Navarsetes hildring

Senterpartiet vil gjerne tro at urbaniseringen er en myte. Det er verre med fakta.

Folketallet i Norge øker så mye at alle fylker kan notere et pluss i regnskapet for tilvekst og frafall. Dette forholdet synes å virke sterkt inn på kommunalminister og Sp-leder Liv Signe Navarsete, kunne vi høre på NRK Radio i går.
«Vi må langt tilbake i tid for å finne så positive tall som nå. Det viser at distriktspolitikken virker», sa Navarsete blant annet. Hun konkluderte med at det NRK kalte «den massive sentraliseringen» er «en myte».

Liv Signe Navarsetes utspill peker frem mot en ny stortingsmelding om distriktspolitikk, som ventes snart. NRKs reporter antok i går at den vil inneholde forslag om å vri pengebruken mer fra sentrale strøk til distriktene.
Statistikk kan som kjent brukes til mye, også til å villede. Netto innvandring fra utlandet bidrar til at alle fylker opplever økning i folketallet, men det behøver jo ikke å bety at den gamle sentraliseringstrenden er brutt.

Det er den da heller ikke. Statistisk sentralbyrå publiserte i fjor tall som viser at sentraliseringstakten nå er økende etter å ha avtatt noe i årene 2006–2010.
Viktig her er flyttestrømmer mellom fylker, samt mellom distrikter og byer. Ni fylker har netto innenlands tilflytting, ti har netto fraflytting. Fraflyttingen er sterkest i Nord-Norge, på Nordvestlandet og i innlandsstrøk. Kommunene med størst netto tilflytting (i 2011) er Tønsberg, Sandnes, Asker, Ullensaker og Fredrikstad. Listen fortsetter med andre byer og bynære kommuner i sør.

Et godt friluftstilbud er sjelden nok

Oslos store vekst skyldes derimot primært tilflytting fra utlandet og fødselsoverskudd. Slik har det vært lenge. Det er altså ikke slik at folk absolutt vil til byen i Norge som ligner mest på Manhattan, men de vil ha et arbeidsmarked som er godt nok til at to voksne kan ha hvert sitt meningsfulle yrkesløp, og ellers de godene bare større kommuner vanligvis kan gi.
Et godt friluftstilbud er sjelden nok, og dessuten finnes et slikt også i eller ved de fleste byer.

Hvor Navarsete finner at hennes distriktspolitikk virker, er ikke lett å se. Sps politikk handler om flere subsidier til landbruket, mer penger til kommunene, samt alt landskapet kan tåle av veier, broer og tunneler.
Men det eneste som i lengden kan sikre et steds eksistensberettigelse er en sunn utvikling av arbeidsplasser i privat sektor.

Et av de få effektive virkemidlene regjeringen har, er å flytte ut statlige arbeidsplasser. Her må det smerte Liv Signe Navarsete at den forrige borgerlige regjeringen viste langt mer handlekraft enn den hun selv sitter i nå.

Tags: ,

Kommentarer