Statens somletrikk

Staten burde visst å sette pris på at Bergen bygger en bybane som er blitt et nasjonalt og skandinavisk mønsterprosjekt.

Samferdselsdepartementet mangler respekt for lokalpolitikerne i Bergen og Hordaland. Statssekretær Sigrid Brattabø Handegard (Sp) vil ikke engang opplyse om grunnen til at det vil ta mer enn ett års behandlingstid på søknaden om forlengelse av Bergensprogrammet. Sommelet er en frekkhet.
Departementet kan ikke mene at Bergensprogrammet skal opphøre; det ville vært en politisk skandale. Det skal dessuten mer enn en part til for å avvikle en avtale. Heller ikke de mer prinsipielle spørsmålene om bybanenes plass i Nasjonal Transportplan kan rokke ved fremdriften av Bergensprogrammet. Ettersom alle vesentlige elementer allerede er klarerte og godkjente, kan det bare være mindre betydningsfulle deler av avtalen departementet nå sitter og filer på. Men selv statlig sendrektighet må ha sine grenser.

At Nasjonal Transportplan må gi vesentlig økte statlige midler til landets bybaner, er en annen sak. Slike midler kan lett tilpasses Bergensprogrammet. Regjeringen burde først og fremst være opptatt av fremdriften av Bybanen i Bergen, som et nasjonalt og skandinavisk mønsterprosjekt.

Selv statlig sendrektighet må ha sine grenser

Bergensprogrammet er først og fremst et enormt dugnadsarbeid, basert på lokalt initiativ og lokale bompenger. Av de ni milliardene som skal investeres i neste omgang, kommer 6,3 milliarder fra bilistenes lommer. Staten er likevel øverste godkjenningsmyndighet, ikke bare for pakkens innhold og fordelingen mellom statlige belønningsmidler, fylkesveimidler og bompenger. Stortinget skal også gi sin tilslutning til programmet, etter innstilling fra departementet. Når departementet somler, stanser hele prosessen.

Den mest følbare praktiske konsekvensen er i verste fall et halvt års utsettelse av forhøyelsen av bompenger. Det vil gi betydelig mindre midler til igangsettelse av en rekke samferdselsprosjekter, og det vil medføre utsettelse av viktige miljøtiltak. Som stortingskandidat Terje Breivik (V) med rette påpeker: Departementet hevder at Bergen er for dårlig til å redusere biltrafikken, samtidig som departementet holder tilbake de tiltakene Bergen har vedtatt for å bøte på dette problemet.
– Det er mulig vi må forskuttere større deler av pengene, sier byråd Filip Rygg (KrF). Som om innbyggerne i Bergen og Hordaland ikke allerede har bidratt til overmål i bompengedugnaden. Departementets sommel har konsekvenser som ikke lar seg forsvare med statssekretær Sigrid Brattabø Handegards hemmeligholdte avklaringer.

Tags: , , ,

Kommentarer

 • Fanafjord

  Helt enig med kommentator. Ser egentlig ikke helt hvorfor utvidelse av en trikk i Bergen skal godkjennes i Oslo. Regionene burde ha både finansiell styrke og politisk makt til å vedtar og realisere slike lokale prosjekt helt selv. Synd at Norge er en sånn sentralstyrt land. Tror vi hadde trivdes bedre på vestlandet med en politisk organisering a la Sveits, Østerike eller Tyskland.

  • timmen

   Vi behøver et vestlandsparti som har som jobb nr1:
   SELVSTYRE FOR VESTLANDET.
   Det får min stemme i allefall.

   • begede

    Da er vi to. En god begynnelse.

    • timmen

     Utenriksminister og Statsminister? Vi behøver vel et par tre støkker til?

     • Fanafjord

      Da er vi tre. Stiller gjerne som finansminister. :-)

     • QZ

      ..pippi være forsvarsminister…

     • Trlerv

      …..det trengs vel en somletrikkminister (samferdselsminister) også?

     • timmen

      Pippi slippe somletrikkminister. DOBBELPIPPI! og førstialt!

 • Bjerknes

  Det er vel så langt unna mønsterprosjekt som det er mulig å komme?

  • Oe-pe2

   Å? Hvilken kompetanse bygger du den konklusjonen på? Livets skole? De som har økonomisk kompetanse, kompetanse på arealplanlaggeng, samfynnsbygging, samferdsel og kollektivtrafikk i andre storbyer i Norge, og i andre land i norden, har det stikk motsatte synet, som BT også er inne på.

   • pendler

    Bare så synd at denne «kompetansen» er aldri så lite blandet med ideologiske standpunkter. Bybanen er et miljø-ideologisk prosjekt. Det betyr ikke at det er det beste valget for miljøet, men at det er et miljøideologisk korrekt prosjekt.

    Legg asfalt i bybanetraseen og sats på bussveier i Bergen.

    • Olli

     Ja, Bybanen er et prestisjeprosjekt som en gjeng fanatiske politikere forsøker å overbevise oss om er bra. Og noen biter dessverre på.

    • Pletten

     -Og gå baklengs inn i fremtiden. Smart.

  • kjellpropell

   Velger å svare flåsete: «e du dom ellar?»

  • Pletten

   kunne vært interessant å hørt hvilket mønstrete alternativ du har. Å basere seg på et NSB-alternativ som aldri kommer? Undergrunn til tredobbel pris? Flere busser på møkkaveiene? Shanghailyntog med 4 stopp fra Åsane til Flesland?

 • Gjest i Bergen av og til

  Hvorfor kalla dette et mønsterprosjekt? Det er jo bare videreføring av de gamle trikkene, – litt mer modernisert! Hvorfor bygde de ikke en bane for framtiden, en som gikk under bakken slik det elles gjøres rundt om i verden? Når både bane og annen trafikk skal gå i samme nivå, er dette kortsiktig og en måte å skape vanskeligheter for framtidens bytrafikk.

  • Fantoftfanten

   Undergrunnsbane er svært dyrt. Oslo er kanskje den minste byen i verden som har noe slikt. Bergen er alt for liten til at det skal kunne svare seg.

   • begede

    Tror du Bytrikken svarer seg?? Da tror du vel at Gardermobanen også går i pluss? Det er vel kun hvis man ikke regner med investeringkostnad at et slikt regnestykke går ihop.

    • arnewa

     Det gjør de selvfølgelig ikke. Hvilke investeringskostnader? De kjenner ikke kommunen til. Hvor har du det fra at vi har investeringskostnader?
     Å svarte, de pengene, jo men de er jo totalt irrelevant, de har jo vokst på trær, eller…….. var det bompengestasjoner – samma f*** det er jo bare lommerusket som er igjen av bompengene etter at driftsomkostningene er betalt.

   • Fyllingen

    Man må bygge for framtiden, må du da forstå. Bergen kommer ikke til å krympe. Tvert imot. Den vil vokse og vokse. Og da er det greit å ha infrastrukturen klar, før bebyggelsen tar ennå mer overhånd og gjør arbeidet vanskeligere. Vi er nok innbyggere i Bergen til å ha en undergrunn. Ikke bare tenkt på at pengene må tjenes inn kjapt. Man må tenke på at dette er samfunnsnyttig. Det kunne gjort at oss Bergensere kunne kommet oss fra Fyllingsdalen til Sentrum på et par minutter. Eller fra Sandsli til Sentrum på 4 minutter. Hva velger man? 3 kvarter i kø med bil eller 7 minutter på en undergrunn? Om vi hadde hatt politikere som tenker litt mer framover, og tørr å bruke litt penger, så kunne vi hatt en fin undergrunn under konstruksjon. Men gjort er gjort. Nå er det blitt bybane (for all del. Bybanen er flott, men det hadde vært ennå bedre med en undergrunn.

    • GK

     Hvis du med undergrunn mener T-bane som i Oslo, så vil du ikke kunne kjøre fra Sandsli til Sentrum på fire minutter, T-banen har bare ubetydelig høyere gjennomsnittshastighet enn bybanen i Bergen. Fra Wergeland og sydover er det banemessig liten forskjell mellom t-banen og Bybanen. Skal du kjøre fra Sandsli til Sentrum med bane på fire minutter (noe som neppe er mulig å få til) blir det ingen stopp underveis, dvs. at svært mange passasjerer må busses til Sandsli, noe som også tar tid. Bybanen har gitt kollektivtrafikken i Bergen et skikkelig løft, men den kan suppleres med flere direkte ekspressbusslinjer på motorveiene. F.eks. ekspressbuss fra Sandsli til bussstasjonen og videre gjennom fløyfjellstunnellen til Åsane.

  • litt_gammel

   Magnetbane, utviklet i Tysklan og som brukes i Kina, går på master over bakken. Hadde vært den beste løsningen.

   • http://profile.yahoo.com/QGC2UHBL3PXUDSGRIVOILVQAVA Arne

    Magnetsvevebane hører ikke en gang til i de våteste drømmene til jernbanens talsmann nr. 1 i Norge, Knut Arild Hareide. Fantoftfanden skriver at undergrunnsbane er svært dyrt, da kan jeg legge til at magnetsvevebane er sinnsykt dyrt. Tyskland og Japan har hver sin lille testbane for teknikken. Banen i Kina hadde aldri blitt bygget om det ikke hadde vært for stormannsgalskapen til ledelsen i det kinesiske kommunistpartiet.
    Jeg har ikke fullstendig oversikt, men hvis du tenker deg et fullstendig utbygget trikkenett Åsane – Flesland med sidelinjer til Sotra, Askøy og Os, så begynner du sannsynligvis å nærme deg prisen for en magnetsvevebane fra bystasjonen til Nesttun.

  • Pletten

   Da måtte du i såfall betalt tre ganger mer i bompenger din tulling. I Norge har vi ikke råd til skikkelig infrastruktur.

  • begede

   Når vi hadde de gamle trikkene kunne bilene også bruke samme vei/traseer. Trikken hadde da som nå forkjørsrett, men f.eks i Inndalsveien kunne biler og trikker kjøre begge veier. Nå er ett kjørefelt stengt.

   • MisterLudvigsen

    Forkjørsrett er vel og greit, men det hadde blitt et rent mareritt for alle parter, bilister som bybanepassasjerer, om bybanen skulle dele kjørefelt med rushtrafikkøen..

    • begede

     Trikken hadde da som nå sitt eget felt/skinnegang og biler/busser måtte stoppe når den stoppet. Men det muligjorde en bedre utnyttelse av veilegemet.

   • arnewa

    På den tiden var Bergen moderne. Vi ante det ikke, men vi hadde faktisk landets første rundkjøring – Danmarksplass. Kjøremønsteret var en smule sært, så det var nok en stor fordel at Danmarksplass ble bygget om til vanlig kryss flere tiår før rundkjøringer ble vanlig.

 • http://www.facebook.com/jan.rasmussen.10441 Jan Rasmussen

  Regjeringen HATER Bergen og Jens + «trøndermafiaen» , les Giske og Arnstad grafser bare til seg selv ( Trondheim og Oslo ) Oslo og Trondheim grafser til seg STATLIGE ETATER, STATLIGE ARBEIDSPLASSER, VEIER OG BANE. Bergen utpines og diskrimineres på det groveste hele tiden.

  GÅ TIL RIKSRETTSSAK MOT JENS, GISKE OG ARNSTAD er mitt råd. Jens skylder Bergen hundrevis av millioner som i tidligere år er fratatt byen.

 • pendler

  Når ble bybanen et mønsterprosjekt? «Mønsterprosjektet» er blandt annet vesentlig treigere enn flybussen. Bybanen utelukker enhver form for ekpressruter.Hvor lang blir f.eks reisetiden med mønsterprosjektet fra Åsane til Lagunen, Sandsli eller Kokstad?

  Legg asfalt i bybane-traseen og sats på bussveier i Bergen.

  • begede

   Helt enig. Har lenge trøstet meg med at man kan få solgt trikkene, asfaltere skinnegangen og fått et fleksibelt busstilbud istedet.

   • Trlerv

    Det er ikke mye trøst i å selge vognsettene, de koster jo nesten ingenting. Det er traséen med skinner og strømforsyning som har kostet penger.

 • Didrik2

  Rusletrikken vil snart stå stile, når dette tulleprosjektet er ferdig utbygget kommer tettheten av trikker til å bli så stor at man kan gå tørrskodd fra Flesland til Bergen sentrum. Da kommer den til nytte likevel, dog i på en annen måte enn intensjonen….. :)

  • litt_gammel

   Sist je gså etter kunne man går tørskodd den strekningen siden det er fast grun hele veien, bare forå oppdatere deg.

   • Didrik2

    Tørrskodd i Bergen?? Det må være fire dager i året når solen skinner….

 • ON

  mønsterprosjekt???? det er vel et prosjekt som fungerer noenlunde ok

 • guyelix

  Staten burde helst vel ha «vist» det, ikke «visst». Riktig bruk av norsk må man kunne forvente av en journalist!

  • Kaviar

   Visst er riktig ord her…

   • guyelix

    Nei, det er det ikke! Visst er en form av å vite, vist er en form av å vise.

    • http://openid.anonymity.com/kfedv9 Gunnar

     Det er riktig, men presensformen av uttrykket er «å vite å sette pris på», som dermed bøyes til «burde visst å sette pris på» (vite blir til visst, som du påpeker).

 • http://profile.yahoo.com/QGC2UHBL3PXUDSGRIVOILVQAVA Arne

  1/2 års utsettelse i økningen av bompenger til pengesluket trikken i Bergen? Bravo, håper de somler til etter valget, så kanskje vi får satt en endelig stopper for økningen i bompengene som egentlig skulle vært stoppet for mange år siden.

  • Jolli

   Støttes 100%. Det er ikke bilistenes oppgave å betale for bybanen. Bompengene skulle vært avviklet for mange år siden, men politikere holder som kjent ikke ord. Dette ranet av bilistene er blitt en grei inntektskilde. De setter slett ikke opp prisen for å få mindre biler inn til sentrum, politikerne håper vi vil kjøre gjennom bomringen i ett sett, for de vil ha inn mest mulig penger til å bygge ut trikkelinjene.

 • http://www.facebook.com/profile.php?id=100001703184828 Thor Christian Ignatius Skavle

  Det er vanskelig å se dette annerledes enn at Senterpartiet er i mot Bergen. Det finnes de som er opptatt av å utvikle Bergen som en jordbrukskommune og vil gjøre nynorsk til hovedmål i Bergen. Disse krefter er Senterpartiet i allianse med. Senterpartiets bestevenn i Bergen er nok Bergen bondelag.

 • 1Kar

  Mønsterprosjekt?? ser mer ut som et monsterprosjekt spør du meg

 • Pletten

  En demokratisk svakhet at en dust av en tørr byråkrat skal kunne sitte å trenere og terrorisere et så viktig prosjekt for Bergen. Dette viser at politikk i aller høyeste grad går foran sunn fornuft i denne saken.

 • harduhort

  Helt enig med kommentaren. Frekkhet er det mest dekkende ordet. At regjeringen at på til tør å kalle seg rødgrønn er en gåte. I stedet for å fremskynde landets mest rødgrønne prosjekt, forsinker de den!

  Mens milliarder spyttes ut av statskassen hvert år for å finanserer togtilbudet i Oslo og omegn, må bergenserne stå med luen i hånden og aller nådigst be om å få bygge et miljøvennlig prosjekt med bompenger! Forstå det den som vil.

  • arnewa

   Du må jo ta med i betraktningen at den regjeringen vi har nå er gjennomkorrupt.
   Selvfølgelig skal Osloområdet bygges ut. Det er jo der de henter stemmene.
   Selvfølgelig skal det slenges milliarder ut i feiltolket bistand og idiotiske klimaeksperimenter. Det er jo da de sikrer seg toppstillinger i FN med mangedoble norske lønninger hentet rett fra statskassen, men selvfølgelig uten norske skatter, da de selvfølgelig har meldt utflytting. Men… ved sykdom skal de jo ha all den hjelp de ikke er med på å betale fra NAV. Bare sjekk ho Gro

 • Typpe

  Og disse klovnene i regjeringen lurer på hvorfor oppslutningen stuper i Bergen? Hohoho, Raymond, Vestlandsoffensiven din har virkelig slått an!

 • Mann43

  Jeg synes at bybanen er et kjempeflott prosjekt. Mye bedre enn bussen.

 • http://www.facebook.com/people/Per-Anders-Øvretveit/519197872 Per Anders Øvretveit

  Transportøkonomisk institutt har vurdert det slik at bybanen fører til dyrere kollektivtrafikk samt at behovet for veiutbygging blir like stort.

  Referanse:
  https://www.toi.no/article7374-8.html

  Gitt at man ikke bruker mer penger på kollektivtrafikk fører prosjektet til at kollektivtilbudet i Bergen blir dårligere.

  Såvidt jeg vet er dette den eneste profesjonelle vurderingen som er gjort av bybanen, dersom man ser bort fra rapporten som ble kjøpt av Bergen Kommune.

  Bybanen er altså noe negativt for byens kollektivtrafikk.

  Spørsmålet er om noen få skal få dekket sitt tilbud med en kul trikk på bekostning av mange andre.

  Mønsterprosjekt? Det blir en definisjonsak.

  For byens kollektivreisende er det en trist historie.

  • Bjørn P

   Rapporten du refererer til er skrevet i 2004. For åtte år siden, seks år før bybanen hadde kjørt en eneste meter. Hvis ikke du har mer å underbygge din argumentasjon mot bybanen med enn åtte år gamle prognoser så sier det mye om hvor få argumenter det finnes mot bybanen.

   Fakta er at trafikken med bybanen har overgått alle prognosene som ble brukt på forhånd. Ny-etablering av bolig- og næringsbygg langs traseen er betydelig mer omfattende enn forventet og antallet passasjerer som reiser med banen *uten* å ha byttet fra en buss på Nesttun er også betydelig flere enn forventet. Men fakta er kanskje vanskelig å forholde seg til når det ikke passer med oppfatningen?

 • Kurt_Kortner

  Det blir vanskelig for regjeringen å ta inn fler avgifter på bil om alle kan ta trikken. Regjeringen har da lovet å ikke øke skattene (med liten skrift: avgiftene har vi ikke sagt noe om, he he)

 • http://www.facebook.com/bruno.laksevag Bruno Laksevåg

  Foreslår at alle i på Vestlandet reduserer forskuddsskattetrekket til null. Deretter oppretter vi en konto som kontrolleres av politikerne i Vest og betaler inn alle vestlendingers skattepenger dit.

  Så kan politikerne fra vestlandet forhandle før pengene overføres til staten.

  Det er ingen ting ulovlig i dette og det vil være en glimrende måte å forhandle på.

  Så lenge skatten er betalt inn i tide før restskatten skal betales vil ingen lide noe tap.

  Dersom forhandlingene ikke fører frem så kan vi holde tilbake pengene mens vi saksøker staten.

  NOK er NOK!

 • http://www.facebook.com/jheimset Jørn-Erik Heimseter

  Vi skulle ha bygget en Tog Bane eller T-Bane. Hadde da vært statsfinansiert.Tenkt når By Banen kommer til Flesland. Alle fly pasasjerene med baggasje kommer ombord. Hvor skal baggasjen være?. Vognene full allerede på Flesland. Går ikke ann å henge på flere vognsett. De politikerne som vedtok By Banen var evneveik i beslutningsprosessen. Tillegg er banen treig, og elendig comford. Dessverre har vi elendige lokalpolitikere i Hordaland. Bare bompenger. Sogn & Fjordane der har de ikke bompenger. Men dyktige samferdels forkjempere for sitt fylke. De har ca 22% av befolkningsgrunnlaget til Hordaland. Skjerp dokkar politikere fra alle de tradisjonelle partiene. Elendig innsats for befolkningen i Hordaland. Noen som vet hva fylkesordføreren i Hordaland heter. Fylkets største vits sammen med Lars Sponheim. Hvis dette fortsetter at det fylke Hordaland som bidrar mest til AS Norge fortsatt blir diskriminert. Så er svaret enkelt. Indre selvstyre for Hordaland.Gjerne sammen med resten av Vest-Landet. Jens S har alltid reist rundt på Vest-Landet og takket for alle olje Mrd,og hånflirt bak ryggen på innbyggerne her. Jens trenerer alle samferdsels prosjekter i vårt fylke. Husk 2012 0 kr til By Banen. E16 mellom Bergen og Voss 60 trafikkdrepte. Ingen planer om utbedring. Jens S driter opp i det. Oljefondet er nå på over 3700 mrd kr. Offentlig sektor har et behov for 4300 mrd kr for å oppfylle Ytelses pensjonsreformen. Privat sektor tvinges over på innskudd pensjonreform som bare gjelder i 10 år. Planen til Jens er å bruke hele oljefondet på Offentlig sektor sine pensjoner. Ingen ting på samferdsel i Hordaland. Tipp alle sammen hvor de fleste i offentlig sektor jobber. Jo alle departementer og nesten alle direktorater i Oslo. Resten av Østlandet som selv ikke har noen gass eller olje resurser. Verdi skapningen i Norge skjer fra Rogaland i sør til Finnmark i Nord. Flott at vi her i Hordaland bare kan lese i avisene om oljefondet :-(.

  Mvh Møkk lei Hordalending Jørn-Erik Heimseter

 • http://profile.yahoo.com/ELRJPSV7IFVEIYMYATUAWSHEYM Werner

  Den rød/grønne suppen misliker at et borgerlig styre i Bergen har oppnådd så mye på samferdsel sektoren. Her må settes selvsagt settes bukkebein.

 • Sander Brown

  Jeg har sagt det før og sier det igjen: det er på tide at Vestlandet river seg løs fra diktaturstabben i Tiggerstaden. Det er på Vestlandet og i Nord-Norge at verdiskapningen skjer, for det meste i form av fiskerinæring og olje, mens Oslo produserer for det meste byråkrati og ‘forvaltning’. Et nytt Vestlandet kan strekke seg fra Eigersund i sør opp til Ålesund i nord, og vi kan klare oss fint. VI har olje, vi har Haakonsvern, vi har fjorder – så Vestlandet vil klare seg meget godt økonomisk. Kanskje først da kan Bergen og Hordaland bli sin egen herre og slippe å tigge regjeringen om penger regjeringen selv har bevilget

 • http://www.facebook.com/people/Torunn-Økland/100003247527703 Torunn Økland

  trenering, trenering, trenering er gode gamle virkemidler