Vedfyring er ekstremt farlig

Det er nå på høy tid å pusse støv av en død debatt om hyggen ved peis og vedovn. Det er slett ikke koselig med peis!


 

KOSELIG MED PEIS?: Feiervesenet burde avskilte ovner som ikke har minimale utslipp, skriver innsenderen. FOTO: HELGE SUNDE

 

 

Ifølge SSB er landets 1,7 millioner vedovner landets største kilde til skadelig svevestøv (60 prosent) – mer enn privatbiler, busser og lastebiler.
Miljødebatten har i årevis vært skjemmet av fastlåste standpunkter og bygget på en rekke fordommer. Man har ofte konsentrert seg om feil områder når utslippsreduksjoner skal drøftes.
Man har i perioder vært så enøyd opptatt av CO2 at man har glemt å ta hensyn til noe like farlig – partikkelutslipp. Som da Bellona i årevis kjørte kampanjer for dieselkjøretøy som riktignok hadde lavere utslipp av CO2 pr. kjørte kilo-meter enn bensinkjøretøy.
Bellona lyktes dessverre i å skremme politikerne til å ta feil avgjørelse da systemet i 2007 ble lagt om til å favorisere dieselmotorer. Det tok fem år å reversere denne feilen. Den gang som i dag visste vitenskapen at dieselpartiklene var ekstremt helseskadelig og verre enn bensinpartiklene, men ble ikke lyttet til.

 

Er man redd for å rokke ved peiskosen til folk?

Andre miljøorganisasjoner promoterer nå ukritisk bruk av tre/biomasse som oppvarmingskilde. Det som imidlertid fremdeles ikke tas tak i er at bruk av tre/ved/bio er ekstremt farlig. Det er følgelig slett ikke koselig med peis!
På vinterstid i norske storbyer ligger eimen av brent ved i neseborene og lungene. Vi vet ikke hva folk brenner, mye kan være svært farlig. Likevel lukter vi det vi lukter og gjør ikke noe ved det. Det er nå på høy tid å pusse støv av en død debatt om hyggen ved peis og vedovn.
Ifølge EU-regelverket kan kjøretøy som har oppnådd en viss alder avskiltes dersom de ikke har vært inne til EU-kontroll og eventuelt blitt oppgradert. Slik avskilting skjer daglig både av hensyn til miljøet (høye utslipp) og sikkerheten. Vi har imidlertid ingen lignende ordning for vedfyring. Det burde vi få.
Feiervesenet burde avskilte ovner som ikke har minimale utslipp. Bare nye peiser og vedovner med god forbrenning og rensefiltre burde få drifts- tillatelse. Gamle ovner slipper ut fem-seks ganger mer svevestøv enn slike nye ovner.
At det nå er innført forbud mot salg av dårligbrennende ovner hjelper lite fordi de gamle ovnene som er i bruk har lang levetid og mange av dem kan bli stående i bruk i 50 år til. Derfor ser kontroll av og påfølgende «avskilting» av uegnede vedovner ut til å være eneste helse- og miljøriktige løsning. Det kan neppe være vanskelig å finne lovhjemmel for slik stengning med referanse til HMS.
Lovverket for universell utforming (UU) har i stor grad begrenset seg til å omhandle fortauskanthøyder og rullestol svingdiameter. Der håndheves reglene strengt i både offentlige og private uterom samt inne i bygg. Men begrepet UU burde inneholde mye mer og også handle om å sikre tilgang for alle til god luft – både ute og inne.
Vi kan ikke slå oss til ro med å bivåne at tusenvis av mennesker hver vinter må holde seg innendørs fordi luftkvaliteten ute er for dårlig. Dette skyldes ikke bare transportsektoren, men i høy grad vedfyring.
Det burde være en menneskerett i 2013 at alle kan ferdes utendørs og puste akseptabel luft og luftkvaliteten kan bedres med et pennestrøk. Men handlingen uteblir. Alt fokus er konsentrert om transportsektoren, mens stoffer som – hvis konsentrasjonen blir for høy innendørs – fører til at folk kveles, tillates sluppet ut uhemmet i våre felles uterom.
Det er dårlig helsepolitikk som avdekker en skremmende og pussig unnfallenhet. Er man redd for å rokke ved peiskosen til folk?

Kommentarer