Viktig å telle til to

 

Fremskrittspartiets grunnlegger, Anders Lange, likte apartheidregimet i Sør-Afrika. Her fra valgkampen i 1973.

Frp vil visst at vi skal ta opp igjen partiets forhold til Sør-Afrika i apartheidregimets tid, så da får vi gjøre det.

Vi kjenner alle regelen om at vi bør telle til ti før vi reagerer sterkt på noe vi oppfatter som en provokasjon. Tellingen får oss til å roe litt ned, og så kommer vi gjerne til at det er bedre å ikke gjøre det vi først tenkte vi skulle gjøre.

I noen tilfeller holder det å telle til to før vi trekker samme konklusjon. Hvis jeg var Frp-er, ville jeg for eksempel aldri ha funnet på å gjøre noe som kunne sette i gang en offentlig diskusjon om partiets forhold til raseskilleregimet i Sør-Afrika på 1970- og 1980-tallet.

Men nå har Frps innvandringspolitiske talsmann Morten Ørsal Johansen gjort nettopp dette, og det skjedde ikke engang i affekt.

I fjor høst møtte han representanter for Antirasistisk Senter (AS) i en høring i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité. Temaet var AS’ arbeid og ønske om mer penger via statsbudsjettet.

Møtet ble dominert av at Johansen tok for seg en fotnote i en rapport AS har utarbeidet om høyreekstremisme. Selve omtalen av Frp har partiet ikke innvendinger mot, AS ser ikke på Frp som ekstremt, men derimot altså en fotnote, der første setning lyder:

”Frp skal på et tidlig tidspunkt ha mottatt valgkampstøtte fra apartheidregimet, som så på partiet som en alliert; det var ved hjelp av denne støtten partiet kom inn på Stortinget”.

Morten Ørsal Johansen avkrevde Antirasistisk Senter ”bevis”, alternativt en unnskyldning. Hvis ikke, ville Frp gå mot fortsatt statsstøtte til AS. I går ble saken offentlig kjent i Dagsavisen, og her gjentar Johansen trusselen om å fjerne AS fra statsbudsjettet.

Siden Høyre og Frp kan få flertall i høst, er denne trusselen selvsagt alvorlig for organisasjonen.

Så hva handler dette om? Historien skriver seg altså fra tiden (1948-1994) da de hvite boerne hadde all makt i Sør-Afrika, og det svarte flertallet ble systematisk undertrykt.

Påstanden om at Frps forløper, Anders Langes Parti (ALP), fikk økonomisk støtte fra apartheidregimet, stammer fra Eschel Rhoodies memoarbok fra 1983. Rhoodie var blant annet ansatt i informasjonsdepartementet i Sør-Afrika.

I boken skriver han at regimet i perioden 1972–1978 brukte ca. 65 millioner kroner til å finansiere støttespillere i andre land. ALP var en av mottakerne, ifølge Rhoodie, og pengene ble spesielt viktige som finansiering av valgkampen i 1973, da ALP brøt gjennom: ”Til vår store forbauselse endte vi opp med et politisk parti med fire medlemmer i nasjonalforsamlingen.”

Også den britiske avisen The Guardian har skrevet om penger til ALP. Ifølge avisen kan en utbetaling på et beløp tilsvarende 180.000 norske kroner dokumenteres i sørafrikanske arkiver.

Dagens Næringsliv gikk grundig inn i historien om ”pengene bak Frp” i en stor reportasje i 2006. Anders Lange pleide kontakt med regimets folk, besøkte Sør-Afrika i 1972, og møtte også Eschel Rhoodie, ifølge avisen.

En av Langes nærmeste den gangen, Jan Herwig, tror på den annen side ikke at det kom penger inn i partikassen direkte. Han så aldri noe til det, og mener han var tett nok på. Herwig bekrefter dog at Lange ”ble bevertet av regimet”, og ”hadde Sør-Afrika spurt Anders om han ville ha penger, ville han ha svart ja med én gang”, sa han til DN i 2006.

Så: Bevist og bevist, men Antirasistisk Senter var forsiktige i fotnoten. Det står at Frp ”skal ha” fått penger, det er altså en påstand, men – som vi ser – den er ikke akkurat tatt ut av den blå luft.

Og det er ingen tvil om hvor Anders Lange, som fortsatt feires av Frp som partiets grunnlegger, sto: ” Alle som går inn for sort flertallsstyre i Sør-Afrika er forrædere mot den hvite rase”, skrev han i Hundeavisen, riktig nok så tidlig som i 1963.

Sør-Afrika var et hett tema i norsk politikk i 1970- og 1980-årene. Norske redere fraktet mye av oljen regimet trengte, og mange ville ha boikott.

Høyre og Fremskrittspartiet kjempet mot at Norge skulle stanse rederne, og argumentasjonen var den samme som brukes om samhandel med Kina og andre diktaturer i dag: Hensynet til norsk næringsliv.

Men ikke bare. Frps folk plumpet ut med litt av hvert også etter at navneskiftet fra ALP ble gjennomført i 1977. Bjørn Erling Ytterhorn skapte for eksempel furore med denne uttalelsen på Stortingets talerstol i 1984:

”Selvsagt finner vi også apartheidsystemet galt og meget beklagelig. På den annen side må man være klar over at de forhold de hvite lever under i Sør-Afrika, dels er diktert ut fra det enkle krav om å kunne overleve.”

Det er vel kjent at venstresidens partier har sine svin på etterkrigstidens skog. Det ble til slutt dokumentert at NKP hadde fått penger fra Sovjetunionen, enda partiet benektet dette i alle år. SV, Rødt og for så vidt også Ap hadde altfor nære kontakter med ulike kommunistregimer.

Forskjellen er at ingen av venstresidens partier ville true politiske motstandere med represalier for å snakke om disse tingene, og ingen ville aktivt be om omtale av dem, særlig ikke i et valgår.

Kommentarer

54 Svar til “Viktig å telle til to”

 1. liberaleren 22. januar 2013 på 10:26 #

  I AKP-kretser har de tøffeste koryfeene, Steigan, Øgrim og co ikke villet beklage noe som helst. I SV er mange lunkne til å erkjenne at de tok feil. Selv om Erik Solheim tidlig tok oppgjøret. Samme var det i NKP.

  Mange på venstresiden som ivret for boikott skiller ikke mellom liberalisters prinsipielle syn på statlig boikott, og at noen av den gamle garde ALP’ere var sympatisk innstilt til apartheiddiktaturet.

  • Pjalle 22. januar 2013 på 11:07 #

   Verden er ikke slik at om du sparker bikkje mi, så er det greit fordi Nils nede i gata er verre.

   • liberaleren 22. januar 2013 på 13:07 #

    Helt enig. Både apartheid og kommunistisk diktatur er helt forkastelig. Men ALP/FrP har aldri programfestet støttet til apartheid, ei heller å innføre det i Norge.

  • Tiram 22. januar 2013 på 12:25 #

   Tja. Viss du for eksempel søker på «steigan beklager pol pot», får du en del treff. Mange gamliser på venstresida har beklaga opptil flere ganger de siste par-tre tiåra, men av en eller anna grunn blir aldri det spredd noe særlig.

   • liberaleren 22. januar 2013 på 13:10 #

    Jeg husker godt Tron Øgrims svar i Dagbladet på kravene fra Hagtvedt om å beklage.. Det virker som om flere av dem som beklager, foretar en relativisering. Man må se Pol Pots komme i lys av USAs bombing av Kambodsja og Laos uten krigserklæring, etc. Det synes jeg er helt unødvendig måte å gjøre det på.

    Jeg har skrevet på Liberaleren at Henry Kissinger burde vært stilt for den internasjonale straffedomstolen, både pga. Indochina og Indonesia. Men det unnskylder på ingen måte hva Pol Pot og andre har gjort av grusomheter.

 2. Eldgammel 22. januar 2013 på 11:01 #

  Lol.
  Selv i dag banker jo venstesiden opp folk,
  Og lederene driver utstrakt korrupsjon som går i boken som «forglemmelser» , «nære venner» – som blir til bekjente osv.

  Vi har vanvittig dårlige politikere.

  • Trond Wingård 22. januar 2013 på 14:11 #

   «Selv i dag banker jo venstesiden opp folk».

   Oj, dette er virkelig en del av norsk politikk jeg har gått glipp av. Hvilket belegg har du for denne påstanden? Kan du være mer spesifikk?

   • Eldgammel 22. januar 2013 på 14:35 #

    Mer spesifikk er at venstre orienterte mennesker banker opp sine politiske motsandere.

    Venstresiden har tradisjon for å bruke subjektive virkemidler, som de mindre intelligente konverterer om til slag og spark.

    Politikken- selv i dagens valgkamp – skal de forsøke å fremstille det som om høyresiden vil være kun for de rike, mens de selv skal sørge for en god fordeling. Forskjellene har derimot kun økt under denne regjering.

    En slik billig og falsk retorikk fremstiller enkeltmennesker som egosister, og hat-objekter. De som bidrar mest både gjennom skatt og investeringer er jo nettopp denne gruppen..

    Og volden skjer i denne formen her:
    http://www.bt.no/nyheter/lokalt/–Skamslatt-etter-a-ha-snakket-om-innvandringspolitikk-pa-Facebook-2643627.html

    Venstresiden benytter samme fascistiske metoder som hitler, de bøller og de mobber sine meningsmotstandere, og kveler dem på ufine metoder
    http://blogg.bt.no/preik/2012/10/20/det-norske-politokratiet/

    Men selvsagt- når en får det som en vil, da trenger en jo ikke dele ut slag og spark vettu..Men når de ikke får det som de vil- se er selv byråkratene i strid med sitt eget reglement.

 3. -eng 22. januar 2013 på 11:06 #

  Så sier da også sentrale skikkelser i både i ANC og utenfor at den internasjonale boikotten var avgjørende for å få slutt på aparteidregimet – denne boikotten var ALP altså imot……..

 4. Siviløkonom 22. januar 2013 på 11:08 #

  frp er og forblir et brunt nasjonalsosialistisk arbeiderparti for konservative arbeidere som i alle år har stemt AP, men som nå har totalt mistet bakkekontakten og nå sverger til petroleumspopulismen og fremmedhatet partiet forfekter.

  Det må aldri, aldri herske noen tvil om hvorfor partiet og dets medlemmer sees på med stor grad av skepsis konservative, liberale og sosialistiske partier.

  • Hepphepphepp 22. januar 2013 på 11:31 #

   Grei denne «analysen», men må det bety at vi skal ha masseinnvandring til Norge? Det er en STOR tankefeil å ta mange konservative religiøse inn i et demokratisk, opplyst, og mer og mer sekulært land. Er det ikke ille nok at vi har konservative KRISTNE å bale med?!? Jeg synes det er en stor påkjenning å måtte gå rundt i flyktningeleiren Oslomabad og måtte forholde meg til disse folka, oppriktig talt! Har vokst opp i et helvetes, jævla konservativt kristent miljø, og så skal jeg måtte forholde meg på nytt til en ny stor konservativ religiøs gruppe – vet du hva, mine norske hvite medborgere må ha gått fra vettet, har ingen respekt for de lenger, fy faen!

   • Formann 22. januar 2013 på 22:32 #

    Dessverre er ikke politikk som det en gang var. Norge er pr i dag forpliktet av internasjonale organer som ivaretar rettigheter for innvandrere, flyktninger osv. Norges praktisering av disse reglene er på randen av hva som er akseptabelt.
    Strammer FRP inn ytterligere, vil Norge bryte sine internasjonale forpliktelser. Hva vil skje da? FRP må endre praksis tilbake til slik det var..

    Politikk er ikke hva det var, eller er ikke hva dere tror det er.

   • Dag Inge 23. januar 2013 på 11:57 #

    Det finnest inga masseinnvandring til Noreg. Noreg har hatt innvandringsstopp sidan 1975. Du treng såleis ikkje stemme Framstegspartiet.

    (Asylsøkjarar er noko anna enn vanlege innvandrarar. FrP kan ikkje gjere noko for å hindre antal asylsøkjarar til Noreg, men dei likar sanneleg å lure folk til å tru at dei kan).

    • Hepphepphepp 24. januar 2013 på 12:08 #

     Finnes ikke masseinnvandring i Norge?!? Osloskolene har en majoritet av fremmedkulturelle barn, div. boligområder i Oslo er overfylte av innvandrere – har du vært på Grønland i Oslo en fredagsefta etter fredagsbønnen? Fullt religiøse muslimske skjeggebuster i posebukser – skulle tro man var i Jemen eller Somalia eller noe! Disse folka har INGENTING i Norge å gjøre. Innvandringsstoppen virker åpenbart ikke – pga. den vanvittige familiegjenforeningspolitikken.

     Dessuten, asylsøkere fra f.eks. Somalia har ingenting i Norge å gjøre – de får dra til nærereliggende land enn Norge – f.eks. til det rike Saudi-Arabia, syrere får dra til Tyrkia – ikke Sverige. Den nåværende flyktningepolitikken er ren galskap!

     Er overhodet ikke interessert i å bo sammen med konservative, religiøse klanmedlemmer – de hører overhodet ikke hjemme i et moderne land, er det ikke ille nok av Norge har blitt plaget med kristendommen?!?

  • kardemomme47 22. januar 2013 på 11:37 #

   Husk du er blitt bedt om å gå utenfor huset for å oppleve andre sanseinntrykk enn det internett kan gi. Litt frisk luft er bra !

  • JayEmpie 22. januar 2013 på 12:12 #

   Det er nok å ta for hardt i. De er ikke NSDAP jr. Men de har en egen evne til å destillere kvalmt tankegrums ut fra folkedypet, for så å presentere det som akseptabelt og spiselig. Deretter sier de at de «bare er på linje med det folk flest/mannen i gata/skattebetalerene mener».

  • ahelle 22. januar 2013 på 12:31 #

   er FRP et brunt parti, så tilhører du er rødt parti, de har mistet bakkeontakten de, se bare på meningsmålingene, SV langt unna sperregrensen, måtte de bare forbli der…

  • Mr. Gassgrill 22. januar 2013 på 12:35 #

   SV er omtrent det nærmeste man kommer NS/NSDAP i dagens politiske landskap….

  • KafirFar 22. januar 2013 på 17:39 #

   Jasså, så Frp er et naziparti?
   Nazismen hører til på ytterste venstresiden, mens Frp ligger rett over streken på høyresiden.
   Ergo er Frp lyseblått. Mørkebrunrødt finner vi på andre siden, ganske nært kommunismen og like totalitært.

  • Mr. Gassgrill 22. januar 2013 på 21:19 #

   I dagens politiske landskap, er det et helt annen parti som står NS mye nærmere, rent politisk, enn FrP. Men, nevner jeg hvilket parti det er, så blir jeg sensurert…

 5. kardemomme47 22. januar 2013 på 11:33 #

  Helt supert når disse skribentene viser sine venstrevridde grensepsykotiske virklighetsoppfatninger i full offentlighet

 6. Smith 22. januar 2013 på 11:45 #

  Dette er egentlig fullstendig skivebom Rossavik. At der kommer påstander fra en tidligere apartheidmedarbeider er ikke det samme som at der er bevist at en pengesum er betalt til ALP. At Lange hadde Søräfrikanske sympatier er viden kjent, men å dra det videre til dagens FrP er fullstendig på bærtur. Dette var noe som skjedde på 60-70 tallet og den politiske verdenssituasjonen var en helt annen enn den man har i dag. Venstresiden i SV har heller ikke tatt avstand fra sine sympatier med brutale diktatorer som Stalin, Pol Pot, Mao mf. så jeg skjønner ikke helt sammenhengen og meningen med denne ytringen. Den slår jo tilbake på Rossavik så det holder.

  Jeg tar fullstendig avstand fra alt som heter totalitarisme, inkludert de totalitære statene vi har i dag som Kina osv. Jeg har også tatt meg tid til å lese FrP sitt program og kan ikke finne noe rasistisk der. Der står til og med at de tar avstand fra all forskjellsbehandling basert på kjønn, hudfarge, religion og kulturell bakgrunn. Hvordan kan da dette henge sammen med dagens FrP? Det er ikke logikk i dette forsøket på å sverte et legitimt norsk parti.

  At Rossavik er en venstreradikaler er jo viden kjent så denne suppen av en ytring får han stå for selv. Valgkampen er begynt, uten tvil.

  • Lugg1 22. januar 2013 på 12:57 #

   Det er et poeng: Koblingene mellom AL og apartheidregimet er en klump FRP må belage seg på å bære rundt foten. Økonomisk støtte eller ei. Men på den annen side: Skal vi begynne å grave i partienes fortid, er det ikke mange som kommer heldig ut. AP var temmelig blodrødt i sin tid, så da kan man jo tenke seg hvordan det lå an med utbryterne NKP (Som jo var fødestedet til SV).

   • Tiram 22. januar 2013 på 13:00 #

    SV (eller forløperen SF) kom ut av Arbeiderpartiet. Og fortida til Ap, SV og Rødt graves det jo i flere ganger i året. Sannelig på tide noen begynte å grave i høyresida også.

    • Gjest 22. januar 2013 på 13:41 #

     Rederlighet tilsier at man forteller oss at SV (Sosialistisk Valgforbund) ble stiftet av SF, AIK og NKP. De ønsket alle en nærmere tilnytning mellom Norge og Øst Europa og at Norge skulle melde seg ut av NATO. Apropos; hvorfor er det lagt lokk på STASI-arkivene? Hvilke andre var i «kikkerten» under etterforskningen av Treholt og hvorfor? Jeg er også i tvil om det var så ærerikt å støtte ANC? Hva står de for i dag, og i hvilken retning går Sør Afrika? Egentlig var det innvandrerne fra naboland som fikk makten ved ANC. Venstresida har erobret media og lærebøkene, men blir virkeligheten bedre av den grunn?

    • Lugg1 22. januar 2013 på 13:42 #

     Hvor ofte ser du kommentarer/kronikker som graver i venstresidepartienes fortid? det skjer jammen ikke ofte. Kan ikke huske sist jeg leste det. Forøvrig var poenget mitt dette: Svin på skogen har de alle sammen, så det er ingen grunn til å sette seg på sin høye hest i rundt dette temaet.

     AP er kilde til flere utbryterpartier. Et av disse var NKP i kjølvannet av den russiske revolusjon i tidlig 20-årene. et annet var Sosialistisk folkeparti under Vietnamkrigen på tidlig 60-tall. Disse to dannet, i praksis SV på 70-tallet. (Selv om NKP som parti fortsatt lever den dag i dag). Einar Gerhardsen gikk langt i å antyde et regelrett hat til Sosialistisk Folkeparti i sin storhetstid. Rart å tenke på i dag muligens…

     • TD 22. januar 2013 på 16:16 #

      Til informasjon: SF oppstod som utbrytere fra AP. Sosialistisk Valgforbund var et samarbeid mellom SF, NKP, AIK og partiløse venstreorienterte. Da Valgforbundet skulle gjøres til parti ombestemte NKP seg og gikk ut igjen.

      AP er fødestedet til SV, ikke NKP som du påstod.

     • Tiram 23. januar 2013 på 11:23 #

      Ikke ofte? Det var en runde på Stalin og Rødt i Aftenposten seinest i høst.

     • Oscar Dybedahl 23. januar 2013 på 16:54 #

      Bernt Hagvet har nå satt igang flere sånne diskusjoner, særlig om Akp. En liknende debatt ble i høst kjørt av Bård Larsen. I tillegg må vel Øystein Sørensens produksjon også telle som betydelige (om enn usaklige( «pirk» i venstresidas fortid.

    • KafirFar 22. januar 2013 på 17:35 #

     Dette er tull. Det er flere som ønsker å grave, men blir forhindret. AP stoppet for kort tid siden en bok som skulle avsløre deres svært nære forhold til Soviet og KGB helt frem til oppløsningen av Soviet.
     Historikere og forfattere som snuser på dette blir også motarbeidet i media og får liten drahjelp fra de som styrer offentlige pengestrømmer.
     Dermed må de ofte publisere sine funn på diverse nettsteder som venstresiden ikke har kontroll på.

  • Paul_age 22. januar 2013 på 14:23 #

   Du skriver at du ikke skjønner helt sammenhengen mellom Stalin, Pol Pot og «denne ytringen» Det er forståelig at du ikke skjønner noe særlig. Dette ettersom Rossaviks kommentar ikke handler om noe av det du skriver om i det hele tatt.
   Altså:
   Rossavik problematiserer at FRP truer med å frata statstøtte fra en organisasjon som omtaler noe som FRP ikke liker
   Prøv å holde deg til temaet så skal du se at det går så meget bedre å forstå :-)

  • Gaffel_I_Auget 22. januar 2013 på 16:06 #

   Snakk om skivebom.
   Rossavik hevder ikke at det er bevist. «Så: Bevist og bevist [FRU BLOM], men Antirasistisk Senter var forsiktige i fotnoten. Det står at Frp ”skal ha” fått penger, det er altså en påstand, men – som vi ser – den er ikke akkurat tatt ut av den blå luft.»

   En PÅSTAND. I en FOTNOTE. Som baseres på en UTTALELSE.

   Du skriver «At der kommer påstander fra en tidligere apartheidmedarbeider er ikke det samme som at der er bevist at en pengesum er betalt til ALP», hvilket er mer eller mindre akkurat det samme som kommer frem i artikkelen.

   Det som er det skumle her er at Frp truer med å nekte en antirasistisk organisasjon pengestøtte fordi den formidler en ubehagelig historie om sympatier med apartheidregimet.

   Og der står du. Og peker tilbake på venstresiden. «Ja, men de var jo også sånn, hvorfor skylder du BARE på meg?» Snakk om å ta mannen istedet for ballen. DET er skivebom, det.

   Dette ville vært en ikke-sak om ikke Frp tok det opp. Folkets kollektive historiske minne om ALP er ikke sterkt nok. Hadde du spurt noen i går om hva de vet om Anders Lange og Apartheid hadde ingen hatt snøring. Trøsten er at det kanskje er glemt igjen før valget avholdes.

  • sveinvold 6. desember 2013 på 19:14 #

   Ingen i SV har noengang sympatisert med Stalin, Pol Pot eller Mao, her blander du nok sammen SV og AKP(ml). Sistnevnte hadde i sin tid særdeles blåøyde sympatier med Pol Pot, Kina og Albania. Men dette har de aller fleste av dem senere har tatt selvkritikk på. SV på sin side markerte seg som en like sterk motstander av den totalitære kommunismen som av kapitalismen.

 7. Werner 22. januar 2013 på 11:56 #

  Er grundig lei av Rossavik og de «seriøse» artikklene hans.
  At jeg som abonnent skal måtte betale for slik møl går egentlig over alle grenser.
  Få deg jobb i dagsavisen eller dagbladet der passer du godt inn.

 8. Ollib 22. januar 2013 på 12:21 #

  Ja han var jo politiker, og da er man kjeltring.
  Det er vel det jeg leser ut av dette.

 9. Tiram 22. januar 2013 på 12:27 #

  Hensynet til næringslivet og til både kvite og svarte, var viktig i Oslo bystyre også i 1985. Klipp fra en bystyredebatt:

  http://tiramteatret.org/2010/06/08/apropos-boikott/

 10. Mr. Gassgrill 22. januar 2013 på 12:31 #

  «Forskjellen er at ingen av venstresidens partier ville true politiske motstandere med represalier for å snakke om disse tingene, og ingen ville aktivt be om omtale av dem, særlig ikke i et valgår.»

  Neivel?! Hvorfor ble jeg da sensurert (av BT.no) da jeg påpekte at Audun Lysbakken er selverklært marxist? Sensur og trusler går hånd i hånd…

  • kaakemonster 22. januar 2013 på 12:40 #

   Det burde være unødvendig å påpeke, men BT.no er ikke et politisk parti.

   • Mr. Gassgrill 22. januar 2013 på 13:26 #

    Er det sant??? 😉

    Alle aviser har en politisk agenda, så også deres journalister. Rossavik inkludert.

    Jeg gjentar meg selv, så kanskje du tar poenget: Sensur og trusler går hånd i hånd…

    • kaakemonster 22. januar 2013 på 13:28 #

     Har du søkt om pengestøtte fra BT.no? Har BT.no truet deg med repsalier på grunn av din kommentar om Audun Lysbakken?

   • Mr. Gassgrill 22. januar 2013 på 21:15 #

    Ser du nå hvordan sensuren fungerer?!

 11. Paul 22. januar 2013 på 14:09 #

  Dette handler altså om FRPs forsøk på å unndra seg kritisk lys og kritikk ved trusler om represalier i form av inndratt statsstøtte. Det er selvfølgelig helt uholdbart i et demokrati å forsøke å true kritiske røster til taushet.
  De som skriker og bærer seg i kommentarfeltet under kan ikke ha lest hele innlegget. Rossavik poengterer nettopp at den kritikken som har kommet mot enkelte på venstresiden ofte har vært berettigen, men viktigere er det at kritikken IKKE har blitt møtt med trusler om inndragning av statsstøtte

  • KafirFar 23. januar 2013 på 00:33 #

   Hmmmm…
   Dette minner da mye om saken der Human Rights Service fikk halvert støtten sin på bakgrunn av falske (og tilbakeviste) opplysninger fra eks-minister Lysbakkens medarbeidere.
   Det skjedde ingenting i ettertid annet at en etterforskning i saken ble avlyst av Lysbakken selv. Halveringen av pengestøtten ble midlertid opprettholdt. Det kostet vel for mye å lære SV jentene selvforsvar, tenker jeg.

 12. Thorshammer 22. januar 2013 på 14:29 #

  Som Stalinistene, er det fortsatt typisk for sleipe venstreradikale/Rossavik å fremme løgnaktige påstander – kun for ha skapt tvil…

 13. Jonas Berg Alvøen. 22. januar 2013 på 14:44 #

  Så hvor er fotnoten om at SV sin første leder var landsviker?
  Eller fotnoten om at AP sine politikere var Sovjet-spioner?
  Eller fotnoten om at Høyre samarbeidet med Nasjonal samling?
  Ikke?

  • Gjest 22. januar 2013 på 15:53 #

   Det er kjent stoff. Blir også nevnt i denne artikkelen: «Det er vel kjent at venstresidens partier har sine svin på etterkrigstidens skog. Det ble til slutt dokumentert at NKP hadde fått penger fra Sovjetunionen, enda partiet benektet dette i alle år. SV, Rødt og for så vidt også Ap hadde altfor nære kontakter med ulike kommunistregimer.»

  • Paul 22. januar 2013 på 17:02 #

   Du må jo gjerne starte en organisasjon og skrive fotnoter om hvem du mener er landsvikere til du blir blå i trynet. Ingen kommer til å true deg av den grunn.
   Tviler på at noen kommer til å gidde å lese det du skriver heller, men det er en annen sak

 14. Thomas Skogestad 22. januar 2013 på 17:12 #

  Penger? Hva med stortingsdebatt? NRK påstår at Anders Lange talte varmt om Sør-Afrika fordi han hadde fått penger. (Jeg får ikke sjekket detaljene, Flash vil ikke virke her.)

  Tror det må ha vært Den gode viljen. Passer med at den gikk på NRK2 på lørdag kl. 19. (Dagsrevyen hadde nok en monoman nyhetssending (i det minste den første halvtimen), så jeg svisjet rundt omkring.)

  http://tv.nrk.no/serie/den-gode-viljen/kmte30002210/sesong-1/episode-2

  • Thomas Skogestad 22. januar 2013 på 23:15 #

   Ved 22 minutter:

   «Anders Lange selv har mottatt penger fra apartheidregimet til avis og poltisk arbeid og forsvarer raseskillet.»

 15. mika2 22. januar 2013 på 19:31 #

  Det eneste som burde interessere media er at vårt statsbærende parti – Arbeiderpartiet – drev spionasje for DDR. Men dette legger media lokk på til tross for at opplysningene ligger i arkiver – som Ap sitter på nøkkelen til.

 16. Akbar Kulturmarxist Grande 23. januar 2013 på 12:17 #

  Veldig bra at du setter skapet på plass her, Frank Rossavik.
  Det hører og med til historien at FRP Innsisterer på fortsatt statsstøtte til ABB-vennene i HRS. HRS er en rasistisk proganda gruppe som sprer Eurabia teori og som deler politisk ideologi med ABB. (HRS er ironisk nok en forkortelse for det meget missvisende Navnet ; «Human Rights Service» )

 17. Øivind Nordahl 26. januar 2013 på 15:00 #

  Det er interessant hvordan apartheid mellom venstresiden og høyresiden i norsk politikk legitimeres. Vi må kanskje være klar over at de forhold politikerene lever under i Norge, «dels er diktert ut fra det enkle krav om å kunne overleve»?

  Vi kan humre eller klø oss i skjegget over dette, eventuelt rive oss i håret. Så langt er det lite som tyder på at akkurat dèt gjør noe videre for å bedre demokratiet eller politikken.

  Det er fremdeles fristende å slenge seg på retorikken som langt på vei også er betegnende for forholdene i dag: «Alle som går inn for [borgerlig flertallsstyre] i [Norge] er forrædere mot den [norske modellen]!»

  Retorikken er den samme – mens ordlyd er bare tilpasset og litt forskjellig.

  Lykke til, til oss alle… Snart er det valg, nok en gang – og kan man kanskje formode at politikerrasen kommer kommer ut i flertall, nok en gang?

  (vil det kanskje være salong-rasistisk å rette fingeren mot dette?)

 18. Øivind Bergh 28. januar 2013 på 11:17 #

  Rossaviks kommentar er to-the-point og rosverdig.

  Det kritikkverdige i dag er ikke at Anders Lange og i enda større grad hans samtidge stortingsrepresentant Erik Gjems-Onstad var tilhengere av apartheidregimet, og sant og si ganske brunstripete personer. Alt dette er veldokumentert. Alle partier har en del å svare for hvis vi går et stykke tilbake i tiden. Alle vet at Arbeiderpartiet var medlem av Komintern før 1923, og de fleste vet at sterke krefter i Høyre (nei, ikke alle!) var relativt positiv til nazistene før 1940. alle vet at Quisling en gang var medlem av Bondepartiet, og at KrF stemte for å opprettholde jesuittparagrafen så sent som på sekstitallet. Og SV er resultatet av en fusjon, der også «gammelkommunistene» i NKP var med. Siden «alle» vet dette og alle vet at mye svært har skjedd siden den gang, er det urettferdig å dømme dagens politikere for feil begått i tidligere generasjoner.

  Det forferdelige er at FrP av i dag prøver å legge lokk på kritisk historieskriving, og attpåtil går inn for å fjerne statsstøtte til organisasjoner (her: Antirasistisk senter) som omtaler partiets uheldige fortid. Det er udemokratisk, det er et grovt angrep på ytringsfriheten, og det viser at FrP ikke er så frigjort fra sin ekstremistiske fortid som partiet gjerne vil gi inntrykk av.

  Rossaviks konklusjon er rett: «ingen av venstresidens partier ville true politiske motstandere med represalier for å snakke om disse tingene, og ingen ville aktivt be om omtale av dem, særlig ikke i et valgår.» FrP har bedt om omtale, og nå skal de jaggu få det! Sjekk sammenhengen mellom Anders Lange, Fedrelandslaget og Vidkun Quisling.

 19. Ida mai lea hagen 6. desember 2013 på 17:48 #

  Et godt råd til alle seriøse kommentardeltakere: Forhold dere bare til mennesker som oppgir sin identitet. Først da kan vi få en saklig og reell debatt.

Legg igjen en kommentar