i dyreverden.Kanskje vi har noe å lære fra det området?

  • Realist 24. desember 2012 på 00:50 #

   Endelig en som treffer spikeren på hodet

 42. kjoh 23. desember 2012 på 22:22 #

  den som er surrogat er som oftest ikke biologisk mor… hvorfor i all verden er det så negativitet til dette. greit at i india er de kanskje for å komme seg ut av fattigdommen de gjør det, men slik er det ikke i alle land. jeg hadde ikke hatt noen betenkeligheter med å bært fram ett barn for noen som ikke kunne fått på egen hånd.

  • Knut Yngve Vaular 24. desember 2012 på 00:55 #

   Jeg også kunne godt tenkt meg å være surrogatmor, hvis det kunne hjelpe noen der ute. Men da måtte jeg tatt en kjønnskifteoperasjon først. Men hva gjør man ikke for å hjelpe homofile par som har havna i uløkka.

 43. Plumbo 24. desember 2012 på 00:15 #

  Surr fra BT. Adopterte barn er uten både mor og far.

  • Gjest 24. desember 2012 på 14:52 #

   Det er ganske godt gjort å bli til uten biologisk far og mor.

   • Plumbo 24. desember 2012 på 15:06 #

    Kverulanter pleier å snu problemene på hodet. Her er det snakket om når barnet er adoptert.

    • Gjest 24. desember 2012 på 15:22 #

     Det er ikke kverulering, men en påpeking av at påstanden din er meningsløs. Adopterte barn har selvfølgelig mor og far, både biologisk og sosialt.

     • Plumbo 24. desember 2012 på 15:50 #

      Og det har ikke surrogatbarn?

     • Gjest 25. desember 2012 på 01:51 #

      Selvfølgelig. Men hvis donor av egg og sæd er ukjente påføres de identitetstap.

     • Plumbo 25. desember 2012 på 02:16 #

      Ke? Hvilken identitet? Sett deg inn i saken så du skjønner hva du snakker om.

     • Gjest 25. desember 2012 på 20:33 #

      Jeg oppfordre deg til det samme. Hvis du mener biologi ikke har noe med identitet å gjøre er du på villspor

 44. Frohebo 24. desember 2012 på 01:48 #

  !! SPEDBARNET KNYTTER SEG GARANTERT TIL SURRUGATMOREN !!

  Innledningsvis kan vi jo bare slå fast. Egen familie kan for noen mennesker værr svært så oppskrytt. Ingen lever det perfekte liv som man leser om i Allers. Når det er sagt vil hvert eneste menneske som er født måtte forholde seg til eget sinn gjennom et helt liv. Dette vil i bunn og grunn alltid være utfordringen. Erthvert menneske vil således måtte leve med egne tanker, egne grublerier/ egen angst. Og en vil gjennom livet måtte forholde seg til en rekke spørsmål når livet går i motbakke.

  Mange har opplevd gjennom livet at noe av det mest særegne mellom mennesker er forholdet mellom mor og hennes barn. Hun har bært barnet sitt i magen siden dag en. Og hun har forholdt seg til barnet og barnet har forholdt seg til henne. Et barn knytter seg til moren ( og til omgivelsene) fra mors mage. Barnet husker stemmer, musikk,ytre lyder. Det er utvilsomt at dette bindeleddet er noe av det sterkeste som finnes.

  Vi vet at noen damer ikke kan føde egne barn. Og man kan forstå at de vil adoptere. I de tilfeller dette er til det absolutt eneste riktige er dette selvsagt bra. Et foster som skal vokse opp i en fremmed mage vil selvsagt binde seg til denne «moren». Barnet vil få samme forhold til «morens» stemme og hennes kropp. Omgivelsene med alle lydene fra «faren», brødre, musikk i huset osv vil etter fødsel bli fratatt barnet. Og deretter skal barnet til sine egne biologiske foreldre og ikke ha noe forhold fra tiden i magen.

  idet jeg aldri har opplevd dette hverken som surrogatmor eller spedbarn,-ja så må man gjette. Jeg gjetter dette er en svært dårlig start på livet og bli skilt fra fødselen fra det livet man har startet livet med. Samtidig virker det litt » syko» hele greien.

 45. Anne Suluk 24. desember 2012 på 05:11 #

  Å gjøre fattige kvinner om til fødemaskiner er toppen av egoisme.

 46. Gubbanoa 24. desember 2012 på 11:21 #

  Surrogati bør helt klart forbys.

 47. Camilla Buzz Karlsen 24. desember 2012 på 13:19 #

  Er helt enig med BT, selv om jeg må innrømme at jeg også ser frustrasjonen til dem som ikke kan få barn. Likevel kan jeg ikke stille meg bak menneskehandel av ufødte barn. Jeg har ikke fått barn enda og ønsker nok ikke å få det om mange år – men tanken har ofte slått meg «hva om jeg er steril? hva om min partner er steril?» Da har jeg også alltid vært veldig klar på at enten ønsker jeg å adoptere, eller så ønsker jeg ikke barn. Surrogati er ikke et menneskeverdig alternativ i mine øyne. Et barn som er kjøpt og betalt inn i denne verden – tenk hvordan det må føles for barnet.

  Så min konklusjon er at surrogati er menneskehandel, selv om jeg ser alle gode argumentasjoner for at det skal bli lovlig. Det handler ikke om meg selv, det handler ikke om dem som har valgt det – for jeg respekterer dem for deres menneskelige behov – men det handler om at man ikke bare kan kjøpe og selge barn som man har lyst. Det er ikke dukker, og det er ikke varer. Om man dessverre er født med en feil eller har utviklet en feil hvor man ikke kan få barn er dette tragisk og trist og sikkert kjempevondt. Dessverre er det dog ikke en menneskerett å kunne få barn, og en burde tenke seg om flere ganger før en ønsker å støtte oppom en slik løsning.

  For det første: Hvordan hadde du følt det dersom du hadde gått med et barn i ni måneder, som ikke var ditt eget? Uansett hvor frivillig det hadde vært. Ikke sitt her og fortell meg at du hadde vært komfortabel med å ha et barn inni din kropp som ikke tilhørte deg, på verken biologisk eller juridisk vis. Hva hadde det gjort med din psyke? Og om du så likevel skulle endt opp med å bli tilknyttet dette barnet som har vokst inni din kropp – så er du juridisk tvunget til å gi det fra deg. Er det forventet at surrogatmor skal kunne komme igjennom dette uten store psykiske – og gjerne også fysiske skader?

  Så til alle dere barnløse der ute: Jeg forstår deres frustrasjon til den grad en ung pike kan forstå den, og jeg forstår deres behov for å bruke deres egne gener til å skape deres eget barn – men ikke gjør det på bekostning av surrogatmor og barnet. For å ikke snakke om overbefolkningen verden nå opplever. Adopter heller et barn som trenger foreldre i stedet for å skape et produkt av dere selv. Jeg vet også at jeg kanskje ikke er riktig person til å uttale meg om dette, da jeg vet om jeg har slike problemer: Men dere er heller ikke riktige personer til å uttale dere om dette. De eneste som kan uttale seg rundt dette er det ufødte barnet og dets surrogatmor. Det virker som faktorer folk hele tiden later til å glemme.

 48. Bergenlive3 24. desember 2012 på 14:15 #

  Det å få egne barn er helt fantastisk, det må være en vond fortvilelse og ikke være i stand til å få selv. For en kvinne med kontrollerte følelser og naturlig svangerskap tror jeg belastningen er moderat, men kun med mannen og kvinnen som skal ha barnet sitt sæd og egg er jeg for dette! Skulle gjerne gitt noen den gleden av å få egne barn, uten mitt DNA involvert!

  • Anne Suluk 24. desember 2012 på 18:41 #

   Hvis du tror en kvinne kan gå gravid i 9 mnd med et barn uten å ha føleser innvolvert har du tydeligvis ikke gått gravid.
   Surrugati er ikke noe annet enn nåtidens menneskehandel.
   Rett og slett motbydelig.

   • Frøkendings 25. desember 2012 på 13:11 #

    Nå må du ikke glemme Anne at surrogatmoren er fullstendig klar over hva hun skal gjøre. Det blir det samme som med mødre som adopterer bort barna! Surrogatmoren går selv med på dette, selveste prosessen kan sammenliknes med adopsjon. Utenom at det er Mor og fars gener ikke surrogatmorens. En vil ikke få samme tilknyttningen til barnet som det skulle vært ditt eget. Selvfølgelig vil det være følelser og hormoner over alt under hele prosessen, men dette er noe som vil være overkommelig! At en søster er villig til hjelpe en søster med å få barn, ser jeg ingenting galt med. Det vil foregå på samme måte som prøverørsbarn!
    Å kalle det nåtidens menneskehandel det er motbydelig! Og ikke minst trangsynt!

    • Knut Yngve Vaular 25. desember 2012 på 16:20 #

     Jeg oppfatter Frøkendings innlegg veloverveid og fornuftig, sett utifra en tankegang der livet er redusert til en ting som vi, du og jeg, kan skalte og valte over. Vi finner ut hva vi mangler, setter opp en ønskeliste, og så vil velmenende mennesker sørge for at tingen er i hus til den dagen som passer best for oss.

     • Frøkendings 25. desember 2012 på 17:50 #

      I dag så er det en del som får barn uten at det er planlagt eller de er forberett. Surrogati er løsning for person som ønsker barn og som har tenkt over dette i lang tid, og som har det økonomiske stabiliteten til å kunne gi barnet det beste en kan by på! Imotsetning til slik Norge er i dag hvor folk popper ut unger som kaniner, og naver resten livet! Det er fullt lov, men ikke at en som faktisk ønsker så inderlig å ha sitt eget barn, men som ikke har mulighet til å bære barnet frem selv av ulike årsaker, ikke får lov er bare ubegripelig! At dere kan godta alle de (som etter min mening) aldri burde fått barn, men nekte og avsky de som ikke har muligheten til å få sitt eget er helt utrolig.

 49. Frode Jensen 24. desember 2012 på 17:31 #

  At noen argumenterer for at det er greit at barn skal være en internasjonal handelsvare er forkastlig. Toppen på egoisme fra rike folk, som utnytter de fattige. Håper noen har vett til å stoppe denne galskapen.

 50. Frøkendings 25. desember 2012 på 11:39 #

  Surrogati kan sammenliknes med prøverørsbarn, som i dag er lovlig i Norge. Det foregår på samme måten, bare at zygoten utvikles i den biologiske moren… Dette skal være lov, men ikke å at samme prosessen skal skje hos en annen person fordi f.eks bio-mor ikke kan få barn pga livmorskreft eller liknende skal ikke være lov er ubegripelig. Jeg sier ja til adopsjon og, men i verden i dag så har alle rett til å få barn uannsett hvilken tilstand fysisk og psykisk de er i. Og når noen er bygget om slik at de desverre ikke kan ha barn, så skal man si til de at sorry du må adoptere er uholdbart!
  Alle skal ha lik rett til å få sine egne barn uavhengig av hvordan barnet blir bært frem, og uavhengig legning! Det blir feil å si at de ikke skal få samme mulighet som alle andre i verden! Om en søster har lyst å hjelpe en annen søster å få barn, burde verken stat eller resten av verden ikke ha noe med! Vi er alle like uavhengig av legning, religion, hudfarge, stå sted osv! Alle har rett til å få barn i dag, og da burde det gjelde ALLE!

  Er foreldre i dag egoistiske som har født sine egne barn?! Nei, absoulutt ikke fordi det er NATURLIG prosess! Når det snakk om samme naturlige prosessen skal foregå på nesten nøyaktig samme måte, bare at via en annens mage, da blir det sett i forhold til egoisme! Det blir en feil måte se ting på! Siden det er så mange barn i dag som er uten foreldre, og du selv velger å få dine egne barn blir ikke det egoistisk da? Selv om det foregår på den naturlige måten. Alle burde adoptere da! Det blir jo hvertfall fantastisk for menneskeevolusjon…
  Nei sarkasme til side, alle burde ha lik rett til å få barn uavhengig hvilken måte barnet blir til! Dette er en sak som verken du eller noen andre enn foreldrene selv som har noe med!

  • Gjest 25. desember 2012 på 20:30 #

   Det er en menneskerett å ha mulighet til å kjenne sitt bioligiske opphav. Derfor er ikke dette bare opp til foreldrene.

   • Frøkendings 25. desember 2012 på 23:55 #

    Barnets biologiske opphav er jo fra moren og farens gener, så skjønner ikke helt problemet her skal jeg være helt ærlig!
    Prøverørsbarn blir skapt på samme måten! Surrogati gir en mulighet til alle å få sine egne barn, og videreføre sine egne gener videre! Noe som folk flest ønsker! Folk snakker om a det unaturlig eller at rike folk utnytter fattige. Det er ikke det som er meningen med Surrogati! En søster må kunne få hjelpe en annen søster. Eller venn kan hjelpe venn ved å være surrogat! Det er ikke noe motbydelig eller feil å gjøre dette. Det må selvfølgelig være lover ved tillatelse av surrogati, men en søster eller venn må få hjelpe en annen med å få sitt eget barn! På lik linje med alle andre! Syntes det ubegripelig at ikke flere som skjønner dette!
    Alle har rett til å få barn i dag, og som sagt da bør det gjelde ALLE! Uavhengig hvordan barnet blir skapt eller bært frem!

    • Gjest 26. desember 2012 på 13:29 #

     Har alle surrogatbarn mulighet til å kjenne sitt biologiske opphav? Det er ikke mitt inntrykk ut fra media.

     • Frøkendings 26. desember 2012 på 15:47 #

      Det jeg mener med surrogat her ikke sæd og eggceller som er kjøpt i det blå! Men Egg og sæd fra de som faktisk ønsker å bli foreldre via surrogat, som ikke har mulighet til å bære barnet frem selv.
      Ved surrogati hvor det snakk om å skaffe sæd/eggceller på et marked, da må det selvfølgelig være kartlagt biologisk opphav i et register med et velfungerende system. Akkurat der er jeg enig, men jeg mener at folk må få bestemme selv på hvordan de vil få seg barn.

 51. elunt 25. desember 2012 på 19:58 #

  «slik Norge er i dag hvor folk popper ut unger som kaniner…» litt av en holdning til det å føde barn… Denne utsagnen sier ganske mye om opphavsmannen/opphavskvinnenkvinnen

  • Frøkendings 25. desember 2012 på 23:44 #

   Det heter å sette ting på spissen, Elunt!
   Det handler om at alle skal ha lik rett til å få sine egne barn uavhengig hvordan barnet blir bært frem!

 52. Kari Vagle Sundby 28. desember 2012 på 00:40 #

  Denne saken støter på mange etiske utfordringer. Det viktigste er at vi ikke lar barn bli «handelsvare». Det er så mange barn i verden som trenger de omsorgsfulle menneskene som ønsker seg barn, la dem få lov til å adoptere!