nils august

BREV FRA OSLO: Nils August Andresen skriver brev til Vestlandet på vegne av Oslo. "Du får din del, Vestlandet, og vel så det", slår han fast.

Kommentarer