Fellesskap og politikk

FELLESSKAP: Fellesskapet er overalt, i skolen, på sykehusene, i arbeidslivet, i frivilligheten og sågar i Bibelen, understreker innsenderen. Bildet er fra Festspillene i 1959, utenfor Konsertpaleet.

 

«Ingen har monopol på begrepet «fellesskap», skriver BTs Sjur Holsen 15. 1. Det er selvfølgelig riktig. For meg er fellesskap en følelse vi har, med gjensidig tillit og med felles ansvar for samfunnet vårt.

Holsen fortsetter sin kommentar ved å si at de rødgrønne ikke «sitter med den eneste resepten på et samfunn preget av fellesskap». Det skal heller ikke jeg påstå, men jeg vil hevde at Høyres politikk vil føre til mindre fellesskap i Norge. Høyre er ikke bare det største partiet på dagens meningsmålinger, de er også et parti som har sagt de vil ta samfunnet vårt i en helt annen retning. Retorikken til Erna Solberg og Høyre er blitt så myk at det kan være vanskelig å se hva de vil, og Sjur Holsen er tydeligvis blitt forledet til å tro at høyrepolitikk vil gi like mye fellesskap. For å avkrefte denne myten vil jeg nevne noen politiske saker hvor Høyre og Arbeiderpartiet skiller lag.

Tilliten og fellesskapsfølelsen handler nemlig om velferdsstaten og hvordan vi organiserer den. Vi bruker alle det samme sykehuset, og har alle et ønske om at det skal være så bra som mulig. Vi går alle i den samme fellesskolen. Skolen hvor vi møter hverandre med respekt og tillit, uavhengig av opphav. Jeg er sønn av helt vanlige folk, og traff barn av både rike og fattige på skolen, og ble gode venner med flere som hadde en annen bakgrunn enn meg. Slik skaper man tillit og fellesskapsfølelse i Norge.

Vi har også et skattesystem som gir mindre forskjeller mellom folk. Et system der vi yter etter evne og får etter behov. Jeg skal ikke romantisere det å betale skatt, vi har nok alle følt på at det er litt mye noen ganger. Likevel aksepterer vi det, fordi vi har en samfunnskontrakt hvor vi yter etter evne og får etter behov. Dersom de rikeste slipper å betale formueskatt og blir nullskatteytere, er denne kontrakten brutt. Dersom de rike ikke yter etter evne, hvem er da interessert i å gjøre det? Jeg mener vi heller må gjøre formueskatten bedre, slik at enda færre vanlige folk trenger å betale den, og at de rike betaler skatt så det monner. Slik skaper vi tillit og fellesskapsfølelse i Norge.

 

Fellesskapet er overalt

 

Det siste punktet er måten vi organiserer arbeidslivet på. Høyresiden vil svekke arbeidsmiljøloven, og flytte mer makt over på arbeidsgiver og bort fra fagforeningene. Dette er uforståelig for meg, siden ansvarlige fagforeninger i Norge har bidratt til små lønnsforskjeller og et konkurransedyktig næringsliv. Små forskjeller, rettigheter på arbeidsplassen og et ansvar for egen bedrift. Det kjennetegner norsk arbeidsliv, og det er slik vi skaper tillit og fellesskapsfølelse i Norge.

Holsens ønske om å løfte den politiske debatten er prisverdig. Likevel må vi se på den hånd-faste politikken til partiene for å debattere «fellesskap» og ordets politiske innhold. Fellesskapet er overalt, i skolen, på syke-husene, i arbeidslivet, i frivilligheten og sågar i Bibelen. Politikere setter rammene for skolene, sykehusene og organiseringen av arbeidslivet. Her vil høyresidens politikk svekke fellesskapet.

Tags: , , , ,

Kommentarer