Noen er mer likestilte enn andre

IKKE SAMME ADGANG: Forskning viser at menn og kvinner som søker jobb, stipend eller opprykk behandles forskjellig, skriver innsenderen. Her fra doktorgradspromosjon (UiB) i Håkonshallen. ARKIVFOTO: Bjørn Erik Larsen

BT-redaksjonen bør ta inn over seg at tilsettingsprosesser i akademia er basert på subjektive vurderinger der kvinner blir bedømt etter betydelig strengere kriterier enn menn.

BT-lederen «Kvotering ved universitetet» (28.01.) viser en gjennomgående mangel på kunnskap om likestilling. Vitenskapelig publisering og vurdering av kvalitet er det eneste som gjelder, skrives det. Dette «forplikter også kvinnene i å prioritere arbeid som gir resultater,» skriver dere, og melder dere dermed på i konkurransen om årets mest nedlatende utsagn. Redaksjonen bør ta inn over seg at tilsettingsprosesser i akademia er basert på subjektive vurderinger der kvinner blir bedømt etter betydelig strengere kriterier enn menn. Mye forskning fører oss til denne konklusjonen.

Når det gjelder menn og kvinner som søker postdocstillinger fra Swedish Medical Research Council, må kvinner ha 2,5 ganger så mange publikasjoner som menn for å bli vurdert som like godt kvalifiserte av komiteen. (Nature, 1997) I Spania har en mann over dobbelt så stor mulighet til å bli professor som en kvinne med en ellers lik profil. Det finnes også en tydelig sammenheng mellom antall kvinner i komiteen og sannsynligheten for at en kvinne skal få opprykk; ingen slik sammenheng kan sees når det gjelder mannlige søkere. («Libro Blanco: Situación de las Mujeres en la Ciencia Española, 2011»)

 

Ubevisst diskriminering er en reell del av en akademisk hverdag

 

Når en forsker ved Yale ba professorer om å vurdere fiktive søkere til en akademisk stilling, var det stor forskjell avhengig av navnet som ble satt på søknaden. En søker ble vurdert som mindre egnet for jobben når søknaden hadde et kvinnenavn i steden for et mannenavn. Det ble dessuten foreslått lavere lønn og mindre vei- ledning for kvinner. Uansett om professoren som foretok vurderingen var mann eller kvinne, ble de samme diskriminerende vurderingene gjort. (Proceedings of the National Academy of Sciences, USA, 2012)

Dagens mest prestisjetunge forskningsbevilgninger kommer fra European Research Council. Prosessen for tildelingen av disse straffer kvinner. Søkermassen er 25 prosent kvinner, men kun 19 prosent av de innvilgede søknader går til kvinner. Utvelgelsesprosessen er delvis basert på intervju og dermed ikke blind for kjønn. Det er da ikke grunnlag for å påstå at denne prosessen er mer objektiv enn de i Sverige, Spania eller USA.

Og det er det heller ikke grunnlag for å påstå om tilsettinger i Norge. Konklusjonen fra forskningen er at menn og kvinner som søker jobb, stipend eller opprykk behandles forskjellig. Vi mennesker er simpelthen ikke i stand til å slutte med underbevisst diskriminering. Universitetene trenger nye tilnærminger til tilsetting. Man burde f.eks. slutte å be eksterne komiteer om å rangere søkere. Komiteen kan heller bes om å identi-fisere tre eller fire søkere som de mener er best kvalifiserte. Deretter burde disse bli invitert til intervju, prøveundervisning, forskningsforedrag osv., med påfølgende prosess internt på tilsettende institutt.

Vi bør ikke godta tilsettinger i stillinger der det har vært svært få søkere, ettersom dette kan være et tegn på at utlysningen strategisk har vært rettet mot en konkret person. Vi kan heller gjøre som Universitetet i Tromsø og kreve en likestilt søkermasse. Mye mer kan sies om forbedringer i tilsettingsprosessen, men det må bli et annet innlegg.

Ubevisst diskriminering er en reell del av en akademisk hverdag. Bergens Tidende skriver om likestilling uten å berøre tanken, før de avslutter med en debattkvelende formulering om at den som «ønsker mer likestilling» ikke skal «skape mistanke og splid.» Dette fremstår som et imperialistisk råd fra en annen epoke.

Tags: ,

Kommentarer

17 Svar til “Noen er mer likestilte enn andre”

 1. irwest 30. januar 2013 på 15:37 #

  Mr. Rice is in dire need of a reality dose plus a fundamental lesson in democratic principles due to his desperate attempt to justify discrimination in the academic hiring process. Discrimination or reverse discrimination in the form of quotas are equally wrong and it does not matter if it deals with gender or ethnicity. Every time school districts or higher learning institutions in the US have tried a quota system in the admission or hiring processes, the US Supreme Court have struck it down. I am thus disappointed that Mr. Rice is advocating the abdication of the democratic principles of equality that the rest of us believe in and live by. Perhaps I may also suggest a more meaningful use of his time than dreaming up novel reasons for discrimination.

  • MsRaven 30. januar 2013 på 15:48 #

   Nå gjelder saken Norge og ikke USA, hva amerikansk høysterett vurderer kan ikke overføres til Norge. Det som derimot er relevant er hva ESA mener, og der finnes det jo et par relevante domsavsigelser.

   Rice dokumenterer at kvinner blir negativt forskjellsbehandlet i akademia, de blir vurdert som dårligere, gitt lavere stillinger og dårligere lønn når de er like kompetente som en mann. Mener du at dette skal fortsette? For det er jo konsekvensen av å ikke gjøre noe.

   • irwest 30. januar 2013 på 17:02 #

    I thought Norway was a democracy and equality was paramount but perhaps I was wrong. Discrimination, reverse discrimination or a quota system are all wrong and a slippery slope as it will only result in greater discrimination. I don’t know if women are treated differently in the Norwegian academia than men, but if they are, it is an internal problem that should be corrected internally and will not / can not be solved by discriminating against male applicants which is just plain wrong. I am not convinced that Mr. Rice is correct, as his arguments are rather selective and superficial but discrimination does not belong in a functioning democracy regardless of your political stripe. Obviously, therefore Bergens Tidende got it right, Mr. Rice got it wrong.

    • MsRaven 30. januar 2013 på 17:56 #

     Er usikker på hva demokrati har å gjøre i ansettelsesprosesser, men likestilling og demokrati er idealer i Norge ja. Det finnes mye mer dokumentasjon enn Rice legger frem på at kvinner blir forbigått av menn i akademia, så selv om noe forskning viser det motsatte og det har blitt bedre de siste årene, er dette altså fremdeles hovedtrenden. Man kan la det gå, og anta at det vil fortsette å bli litt bedre fra år til år (I dag er vel ca. 20 % av professorer kvinner mot ca. 13 % for 10 år siden), eller man kan sette i gang harde tiltak for raskere endring.
     Kvotering er harde tiltak, men effektive tiltak. Det er forskjell mellom radikal og moderat kvotering. Jeg ser det kan være problematisk med radikal kvotering i ansettelsesprosesser (slik det ser ut til å ha blitt gjort i saken ved UiB) – men for eksempel Ansgar Gabrielsen-loven om 40 % kvinner i styreverv i ASA var radikal kvotering – som ikke anses problematisk i dag. Til slutt: Den norske likestillingslovens §3a tillater faktisk forskjellsbehandling mellom kjønn hvis formålet er å fremme likebehandling av kjønn, det gjør moderat kvotering lovlig etter norsk lov.

     • irwest 30. januar 2013 på 18:38 #

      Just because a quota system is permitted by Norwegian law does not make it right and the example (40% women quota in ASA board of directors) listed in your comment can only be described as nutty and will certainly not advance women in society as they will not be judged on merit by rather by their gender identity. US women have made great advances in academic careers and are now a majority of new college students each year. Norwegian women can do the same without the help of an unfair quota system.

     • MsRaven 30. januar 2013 på 23:38 #

      Du kjenner tydeligvis det amerikanske samfunnet. Kjenner du det norske? Når det gjelder kvoteringsloven, ble den støttet av alle partiene på Stortinget med unntak av Frp. Den er altså demokratisk forankret. Kvotering eller positiv særbehandling er aktivt brukt, og gjennomsyrer det norske samfunnet. Det er relevant å nevne Likestillingslovens § 21 som lovfester prinsippet om kjønnsbalanse i offentlige utvalg, styrer, råd og nemnder. Dette blir ansett som et viktig redskap for å oppfylle internasjonale avtaler.

      Lignende lover som kvoteringsloven er vedtatt i en rekke europeiske land. I EU la Kommisjonen frem et direktivforslag i høst som tar sikte på å få 40 % kvinneandel i styrene innen 2020. I dag er tallet 15 %. Man antar at det vil ta minst 40 år å oppnå kjønnsbalanse uten å ta i bruk harde tiltak.

      Hva som er rett og galt varierer fra samfunn til samfunn. Noen kvinner opplever at kvotering degraderer dem som mennesker, fordi man opplever at man blir sett på som kjønn og de menneskelige kvalitetene blir oversett. Det er en subjektiv oppfatning som jeg ikke skal krangle på. Ikke alle som blir kvotert opplever dette som negativt. For noen kan det være et springbrett for å faktisk bli sett for de kvalitetene en har. Men alt dette det er på individnivå. I Norge er positiv særbehandling demokratisk forankret, og dermed å ansees som «rett».

      Også i Norge er majoriteten av studenter kvinner. Over halvparten av PhD-stipendiater er kvinner. Men når man kommer til faste og midlertidige post-doc-stillinger, forskerstillinger, førsteamanuensis-stillinger og professorater er menn i flertall, og gapet øker jo lengre opp i systemet en kommer. (altså fra post-doc til professorat). Og hovedfunnet forskning området viser, som Rice peker på, at det handler om ubevisst positiv særbehandling av menn. Men i Norge handler det også om at norske kvinner i akademia ikke velger vekk familie (som man oftere ser i USA). Kvotering er altså ikke den ene faktoren som skiller akademia i Norge og USA.

     • irwest 31. januar 2013 på 00:22 #

      Til tross for MSRAVEN’s hyggelige og gode argumenter, er jeg fremdeles helt uenig i bruken av kvotering eller lignende udemokratiske reguleringer for a oppna politiske formal. Med flere familiemedlemmer i post-doc / forskerstillinger, er det full enighet om at kvotering er fundamentalt galt / uproduktivt og ogsa unodvendig.

     • Martin Årvik 12. september 2013 på 22:29 #

      «Den er altså demokratisk forankret.»
      Dersom ein gjeng bestemmer seg for å mobbe ein enkelt person, er dette framleis demokratisk; det er tross alt det fleirtalet vil. Å seie at det er demokratisk forankra betyr ikkje at det er rett.

 2. norskline norge 30. januar 2013 på 15:40 #

  21 Vær hverandre underordnet i ærefrykt for Kristus! 22 Dere kvinner, underordne dere ektemennene deres som under Herren selv. 23 For mannen er kvinnens hode, slik Kristus er kirkens hode; han er frelser for sin kropp. 24 Som kirken underordner seg Kristus, skal kvinnene underordne seg sine menn i alt.

  efeserne 5

  • epleeple 30. januar 2013 på 20:52 #

   Barmhjertige, liberale leveregler! Det er bra vi har religion til å fortelle oss hva som er rett og galt.

   • norskline norge 30. januar 2013 på 21:24 #

    Gud-Jesus sier: Jeg er veien, sannheten og livet.
    (Evangeliet etter Johannes)
    Eller vil du fra i dag en annen sannhet?

 3. Md 30. januar 2013 på 17:36 #

  Ingenting i dette innlegget motbeviser sakens kjerne: At Marsteinstredet ble satt til side på sviktende faglig grunnlag, Rice relativiserer og snakker utenom det egentlige problemet.

  • Kristine Ask 30. januar 2013 på 17:54 #

   Og bra er det. Er ikke bra om en prorektor går ut med detaljer om en ansettelssak imedia….

 4. uberaa 30. januar 2013 på 17:36 #

  så lenge det er politisk bestemt hva som er «rettferdig» så er jeg fornøyd.

 5. fdsfsdaasfasfaf 30. januar 2013 på 18:09 #

  Æsj. Jeg syns folk som skriker om dette er ekle. Hvis noen som publiserer 2.5 ganger mer enn en annet ikke blir ansatt (altså forenklet noen er 2.5 ganger bedre og de blir ikke ansatt) så er det disse folkene som er ansatt i universitetet som ikke gjør jobben sin og som må bli sparket.

  Men SLUTT med statsdiskriminering av menn. Det er jo kosher å nekte meg jobber fordi jeg har utovertiss. Og dette takket være feminister i sv og akademia slik som denne personen som skriver artikkelen. Gå vekk med dere. Dere er snyltere på verdiskapningen i Norge og dere tilfører landet ingenting, bare deres avskyelig og navlebeskuende meninger. Få dere en skikkelig jobb (der dere ikke er kvotert), men det blir vel kanskje vanskelig?

  • Outremer 31. januar 2013 på 00:28 #

   Søk jobb i omsorgssektoren, eller i barnehage. Der har du som mann rett til radikal kvotering, fordi det er så mange kvinner.

 6. modasspost 1. februar 2013 på 11:47 #

  NRK har en tendens til å drive skittkasting mot politiske partier som FRP og Høgre.eller?Spesielt underholdningsprogrammene er tendesiøse og ekle!Man skal le til men ikke av?
  Er journalistene ARK utdannet som motstandere av kristendom og venstrevridde i sin grunnutdanning?