Våpen ute av kontroll

Amerikanernes forhold til våpen er en tragedie. Den er ikke over.

Etter skoleskytingen i Newtown, Connecticut, har amerikanerne vist seg mer villige enn før til å levere inn private våpen de ikke har behov for. Over hele USA har myndighetene arrangert innsamlinger, og pågangen har vært større enn ved tilsvarende innsamlinger tidligere.
Spørsmålet er hvor mye dette monner. Nær halvparten av amerikanerne har et skytevåpen i hjemmet. Til sammen finnes det rundt 270 millioner skytevåpen i privat eie i USA. Mange av dem som nå leverer inn våpen, har minst ett i bakhånd. Og parallelt med innleveringene, har våpensalget økt.

Også i Norge finnes det mange våpen i privat eie, og andelen er høy sammenlignet med de fleste land i verden. Men til tross at det i store deler av landet tar lang tid før politiet når frem om noe skulle skje, har vi ingen tilsvarende tradisjon for å ha skytevåpen lett tilgjengelig for å kunne beskytte oss mot andre mennesker.
Diskusjonen om bevæpning av politiet viser hvor stor avstand det er til USA når det gjelder vårt forhold til våpen.

Det er åpenbart våpen, ikke spill, som dreper

Den liberale,amerikanske politikken har historiske forklaringer, men det er ingen tvil om at våpenindustriens politiske makt er noe av årsaken til den absurde mengden skytevåpen i USA.
Etter Newtown-drapene har den mektige lobbyorganisasjonen NRA lagt all skyld for både denne og tidligere skoleskytinger over på voldelige dataspill. I ettertid har det blitt avslørt tette bånd mellom amerikanske våpenprodusenter og spillprodusenter. For eksempel inneholder nettsidene til enkelte populære voldelige dataspill lenker til våpenprodusenter, som igjen finansierer NRA.
Det er åpenbart våpen, ikke spill, som dreper: Forskning har ikke kunnet dokumentere en direkte sammenheng mellom dataspill og voldsutøvelse. Men når det er sagt, koblingen mellom produsenter av våpen og spill, viser at heller ikke dataspill alltid er uskyldsrene.

Våpen og vold danner en klassisk ond sirkel: I områder der risikoen for å bli utsatt for vold er høy, velger flere å skaffe seg våpen for å beskytte seg. Tilgjengeligheten av våpen påvirker igjen voldsraten.
Som blant annet 22. juli viste, klarer de som planlegger drap å skaffe seg skytevåpen, til tross for streng regulering. Derimot kan vold som ikke er planlagt, som skjer i affekt, reduseres når skytevåpen er mindre tilgjengelig.
Men det finnes fortsatt mange ubesvarte spørsmål om forholdet mellom skytevåpen i amerikanske hjem og voldsutøvelse. I frykt for konklusjoner som strider mot deres interesser, har NRA aktivt motarbeidet forskning på våpen og vold. I USA er finansieringen av forskning på dette feltet kraftig redusert siden 1990-tallet. Usikker finansiering og stadige kjepper i hjulene har også skremt forskere vekk.

Selv om det har skjedd et skifte i opinionen i etterkant av drapene i Newtown, er det usikkert hvor varige holdningsendringene er. Hvis villigheten til å levere inn våpen mot formodning skulle fortsette, vil det være et positivt bidrag til å redusere sannsynligheten for nye skoleskytinger.
Store endringer i politikken kommer neppe. Om president Obama skulle våge seg på en lovendring, er det grunn til å frykte at Republikanerne blokkerer den. Det er en amerikansk tragedie.

Tags: , , ,

Kommentarer