Hvorfor feirer ikke Bergen?

Hvorfor markerer ikke Bergen kommune hundreårsjubileet for kvinners stemmerett?

STEMMERETT: DNS har flere arrangementer knyttet til stemmerettighetsjubileet i år. Det har derimot ikke Bergen kommune, påpeker Silje Stavrum. Bildet er fra DNS sin oppsetning «Kvinner som bruker sin stemme». FOTO: Ørjan Deis

 

I år er det 100 år siden kvinner fikk allmenn stemmerett i Norge. Viktige institusjoner i Bergen som Universitetet i Bergen og Den Nationale Scene setter stemmerettsjubileet på sin agenda i 2013. Vår største utdanningsinstitusjon markerer jubileet med blant annet ulike debatter og bokutgivelsen «Norsk likestillingshistorie 1814-1913» som forsker Hilde Danielsen er prosjektleder for, samt Ida Blom-konferansen i juni.

 

Det er synd hvis Bergen kommune lener seg på andre institusjoner og ikke ser et eget ansvar for å feire stemmeretten

 

Dette er viktig, ikke minst fordi universitetet er en offentlig arbeidsplass med store kjønnsutfordringer. I UiBs egen handlingsplan for likestilling for perioden 2011-2015 opplyses det om paradokset ved at kvinner er i flertall blant studentene på nesten alle fagfelt, men utgjør bare i overkant av 22 prosent av professorene. Økt rekruttering av kvinnelige professorer handler ikke bare om tiltak som øremerkede midler og kvalifiseringsstipend. Like viktig er de usynlige maktkampene.

Forskerne Geraldine Healy ved University of London og Catherine Seierstad fra Brunel University intervjuet i fjor 240 kvinnelige skandinaviske akademikere. Mer enn 80 prosent mente det ikke var likestilling ved deres universitetet. – Kvinnene i studien opplever også at de ikke er inkludert i mannlige nettverk, uttalte Seierstad til. Funnene viser at det fortsatt er viktig med likestillingskamp på norske arbeidsplasser. Nylig kom forslaget fra Finanstilsynet om høyere pensjonspremier for kvinner fordi vi statistisk sett lever lenger enn menn. Ettersom det er arbeidsgiver som betaler inn til tjenestepensjonsordningene vil dette gjør dyrere for dem å ansette kvinner enn menn. Et urettferdig og dårlig forslag.

Mens Den Nationale Scene og Universitetet i Bergen har tallrike arrangement i løpet av jubileumsåret, mangler Bergen kommune et offisielt program. Det er synd hvis Bergen kommune lener seg på andre institusjoner og ikke ser et eget ansvar for å feire stemmeretten, og løfte frem foregangskvinner som Julie Mohr og Elisabeth Espanek. De kjempet en kamp som ikke er over i dag.

Tags: ,

Kommentarer