Statens somletrikk

Staten burde visst å sette pris på at Bergen bygger en bybane som er blitt et nasjonalt og skandinavisk mønsterprosjekt.

Samferdselsdepartementet mangler respekt for lokalpolitikerne i Bergen og Hordaland. Statssekretær Sigrid Brattabø Handegard (Sp) vil ikke engang opplyse om grunnen til at det vil ta mer enn ett års behandlingstid på søknaden om forlengelse av Bergensprogrammet. Sommelet er en frekkhet.
Departementet kan ikke mene at Bergensprogrammet skal opphøre; det ville vært en politisk skandale. Det skal dessuten mer enn en part til for å avvikle en avtale. Heller ikke de mer prinsipielle spørsmålene om bybanenes plass i Nasjonal Transportplan kan rokke ved fremdriften av Bergensprogrammet. Ettersom alle vesentlige elementer allerede er klarerte og godkjente, kan det bare være mindre betydningsfulle deler av avtalen departementet nå sitter og filer på. Men selv statlig sendrektighet må ha sine grenser.

At Nasjonal Transportplan må gi vesentlig økte statlige midler til landets bybaner, er en annen sak. Slike midler kan lett tilpasses Bergensprogrammet. Regjeringen burde først og fremst være opptatt av fremdriften av Bybanen i Bergen, som et nasjonalt og skandinavisk mønsterprosjekt.

Selv statlig sendrektighet må ha sine grenser

Bergensprogrammet er først og fremst et enormt dugnadsarbeid, basert på lokalt initiativ og lokale bompenger. Av de ni milliardene som skal investeres i neste omgang, kommer 6,3 milliarder fra bilistenes lommer. Staten er likevel øverste godkjenningsmyndighet, ikke bare for pakkens innhold og fordelingen mellom statlige belønningsmidler, fylkesveimidler og bompenger. Stortinget skal også gi sin tilslutning til programmet, etter innstilling fra departementet. Når departementet somler, stanser hele prosessen.

Den mest følbare praktiske konsekvensen er i verste fall et halvt års utsettelse av forhøyelsen av bompenger. Det vil gi betydelig mindre midler til igangsettelse av en rekke samferdselsprosjekter, og det vil medføre utsettelse av viktige miljøtiltak. Som stortingskandidat Terje Breivik (V) med rette påpeker: Departementet hevder at Bergen er for dårlig til å redusere biltrafikken, samtidig som departementet holder tilbake de tiltakene Bergen har vedtatt for å bøte på dette problemet.
– Det er mulig vi må forskuttere større deler av pengene, sier byråd Filip Rygg (KrF). Som om innbyggerne i Bergen og Hordaland ikke allerede har bidratt til overmål i bompengedugnaden. Departementets sommel har konsekvenser som ikke lar seg forsvare med statssekretær Sigrid Brattabø Handegards hemmeligholdte avklaringer.

Tags: , , ,

Kommentarer