Lovløst utleiemarked

Bergen kommunes byggesaksavdeling fremstår som ansvarsløs etter avsløringene av ulovligheter på utleiemarkedet.

Byggesaksavdelingen  har ikke greid å avvikle en potensiell dødfelle, et loft uten godkjente rømningsveier, i Hans Holmboes gate. Kommunen har nøyd seg med å påpeke ulovlighetene.
Tafattheten er uakseptabel. Skulle det oppstå dødsbrann i leiegården, risikerer byrådet å bli anklaget for å være moralsk medansvarlig.

Eiendomsinvestor Binh Thanh Tran har pådratt seg en lang rekke påpekninger av ulovlige leieforhold. Ulovlighetene er avdekket i forbindelse med et skilsmisseoppgjør, der hans fire bygårder er gjennomgått av takstfolk.
Kommunen er imidlertid orientert om forholdene for mange år siden. Selv etter påtale av byggesaksavdelingen, er ikke sakene blitt fulgt opp. Den mulige brannfellen i Hans Holmboes gate ble påtalt i 2009. Den er fortsatt utleid – ulovlig, sier takstmann Rolf Botnen.
Ifølge byggesakssjef Petter Wiberg har kommunen ikke anledning til å frata Binh Thanh Tran retten til å leie ut. Han sier at deres oppgave ikke er å forfølge enkeltpersoner. Binh Thanh Trans regelbrudd blir omtalt på følgende vis: – Det er klinkende klart ulovlig å leie ut uten at brukstillatelse er gitt. Dette er noe vi vil se nærmere på.

Det er fare for at byrådet har skapt inntrykk av at ulovligheter lønner seg

Hva kommunen kan eller ikke kan gjøre, må avklares. Byggesakssjefens «se nærmere på»-holdning er utillatelig. Hans oppgave er å sørge for lov og orden innenfor sitt ansvarsområde. Fremfor alt skal han se til at eiendomsinvestorenes kunder ikke blir utsatt for livsfare.
Det politiske ansvaret for at byggesakssjefen gjør jobben sin, har byråd Filip Rygg (KrF). Når en eiendomsinvestor kan overse lover og regler i årevis uten at det får noen konsekvenser for hans virksomhet, undergraves respekten for lov og orden – og for byrådet. Takstmann Per Skaar sier at «gårdeiere setter i gang med utbygging av ulovlige loftsetasjer og innredede hybler, så håper de at det går bra».

Det er stor forskjell på de såkalte uregelmessighetene i eiendomsbransjen, men det er fare for at byrådet har skapt inntrykk av at ulovligheter lønner seg. Den la-det-skure-politikken byggesaksavdelingen har demonstrert, må byrådet, særlig Filip Rygg, svare for.
Det skal være et nært samarbeid mellom byggesaksavdelingen og brannvesenet, ifølge offisiell, kommunal politikk. Den politikken står ikke til lenger til troende. Bergen har landets desidert største brannvesen, som skal ha kompetanse og mannskapsstyrke nok til omfattende branninspeksjoner.
Det kan ikke være ressursmangel som gjør at en eiendomsinvestor kan holde Bergen kommune for narr: Byrådet har ikke gjort jobben sin.

Tags: , ,

Kommentarer