Nyanser av brunt

NY BOK: Terroristen er «håndtert», men ideene hans flyr rundt fremdeles. Øyvind Strømmen har skrevet ny bok om høyreekstremismens historie. ARKIVFOTO: HÅVARD BJELLAND

I Breiviks manifest finnes ekko av 90 år med brutalt høyreekstremt gnål.

De hvite feltene i katastrofens manus begynner etter hvert å bli fylt med skrift og kunnskap. Siden dommen falt i fjor sommer, er Anders Behring Breivik blitt en tydeligere person for oss, spesielt ved hjelp av research-drevne forfattere som orker og makter å grave seg inn i materie så mørk at det knapt finnes nødutganger.
Forfatter Aage Borchgrevinks bok «En norsk tragedie» var første forløsning. Han beskrev Anders Behring Breiviks barndom i detalj, og la dermed på plass en helt sentral brikke i puslespillet. Borchgrevinks grundige utforskning av Breiviks nettspill-retorikk er også en viktig øyeåpner.
Øyvind Strømmens siste bok, «Den sorte tråden», er også en slik litterær aha-opplevelse. Den er en lang fortelling om hvordan høyreradikalisme og -ekstremisme har utviklet seg i Europa og Norge siden 1920-tallet, og om hvordan elementer fra dem har funnet veien til Breiviks manifest.

Strømmen var høsten 2011 på plass med boken «Det mørke nettet», om høyreekstremisme og kontrajihadisme i Europa. Boken gav svaret på påtrengende spørsmål om terrorens ideologiske strømninger; ikke minst hva Breiviks avsindige tankegods gikk ut på. Vi visste egentlig så lite.
Strømmen er glad i dunkle metaforer, og jeg forstår ham godt. «Den sorte tråden» er en treffende beskrivelse av høyreekstremismens repeterende dramaturgi, om angsten for den store trusselen utenfra, om fremmede som «skadedyr», om raserenhet, enhet og utrenskning.
Det er denne følelsen jeg sitter igjen med etter å ha lest boken; en undring over den repetitive innstendigheten hatets budskap blir gjengitt med, hvordan fascister, nynazister, kontrajihadister, antiislamister, antisemitter og andre rasende renhetspredikanter ser ut til å ha drukket av samme brune idéhistoriske øltønne.
Det er akkurat som høyreekstremismen har sin egen genetiske kode. Den forsvinner ikke.

I boken går det klart frem at høyreradikalisme og –ekstremisme har tydelige fellestrekk, men samtidig er formet og farget av lokal historie, ideologisk betoning, og ikke minst en hel rekke irrasjonelt ramsalte førerfigurer.
Forsker Anders R. Jupskås mener «høyreekstreme personer tar liv, dersom de mener et er nødvendig, og de må bekjempes». Mens «høyreradikale og høyrepopulistiske partier deltar i demokratiet, og må tas på alvor som politiske aktører».
Det er en nyttig grensegang, men det mest fascinerende med Strømmens bok er hvordan han viser at grumsete tankegods flyter fritt fra den brutale ytterligheten, til den stuerene politiske enheten.

Det er akkurat som høyreekstremismen har sin egen genetiske kode

Ideen om den store, stygge ytre trusselen er en av pilarene i ytre høyre-ideologien. Forestillingen om at et annet folkeslag eller en annen religion er i ferd med å overta makt og myndighet i fedrelandet eller Europa, gjerne i samarbeid med lokale makthavere, er det som igjen skal «legitimere» utestenging, diskriminering og i siste omgang utrenskning.
Idéen om «den jødiske verdenskonspirasjonen» har vært et skjemmede trekk i europeisk historie i århundrer. Antisemittismen satte tunge avtrykk etter seg lang inn i konstitusjonelle paragrafer – ikke minst i den norske grunnloven.
Men selv 70 år etter at Henrik Wergeland fikk «jødeparagrafen» slettet, var det mange som ville ha den tilbake. Marta Steinsvik, som var Norges første kvinnelige teolog, mente i 1925 at det ville være «nationalt selvmord å slippe den jødiske storkapital» inn i landet.
Vidkun Quisling var antisemitt på sin hals, og fanatisk opptatt av raserenhet. Quislings eget program var preget av forestillingen om at «vi med de øvrige skandinaviske folk er hovedmedlemmer av en stor familie som representerer den mest verdifulle av jordens raser» (sitat fra boken).

Jødehatet har beveget seg sidelengs gjennom Europa, selv etter Den annen verdenskrig og Holocaust. Men som Strømmen fint får frem, har hatideologien endret karakter, og funnet nye fiendebilder. I dag kanskje mest fremtredende som «kontrajihadisme», der forestillingen om et «Eurabia» er det mest paranoide trekket. Anders Behring Brevik fant sitt viktigste politiske motiv i denne skrudde idéen.
I det hele tatt er høyreekstremt tankegods sterkt preget av ulmende forfølgelsesvanvidd, og hat mot moderne trender og ideer som kan true den sterke, hvite og selvstendige mann.
I tekster fra Vidkun Quisling og franske Maurice Bardêche til britiske John Tyndall og nederlandske Geert Wilders, er raseriet mot feminismen, liberalismen, kommunismen og alt som smaker av frilynt modernitet oppskrudd og ekstremt.

Til tross for Boot Boys, Folkebevegelsen mot innvandring og Hvit Valgallianse, har høyreekstreme grupper i Norge aldri hatt særlig stor oppslutning. Det har heller aldri vært plass for et stort høyreradikalt parti, a la Sverigedemokratene eller Dansk Folkeparti.
Strømmen mener årsaken kan være at Frp som konservativt protestparti har vært et naturlig valg for høyreradikalere. Der har de enten blitt assimilert, ekskludert eller frosset ut. Frp har fungert som en støtdemper mot mer ekstreme partier, og det bør vi kanskje være ganske fornøyde med.
Men på den måten har antiislamisme og frykten for egen kulturs endelikt også blitt de mer stuerene høyreradikales refreng. Frps Christian Tybring-Gjeddes kronikk «Drøm fra Disneyland» er ett eksempel, «kulturdebatten» som hjemsøkte oss i januar et annet.
Forfatteren påpeker likevel en viktig faktor: For svært mange Frp-velgere er fremdeles innvandring og «islamsk ekstremisme» blant de aller viktigste politiske sakene. Det er en kunnskap partiledelsen verken kan eller vil ignorere.

Et særtrekk ved Strømmens bok er paraden av førertyper som har utfoldet seg gjennom nyere europeisk historie; et burlesk galleri av menn med uniformskjærlighet og hatefullt vokabular, som skaffer seg samfunnsrom som er direkte disproporsjonalt med den reelle innflytelsen de har.
Det er frykten og hatet der sprer, som gjør dem farlige, og som dermed også gir dem plass i politisk debatt. Men som 22. juli viste, er det fatalt feil å forsøke å tie dem i hjel. Øyvind Strømmen bidrar raust til kunnskapen vi trenger for å forstå høyreekstreme strømninger, og for å håndtere dem bedre.
Tilfellet Anders Behring Breivik er «håndtert», og sitter innestengt. Men ideene hans flyr rundt der ute fremdeles.

Tags: , , ,

Kommentarer

55 Svar til “Nyanser av brunt”

 1. Mann 5. februar 2013 på 09:09 #

  Da er det så uendelig godt å vite at de venstreekstreme alltid drepte i det godes navn. Hvor ble de av de som hyllet Stalin, Mao, Pol Pot og Enver Houxa? Apropos, hvilken legitimitet ville de ha hatt disse på ytterste venstre om ikke de kunne fortelle oss at den egentlige faren ligger til høyre?

 2. Undrende 5. februar 2013 på 10:37 #

  «er raseriet mot feminismen, liberalismen, kommunismen og alt som smaker av frilynt modernitet oppskrudd og ekstremt.» Si meg Bjerkestrand, er kommunismen «frilynt modernitet»????

  • Frode Bjerkestrand 5. februar 2013 på 11:51 #

   Absolutt ikke, den kommer i tillegg til alt det andre høyreekstreme er så rasende over. De er vel i grunnen rasende på alt som ikke stemmer med deres egen oppfatning, især andre totalitære ideologier.
   Ser at setningen kan tolkes på den måten, men får bare be om velvilje.
   Mvh
   Frode Bjerkestrand
   Kommentargruppen i BT

   • Herr Månepil 5. februar 2013 på 18:29 #

    Både feminisme og liberalisme har sine ekstreme versjoner. Alt med måte er et godt ordspråk. Og i dag så har vi gått for langt, det er derfor man ser vekst av «høyrepopulisme» eller hva man måtte ville stemple det som, i virkeligheten så er det bare gjennomsnittelige mennesker, de fleste sosialdemokrater i politisk ståsted, som observer problemer som ikke blir tatt på alvor.

    Men selvsagt, man kan unnskylde seg med at det arbeidsledighet som øker veksten eller annet. Kommer ikke til å løse noe i lengden dog.

    Å lytte, er en egenskap mange ikke eier. Men det er vel sånn det blir når store deler av den politiske og kulturelle eliten har levd i et ekkokammer side 70tallet. Hvis man får holde på fritt, og sjeldent må forsvare seg med ren fakta og gode argumenter, så holder det å spille på folk sine følelser og svakheter, med enkle ord og fabler, som man så ofte får servert. Heldigvis så har norske journalister i Aftenposten og Dagbladet spesielt skjerpet seg og blitt betydelig bedre.

    Men man kan se hvor ille det i visse tilfeller kan bli, som i Sverige, hvor store deler av media driver av hva som fra et nøytralt statsviters synspunkt knapt kan kvalifiseres som noe annet enn radikalt eller i værste fall, som med Bjurwåld, ekstremisme.

    Men men, det som blir kalt ekstremisme i den ene stund, er plutselig akseptabelt noen år etter på, og omvendt. Derfor bør man behandle folk slik man selv vil bli behandlet, og være demokratisk og bruke argumenter og fakta. Den behandlingen kritikere får i svensk media, altså sensur og rene hat-kampanjer, er totalt smakløst, og de som setter i gang disse, ser ikke ut til enngang å ense at de kansje en gang selv havner i posisjonen som politisk minoritet og kritiker. De får håpe da at de ikke får samme behandling selv som de ga de andre. (Jeg snakker her om Sverigedemokratene og lignende partier, ikke reele ekstremister selvsagt).

  • K_MD 5. februar 2013 på 17:13 #

   Breiviks manifest 2083 – A European Declaration of Independence er gratis og kan lastes ned fra internettet og dermed leses av alle. På den måten kan man selv gjøre seg opp sine meninger om der er noen fakta i det han skriver — fremfor å kaste bort penger på bøker hvor andre skal tolke innholdet.

   Det å klassifisere Folkebevegelsen mot innvandring som høyreekstrem er langt over mål.

   • simonaldra 6. februar 2013 på 00:26 #

    Det er ikke langt over mål all den tid innvandringsskepsis tradisjonelt hører hjemme på høyresiden i norsk, men også europeisk politikk. Det finnes unntak, som da det britiske Arbeiderpartiets havnearbeidere marsjerte til støtte for Enoch Powell, men vi skal da ikke glemme at Powell selv hørte hjemme på høyresiden.

    Uten at jeg innehar idehistorisk og samfunnsvitenskapelig kunnskap til å påvise det klart, er det likevel min anekdotiske erfaring at visse saker pleier å høre hjemme på høyresiden i norsk politikk. Høyresiden er mer tilbøyelige til å ønske strengere straffer for forbrytelser, høyresiden er generelt sett tilhengere av lavere skattetrykk, høyresiden tenderer mer mot sosial konservatisme (om det i det hele tatt eksisterer innen de politiske hovedstrømningene i Norge), og de pleier å være mer skeptiske mot innvandring.

    FMI står høyresiden nærmere enn venstresiden, derom er det ingen tvil. Så er spørsmålet om FMI er ekstreme i sitt syn på innvandrere? Til det blir mitt svar ‘ikke nødvendigvis’, men jeg tar da også høyde for at det nok vil være et naturlig tilholdssted for den enkelte høyreekstremist som er opptatt av innvandring.

    :-)

 3. pafff 5. februar 2013 på 12:29 #

  I etterkant av terroraksjonen ble det fremhevet at jakten på Islamisk terror hadde tatt mye av fokuset bort fra de høyreradikale grupperingene. Risikerer vi å gå i samme fellen igjen? Etter det jeg forstår så er det generellt i Europa langt flere terroraksjoner fra Venstresiden den siste perioden enn islamsk og høyreekstrem terror kombinert, her til lands har det vel vært en del vensteradikal politisk vold også den siste tiden, også her i byen. Er det evige fokus på abb og hans forkrøklede kumpaner med på å «kamuflere» denne delen av trusselbildet?

  • John 5. februar 2013 på 13:03 #

   Jeg ser ingenting som tyder på at fokus på abb «kamuflerer» et mer reelt trusselbilde. Synes du virkelig det er så merkelig at det er et fokus på abb og høyreekstremisme? Og tror du virkelig at vi i Norge har en større skjult trussel fra venstreekstremister?
   På meg virker det som du har sett deg litt blind på venstre – høyre aksen

   • pafff 5. februar 2013 på 13:19 #

    Jeg synes ikke fokuset er merkelig i det hele tatt. Om jeg tror vi har en større skjult venstreorientert trussel? Tja. Jeg er sikker på at de rette instanser også følger dette miljøet, og de gjør tross alt fint lite ut av seg her til lands foreløpig, bortsett fra politisk vold mot meningsmotstandere og økonomisk kriminalitet (ref SOS/TF etc.) Men de legger heller ikke skjul på at de til syvende og sist har som målsetning å velte kapitalismen og ta makta, og oppfordrer medlemmer til å væpne seg. Det er ikke hemligere enn at du kan google det.

    Og jeg poengterer at timingen for disse grupperingene (forsåvidt høyre- som venstreorienterte) sett i et europeisk perspektiv er «perfekt» for å tiltrekke seg medlemmer av alle slag, og å manne opp til aksjoner. Med timing mener jeg at slik de økonomiske utsikter ser ut i dag vil det dannes større grupperinger både på høyre- og venstre fløy, som med eksterme virkemidler vil prøve å forme fremtiden slik de selv ønsker den. Og i den konteksten mener jeg det er minst like stor grunn til å følge venstesiden (som tross alt oppfordrer til å velte gjeldende styresett med våpen, og heller ikke legger skjul på dette) som å gjenta Casus Breivik i det uendelige.

    • John 5. februar 2013 på 13:48 #

     Du har helt rett i at det er «gode tider» for alle former for ekstremiske med den sosiale og økonomiske situasjonen vi har i Europa nå.
     Men husk at nkps rop om «væpna revlusjon» for lengst har stilnet i tillegg til at akkurat denne gruppen mens de de ropte høyest var de som har vært mest instendig overvåket siden krigen her til lands uten at overvåkerene noen gang fant noen reell trussel.
     Hvilken trussel som er størst her til lands av at venstresiden skal velte gjeldende styresett med våpen og Anders Breivik
     vet vi jo alle, så det blir bare tullete å sette disse to «trusslene» opp mot hverandre.

  • simonaldra 6. februar 2013 på 00:34 #

   Jeg er noe usikker på om påstanden din stemmer, siden jeg minnes en rapport fra Europol (eller dertil sammenlignbar organisasjon) som regnet høyreekstremistisk terror som vanligere enn både islamsk og venstreekstrem terror.

   Så kan man nok sikkert diskutere hvilke parameter som er benyttet, men jeg har ingen link til artikkelen det er snakk om, og kan derfor vanskelig si noe om det.

   På generell basis syns jeg uansett at en bør sette inn ressursene der de til en hver tid fremstår som mest matnyttige, og håpe at dette vil avverge terrorisme bedre enn om man plasserte dem et annet sted. Selv om man har god grunn til å sette fokus på en gruppering betyr ikke det at den grupperingen vil handle.

   22. juli understrekte noe jeg har sagt i mange år, nemlig det at det finnes få konkrete terrortrusler mot Norge (de finnes, men i mindre grad enn mange andre vestlige land), men at det er ren idioti å utelukke noe uventet, noe som havner utenfor vår egen virkelighetsforståelse. Det er der 22. juli passer inn.

   Selv er jeg av den oppfatningen at den største terrortrusselen mot norske interesser fortsatt stammer fra militant islam. Men den neste terroraksjonen mot norske interesser kan like gjerne komme fra høyre eller venstre.

   :-)

 4. Anna Kathrine Eltvik 5. februar 2013 på 13:11 #

  «Strømmen mener årsaken kan være at Frp som konservativt protestparti har vært et naturlig valg for høyreradikalere. Der har de enten blitt assimilert, ekskludert eller frosset ut. Frp har fungert som en støtdemper mot mer ekstreme partier, og det bør vi kanskje være ganske fornøyde med.»

  Veldig uenig. FrP har sitt utspring fra ALP, et parti som i sin tid var mot frigjøringen av Sør-Afrika, og som fikk pengestøtte av apartheidstyret der.

  Det er ikke mye som har forandret seg. FrP er i dag den fremste forsvareren av apartheidstaten Israel, mottar pengestøtte fra like tvilsomme rikinger, og scorer billige, politiske poeng som en demagog på crack. Om noe har dette partiet lagt til rette for at fremmehat har fått vokse, og alt for å vinne stemmer. Man kan ikke være takknemlig for dette.

  • KafirFar 5. februar 2013 på 15:45 #

   Pengestøtten fra Sør-Afrika har vel aldri vært bevist?
   Når vi er inne på pengestøtte, er det vel flere partier som fikk penger fra Moskva?

   • John 5. februar 2013 på 20:15 #

    Pengestøtten fra Sør-Afrika har nok både blitt bevist og innrømmet er jeg redd.

    • KafirFar 6. februar 2013 på 03:45 #

     Link?

    • KafirFar 6. februar 2013 på 18:19 #

     Link?

   • simonaldra 6. februar 2013 på 00:19 #

    Det var vel mest gammelstalinistiske NKP. AKP/m-l var jo jevnt over svært Moskva-skeptisk og mer orientert mot Kina.

    Ser vi historisk på det innrømmet vel Arbeiderpartiet på tredvetallet at de hadde mottatt rundt 200 000 kroner i direkte støtte fra Moskva, samt 800 000 kroner i lån. Muligens for bruk i en eller annen streik. NKP mottok nok også penger, om enn langt mindre.

  • Eldgammel 5. februar 2013 på 16:18 #

   RØD har sitt utspring i kommunismen. Og ingen har vel drept fler en stalin. Og eneste som kaller seg kommunister idag er Nord Korea.

   • simonaldra 6. februar 2013 på 00:17 #

    Ingen enkeltperson, men jeg mener å huske noen kinesiske borgerkriger som nok vil sette selv Gulag i perspektiv.

    Nå er det også en faktor at stalinismen er en død avart av selv kommunismen i dag, og at det knapt var sosialismen som gjorde Stalin så dødelig. Drapslyst finner vi gjennom hele historien, blodtørst som savner moderne motstykke. Men når du skal hakke folk i hjel en etter en tar det noe lengre tid enn om man kan gjøre det mer industrielt.

    Stalins regime er et skrekkeksempel på hvorfor kommunisme som ideologi ikke bør gis tillit; den åpner for for mye makt samlet i for få hender.

    • KafirFar 6. februar 2013 på 18:19 #

     Kommunisme setter et land i stand til å ta livet av sine egne uten at noen kan bryte inn og stoppe det uten selv å bli drept. Et perfekt system for despoter. Derfor synes jeg folk som går rundt med Che-Guevarra t-skjorter like gjerne kunne gå med Hitler t-skjorter. Alle i Rødt bør gå svært stille i dørene om de skal begynne å mimre om andre partiers forhistorie. Svært stille.

     • simonaldra 7. februar 2013 på 15:25 #

      Jeg syns ikke man skal legge for mye i Che Guevarras avbildning på skjorter. Det handler nok mer om et idealisert bilde av en mann som hadde mer enn en side enn noe annet. Det er forøvrig verdt å merke seg at ymse anarkoliberalister pleier å bruke en Guy Fawkes-maske som symbol. Til tross for at Fawkes var en ortodoks katolikk som stort sett mente at kirken skulle blande seg inn i absolutt alt.

      Årsaken er selvfølgelig at man legger mer vekt på Fawkes idealisme og ønske om å avsette det han opplevde som en tyrannisk konge, enn teologien hans. Han har større betydning som symbol enn som ideologisk og teologisk inspirasjon.

      Det samme kan man absolutt si om Che Guevarra.

      Vedrørende Rødt er jeg enig og uenig. Dagens Rødt har rett og slett ingenting å gjøre med fortidens partier og deres støtte til tyranner. Skal man se på FrP var vel Carl I. Hagen en del av ledelsen i Apartheid-perioden, så den røde tråden er fortsatt der, men partiet har gjennomgått en markant endring ikke bare siden det het ALP, men også siden 90-tallet. FrP på 90-tallet var et parti med mange rasister, som tidvis var rasistisk. Det er det ikke lenger, selv om du nok finner en rasist her og der ennå.

      Jeg syns ikke det er rettferdig at dagens parti ennå skal slite med aktivitetene partiet ikke lenger driver med. Akkurat som Rødt og SV bør få snakke om politikk uten at man skal diskutere Stalin. Det blir som når man baktaler Navarsete med Quisling. Hun var ikke engang født da vi skjøt mannen!

  • Eldgammel 5. februar 2013 på 16:34 #

   Eltvik er ute å sper løgn og historieforfalsknign som vanlig.

   I fra 1948-1967 var Jerusalem en internasjonal by. Da hadde araberene kontrollen og de NEKTET jøder å besøke sine hellige steder.

   Dette kalles APARTHEID og er HOVEDÅRSAKEN til at Israel idag nekter å «gi slipp på Jerusalem»:

   Fortsatt den dag idag ønsker palestinere å innføre sitt apartheid- og av samme årsak nekter Israel å gi slipp på Jerusalem.

   Sjekk selv- før du sprer løgn og jødehatet ditt.

   I dag sjekker man mistenksomme personer når man har fotballkamp. Man ønkser ikke pøbler. Israel har desverree langt verre og flere pøbleper- og disse blir sjekket også.

   • KnutAndreasMyklebust 5. februar 2013 på 17:26 #

    No blei det bestemt av FN at det skulle danne 2 statar, Israel og Palestina.
    Israel blei danna, men sterke krefter har jobba hardt for å hindre danninga av Palestina, og det er vel ikkje noko tvil om at Israel har gjort brot på folkeretten med sine nybyggar koloniar og mur inne i okkupert land.

    Eg skal ikkje på noko måte sei at det ikkje blir gjort feil frå palestinsk side, det blir gjort like masse feil begge vegar, men einaste sjans for å få slutt drap på begge sider, er at ekstremistane på begge sider blir satt til side, for så å la fornufta komme til, det finnest område inne i palestina der Palestinarar og Jødar bur side om side i fred, skal dette kunne skje mellom landa, så må Palestina få sin status som land, og det tyranniet Israelske krefter legger over dei, Israel og Jødar burde faktisk vert eit folkeslag som meir ein nokon andre, skjønte at undertrykklese ikkje er rett !

    Ekstremisme er like farleg, same kva farge eller religion den komme i !

    • Eldgammel 5. februar 2013 på 17:55 #

     Saken er den at Palestinere har aldri godkjent en Israelsk stat- tilbake svarte Israel at da godjenner heller aldri de en palestinsk stat.

     Deretter sier palestinere atl alt som FN har kallt for Israel er «palestina» og Israel svarer tilbake at alt som FN har kalt for palestina er «israel».

     Hvorfor gir du mer rett i den ene parten enn den andre?

     Hadde palestinere forhold seg til FN så hadde denne saken vært løst. Det de gjør i stedet er å gå til å si at de annerkjenner staten Israel- men de annerkjenner ikke at den skal være jødisk..

     Med andre ord- rettet til å fordrive dem er der. Og de holder hele FN for narr med sitt ordkløveri.

     Israel svarer tilbake med å si at greit vi fordriver dere også.

     Men Israel har handlet mer arabere før. De måtte invadere halve Egypt for å gi det tilbake i bytte for fredsavtale.

     Når de når sier de skal bygge ut mer- er dette for å tivnge abbas tilbake til forhandlingsbordet.

     Du tar en enkel slutnint når du sier «begge har feil». For det er ikke sant. Når en fascist banker jøder fordi det er jøder – er det ikke «begges feil». Det er fascistens feil. Og palestinere har som skolepensum at jøder er etterkommere av griser og aper- og at en kniv er til for å drepe jøder med.

     Der er problemet. Ikke noe annet sted. «land» er bare en unnskydling for fascisters onde agnda, for man har prøvd å gi palestinere alle mulige løsninger- selv har de aldri bidratt med en eneste løsning annet en «alt skal være deres».

     • KnutAndreasMyklebust 7. februar 2013 på 15:31 #

      Det er gjort mange feil, eg seie ikkje at den eine sida er betre ein den andre.

      FN skulle ha banka gjennom begge landa i same møte, og dei skulle fått same rettane, men mektige krefter har passa på å halda Palestina tilbake.

      Men same kor masse ein held med eine eller andre sida, så er det slått fast at nybygger koloniane til Israel er brot på folkeretten, det er heilt klar tekst, eit land kan ikkje befolke okkupert land, med eigne innbyggarar.

     • Eldgammel 7. februar 2013 på 15:54 #

      Du har fortsatt en feil forestilling når du sier «at mektige krefter holder palestinerene tilbake».

      Det er ikke noe alternativ om å velge å holde dem tilbake eller ei.

      Palestinerene har (ifølge dem selv også) tusenvis av terrorister som martyerer- dvs er hjernevasket fra barnsben av. De har samme hitlerjugend mentalitet om jøder- som ja nettopp hitlerjugend hadde i sin tid. Og hva en hensikten med å ta vekk sikkerhetskontroller når en kun opplevere flere bomber mot sivile?

  • Mr. Gassgrill 5. februar 2013 på 19:40 #

   Eltvik da… Det blir litt for enkelt, selv for deg. Ta deg en kikk på dagens Sverige, så kanskje du forstår litt mer.

 5. Overalt 5. februar 2013 på 13:28 #

  Alle trær begynner med en spire, så også høyreradikalisme. I et demokrati kan du som leder forme rammene for samfunnet, men du kan ikke forme alle individene. Problemet tydeliggjøres når lederen har tråkket på for mange tær og trykket fingrene inne i for mange øyner. Enhver våken person erkjenner at noe radikalt må gjøres for å bevare velferdssamfunnet for vårt eget folk. Stadig flere møter i sin hverdag konsekvensene av venstresidens ekstreme eksperimenter. Derfor er greinene på det høyreradikale treet i stadig utvikling. Dette vil fortsette så lenge landet er i destruksjonsmodus med de overskrifter vi alle kjenner.

  • John 5. februar 2013 på 14:11 #

   Vi kan jo også evt. se historisk på det og prøve å lære noe fra historien.
   Usagnet ditt «Enhver våken person erkjenner at noe radikalt må gjøres for å bevare velferdssamfunnet for vårt eget folk.» er som sådan klassisk. Utsagnet søker bare å nøre opp hat bygget på folks generelt mer usikre hverdag. En moderne høygaffel, «vi vet hvem som har skylden i alt som er galt, er du med oss eller er du mot oss?»
   Du forstår selv at en slik forenklig mest virker fordummende.
   «Enhver våken person erkjenner..» sier bare følgende:
   De som ikke er enige med deg sover, følger ikke med. Eventuelt er de feige siden enhver erkjennelse krever og fordrer noe.
   Dette er åpenlyst urimelige antagelser som utelukker enhver form for debatt og kun har en funksjon som preken. Forøvrig et gjennogangstrekk i omtrent all ekstremistisk retorikk.

 6. KnutAndreasMyklebust 5. februar 2013 på 13:42 #

  Ekstremisme er like farleg, same kva som står framføre ordet, Høgre, Vesntre, Islam, kristen, jødisk …..

  Ekstremisme er det som overtar når normale sunn fornuft forsvinner.

  Vil tru det er mange på venstresida som vil prøve å skåre billige poeng på dette, men sjå litt på historia, kva har ikkje Venstreradikale / kommunistar klart å drepe og øydelegge i denne verden !???

  • simonaldra 6. februar 2013 på 00:14 #

   A fundamentalist is a person who won’t change his mind and won’t change the subject. Fritt sitert fra Churchill, tror jeg.

   :-)

 7. Jostdom 5. februar 2013 på 13:55 #

  Islamistene har overtatt stafettpinnen etter ABB

 8. Karl Bedding 5. februar 2013 på 13:56 #

  Begrepene «høyre» og «venstre» er meningsløse når man snakker om politiske ekstremister. Begge sider har det til felles at de helst fører en utenomparlamentarisk politisk kamp med totalt uakseptable midler. Korrupsjon er en forutsetning for å «lykkes» med slikt.

 9. borger 5. februar 2013 på 14:48 #

  Du er særdeles opptatt av å putte alt du ikke liker i samme sekken. La meg korrigere deg litt: nazismen satt islam svært høyt, tør minne om at SS hadde egne muslimske regimenter der muslimer fikk særdeles vidgående privilegier i motsettning til kristne europeere som ble avkrevd atteisme. Det norske jødehatet i nyere tid stammer i første rekke fra venstre eliten der dere journalister har ett spesiellt ansvar, jfr siste 30 år med hatpropaganda mot Israel.

  • KafirFar 5. februar 2013 på 15:41 #

   Kunne ikke sagt det bedre selv.
   Vil føye til at nazismen og fascismen er venstresidepolitikk. Les hvor og hvem de stammer fra, oversett gjerne NSDAP til norsk og se hva du får.

   • KafirFar 5. februar 2013 på 18:24 #

    Jeg skal hjelpe de som evt er usikre på fascismen og nazismens opphav.
    Nazismen ble som kjent startet av Hitler mfl, og fikk navnet NSDAP, oversatt : Nasjonal SOSIALISTISK Tyske ARBEIDER PARTI!
    Fascismen ble startet av Mussoulini, som holdt til ytterst på venstresiden, startet partiet «Fasces». Han hadde, som alle fraksjoner på venstresiden, et hat mot andre venstrevridde.
    Nazismen og Fascismen er ideologiske brødre til kommunismen, men måtte distanseres fra hverandre etter krigen, ettersom Sovjet jo var en av de allierte landene. Dermed ble Nazismen og Fascismen urettmessig dyttet over på høyresiden. Ettersom stort sett hele Vest-Europa ble sosialistisk etter krigen, forble dette en «sannhet».

    • Mr. Gassgrill 5. februar 2013 på 19:36 #

     Det er i alle fall én som har fått med seg essensen i historien! :-)

     • simonaldra 6. februar 2013 på 00:13 #

      Essens uten kontekst og nyanse er i seg selv ikke noe mål..

      :-)

      Mens både fascismen og nasjonalsosialismen er former for avarter av sosialismen er det en sannhet med svært store modifikasjoner at de hører hjemme på venstresiden. Det kan tidvis være vanskelig å definere slikt, men utgangspunkt i samtidens kontekst bør være et minstekrav.

      Hitler og Mussolini kan nok defineres som en form for sosialister, selv om begrepet knapt var i bruk på denne tiden er det ikke vanskelig å påstå at begge var tilhengere av det vi senere vil kalle keynsiansk økonomisk tekning, altså som sosialdemokratiet. Men det er da vitterlig ikke Adolf Hitlers finans- og budsjettpolitikk han huskes for.

      Det er viktig kontekst og sammenheng som alt for ofte «forsvinner» litt når man skal begynne å sette merkelapper litt for slepphendt.

      :-)

     • KafirFar 6. februar 2013 på 18:15 #

      Hitler er nok ikke kjent for noe særlig annet enn det folk flest oppfatrer som nazisme, altså svært lite annet enn ren ondskap.
      Jeg sitter med partiprogrammet til NSDAP, som i grove trekk skiller seg fra vanlig sosialistisk styresett kun på noen få punkter. Jeg er sikker på at hadde jeg fjernet disse punktene og latt resten stå, vil folk flest tro det dreide seg om arbeiderpartiet, SV eller Rødts partiprogram.

     • simonaldra 7. februar 2013 på 15:28 #

      For ikke å snakke om Fremskrittspartiets partiprogram. Og vi snakker fortsatt om den økonomiske politikken som knytter Arbeiderpartiet til NSDAP.

      Som sagt er det ikke den økonomiske politikken man normalt regner som problematisk med det tredje riket. Det var den ekstreme rasismen, antisemittismen, folkemord og verdenskrig med mere som dominerer i spørsmål om hva som var ille med det Tredje Riket.

      Det blir rett og slett for absurd å dra koblingen. Det er som å påstå at DLF ønsker å innføre militærdiktatur fordi Augusto Pinochet førte en liberal økonomisk politikk..

     • KafirFar 8. februar 2013 på 01:30 #

      Jo, men nå snakker vi ikke om Frp, men heller det ironiske faktum at enkelte fra andre partier ivrer etter å putte Frp på samme side som nazistene, egentlig er som snytt ut av nazipartiets partiprogram. Selv navnet knytter sterke bånd til AP og sosialistene!

     • simonaldra 8. februar 2013 på 14:41 #

      Grip heller tak i at jeg kaller det idiotisk å sammenligne noe norsk parti med nasjonalsosialistene, også FrP.

      Adolf Hitlers økonomiske politikk er sammenlignbar til den WINSTON CHURCHILL førte mellom 51 og 55. Samt den Harold MacMillan førte. Og Edward Heath. For ikke å snakke om FDR, og alle amerikanske presidenter mellom ham og Reagan. Samt Frankrike fra 70-tallet og utover. Og hele norden.

      So what? Hva har det med saken å gjøre?

 10. Eldgammel 5. februar 2013 på 15:53 #

  Det første som slår deg når du skal lese Breviks bok er

  «omg to long to read».. og du blir raskt grepet av konklusjonen.. «det er jo bare drit han skrev likevel»..

  Deretter scroller du gjennom til mesteparten er over. sjekker ut litt bilder. og konkluderer med at ditt første inntrykk var nok det riktige.

  Breivik lente seg derimot til historiske fakta, deriblandt fakta representert av SSB, o.l.

  Breivik selv studerte jo ekstreme islamister for å gjøre som dem.
  Og det politske bordet er rundt- esktreme høyre og ekstreme venstre er begge imot liberale krefter – benytter vold og trulser mot motsandere og går i uniform.

 11. Ytring 5. februar 2013 på 16:00 #

  Noen hevder at politisk sensur fremmer ekstreme meninger. Også i denne debatten har innlegg blitt sensurert. Ikke fordi de inneholdt personsjikane eller rsisme. Men fordi de kritiserte de venstreekstreme.

  • Kristendommen 5. februar 2013 på 17:35 #

   Sånn er det i fleste media, desverre og alt skal være politisk korrekthet.

  • Mr. Gassgrill 5. februar 2013 på 19:34 #

   At sensur fremmer ekstreme meninger, er Sverige et meget godt eksempel på!

  • Øyvind Knutsen 5. februar 2013 på 22:18 #

   Overskrifter som «snart er Oslos befolkning 50% utlendinger» er en desinformativ sannhet som media ofte bruker for økt salg, og blir oversatt til «…50% muslimer» som gir eksistensgrunnlag til høyreekstreme. Media må bli mer presise og iformative.

   Flere årlige skoletimer og kansje ett år eller to med mer utdannelse hadde nok hjelp til og da utdannelse er beste motgiften mot ekstemister (og religion). Og det er en fredelig måte og gjøre det på som har høy nytteverdi over hele linjen.

   • Ytring 6. februar 2013 på 09:09 #

    At utdannelsen motvirker ekstrimisme kan umulig være riktig. Svært mange venstreekstreme har høy utdannelse. Da jeg ikke kjenner noen høyreekstreme kan jeg ikke si noe om dem.

   • Ytring 6. februar 2013 på 10:03 #

    Utdannelse hjelper neppe. Svært mange venstreekstreme har høy utdannelse.

 12. Md 5. februar 2013 på 20:51 #

  Frode Bjerkestrand: Er Frp et problem eller er det ikke et problem? Vær så snill: Svar klart, ikke pakk dette inn i ord.

 13. Nobody Noname 5. februar 2013 på 23:49 #

  Mycket svammel, lite vetenskap.

 14. Rolf Sejersted 6. februar 2013 på 00:42 #

  Et menneskes primærbehov er nok vann, mat, nærhet/trygghet og en styrke til å se fremover. Utfordringen blir i samhandling siden det ikke bor bare ett menneske på jorden. Penger har aldri vært et primærbehov, ei heller religion. Makt over andre er et sekundert behov. Se rundt dere og vær ærlig med dere selv.

 15. 9c9 6. februar 2013 på 01:08 #

  Jeg er helt enig i at høyreekstreme er for ekstreme og det er jo egentlig bare det du skriver her.

  Siden det mangler konkrete meninger her så tolker jeg det dithen at du ikke ser noe grunn til endring av dagens politikk.

 16. solken 2 6. februar 2013 på 12:20 #

  Høgreekstreme og islamister er kjeltringer av samme leist.Den ene skylder på den andre.De trenger hverandre

 17. KafirFar 6. februar 2013 på 19:46 #

  Husk at for å få brunt, må man blande farger med RØDT!
  Dette gjelder i malingspannet og politisk!