Når asylsøkere biter seg fast

Vi skal ha en streng og rettferdig asylpolitikk, men de som ikke trenger beskyttelse må ta et nei for et nei. Vi belønner ikke misbruk.

 

ASYLBARN: Når barn blir boende lenge, skyldes det i all hovedsak at familiene ikke har forholdt seg til avslag, understreker statssekretær Lønseth. På bildet Nathan Eshete fra Bergen. Saken til Nathan og foreldrene skal for retten 19. februar.
FOTO GORM K. GAARE/SCANPIX

 

 

Det er bred enighet på Stortinget om at vi skal ha en kontrollert og regulert innvandring til Norge. Det får vi ikke ved å gi oppholdstillatelse til dem som misbruker ordninger laget for de mest sårbare.
I debatten om asylbarna er det mange som har kritisert regjeringen når vi sier at innvandringsregulerende hensyn må veies opp mot hensynet til barnets beste. Men vet de som kritiserer hva som egentlig menes med innvandringsregulerende hensyn?
Fellesnevneren for disse hensynene er målet om å sikre en kontrollert og regulert innvandring til Norge. Det innebærer blant annet å unngå praksis og regler som undergraver muligheten for å få gjennomført utlendingsmydighetens vedtak.

 

Også innvandringsregulerende hensyn er relevante

 

Når utlendingsmyndighetene behandler en asylsøknad, er det ett grunnleggende spørsmål som alltid stilles: Trenger søkeren beskyttelse eller opphold på humanitært grunnlag? Hvis svaret er nei, får vedkommende avslag, nettopp fordi en oppholdstillatelse ville bryte med målet om å sikre en kontrollert og regulert innvandring.
I alle saker som omhandler lengeværende barn har foreldrene fått avslag, fordi de ikke trenger beskyttelse. Likevel har familiene nektet å forlate Norge. Mange mener at de etter en tid likevel må få opphold, av hensyn til barna. Men hvilken signaleffekt gir dette til omverdenen, og hvordan påvirker det målet om en kontrollert og regulert innvandring?

 

Aller først: Det er ikke lang saksbehandlingstid som er årsaken til at barn blir værende lenge i Norge. De fleste asylsøkere får i dag behandlet sin søknad innen tre måneder. Klagesaksbehandlingen tar i snitt ett år. Når barn likevel blir boende lenge, skyldes det i all hovedsak at familiene ikke har forholdt seg til avslag i asylsaken.
Svært mange gjør det også vanskelig for utlendingsmyndighetene å gjennomføre vedtakene. De medvirker ikke til å fremskaffe dokumenter. De opererer med falsk identitet. De hevder å komme fra et annet land enn det de egentlig kommer fra. Én konsekvens av denne mangelfulle samarbeidsviljen, er at det blir svært vanskelig å returnere dem til hjemlandet. Ingen land vil ta tilbake en person med ukjent identitet.

 

Det er også utfordrende å tvangsreturnere personer som kommer fra land som motsetter seg at egne borgere sendes tilbake med tvang. Samtidig er det nesten ingen steder i verden hvor du nektes å komme hjem, gitt at du returnerer frivillig.
Nærmere 40 prosent av alle asylsøkere til Norge er barn eller del av en barnefamilie. Hvis barna i familien skal få bli, vil det medføre at også foreldre og andre voksne i familien får bli. Hvis barns tilknytning til Norge skal medføre at vi alltid ser bort fra at foreldrene ikke har beskyttelsesbehov, og at de har sabotert arbeidet til utlendingsmyndighetene, vil vi innføre en politikk som ingen regjering i Norge har ført tidligere og ingen land rundt oss fører.
Hva blir konsekvensene av en slik politikk?
Ut fra erfaringer vi har tidligere med både innstramminger og liberaliseringer av asylpolitikken, kan vi med sikkerhet forutsi at vi vil se merkbare utslag på asyltallene, både ankomsttall og saksbehandlingstid. Innvilgelsesprosenten vil gå ned, fordi flere uten beskyttelsesbehov vil komme, lokket hit av at vi har regler her, i motsetning til i andre land, som etter en tid konsekvent medfører at man får bli, selv om man får avslag på asylsøknaden. Langt færre familier som allerede er her med avslag, vil reise hjem frivillig, fordi de vil se at det lønner seg å bite seg fast. Enda flere enn i dag vil skjule sin identitet og sabotere vedtaket, fordi det lønner seg. Dermed vil vi sette enda flere barn i en vanskelig situasjon.
I Sverige pågår innvandringsdebatten for fullt. Der forventer man rundt 54. 000 asylsøkere i år. Svenskene har allerede bedt EASO (The European Asylum Support Office) om et supportteam for å takle pågangen. Et lignende antall i Norge ville ikke bare legge bånd på midler vi kan bruke andre steder, for eksempel til å ta imot kvoteflyktninger fra FN, men også gjøre kvaliteten på asylsaksbehandlingen vesentlig dårligere.

 

Slike konsekvenser vil regjeringen unngå. Det er det vi gjør ved å si at også innvandringsregulerende hensyn er relevante, ikke bare hensynet til barnets beste. I en del tilfeller er hensynene i den konkrete saken så tunge at de også må få avgjørende betydning, til tross for at barns beste er et grunnleggende og viktig hensyn. Høyesterett har i to plenumsdommer fra desember 2012 anerkjent norske utlendingsmyndigheters rett til å gjøre dette. Dette er, ifølge Høyesterett, ikke i strid med Norges forpliktelser etter FNs Barnekonvensjon.
I enkelte saker har vi imidlertid sett at det er blitt lagt for stor vekt på innvandringsregulerende hensyn på bekostning av barns tilknytning. Derfor ba regjeringen Utlendingsnemnda (UNE) om å justere kursen noe i stortingsmeldingen om barn på flukt. Vi vil følge utviklingen nøye, og vi har bedt UNE om å redegjøre for sin praksis i juni 2013 – ett år etter at meldingen ble fremmet.

 

Vi skal ha en streng og rettferdig asylpolitikk der vi gir beskyttelse til dem som trenger det. Men de som ikke trenger beskyttelse, må ta et nei for et nei og samarbeide med norske myndigheter om retur til hjemlandet. La oss for de aller svakestes skyld ikke undergrave de prinsippene.

Kommentarer

60 Svar til “Når asylsøkere biter seg fast”

 1. verdikonservativ 9. februar 2013 på 07:46 #

  Trass og trenering skal aldri lønne seg, heller ikke for avviste asylsøkere. Derfor må myndighetene avslå alle former for amnesti, også for asylbarn og familiene deres. Ingen skal kunne føde seg til opphold.

 2. erlings 9. februar 2013 på 09:23 #

  Det var veldig godt å få lese ett innlegg med gode argumenter og reflektert i seriøs politikk etter alle disse ukene med useriøs skriking i alle media. Har vanligvis ikke så mye til overs for AP folk men dette var glimmrende skrevet Lønseth. takk.

  • timmen 9. februar 2013 på 13:58 #

   Hadde disse tankene kommet ut av munnen på en fra høyresiden for 10 år siden hadde vedkommende blitt sablet ned fra samme Løseth. Arbeiderpartiet står ikke til troende. Vi ser de eenorme utfordringene innvandringen gir. Og vi vil alltid forbinde Arbeiderpartiet med innvandringen til landet.

 3. Kurt Friestad 9. februar 2013 på 12:14 #

  Tenk om jeg hadde tatt med meg ungene mine og flyttet til ett av disse landene disse personene nekter å flytte tilbake til. Det er vel ingen snillister som hadde protestert mot det.

 4. Alex. 9. februar 2013 på 12:40 #

  Er det så enkelt at hensynet til det enkelte barn står i motstrid til innvandrings regulerende hensyn? Peker ikke dette innlegget på at å la barn m. familier få bli vil skape mange flere barn i denne situasjonen Det fordi innvandrere vil oppfatte dette som en mulighet til å få bli i Norge om de bare saboterer kravet om utreise lenge nok.
  Er det som om vi ikke ser «skogen for bare trær».

 5. Siviløkonom 9. februar 2013 på 12:42 #

  AP, frp, to sider av samme sak. Innvandrerfiendtlige arbeiderpartier som aldri har vært tilhengere av liberalismen. Statsmakten dyrkes i begge partier.

  Høyre, Venstre og Krf i regjering fra høsten 2013!

  • litt_gammel 9. februar 2013 på 13:07 #

   «Høyre, Venstre og Krf i regjering fra høsten 2013!»
   Og da blir alt så mye bedre?
   Neppe. Det kommer endel endringer som ikke nødvdendigvis blir til det bedre. De kommer fordi man skal vise handlekraft og fordi man skal gjøre noe annet en det som forgjengerne gjorde.
   Men det blir neppe vesentlige forandringer. Byråkratiet kommer til å bestå. Skolen kommer til å være like dårlig (Husk at lærepøanen som nå brukes er et Høyreverk). Helsevesenet sliter, eldreomsorgen blir som den er, dvs middelmådig. Og veiene kommer det heller ikke til å skje noe særlig med.

   • Siviløkonom 9. februar 2013 på 13:13 #

    Blir i alle fall mer privat næringsliv og mindre statsdirigering fra Oslo. Helsevesenet er allerede verdens 3. beste, håper virkelig ikke H,V & Krf øker helsebudsjettene enda mer.

    En H,V & Krf – regjering vil kutte bruken av oljepenger, noe den rødgrønne regjeringen absolutt ikke har gjort. Enda værre blir det naturligvis med frp som vil bruke enda mer oljepenger.

    En H,V & Krf – regjering vil føre en mykere innvandringspolitikk og høyst sannsynlig føre en miljøpolitikk. Dagens rødgrønne regjering har ingen miljøpolitikk.

    Så tilbake til debattinnlegget her på BT.no. Her ser vi AP som forsøker å fiske tilbake gamlere velgere. Jeg har aldri skjønt frp-eres umåtelige hat til AP og Jens Stoltenberg. APs innvandringspolitikk er like streng som frps. Husk: det var LO som i 70-årene først ville stramme inn innvandringspolitikken. Hvorfor? Fordi innvandrere tok jobbene fra nordmenn. Noe som naturligvis er totalt feil.

    AP og frp, to sider av samme sak. Det ene et sosialistisk arbeiderparti, det andre et nasjonalsosialistisk arbeiderparti. De burde søke sammen fra 2017. Velgergrunnalget er det samme.

    • litt_gammel 9. februar 2013 på 15:46 #

     AP og frp, to sider av samme sak.
     Da er vi i allefall nesten enige i noe for jeg holdeer Frp som verst.
     Ha en fin helg

     • Siviløkonom 9. februar 2013 på 15:56 #

      frp dyrker fremmedfrykten mest ja, helt korrekt, men AP er på ingen måte uten skyld.

      Er man liberal og tror på fri flyt av varer, tjenester, kapital og mennesker over landegrensene er det helt andre partier som gjelder. Det er også helt andre partier som gjelder om man ikke tror på en allmektig stat som skal løse alle problemer i et samfunn. frp er på ingen måte bedre enn AP i så måte.

 6. Realist 9. februar 2013 på 12:48 #

  Innvandringspolitikk som bygger på følelser er desverre ødeleggende for de som virkelig har behov for asylinnstituttet. Men å er det sånn ateisme menneskene får naivt støtte fra velmenende nordmenn og presse, som bare gjør alt verre og vanskelig for fra før sårbare mennesker.

 7. Anonym 9. februar 2013 på 13:35 #

  En statssekretær som skriver leserinnlegg for å forsvare seg og sitt. Nå har jeg sett det også. Ynkelig.

  • Ringvrak 9. februar 2013 på 13:48 #

   Ynkelig? Det er ett helt korrekt innspill og løfter debatten opp på det nivået som den fortjener. Blir neste AP tilhenger !

   • Siviløkonom 9. februar 2013 på 13:50 #

    Ynkelig nei? Nei dette er en bevisst strategi fra AP for å vinne tilbake gamle velgere fra frp. Husk det er valgår og nå kappes man om å være streng og hard i innvandringspolitikken disse to arbeiderpartiene.

    H, V, Krf fra høsten 2013!

  • Jon Tufta 9. februar 2013 på 14:03 #

   Ynkelig,, å neida.ap har blitt kritisert kraftig for asylpolitikken sin.ikke mer enn rett og rimelig
   at ansvarlig statssekretær tar til motmæle.forøvrig en god artikkel som jeg sluttermeg til.

  • Kurt Friestad 9. februar 2013 på 16:02 #

   Ditt innlegg oser av feighet Anonym. Du kan vel heller kalles ynkelig, og det med rette.

 8. Arthur Wikan 9. februar 2013 på 13:40 #

  Når myndighetene ikke klarer å sende ut raskt nok – gjerne med tvang, så har ikke myndighetene gjort jobben sin.

  Hvis myndighetene ikke klarer å gjøre jobben sin, får myndighetene på ett eller annet tidspunkt ta konsekvensene av det. Det hjelper ikke å definere disse menneskene som «ureturnerbare» – «returnektere» – «papirløse» – og så videre – slik at man legger dette ansvaret på enkeltpersonene som ikke reiser.

  Lag gode returavtaler, og hvis det er umulig – og folk fremdeles velger å bli fordi alternativet er verre, så bør det på ett eller annet tidspunkt gis opphold – gjerne «tålt opphold» til situasjonen endrer seg og retur blir mulig. Det gir folk mulighet til å skjøtte seg selv, fremfor at de skal oppbevares i mottak og skjøttes av Staten.

  Om eller når det blir mulig med retur, kan man ta en runde på om det er sterke nok hensyn til at de likevel skal få bli.

 9. Jean Khi 9. februar 2013 på 13:44 #

  Norges grenser er vidåpne, som de av Europa. Er det en plan et sted å ødelegge den hvite kristne befolkningen?

  • Siviløkonom 9. februar 2013 på 13:48 #

   Helt totalt feil. Norges grense er ikke vidåpen nei. Hadde det enda vært så vel. Neida du, grensene er stengt for alle bortsett fra Schengen-land.

   Forhold deg til fakta.

   Hvite kristne befolkning? Det var en mann som kjempet for den hvite kristne befolkningen, han tok heldigvis selvmord i en bunker i Berlin i 1945…

   • timmen 9. februar 2013 på 14:01 #

    Hellas og Tyrkias grenser er i dag vidåpne. Og det er der vår Schengen grense går. Ergo- våre grenser er åpne. Utsendte asylanter er noen ganger tilbake i landet, før flyet de ble utransportert i lander på Gardermoen. Dette er fakta.

    • Siviløkonom 9. februar 2013 på 14:07 #

     Grensene i Hellas er ikke vidåpne. Hvor i all verden har du det fra?

    • Future Form 9. februar 2013 på 14:31 #

     Tyrkia???

     • timmen 9. februar 2013 på 14:47 #

      Grensene m e l l o m Hellas og Tyrkia. Sånn. Forstod du det nå?

     • Future Form 9. februar 2013 på 15:13 #

      Det var du som var uklar, ikke jeg!

    • Siviløkonom 9. februar 2013 på 15:30 #

     Til opplysning: Tyrkia er ikke medlem i Schengen. Og grensen mellom Hellas og Tyrkia er på ingen måte vidåpen nei. Den mures til og med igjen nå…

     • timmen 9. februar 2013 på 15:35 #

      Da vet du mer enn den greske regjering og presidenten i Frankrike. Synes du skal ringe den greske ministeren for sivil beskyttelse og fortelle han at han tar feil og at du vet dette bedre enn han.

   • Tone 9. februar 2013 på 14:36 #

    Kjære siviløkonom. Det er vel ikke snakk om suverinitet her, jeg tolker det slik at vi skal være kritisk og stille krav til våre nye landsmenn. Selv om vi er et rikt land og gjerne vil yte vårt beste for dem som trenger det, må det kunne stilles spørsmål om hvem som trenger det mest og på hvilket grunnlag. Som i de fleste saker som gjelder menneskerettigheter blir det følelser med i bilde, og upopulære avgjørelser tas. Å sammenligne dette med Hitlers teorier er vel i overkant. Les historien og idiologien til Hitler og du selv vil kanskje se at det blir helt feil.
    Hilsen en som ikke er rasist,men har meninger selv om :)

    • Siviløkonom 9. februar 2013 på 15:52 #

     Hvis man ikke er rasist, hvorfor snakke om «den hvite befolkningen»?

     Jeg bare spør.

 10. nillemor 9. februar 2013 på 13:51 #

  flott….da kan en sende alle med avslag ut.

 11. Tone 9. februar 2013 på 14:27 #

  Er helt enig i det som skrives her. Likevel føler jeg i debatten om barna skal få bli pga de er født og oppvokst her mangler en vestentlig faktor. Hvorfor er det ingen som stiller et spørsmål angående foreldrene sin rolle til barna. jeg mener det er foreldrene som har sviktet hvis det er slik at barna ikke kjenner til eller vet noe om hjemlandet sitt, ikke kan språket osv. Det kan godt hende de ikke har venner i sitt hjemland, meget naturlig det, men det er mange barn i verden som må flytte fra et land til et annet pga foreldrenes yrker ol. Denne biten er sjeldent snakket om i media eller i andre fora der det etter min mening burde kommet opp.

 12. Malton 9. februar 2013 på 14:55 #

  Innvandringen er i grunnen så smått begynt. Problemet er at dersom vi importerer eksempelvis 100 millioner indere eller 10 millioner pakistanere til Norge, så har vi allikevel ikke løst et problem hverken i India eller Pakistan….

 13. Hordalending 9. februar 2013 på 15:22 #

  Det må en gang for alle bli slutt på tøvet med fakkeltog hvor ungene til økonomiske flyktninger kjøres frem for å sikre urettmessig opphold i Norge.

  Den såkalte innvandringen av nye NAVklienter koster Norske skattebetalere et økende antall milliarder kroner hvert år.

  Interneringsleire bør opprettes. Der får de bo inntil de reiser tilbake der de hører hjemme.

 14. Annam 9. februar 2013 på 15:32 #

  Jeg forstår ikke:
  «Nærmere 40 prosent av alle asylsøkere til Norge er barn eller del av en barnefamilie. Hvis barna i familien skal få bli, vil det medføre at også foreldre og andre voksne i familien får bli.»
  Er asylbarna myndig ifølge norsklov?
  Er syke, vokse enslige asylsøkere blitt diskriminert eller umyndigjort?
  Jeg tenker på økonomisett, det er bedre å bygge SOS-barnebyer i de land hvor asylsøkere/foreldre og andre voksne har sitt morsmål og de kan samarbeide med NAVs personal tilstedet for å gi barna en fremtid: å få en gratis studie i norge på høye eller høyere nivåer.

 15. eldre 9. februar 2013 på 15:35 #

  Jeg har ingen problemer med å følge argumentene om å ta hensyn til barn som har vært her i flere år, eller ta hensyn til de politiske argumentene om Statssekretæen legger fram. Dette er en vanskelig avveining, men vi har en omforent innvandringspolitikk og den må følges. Derimot har jeg store problemer med å forstå hvorfor innvandrere fra enkelte land får lov til å ta inn såkalt » familie» under paraplyen «familiegjenforening». Det er regler for dette. Blant annet skal vedkommende som bor i Norge og som søker om familiegjenforening kunne dokumentere at han/hun har inntekter og økonomi til å sørge for både bolig og underhold til sine slektninger. Dette tror jeg undersøkes meget dårlig. Bl.a. vet jeg om et tilfelle der han som søkte gikk på en kortvarig arbeidstrening gjennom NAV. Det var bra nok som dokumentasjon på «god nok økonomi». Mange av de som kommer til landet gjenom familiegjenforening, har ingen forutsetninger for å delta i norsk arbeidsliv og blir gående på sosialhjelp resten av livet.
  Jeg har forstått at denne «familiegjenforeningen» utgjør en betydelig innvandring.

 16. jassen 9. februar 2013 på 15:45 #

  Dersom en innvandrer får avslag på sin søknad er det fordi vedkommende ikke fyller kravene til opphold på humanitært grunnlag. Det er med andre ord ingen fare forbundet med å returnere til sitt hjemland. Og for å bevise at regelverket er liberalt kan de anke avgjørelsen, og fortsatt oppholde seg i Norge mens anken går sin sakte gang.
  Men noen lyver, ødelegger id-papirer og saboterer myndighetenes forsøk på å få frem opplysninger om dem. Hvorfor ? Det må utelukkende være fordi informasjonen ikke vil tale til deres fordel. Eller de rømmer og lever uten lovlig opphold i landet. Ikke bare bryter de norsk lov. Skal de i tillegg «belønnes» for det noen år etterpå med statsborgerskap ? Og hva med de som legger alle kortene på bordet, får avslag og reiser tilbake. De straffes faktisk i forhold til jukserne. Det er dette som er så skjevt.
  De skyver barn foran seg, og hjulpet av nyttige idioter med fakkeltog og annet, presser de frem viljen sin. (ref. Marie Ameli-saken). Så mye for respekt for loven. Men alternativet ville vært asylmottak med gjerder og vakter, og det er ikke ønskelig.
  Så eneste løsningen er en raskere og mer effektiv behandlingsprosess. Det vil bety en kort stund i integrering mens saken behandles. Det vil være ressurskrevende, men rettferdig og effektivt.

  • Nina Kirkhus 12. februar 2013 på 11:06 #

   Hva med foreldre gjør sitt beste for å beskytte sønnen mot uforutsigbarheten ved en retur til det iranske diktaturet familien har flyktet fra på grunn av sin avvikende tro. Det kan nemlig være en avgrunn av forskjell på den risikoen utlendingsmyndighetene mener at familier må godta å returnere til i diktaturer og krigsherjede land, og den risikoen foreldre vil godta både for seg selv og sine barn. Ganske åpenbart at man ikke ønsker og ta denne risikoen når man har ansvaret for et barn?

   I mange tilfeller er det simpelthen godt foreldreskap ikke å ville utsette sine barn for denne usikkerheten, akkurat som det kan være godt foreldreskap å ville at barna skal få fortsette det livet de kjenner som sitt.

 17. Bkk4ever 9. februar 2013 på 18:51 #

  Denne «Nathansaken» i Bergen er fronta av BA og BT og en knippe feminister. Bra at Lønseth ikke bøyer av for tabloidene.

  • Solvpilen 9. februar 2013 på 18:54 #

   Lurer på hvor mye Nathan og hans familie har kosta skattebetalerne; det er ikke få kronene. Lyve og bedra seg til opphold bør ikke lønne seg. Takk Lønseth.

  • Siviløkonom 9. februar 2013 på 19:28 #

   Ja, for tøffe menn bryr seg ikke om andre mennesker ikke sant?

   Sier litt om hvordan ditt manns- og kvinnebilde er.

   • Solvpilen 9. februar 2013 på 20:32 #

    Bedrageri og løgner bør aldri lønne seg. Det er ikke automatisk sånn at selv 10 år i rettsaler med advokater gir varig opphold i Norge. Heldigvis.

 18. uberaa 9. februar 2013 på 21:50 #

  nei betyr nei, men kun når det gjelder sex? ifølge feministene

 19. Jonny 10. februar 2013 på 04:41 #

  Vi som har levd ei stund og lest litt historie om andre stater i andre tider veit hvordan historen om Norge vil gå. Den indre korrupsjonen vil bane vei for en ytre trussel. Etterkrigsgenerasjonen vil støvsuge statsfinansene for pensjoner, og dessertgenerasjonen vil grafse til seg restene av et privatisert oljefond. De rikeste vil trekke seg inn i enklaver av sikkerhet og privat velstand, og underklassen blir henvist til sluminfiserte gettoer der immigrant-innblandingen vil besørge evig konflikttilstand. Oppå dette vil befolkningen rope på mer trygghet og sikkerhet og overvåkning og bevæpnet politi og paramilitære tropper i gatene. Sjøl har jeg sagt til mine barn at de skal privatinvestere på lik linje med oljefondet, med hovedtyngden av investeringene i våpen, overvåkningsteknologi og privat fengselsindustri. Jeg ønsker forøvrig alle øvrige innbyggere og etterkommere HELL OG LYKKE!

 20. Rojacme 10. februar 2013 på 11:24 #

  Norsk asylpolitikk har en vesentlig svakhet
  Det er at personer som ikke får asyl ikke blir tvangsreturnert omgående.
  Hvem andre i Norge kan undra seg straffereaksjoner om en lov er brutt ? La vær å betale bot eller sone straff?
  3 måneders behandlingstid. Invilget opphold eller ut.
  Er det opphold, begynne å jobbe å forsørg deg selv. Lær deg norsk sprog og bestå norskprøven innen 2 år, ellers er det ut.
  De som motsetter seg å samarbeide og filer finger tupper eller hva de gjør – det er flott det – men dersom de ikke samarbeider slik at Norge kan behandle asylsøknad etter våre kriterier. Skal de ut Og den uken går flyet. Det blir ikke lettere å vente med sende ut folk som ikke vil.
  Dette vil også gi ønsket signaleffekt.

  • Nina Kirkhus 12. februar 2013 på 10:59 #

   Hvor skal de sende disse personene som de ikke vet hvem er og hvor de kommer fra? De skal få betinget beskyttelse da? Vi anerkjenner at du trenger beskyttelse, men om du ikke får jobb i Norge i løpet av kort tid er det bare og pakke seg hjem og dø?

   • Rojacme 12. februar 2013 på 11:55 #

    Jeg er enig i at dette er vanskelig
    Det er brutalt å sende de ut etter 3 måneder

    MEN er det bedre at det treneres i 8 -10 år og så kommer politiet å henter dem og sender dem ut Da er de mange flere – nye barn som er Norske som er helt uskyldig – noen har jobbet og betalt skatt og oppført seg som gode borgere Dette mener jeg er det værste som kan skje

    1. Hva vil du velge av disse 2 onder ?

    2. Har du en bærekraftig løsning på problemet ?

    Mvh

    Roar Jacobsen

    rojac@me.com
    0047 4 11 22 33 0

    Den 12. feb. 2013 kl. 10:00 skrev Disqus:

   • Rojacme 13. februar 2013 på 10:18 #

    Jeg er enig i at dette er vanskelig
    Det er brutalt å sende de ut etter 3 måneder

    MEN er det bedre at det treneres i 8 -10 år og så kommer politiet å henter dem og sender dem ut Da er de mange flere – nye barn som er Norske som er helt uskyldig – noen har jobbet og betalt skatt og oppført seg som gode borgere Dette mener jeg er det værste som kan skje

    1. Hva vil du velge av disse 2 onder ?

    2. Har du en bærekraftig løsning på problemet ?

    Mvh

    Roar Jacobsen

    rojac@me.com
    0047 4 11 22 33 0

    Den 12. feb. 2013 kl. 10:00 skrev Disqus:

 21. Alex. 10. februar 2013 på 12:41 #

  Noen ganger ser en ikke skogen som vokser frem for bare trær. For med vår begrensede evne til å behandle informasjon når vi tar en beslutning, har vi gjerne problemer med å forstå rekkevidden i hvordan virkeligheten kan komme til å utarte seg. Så vi forenkler så lett problemstillingen så det bare handler om det enkelte tre. Og er komfortabel med det.
  For et politisk parti er det mer komplisert, for galt kan det bli uansett i velgernes øyne. Det enten på kort sikt eller fordi vi siden reagerer på hva som blir konsekvensen, for som velgere har vi kort hukommelse.

 22. OddgeirN 10. februar 2013 på 12:52 #

  Når Lønseth avslutningsvis skriver; «Men de som ikke trenger beskyttelse, må ta et nei for et nei og samarbeide med norske myndigheter om retur til hjemlandet», så tror jeg egentlig ikke tror på sin egen konklusjon i enkeltsaker. Dersom uenigheten mellom staten og asylsøkeren om behov for beskyttelse består etter rettsbehandlingen, så får vel staten stå på sitt og sende de ut.

 23. Børre Tafsemester Bjerkland 10. februar 2013 på 14:07 #

  Hva er det disse folkene ikke skjønner med et nei ?

  • Nina Kirkhus 12. februar 2013 på 10:56 #

   Hva er det slike som deg ikke skjønner med at avslagene på beskyttelse kan være feil?

 24. EK. Bergen 10. februar 2013 på 15:40 #

  Hvordan lage likhet for loven i framtidige saker? Skal foreldre som etter utallige ankesaker med endelig avslag, få bryte norsk lov ved å nekte å reise hjem, ved å skyve barna foran seg? Hvilken signaler gir dette for framtidige asylsøker? La barna få reise hjem med sine foreldre. Der har de sin slekt og familie og kultur, til barnas beste.

  • Nina Kirkhus 12. februar 2013 på 10:55 #

   Ja er helt klart til barnas beste at de reiser hjem til Iran feks, at foreldrene har konvertert fra Islam og således kan dømmes til døden trenger vi jo ikke ta med i betraktningen.

 25. Mona Bentzen 12. februar 2013 på 21:16 #

  Lønseth, bli med meg på en reise til mennesker som ikke fikk beskyttelse av Norge og som nå enten er fengslet eller lever i fare i og utenfor sitt land. Jeg har en pen navneliste. Kom igjen da vel! Jeg tar med videokameraet mitt. Tar du utfordringen?

 26. Mona Bentzen 12. februar 2013 på 21:17 #

  Glemte å legge til at noen allerede er død. Men det finnes det måter å filme også.

 27. Gerd 14. februar 2013 på 22:56 #

  Lønseth argumenterer godt, og jeg vil si meg helt enig. Mennesker som har fått avslag på søknad om opphold i Norge plikter å forlate landet. Når de ignorerer dette og velger å få barn mens de oppholder seg her ulovlig, må de selv ta ansvar for barnets situasjon. At barnet har levd hele sitt liv (f.eks. 8 år) i Norge, betyr jo bare at foreldrene i årevis har vridd seg unna et lovlig fattet vedtak. Slutt å bruke barna som skjold for at foreldrene skal snike seg til opphold her i landet.

 28. Lilah 10. mars 2013 på 01:03 #

  Jeg er så enig med regjeringens politikk når det gjelder asylsøkere som ikke har et beskyttelsesbehov.
  Fornuftig og godt skrevet innlegg,Pål Lønseth!

 29. Bjørn Halvor Enciso Kvilhaug 24. juni 2013 på 12:18 #

  Jeg som medlem i Kystpartiet ville gjerne sett en Norsk person i et annet land kommet opp i samme situvasjon, så tror også Jens og Kristin (Ola og Kari) også hadde bitt seg fast i håpet om å få bli i det landet de hadde reist til. Oppe i dette så er jo to av barna Norske statsborgere Født i Norge bodd i Norge i hele sitt liv, bare dette sier seg at vi må ta hensyn til barnas beste. Det og sende slike barn ut av sitt fedreland der de er født oppvokst er for meg uhørt etter så mange år i Norge og det strider mot all sunn fornuft og det faren har gjort, ja det er dumt. De har fått nok straff for det han har gjort. La den komme tilbake, gi faren arbeidstillatelse, litt humane må vi være. Kystpartiet er også for en streng asylpolitikk men det får da må være måte på barnemishandling på det groveste som her i denne familiens sitvasjon.

Legg igjen en kommentar