Støres liste

FOTO: Scanpix

Den relativt ferske helseministeren har vært på signingsferd på sykehusene landet rundt. Han har lyttet til hva både ansatte og pasienter vil ha. Gjett hva de skal få i valgåret 2013? Det de vil ha.

I en tale om sykehusene i forbindelse med de regionale helseforetakenes fellesmøte, kom helseminister  Jonas Gahr Støre med en liste på ti grep for bedre sykehus. En god del til legene, litt til sykepleierne – og skulle du ha sett – litt til oss pasienter også.

Selv Høyre og Fremskrittspartiet får det de vil: En tydelig motstander. Støre er helt klar på at det private ikke skal få en særlig større plass i norsk helsevesen. Det er det offentlige som skal prioritere ressursbruken. Fellesskapet, ikke etterspørselen, skal styre offentlig pengebruk på helse.

Helse segler opp som et sentralt debattema i valgkampen, og når det gjelder kommersielle aktørers rolle i helsevesenet er uenigheten mellom opposisjonen og dagens regjering særlig stor.

Støre brukte også tid på et annet sentralt politisk stridspunkt: Sykehusstrukturen. Han henvendte seg direkte til den opprørske periferien (Vest-, Midt- og Nord-Norge) da han argumenterte for hvorfor de regionale helseforetakene bør bestå: Alternativet til dagens struktur vil gi økt sentralisering.

Ett av Støres ti punkter, er at sykehusene heretter skal preges av en «heltidsskultur». Selv om det viser seg at de aller fleste sykepleiere i deltidsstilinger faktisk gjør det helt frivillig, er flere heltidsstillinger en av Sykepleierforbundets viktigste saker.

Men sykepleierne lar seg ikke forføre så lett. For andre punkter på Støres liste, som utvidete åpningstider på sykehusene, er mindre fordelaktig for sykehusansatte enn for pasienter. Han overlater til partene i arbeidslivet finne ut hvordan dette faktisk lar seg gjøre, og det spørs om de blir enige mens Støre fortsatt er helse-Norges øverste sjef. Selvsagt jobber verken leger eller sykepleiere utover vanlig arbeidstid uten å få godt betalt for det.

Nøyaktig som Legeforeningen bestilte, skrotes den utdaterte ordningen for fordeling av legestillinger. Det skal bli lettere for helseforetakene å ansette de legene som trengs. Økte ressurser for å betale for flere leger ble riktignok ikke nevnt, og Sykepleierforbundet påpeker at behovet for flere sykepleiere er like stort.

Støres tale svarte på mange av de av de aller største frustrasjonene som finnes på norske sykehus, inkludert rapporteringstyrrani og svak ledelse. At Legeforeningen har fått gjennomslag på svært mange punkter, er det i alle fall liten tvil om. Men selv om talen bærer et visst preg av valgkamp, er det positivt at den politiske ledelsen ser de samme problemene som de ansatte ser.

Spørsmålet er hvor lang tid det tar før problemene er løst, og naturlignok varierer det hvor konkrete forslagene til Støre er. For eksempel ønsker helseministeren seg en «mentalitetsendring» slik at den muligens noe overdrevne profesjonskrigen på sykehusene kan avsluttes. Når Støre sier at han «vil vurdere presise signaler for å få det til», vet vi at på dette punket kommer diskusjonene før resultatene.

Det eneste helseministeren går direkte hardt ut mot – bortsett fra opposisjonspolitikerne – er organiseringen av ledere i foretakene. Han refererte ansattes fortvilelse om at avstanden fra førstelinjen til de som tar beslutningene er stor: Lederne er mange, men ledelse er likevel fraværende. Dette griper inn i debatten om stedlig ledelse, som mange sykehusansatte lenge har ønsket seg tilbake. For om lederne skal å gå i gangene og støtte dem som går i ilden, som Støre mener gode ledere skal gjøre, må de nødvendigvis være fysisk tilstede.

 

 

 

 

Tags: , ,

Kommentarer

10 Svar til “Støres liste”

 1. Svein 30. januar 2013 på 16:04 #

  Hvis Støre kan rydde vekk de overbetalte lederne som ikke er tilstede på sykehuset, og som kun har lojalitet til egen lommebok og budsjett, så har vi allerede fått frigitt en del midler, som det kan gjøres sykehustjenester.

  • Regaton Exz 5. mars 2013 på 13:47 #

   For ikke å glemme konsulentkorpset som er stort nok til å kunne utgjøre et eget departement.
   Dement, -demang… – Det kongelige norske konsulentdement.

 2. Katharine C Williams 30. januar 2013 på 16:23 #

  Takk for en særdeles velskrevet kommentar – som jeg regner med og håper vil holde helseministeren på allerten. For: Jeg har hatt mitt ansettelsesforhold i helseforetak siden før det ble helseforetak og med Støres punktliste og med denne kommentaren føler jeg at de mest sentrale problemstillingene er blitt truffet – hammeren på spikeren. Men, som Gudbrandsen så teftfullt påpeker: semantikk og vakre taler er èn ting, gjennomføring noe ganske annet. Tror journalister kan få en svært viktig rolle hvis de klarer å følge opp som i dette eksempelet med Gudbransens fremstilling av de komplekse saksforhold.

  Støre imponerer med sin treffsikkerhet i problemanalysene. «Rapporteringstyranniet» merker vi på kroppen, det går snart over alle grenser. Likevel er det ofte slik at når noe virker for godt til å være sant, så er det ofte slik. «Mentalitetsendring» er sikkert bra Støre, men når vet man at det foreligger en mentalitet og likeledes: når vet vi at den er blitt endret?

  Det er en glede å se at noen journalister tar seg bryet med å gå litt i dybden og klarer å identifisere potensielle flokser og valgflesk. Jeg håper likevel inderlig helseministeren lykkes og ansatsen er ihvertfall god.

  Keep up the good work!

 3. GKH69 30. januar 2013 på 18:10 #

  Jatta jatta jatta….Men som bevist gang på gang er lovnad en ting og handling noe annet. Denne regjeringen har jo tilogmed gått tilbake på lovnader og nektet på at de har kommet med dem…Jatta jatta… At det private ikke skal satses på er vel for at Støre og alle de andre i regjeringen, med deres pengesterke venner og familiemedlemmer skal slippe kø der og… Nei ta lovnadene og putt dem opp der sola alldri skinner…

 4. Geir Hansen 30. januar 2013 på 18:24 #

  Dialog Støre er jo en meget erfaren helseminister nå, så dette er helt som forventet…………….

 5. EK. Bergen 31. januar 2013 på 10:13 #

  I ett valgår er dette ikke løfter, men en kortvarig visjon, på lik linje med Statsministerens kreft garanti.

 6. Regaton Exz 5. mars 2013 på 13:11 #

  Å! Han skal kanskje vurdere presise signaler for å få til en mentalitetsendring.
  Da blir det nok sikkert vei i vellinga.

  «That’ll hold’em ’till after the ‘election’, muah ha ha haaaah».

  Det siste avsnittet i artikkelen sier forøvrig det meste om mentaliteten.
  Og hva som som skjer når man har en offentlig sektor som er så gigantomanisk overdimensjonalisert at den kleiver i beina på seg selv.
  -Og som han selv er primo eksponent for, så klart.
  Om bare det fantes et troverdig alternativ, men Norge har jo ingen reéll opposisjon.

 7. Tore Dypmyr 31. mars 2013 på 17:45 #

  Kan mediene forfølge disse lovnadene gjerne annenhver dag, så de ikke blir bortforklart i ettertid????

 8. Josef Stalin Stoltenberg 18. april 2013 på 23:00 #

  Den sosialistiske Ettpartistaten Norge

  ALLE Stasi-lignende partier i Norge holder seg strengt innenfor sosialismens dogmer i de store viktige ting, den internasjonale sosialismen som den nasjonale sosialismen, mens de krangler om bagateller for å gi en illusjon av
  demokrati, en fiksjon….. litt opium for folket.

  Jeg hadde satt meg fore å finne ut hvorfor i all verden krigseilerne ble behandlet som de ble i Arbeiderpartistaten, stjal lønningene deres i Nortrashipsforndet, en medalje i posten, og etterlatt fordrukne i rennesteinen i Hamburg og Antwerpen, og føler jeg har funnet det ut med dagens artikkel. Jeg fant at problemet med disse skjulte nettverk er tverrpolitisk og
  internasjonal. Synest at jeg etter 545 artikler på temaet er i mål, at
  jeg forstår hvorfor. Om andre uten intellektuelle ambisjoner ikke gjør
  det er meg revnende likgyldig. Det var en lang vei, med sideveiene
  inkludert.

  Krigseilerne kunne ikke tillates å få ta lyset, hederen og æren fra
  de falske heltene som kom ut fra sine skjul i de dype skoger når krigen
  var vunnet, og som tok makten, æren og pengene i Norge etter krigen, som
  faktisk er langt ifra helter, men kan best karakteriseres som å svikte
  sitt land, i ALLE betydninger av ordet, idet de tjente utenlandske
  interesser mer enn norske. Hvorfor ble det slik? Sosialist-Sionistene, Lenins 3. Internasjonalen tar kontroll….. tverrpolitisk….

  Jeg skal her vise at Norge har ikke demokrati, men bare noe som
  ligner på demokrati. Det norske demokratiet er like falskt som å kalle
  oss en menneskerettighetsbastion mens ateistiske Jens Stoltenberg &
  Co bomber Libya, og får hele verden til å avsky den ‘kristne’ staten
  Norge, fordi de sosialistiske ateistene, sionistene og humanistene som
  har makten bryter med alle de kjerneverdier vi tradisjonelt har satt
  høyt i dette landet, og tar seg til rette for å innføre sitt
  verdissystem, for hele verden.

  Sionismen er i senter for Marx og Lenins verdenssosialisme….. og
  Hitlers nasjonal sosialsme også, for den saks skyld.
  ‘Kristen’-sionistene kommer derfor til å få en sterk kognitiv dissonans,
  og deres sionistiske lojaliteter er mektigere og kraftigere i deres
  psyker enn Jesus og kristendommen er. De faller ned på den gale siden.
  Som de forsåvidt alltid har falt ned på gale siden i forhold til hva de
  utgir seg for å være. Den 21. Mai 2012 strammer de tommeskruen ennå et
  hakk i den ateistiske sekuleringsprosessen, ved å ta bort den kristne formålsparagraf i Grunnloven.
  De har ingenting lært av sin sionistiske ateistiske sosialistiske
  revolusjon i USSR 1917. Landet opplevde 70 års åndelig mørke etter det.

  «Vi skulle bygge det nye Jerusalem«, sa Arbeiderpartiets grand ol’dad Håkon Lie om deres første prioritet etter andre verdenskrig til UiO’s studentavis Reflex (Waage),
  i verdenssosialismens nasjonalsosialistiske Israel. Nei, ateistene i
  Arbeiderpartiet har ikke blitt religiøs, det er den politiske religion,
  ideologi, de bekjenner seg til; Sionismen, sosialismens mening og mål; Sion, hvor denne politiske sosialistiske elite skal herske til evig tid,
  eie alle ressurser i verden, – alle andre skal være deres slaver. Siden
  kristensionistene er i senter for verdenssosialismens utbredelse, er
  det også tyst fra den kanten om kristendommens avvikling i Norge, idet
  kognitiv dissonans oppstår og lojaliteten til sionist-sosialismen sin
  kommende verdenshersker vant over Kvitekrist i kampen om deres
  lojalitet.

 9. bengt 4. juni 2013 på 13:11 #

  Til forskjell fra Schindlers liste…Som så ofte før, en må se på hva de gjør, ikke høre på hva de sier….