Det haster ikke med Lofoten

Arbeiderpartiet vil åpne for oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Det er greit som programformulering, men i praksis bør det gås frem med stor varsomhet.

Naturvernforbundet er i harnisk. Bellona protesterer heftig. Silje Lundberg i Natur og Ungdom er opprørt. Grunnen er offentliggjørelsen av Arbeiderpartiets programarbeid, der et overveldende flertall i programkomiteen ønsker å konsekvensutrede oljeboring i de fiskerike områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.
Det betyr for alle praktiske formål starten på en prosess som ender med prøveboring, eventuelt oljeutvinning. Men her er det all mulig grunn til å ile langsomt.

Arbeiderpartiet føler at de har lagt bånd på seg i denne saken lenge nok. Da den første plattformen for det rødgrønne prosjektet ble utmeislet i 2005, klarte SV å skjerme Lofoten med tilliggende herligheter. På SV-landsmøtet i 2011 feiret Kristin Halvorsen en ny Lofoten-seier.
Men nå skjer akkurat det som mange advarte mot da SV og miljøbevegelsen feiret seieren, som skulle holde en vernende hånd over Lofoten: Den SV-seieren hadde et datostempel, og gjelder ikke lenger enn ut denne stortingsperioden.
I vår skal stortingsvalgprogrammene utformes på nytt. Nå vil Arbeiderpartiet finpusse sin oljeindustrivennlige profil. Partiet har en del velgere i nord som har etterlyst den profilen – i minst åtte år.

Den SV-seieren hadde et datostempel

Hvor kontroversielt er dette? Miljøbevegelsen har mange gode kort på hånden. Vi snakker om oljeaktivitet i et av verdens mest fiskerike områder. Det er i nord vi finner de siste sunne og livskraftige torskestammene i verden, og dette matfatet har vi ikke råd til å ødelegge.
Konsekvensene av en alvorlig ulykke med oljeutblåsning i Lofoten er ikke helt lett å overskue. Det maner til varsomhet.
Men da sier Ap at Norge etter hvert sitter på stor kompetanse og erfaring fra oljeboring i utsatte havområder. Og at så langt har samvirket mellom fisk og olje gått rimelig bra. Sant nok. I regjeringen vil Ap kunne lene seg på juniorpartner Sp. Sp har mønstret Ola Borten Moe som oljeminister, og han har vist seg å være mer utvinningskåt enn kraftsosialister flest.

SV har trolig to tanker i hodet. På kort sikt har Ap skaffet SV en etterlengtet valgkampsak, der frontene er rene og lettfattelige. Men etter valget må SV sette inn alle sine ressurser på å holde det de vil love velgerne i valgkampen, nemlig at SV er garantisten for et oljefritt Lofoten.
Kanskje klarer de å utsette Lofoten-boringen i fire år til? Det hadde i så fall ikke vært noen ulykke.

Tags: , , , , , , ,

Kommentarer