Aviseierne og journalistikken

Eierne av norske aviser flytter journalistikken over fra papir til nye, digitale plattformer uten å sikre seg betaling for produktet. Taperen er journalistikken.

AVISER: Debatt og ytringsfrihet er noe redaktørene holder høyt når det gjelder andre sektorer i samfunnet, nå må de også sørge for at det gjelder på eget bruk; skriver innsenderen.

I årevis har økonomer spådd papiravisens død. Svaret fra eierne av norske aviser har vært å etablere nye, digitale plattformer. Men hvem som skal betale for hva på de nye plattformene forblir uklart. For ingen vil forklare hvem skal betale for den dyre, langsiktige gravejournalistikken når verken abonnenter eller annonsører i særlig grad blir med over på nett.

I forsøket på å overbevise abonnentene om at kvaliteten på journalistikken blir den samme på nett som på papir, skyver eierne redaktørene foran seg. Men redaktørene på sin side drømmer kanskje om en stilling i en større avis. Da gjelder det å holde seg inne med konsernledelsen. Derfor blir nedbyggingen av gravejournalistikken kamuflert som et teknisk spørsmål. Redaktørene er mer opptatt av neste trinn i stigen enn av sine egne lesere. Og fordi forskerne sier at nettet er fremtiden blir alle spørsmål om journalistikkens kår avfeid med at alle som liker papiraviser er imot framtida. Og hvem vil være imot fremtiden?

Abonnenter og annonsører som i årevis har akseptert at et kvalitetsprodukt som en papiravis skal betales for, opplever at produktet blir snakket ned av norske redaktører. Men hvorfor skal vi ta til takke med stadig færre korrespondenter i inn- og utland når redaktørene selv framhever viktigheten både av det lokale og det globale? Utviklingen går i retning mer kjendiser og forbrukerjournalistikk.

Denne luksusjournalistikken virker mer og mer malplassert. Mens spanske arbeidsfolk mister jobben og kaster seg ut fra 5. etasje, minner Dagbladet oss stadig vekk på hvordan vi skal komme oss billigst mulig til Kina for å shoppe. Forbrukerjournalistikkens nye plass i solen er risikosport. Når den økonomiske krisen snart rammer Norge kommer vi til å måtte bruke hvitmalingen på sykehjem og skole. Når nettene blir lange og kulda setter inn, slik som i SAS, blir det mindre tid og penger til interiør og sydenturer. Å holde liv i trendforskerne blir neppe en prioritert oppgave for norske arbeidstakere. Men at det blir en trend med mindre makt til trendforskerne kommer neppe noen trendforskere til å spå.

 

Utviklingen går i retning mer kjendiser og forbruker – journalistikk

 

Abonnentene venter på at eierne og redaktørene i norske medier skal definere hvordan kvaliteten i norsk medier skal opprettholdes i framtida. At det trengs færre journalister har vi skjønt, men er det gitt at de som er igjen skal sitte i en større norsk by? Fordelen med digitale arbeidsmetoder er som kjent at de kan brukes langt fra avishuset. Hjemmekontor og fleksibel arbeidstid er for lengst innført i norsk arbeidsliv. Men for abonnentene av papiravisen ser det ut som at digitaliseringen av norske medier også blir brukt til å sentralisere hele mediebransjen.

Det fører til mindre mangfold, stikk i strid med intensjonen for pressestøtten og momsfritaket av norske aviser. Det kan føre til mindre politisk vilje til å bidra til norske journalisters arbeidsplasser. Og når avishusene sentraliserer og ikke kommuniserer med avisabonnentene, blir betalingsviljen mindre. Annonsørene deler altså ikke den digitale optimismen til eierne av norske medier. Og måten toppetasjen i norske mediehus argumenterer på, avslører at de er villige til å legge seg ut med alle sine tradisjonelle betalere. Abonnenter som i årevis har sørget for langsiktige inntekter til norske aviser, leser stadig vekk om redaktører som sier de heller vil ha ustabile mobilkunder. Litt etter litt blir redaktørene mer og mer opptatt av avkastning på kapitalen og tekniske dingser enn innholdet i journalistikken.

Vi som abonnerer bør inviteres til debatt om fremtidens aviser. Debatt og ytringsfrihet er noe redaktørene holder høyt når det gjelder andre sektorer i samfunnet, nå må de også sørge for at det gjelder på eget bruk.

Tags: , , ,

Kommentarer