Digital dvergnasjon

BREDBÅND TIL FOLKET: I 2004 satte folk på Flatøy opp sin egen bredbåndantenne. I fremtiden bør det være helt unødvendig. ARKIVFOTO: EIRIK BREKKE

Digitalutvalget har talt. Norge er en sinke i digital utvikling og verdiskaping.

«Det er typisk nok å være god», sa Gro Harlem Brundtland i sin nyttårstale i 1992. Kanskje det er på sin plass å legge til: «til det vi kan fra før».
Denne lakoniske formuleringen finnes i sammendraget til Rapporten «NOU nr. 2 2013 – Hindre for digital verdiskaping».
Sarkasmen er vel begrunnet. Rapporten, som ble overlevert statsråd Rigmor Aasrud i formiddag, er i realiteten en beskrivelse av en nasjon der digitalutvikling skjer på lykke og fromme, uten meningsfull styring og mål.

Når ett av de viktigste punktene i Digitalutvalgets rapport handler om «den nasjonale graveforskriften» og tilgang til eksisterende master, forstår du at Norge befinner seg på barnehagestadiet når det gjelder digitalisering.
Men som utvalget understreker, er tilstrekkelig båndkapasitet avgjørende for utvikling og verdiskaping. Svært mange har påpekt det åpenbare, at bredbåndsutbyggere i dag må forholde seg til en kakofoni av regler, forskrifter, kommuner og andre kranglefanter, for å få satt opp nødvendig infrastruktur.
At det mangler noe så fundamentalt som en nasjonal regulering for graving av denne typen master, er et alvorlig hinder for at alle deler av landet kan få lik tilgang til bredbånd.

Her er et åpenbart forsømt politikkområde

Utvalgets leder, Torgeir Waterhouse, slår nøkternt fast at potensialet for digital verdiskaping i Norge ikke er nådd ennå. En av de grunnleggende og kanskje urnorske årsakene til tregheten, er at Norge har en «sterk tradisjon for sektorielt ansvar og lokal styring», som det heter i rapporten.
Altså, vi liker at store beslutninger blir tatt på lavest mulig nivå, for eksempel i vår egen bydel eller kommune.

I den formidable jobben med å digitalisere en hel nasjon, er denne formen for særdemokrati derimot svært lite funksjonelt. Samhandlingen er for dårlig, og styringen har vært mangelfull. Derfor ønsker utvalget å rotfeste totalansvaret for digitalisering, bredbåndsutbygging og utvikling i offentlig sektor på statlig nivå.
Forslaget om en helt ny og nasjonal prosjektorganisasjon, som skal koordinere den nasjonale planleggingen av digital utbygging og utvikling, er bra. På toppen av denne foreslår utvalget at det ansettes en digitaldirektør.
Du verden, han/hun får nok å ta tak i.

Denne ansvarliggjøringen mener jeg er helt nødvendig, for å sikre nasjonale standarder, mer åpenhet og bedre service på alle nivåer. Rapporten er fascinerende lesning, fordi den ser områder i sammenheng, som hver for seg skaper store nyheter med jevne mellomrom.
Politiets IKT-problemer er legendariske, og var tema for Gjørv-rapporten. Sammenslåingen av sykehus i Oslo er en annen skandale. NAV har pådratt seg enorme økonomiske utfordringer med å få datasystemer fra 1980-tallet til å snakke med dagens systemer.
Og ta bare det aldeles håpløse prosjektet altinn.no, der vi får vite om ligningen og skatten vår. Ikke bare er navnet håpløst og intetsigende; det er sikkert mange flere enn meg som må bruke «tilsendte pinkoder i brev av mars 2010» for å logge seg på tjenesten.

Rapporten, som ligger her, gir et godt innblikk i dagens digitale situasjon, i alt fra dagens infrastruktur, næringspolitikk og utfordringer knyttet til opphavsrett. Forhåpentlig ser flere enn Rigmor Aasrud nytten av den; her er et åpenbart forsømt politikkområde.

Tags: , , , ,

Kommentarer

10 Svar til “Digital dvergnasjon”

 1. Karl Bedding 7. januar 2013 på 16:51 #

  «Å digitalisere en hel nasjon»…

  Virtuelle blomster er jo så kjekt, for de dør jo aldri! -delete- Oi, tabbe!

 2. Mr. Gassgrill 7. januar 2013 på 17:13 #

  Norge ER og vil forstatt være annerledeslandet!

  Skal man ha noenlunde sjanse til å rydde opp i dette rotet må man FJERNE byråkrater, ikke ansette nye!

  • Karl Bedding 7. januar 2013 på 17:30 #

   Problemet er kunnskapsmangel, ikke nødvendigvis byråkrati. Har man nok kompetanse i Norge til å betjene store mengder digital informasjon? Neppe. Det hjelper lite å ha penger nok til å sette opp et system når man ikke kan vedlikeholde det. Det første man burde gjøre er å fjerne ethvert spor av Microsoft og Windows fra offentlig administrasjon. Inntil dette blir gjort kan vi holde fast på akronymet «DATA – Dobbelt Arbeid Til Alle».

   • Mr. Gassgrill 7. januar 2013 på 19:52 #

    Begynn å se deg rundt: Den ekle materien byråkrati gjennomsyrer nesten alt her i landet: De områdene hvor den er mest utbredt, er de som fungerer dårligst/arbeider saktest.

    MS og Win. har lite eller ingenting med denne diskusjonen å gjøre. Jeg værer forresten din nesegruse beundring for Steve Jobs og hans måte å fengsle sine kunder på….

 3. litt_gammel 7. januar 2013 på 18:18 #

  «..«sterk tradisjon for sektorielt ansvar og lokal styring», …»
  Så må det også tilføyes at det er manglende kunnskap om teknologien og en omtrent fraværende kjennskap til digitale verkttøy inne offenlig styring. Når jeg forsøker å få ta i bruk nye ting ser sjefenen min rart på meg så delen av offentlig system ligger vi stort sett 10 . 12 år etter den teknologiske utvikling.

 4. pafff 7. januar 2013 på 21:08 #

  Jeg synes artikkelforfatter hopper relativt lettbeint over rapportens kapittel 4.8. Jeg sier ikke at denne rapporten er bibelen, men kapittelet fordrer en inngangsvinkel til et aktuelt tema som totalt fraviker regjeringens ståsted, og det kunne vært interessant å høre hva Bjerkestrand synes om dette kapittelet da tematikken straks skal opp til behandling i stortinget.

  PS: Jeg synes ærlig talt det er merkverdig at særs få medier uttaler seg om dette kapittelet direkte da det så totalt fraviker fra det regjeringen etter alle solemerker vedtar.

 5. Sprudlum 7. januar 2013 på 22:14 #

  «..det aldeles håpløse prosjektet altinn.no,»

  Det blir nok litt mindre håpløst for Frode Bjerkestrand, dersom han følger «bruksanvisningen» for innlogging, og benytter seg av samme innloggingsmetode som han bruker i sin nettbank, eller benytter spillekortet sitt fra Norsk Tipping, som lett kan aktiveres hos Buypass.

  Enklere kan vi faktisk ikke vente å få det.

 6. StartupWeekend Bergen 8. januar 2013 på 00:11 #

  Hva med en liten idémyldring gjennom StartupWeekend Bergen 1-3 februar? Massevis av kreative tech-hoder, designere, utviklere og andre med gode ideer!

 7. FrodeFF 8. januar 2013 på 11:16 #

  Til dem som har vært tilhengere av privatisering av offentlige oppgaver! Det Bjerkestrand her skriver er en følge av politiske valg folk gjør. Ta f.eks. Telenor (i utgangspunktet Televerket) som hadde et overordnet ansvar for å sørge for telefonlinjer over det ganske langt. Nå heter det Telenor og er et profittbasert selskap hvor aksjeeieres interesser (les; profitt) er laaaangt viktigere enn kundenes (les; folkets). Nå skal linjetelefonene legges ned, og det til tross for at det i årevis har vist seg som det eneste stabile og at vi i dag bombarderes av stråling med mikrobølger som man overhodet ikke aner skadevirkningene av. Den viktige skadevirkningen som uten tvil er den største er at folk er tilgjengelige til EN HVER tid. Altså eksisterer ikke privatliv, rekreasjon eller savn. Dette resulterer i forhold som går i oppløsning, barn og unge som lider under mangel på søvn og folk som rett og slett føler seg presset til å jobbe ræven av seg.

  Vel, ingenting er lenger det offentliges ansvar. ALT STYRES AV PENGEJAKTEN. Politisk styres vi av BROILERE som aldri har gjort noe annet enn å studere og derfor totalt mangler gangsyn når det kommer til å måtte arbeide for pengene og derfor må søke råd fra «konsulenter» for på den måten å ødsle vekk skattebetalernes penger. Næringslivets lobbyvirksomhet har overtatt den samfunnsøkonomiske styringen. Derfor vil det heller aldri være «samfunnsøkonomisk» forsvarlig å bygge ut jernbane eller kollektivtilbud ellers, bredbånd eller telefoni og annen infrastruktur som ordentlige veier. Heller er det ikke samfunnsøkonomisk forsvarlig å vedlikeholde offentlige bygg som skoler, sykehus osv. i et land hvor det bare finnes ca. 5 millioner «kunder».

  Derimot er det samfunnsøkonomisk å pumpe opp forurensende olje og gass, drepe naturlig liv i havet med forurensende og sykdomsspredende fiskeoppdrett, eksportere «vannkraft» så når vinteren kommer er det ikke mer vann i magasiner og prisene på strøm gjør det for dyrt for gamle og syke å holde varmen i sin blokkleielighet (les; kaninbur) som totalt mangler andre oppvarmingsmuligheter.

  I en global økonomi har mennesket gått ut på dato, så det digitale er vel underordnet…

 8. Gjest Bårdsen 8. januar 2013 på 14:01 #

  Svenskene er på det nærmeste ferdig med utbyggingen, det hele gjort med offentlige penger, siden de oppfatter dette som basis infrastruktur. De har brukt milliarder på det gjennom et titalls år, og har ved utgangen av 2011 ca 800 hustander som ikke har tilgang til min 10 MBit/s. Innen 2020 vil 90% av befolkningen ha tilgang til 100 Mbit/s. Men i Norge, bestemet Grethe Knudsen at en slik utbygging skulle operatørene ta, og brukerne betale. Vi har jo så dårlig råd vet dere.

  Omtale:
  http://www.hardware.no/artikler/90-prosent-far-100-mbit-s/107585

  Svenske post og teletilsynets rapport for 2011 – read and weep:
  http://www.pts.se/upload/Rapporter/Internet/2012/bredbandskartlaggning-2011-pts-er-2012-11.pdf

Legg igjen en kommentar