Viktigste baner først

Bergensbanen må prioriteres fremfor lyntog til Lillehammer, Halden og Skien.

Full utbygging av Intercity-triangelet fra Oslo til Lillehammer, Halden og Skien er svært ulønnsomt, konkluderte utvalget som skulle kvalitetssikre Jernbaneverkets utredning.
InterCity-triangelet er definert så stort at det verken er passasjergrunnlag eller miljøgevinst å hente på utbyggingen.
Med denne informasjonen på bordet, er det åpenbart at høyhastighetsbane til det ytre trianglet må legges på vent.

NHOs direktør for næringspolitikk Petter Haas Brubakk uttaler at rapporten ikke «rokker ved det videre arbeidet vårt med å få på plass et velfungerende jernbanenett i østlandsområdet».
Det bør den heller ikke, men det er utbyggingen av det indre Intercity-triangelet – til Fredrikstad, Hamar og Tønsberg – som sikrer transportsystemet på Østlandet fra det sikre sammenbrudd.
Ved å droppe det ytre triangelet, nær halveres prisen fra 130 til 70 milliarder. Det alene bør være et tungtveiende argument for å prioritere de indre østlandsområdene sammen med Bergensbanen.

Jernbaneverkets utredning var avgrenset til Intercity-triangelet. Den utelot alternative prosjekter som kan bedre togkapasiteten i østlandsområdet betraktelig.
Ifølge kvalitetssikringsrapporten er det nettopp Ringeriksbanen som har størst potensial for å avlaste det sprengte transportsystemet på Østlandet.

Når politikere skal legge til rette for fremtidens bosetting, bør miljø veie tungt

En gang frem i tid kan det være rett å bygge også det ytre triangelet, men det er ikke sikkert. Høyhastighetsbanen vil påvirke hvor folk velger å bo. At pendlermarkedet spres så langt utover som det ytre Intercity-triangelet legger opp til, har ifølge kvalitetssikringsrapporten negative miljøkonsekvenser.
Hvis bosettingsmønsteret blir for spredt, vil det ikke være mulig å etablere lokale kollektivsystemer som er miljøvennlige. Når politikere skal legge til rette for fremtidens bosetting, bør miljø veie tungt.

Ringeriksbanen åpner opp nye pendlerområder under en halvtimes reisetid fra Oslo. Dersom Ringeriks-alternativet blir valgt, kan Hønefoss-området lette befolkningspresset på Oslo. Utbygging av ytre triangel vil ikke ha samme effekt.
Stortingsrepresentant Bård Hoksrud (Frp) fra Telemark mener det blir «feil å vurdere økonomien i ytterkantene opp mot senteret av triangelet». Men det ytre triangelet må settes opp mot alternative og viktigere jernbaneprosjekter.

Det er en mektig allianse som har lobbet for full utbygging av høyhastighetstriangelet. Likevel bør gode argumenter kunne trenge igjennom til dem som skal vedta Nasjonal Transportplan:
Opprustningen av Bergensbanen må velges fremfor ulønnsomme lyntogstrekninger på Østlandet.

Tags: , ,

Kommentarer