Er kvinner late?

Hvorfor topper kvinner sykefraværet?

DET PERFEKTE LIV: Krav og forventninger gjør at kvinner opplever press også utenom jobben. Kvinner skal takle både unger, jobb, familie, trening, hus og hjem. Alt skal gå på skinner, skriver Kjersti Toppe.
ILLUSTRASJONSFOTO: COLOURBOX

 

Sykefraværet hos kvinner er 60 prosent høyere enn hos menn, og det er økende.
Tendensen er den samme i alle yrker. Mens sykefraværet for menn har vært flatt eller fallende, har det for kvinner økt med nesten 70 prosent fra 1979 til 2009. Og ikke nok med det. Kvinnene «vinner» også uførestatistikken. Mens uføreraten for menn og kvinner var på samme nivå i 1979, er raten i dag nesten 50 prosent høyere for kvinner (SSB, Kostøl/Telle 2012). Dette rimer dårlig. Er kvinner mindre arbeidsføre enn menn? Er kvinner sykere enn menn – vi lever jo lengre? Eller er kvinner late med dårlig arbeidsmoral?

Nei, kvinner er ikke late. Men forskere sier at forhold som dobbeltarbeid, tøft arbeidsmiljø, likestilling og graviditet – eller at kvinner er mer hjemme med syke barn – ikke alene kan forklare gapet i sykefravær mellom menn og kvinner.

Fysiske yrker
Men overlege Ebba Wergeland i Arbeidstilsynet mener at kjønnsforskjellene er enkle å forklare.(Arbeidervern nr.6/2012). Hun viser til at yrkesdeltakelsen blant kvinner har økt fra rundt 60 prosent i 1979 til rundt 75 prosent i dag. Når en større andel av befolkningen er i arbeid, blir det også plass for de med litt dårligere helse. Veksten i yrkesdeltakelse blant kvinner har i tillegg i stor grad gått til pleie- og omsorgssektoren, handelsnæringen og andre fysisk krevende yrker med stort sykefravær. Og selv om menn og kvinner arbeider i samme bransje, kan de ha ulike arbeidsforhold. Ofte har kvinner mer «publikumskontakt», mens menn har lederstillinger. Menn styrer maskinene, mens kvinner blir styrt av maskinene, som Wergeland skriver.

Er høyt sykefravær prisen vi har råd å betale for å være et land med høy kvinnelig yrkesdeltakelse? spør Kjersti Toppe i Sp Hordaland . Foto: Senterpartiet


Takler sykdom ulikt

Wergeland har nok mye rett i at bransje, yrke og arbeidsforhold påvirker fraværsbehovet. Men kan arbeidslivet forklare hele forskjellen på 60 prosent? Neppe. Hvordan en takler sykdom og hva som oppfattes som sykmeldingsgrunn, har endret seg. Særlig mener jeg vi ser dette hos gravide. Det er naturlig at gravide er mer sykmeldte enn andre kvinner. Men det har også har skjedd en holdningsendring. Det er blitt mer akseptert – ja nærmest forventet – at gravide er sykmeldte. En del unge gravide vegrer seg for å være i jobb fordi de rett og slett er engstelige for barnets utvikling. Forsøk med tett oppfølging av jordmor, gjerne på arbeidsplass, har vist seg å ha effekt. Det beste er ikke alltid sykmelding, heller ikke for gravide.

«Prestasjonsamfunnet»
Arbeidslinjen står sterkt i norsk politikk. Den enkeltes rettigheter skal knyttes til en rett og plikt til å arbeide eller ta utdanning. Denne politiske fanesaken og «gnålet» om flere heltidsarbeidende kvinner har en bakside mange ikke liker å debattere. Har presset om arbeidslinjen gått for langt? Aksepterer vi ikke annet enn full effekt? Er deltid blitt et skjellsord? Kanskje skaper arbeidslinjen et utilbørlig press som kvinner ikke vil takle over tid. For i tillegg har det utviklet seg sterke holdninger i samfunnet ellers med krav og forventninger til det perfekte liv også utenom jobben. Det handler ikke bare om å ha omsorgsansvar for barn. Mange er jo to om det. Men det er totalen. Vi skal takle både unger, jobb, familie, trening, hus og hjem. Alt skal gå på skinner, i alle fall betre enn hos naboen. Per Fuggeli kaller det«Prestasjonsamfunnet».

Føler større ansvar
Forskere mener vi ikke kan begrunne kvinners sykefravær med dobbeltarbeidet. Det å balansere mellom barn og yrkeskarriere er ikke en større (psykisk) belastning for kvinner enn for menn. Men her må vi se oss litt rundt. Jeg er ikke i tvil om at kvinner jevnt over føler større ansvar for hus og hjem og tar større ansvar for omsorg i nære relasjoner. I Norge er for eksempel det frivillige omsorgsarbeidet i eldreomsorgen beregnet til å være like stort som den offentlige innsatsen, cirka 100 000 årsverk. Her bidrar både menn og kvinner, men sikkert flest kvinner. Stor verdiskaping skjer altså utenfor arbeidslinjen. Denne innsatsen må bli respektert og verdsatt.

Respekt
Kari Løvendahl Mogstad, spesialist i allmennmedisin og lektor ved NTNU, skriver om en pasientgruppe som fastlegene ser stadig flere av: De slitne. (NrK27.10.12) Pasientene har ingen konkret sykdom, de er ikke deprimerte eller fylt av angst – men rett og slett dønn slitne. Det bekymringsfulle er at det ikke er snakk om utbrente 50 -60- åringer. Det er snakk om yngre mennesker i sin beste alder, og da særlig unge kvinner. Fastlegene sine observasjoner skal vi lytte til. De gir grunn til uro. Og er da sykefraværet til kvinner et problem?

Det totale sykefraværet er tross alt det laveste på mange år. Er dette prisen vi har råd å betale for å være et land med høy kvinnelig yrkesdeltakelse og en naturlig konsekvens av arbeidslinjen? Kan sykmelding være en nyttig ventil, en akseptabel måte å forebygge sykdom på og få kvinner til å stå i arbeidslivet? Kanskje. Men vi må også vise respekt for arbeidsplass og arbeidsgiver. Det er i grunn ikke rett at det er jobben som blir salderingspost dersom det ikke er jobben som er hovedproblemet.

Fakta:

– NAVs statistikk over sykefravær for de fem siste årene viser at kvinner er gjennomgående oftere syke enn menn i alle yrkesgrupper
– Kvinnelige politikere er 110 prosent mer sykmeldt enn sine mannlige kolleger.
– Kvinnelige journalister er 80 prosent mer sykmeldte enn menn.
– Blant administrative direktører er kvinner 125 prosent mer sykmeldte enn menn.

Kommentarer

26 Svar til “Er kvinner late?”

 1. Merete Hoel 4. februar 2013 på 10:44 #

  Endleig en motvekt til Jon HUstads utlegninger om saken. Hvis nå poenget virkelig er at alle må arbeide mest mulig i et trradisjonelt yrkesliv, hele tiden.

 2. Tiller Hanne 4. februar 2013 på 10:53 #

  Slike artikler fører bare til stigmatisering av kvinner. Det er skummelt å leke med tall på denne måten – uten om at man har kunnskap om hva som ligger bak tallene. Vi kvinner har samlet sett flere arbeids- og ansvarsoppgaver for menn. Oppgaver som også i perioder gir bekymringer som igjen fører til stress. Der menn kanskje har nok med seg selv og kan lade batteriene forat TV-en. Jeg synes vi skal være forsiktig med å konkludere på bakgrunn av tall. Fra en engasjert kvinne med lysende karriære og som aldri er borte fra jobben :-)

  • Victor Nilsen 4. februar 2013 på 11:51 #

   «Fører til stigmatisering av kvinner»?
   Mener du at man skal la være å stille spørsmål der ‘noen’ (uavhengig av om det er kjønnsgruppe, etnisk gruppe eller annen gruppe) kan føle seg stigmatisert? Og er det egentlig stigmatisering når det faktisk er en tendens som er «gruppespesifikk»? Eller er det i bunn og grunn det at det er kvinner som blir «stigmatisert» som er problemet? (‘Stigmatisert’ i hermetegn fordi jeg ikke er enig i begrepsbruken din.)

   Videre skriver du «Vi kvinner har samlet sett flere arbeids- og ansvarsoppgaver for menn.»..
   Har dere? Av hva jeg har lest meg til så har menn flere (og bruker mer tid på) oppgaver i hjemmet hvis man tar med arbeids- og ansvarsoppgaver (men likefullt arbeids- og ansvarsoppgaver) som vedlikehold av hus og hage, bil, sportsutstyr og denslags. (Hvis man derimot ikke tar med det som foregår utenfor «husets fire vegger» gjør kvinner mest.)

   «Der menn kanskje har nok med seg selv og kan lade batteriene forat TV-en.»
   Hvem er det som stigmatiserer, sa du?

  • nisse42 4. februar 2013 på 11:58 #

   da har du visst lest «forbi» artikkelen. Den prøver jo nettopp å gi tallene en bakgrunn. Det er statistikken som stigmatiserer, mens artikkelen prøver å rette opp dette.

  • JegEierDeg1 4. februar 2013 på 18:21 #

   Flott. Dere fortjener å bli stigmatisert. Tall lyver aldri – kvinner lyver alltid.

 3. ella2010 4. februar 2013 på 11:10 #

  Enkelt svart er : Kvinner har barn (babyer – små barn – ungdom – småfamilie – foreldre) kvinner har familie rett og slett som KREVER OG TRENGER HJELP- dermed overfører vi samme tanke og gjøremønster til neste generasjon også – mamma kan ta fri ordne opp ) som har sykdom og annet
  . Menn lager bare barn. Lever ett vist liv på siden av familie
  Sånn : så stigmatiserte vi alle litt

  • Aneks 4. februar 2013 på 11:21 #

   Ja, men det forklarer fortsatt ikke hele 60% mer sykefravær hos kvinner.

   • ella2010 22. juli 2013 på 23:07 #

    Prøv finne ut hvem som lager statestikkene du og hvorfor så finner du svaret..verden er ikke så frem som en skulle ønske.,,noen bruker slør andre har skørete statestikker ..kalles undertrykking etc.

 4. Karst1 4. februar 2013 på 11:27 #

  Det er nok pga det er for mange utesteder i Bergen. På tide å kutte 90% av alle skjenkebevilgningene. Og de resterende får kun skjenke til kl 20.30, da må alle hjem og legge seg.

 5. mor50+ 4. februar 2013 på 11:48 #

  min man stakk av da det ble for mye ansvar i heimen med små barn…….
  han synes det var godt å slippe hverdagens strev osv, det sa han rett ut til andre
  da ble jeg altså aleine med alt
  om jeg er sliten? JA!

 6. Ronny Bru 4. februar 2013 på 11:53 #

  Det eneste man vet sikkert er at enhver mann som har vettet i behold både er avskåret fra enhver respekt i slike debatter om dette temaet men også at han bør la være å blande seg inn i debatten om hvor mange unnskyldninger det er som taler til fordel for uføretrygd etter sykemelding.

  Vi har for gode velferdstilbud, ingen er skikkelig behovsprøvd. Samfunnets holdninger er forskjellige til det svake kjønn enn hva de er til menn.

  Hvorfor får kvinner lavere straffer i kriminalsaker? Kan vel bortforklares det også ?

  Dette vet jeg fra å¨ha vært og er alenepappa 100% fra 1998 og til idag. Aldri i noen debatt har det vært skrevet så mye om så lite.

  Likestilling handler om å sette samme krav til kvinner som til menn. Til dere kvinner i landets aviser som er de reneste oppkommer av bortforklaringer….. hvor er dere i debattene når det er menn som sommer dårlig ut ? Joda, da er dere på hugget med å enten holde helt kjeft, som også er et standpunkt i en tydelig debatt, eller dere stigmatiserer mannen for å¨være den primitive ufølsomme som lever ut de syv dødssynder.

  Det med helsen er også tull. Har vært i jobb i årevis med diagnoser som har fått leger ved haukeland til å oppfordre meg til å vurdere uføretrygd……men tenk om vi alle skulle gå den veien? Her må kvinner tenke fremover mot å få bringe Norge tilbake fra å ligge i redningsvest i en stor oljepøl til å få landets vikingskip på sjø og ut i de fremtidige farvann med et sunt folk ombord.

  Jeg har de samme krav som alenepappa som de krav der stilles til kvinner… tull-

  Menn i full jobb og med omsorg for egne barn blir utsatt for urealistisk skyhøye krav til omsorgsrollen.

  Problemet er vel mer at kvinner i større grad enn menn vil ha i både pose og sekk.

  Vi trenger flere likestillere og færre feminister.

  • Banarne 4. februar 2013 på 16:06 #

   Takk Ronny. Er selv alenepappa, og har nesten 0 fraværstimer på jobb. Har ikke tid til å bli syk.

 7. Ronny Bru 4. februar 2013 på 11:58 #

  Helt enig.

  Det er så lett å se seg blind på at menn, ja de sitter bare foran tv og så blir myten en sannhet bare den gjentas nok ganger.

  Det er også ledd i å flytte negativ fokus over på mannen fremfor at kvinner må gå mer i seg selv i denne saken.

  Jeg jobber innen Norsk industri. Man ser at det tilrettelegges mer for kvinner enn for menn …men at kvinner fort begynner på sykelønnsordningene…de kommer ofte på jobb akkurat sånn passe før de forsvinner inn i sykemeldinger og så etter en tid er de ute fra arbeidslivet.

 8. Ronny Bru 4. februar 2013 på 12:00 #

  Det som er skremmende er at kvinner undergraver hele velferdssystemet ved å gi fèn i å gå på jobb.

 9. Sidespark 4. februar 2013 på 12:20 #

  Problemet er nok at kvinner både føler press OG lyst til å ta mer ansvar hjemme. Men da blir det fort dobbelt arbeid (som er slitsomt). Stor medvirkende faktor er at boligprisene er så høye og det tvinger kvinner ut i arbeid som egentlig helst ville vært hjemme eller jobbet deltid. Når motivasjonen for å gå på jobb er laber, så merker man stress og mistrivsel på kroppen på en annen måte. Sykemelding blir en ventil. Det tror jeg.

 10. Mannegruppa Ottar 4. februar 2013 på 12:27 #

  Sjelden man ser menn i arbeidsfør alder sitte på cafe å nippe til sin kaffe latte…

  • Øyvind Macody 4. februar 2013 på 14:03 #

   Helt sant.

  • Victor Nilsen 4. februar 2013 på 16:05 #

   Det har mer med prioriteringer og interesser enn arbeidsførhet å gjøre.
   Det er sjelden man ser kvinner i arbeidsfør alder gå rundt på Biltema…

   Akkurat som menn, så finnes det kvinner som jobber natt eller offshore og av den grunn har fri når du og jeg ikke har det.

 11. Anna Kathrine Eltvik 4. februar 2013 på 13:08 #

  Vold mot kvinner er verdens største helseproblem. Statistikker viser at vold mot kvinner er et økende problem også i Norge – altså blir det et stadig større helseproblem.

  Hvorfor er det så få som ser denne koblingen? Blir man skadet av psykisk eller fysisk vold, blir de færreste skadet bare der og da. Det er også noe som heter seinskader. Jeg er overbevist om at høyt antall sykemeldinger ikke bare henger sammen med svangerskap, dobbeltarbeid eller andre ting som er nevnt i innlegget og i kommentarfeltet. Når man ikke snakker høyt om det som faktisk er klodens største helseproblem, så er det ikke rart man ikke finner ut hvorfor kvinner sykemelder seg.

  Kvinner som utsettes for vold, er dessuten eksperter til å skjule mishandlingen de utsettes for ved å skaffe seg diagnoser som ikke kan knyttes til mishandling. Det er nemlig fremdeles knyttet til skam å bli mishandlet. Forskere bør gå grundigere til verks og finne ut hvor stor koblingen mellom vold mot kvinner og sykemeldinger er. Politikere må i tillegg ta dette samfunnsproblemet mer på alvor, og sette inn tiltak som forebygger og behandler bedre. Da vil en garantert se en positiv utvikling mht kvinner og sykemeldinger.

  • Øyvind Macody 4. februar 2013 på 14:05 #

   Dette er marginalt. Menn er uansett mye mer utsatt for blind gatevold enn det kvinner er.

  • Victor Nilsen 4. februar 2013 på 14:29 #

   Det er en sannhet med modifikasjoner.
   I 2011 ble 5,1-5,2% av norske menn utsatt for vold, men «kun» 3,6-3,7% av norske kvinner.
   Men! Den store forskjellen er rammene volden ble utført i.. Menn i større grad enn kvinner «på byn», mens kvinner ble i større grad utsatt for vold innenfor hjemmets fire vegger. Jeg vil absolutt påstå at sistnevnte er en større belastning som kan i større grad kan gi ‘senskader’, og i tillegg vil jeg tro det også er store mørketall her..

   Men vold i hjemmet kan likevel ikke være hele forklaringen.
   I 2011 ble det i Norge registrert 23 300 offer for voldskriminaltet. (Altså både fysisk vold og trusler.) Godt over 50% av disse er menn; og også menn «har følelser» og kan ende opp som sykemeldt på grunn at ‘senskadene’..

   Dette tatt i betraktning ser jeg ikke bort fra at fravær fra jobb pga. vold er omtrent like stort for menn og kvinner. (Siste setning er kun spekulasjoner og personlige betraktninger.)

 12. gjest 4. februar 2013 på 16:03 #

  En ting jeg tror menn er mye mye mye bedre på enn kvinner er å legge tankene vekk.
  Min mann og jeg er 100% i arbeid i jobber som krever mye av det samme av oss. Vi deler 50/50 på husarbeid hjemme, så alt-i-alt burde vi være like opplagte/slitne begge to.. Men sånn er det ikke helt.. når vi har levert gutten i barnehagen og er på jobb så legger mannen bort tankene og er på jobb, mens hver gang jeg får et par minutter pause så går tankene rundt: har gutten det bra i bh, har han nok klær?, hva skal vi ha til middag?, får han nok vitaminer?, osv… slik går tankene for hvert minutt jeg har ledig i løpet av dagen. Når vi legger oss om kvelden går mannen inn i drømmene før hodet treffer puten mens jeg blir liggende; hvor skal vi feire jul til neste år?, hvor er det best å dra med en liten gutt på ferie?, når er neste vaksine?, burde jeg kjøpt inn mer ull klær kanskje?, osv… slik kan jeg ligge i timer uten å få sove..

  Unnskylder ikke stort sykefravær hos kvinner på noen måte, prøver bare å belyse mulige årsaker til at en kvinne kan være mer «sliten» enn menn. Sier ikke at menn ikke bryr seg, men de er mye flinkere til å legge tankene på hylla, noe kvinner burde lære seg bedre 😛

 13. XY 4. februar 2013 på 17:05 #

  Menn og kvinner er ikke biologisk like.

 14. Knesse22 4. februar 2013 på 18:59 #

  Hadde kvinner brukt litt mindre tid og energi på å polere det perfekte ytre gjennom husmors bloggingen sin og en uendelig rekke Facebook oppdateringer om alt de har gjort, bakt, trent, fikset Etc ( hvis bare halvparten stemmer forstår man jo at folklvlir slitne..) , ville sykefravær gått ned. Personlig forstår jeg ikke problemet, jeg kjenner snart ikke en eneste småbarnsmor som ikke har redusert stilling og vaskehjelp. Men klart, når den ekstra fritiden går til baking med påfølgende blogging, trening ,kafebesøk med andre deltidsarbeidende venninner, shopping ,frisør og manikyre så blir det stress……takke meg til å slenge ræven i sofaen kl 9 om kvelden og gi blaffen i tur på treningsstudioet, og hvorvidt håret burde vært styla!
  Hilsen fulltidsarbeidende 3 barns mor uten vaskehjelp eller blogg!!

 15. simami 4. februar 2013 på 21:00 #

  At graviditet er blitt en sykdomstilstand er opplest og vedtatt. Kan vi få en dypere analyse av sykemeldingsgrunnlaget?
  At kvinner står for største fraværet, kan det ha sammenheng med at menn er 20% bedre betalt for samme jobb i de fleste yrker? At menn som tar pappapermisjon blir «straffet» jobbmessig?
  Er du ikke i høyinntektsgruppen, så er man i dagens samfunn nødt til å være en toinntektsfamile for å få hjulene til å gå rundt.
  Hvor langt er likestilling egentlig kommet, en enslig mor er en selvfølge, en enslig far, er i utgangspunktet en helt og noen vi synes synd på, så flink han er.
  Å være perfekt er samfunnets største sykdom. Oppslagene i media foreteller oss hva vi skal være, evig ung, perfekte partnere og foreldre og en karriere.
  Selv har jeg 40 år i full jobb, vært enefosørger, og er ikke med i nevnte staistikk, jeg hadde rett og slett ikke råd til å være syk. Jeg er også i den generasjonen hvor de tre første dagene var karensdager, altså uten lønn.
  Jeg ser også at mine yngre kollegaer har det tøffere, en standard de må leve opp til.
  Samfunnet ved staten har lagt til rette for at foreldre ikke er kompetente til å oppdra egne barn, det er det barnehage og skole som har, med rett pedagoisk kompetanse.
  Familier som kan og velger at mor skal være hjemme, fremstilles som dysfunksjonelle.
  Skal vi få et likestilt samfunn, må mann og kvinne likestilles, mann som omsorgsperson er like viktig som kvinnens, at vi har født barna, er ikke likestilt med at vi alltid er rette omsorgsperson.
  Før man henger ut en gruppe, så er det på tide at man analyserer samfunnet som helhet.
  Det er mange her til lands som sliter med å holde fasaden, det som er trist er at regjeringen finner det viktigst å holde fasaden utad mens nasjonens egne innbyggere presses maksimalt. Kan vi snart feie for egen dør, få ting på stell, istedenfor å pøse penger ut av landet grunnet EU direktiver etc?
  Vi er et rikt land, vi må kunne forvalte denne formuen til det beste for landets innbyggere uten å skjemmest og vi har fortsatt penger til overs til å hjelpe de som trenger det..