Alt vi mangler er en heis

Fana gymnas blir i Hordaland fylkeskommunes nye skolebruksplan foreslått nedlagt. Dette er for oss uforståelig.

Å legge ned Fana Gymnas er å legge ned en tradisjonsrik institusjon som betyr mye for nærmiljøet, skriver forfatterne. FOTO: PAUL S. AMUNDSEN

 

Fana gymnas oppfyller alle kriteriene i Fylkeskommunens egen kriterieliste. Vi har fem paralleller, i tillegg til innføringsklasser for minoritetsspråklige og påbyggingskurs. Vi har et rikt utvalg programfag. Skolen ligger perfekt til med hensyn til kollektivtransport, med bybanestopp bare få minutter unna.

Vi har et stort antall elever som bor i gåavstand til skolen. Bydelen vi ligger i har rask befolkningsvekst. Vi har et oppgradert skolebygg med god funksjonalitet. Det eneste Fana gymnas mangler er heis!

I følge skolebruksplanen er det en overkapasitet på elevplasser på studiespesialiserende studieretning i region sør. Dette mener vi ikke stemmer. Nordahl Grieg vgs, Sandsli vgs og Langhaugen vgs har inneværende skoleår fulle klasser på vg1. Det samme har Fana gymnas.

Hvis Fana gymnas skal legges ned står 500 elever uten skoleplass. I planen skal tilbudet ved Fana gymnas overføres til andre skoler. Dette krever ombygging og nybygg på Langhaugen, Nordahl Grieg og Sandsli. Det er foreslått at Langhaugen skal øke sin kapasitet fra fem til sju paralleller. Her kan to av klassene ved Fana gymnas plasseres, men dette krever da at skolen bygges ut.

I planen står at det kan være ledig kapasitet ved Nordahl Grieg. Det understrekes imidlertid videre at dette på langt nær er avklart: “Det er nok likevel usikkert om dette lar seg gjennomføre uten reduksjon på andre studieprogram ved skolen.” På samme måte vil det hvis Sandsli skal øke fra fem til sju paralleller, kreve ombygging eller flytting av programområder.

Ekstrakostnadene til utbygging/rehabilitering av Nordahl Grieg og Sandsli som vil kreves for å ta imot de nye klassene fra Fana gymnas, er dessuten ikke budsjettert i planen. Vi mener det økonomisk vil svare seg å opprettholde Fana gymnas, med tanke på at det bare er en heis som skal til for at Fana gymnas skal tilfredsstille kravet om universell utforming.

Planen tar dessuten svært liten grad høyde for at det blir en sterk befolkningsvekst i region sør som følge av fortettingen langs Bybanen. I følge en helt ny og oppdatert befolkningsprognose for Bergen kommune vil det være en elevtallsvekst i vår region på rundt 1000 elever etter 2020.

Vi vet at ca. halvparten av dem, velger studiespesialisering. Det er ikke plass til disse 500 framtidige elevene på Langhaugen, Sandsli og Nordahl Grieg, i tillegg til de 500 elevene som kommer fra Fana gymnas. Kan vi ende opp med at fylkespolitikerne legger ned Fana gymnas, for så å måtte bringe til veie et nytt skolebygg igjen i løpet av de neste tiårene?

Fana skoleteater er en institusjon i seg selv.

Fana gymnas har eksistert siden 1916. Å legge ned denne skolen, er å legge ned en tradisjonsrik institusjon som betyr mye for nærmiljøet. Legges Fana gymnas ned, vil Fana bydel stå uten tilbud i studiespesialiserende studieretning. Fana skoleteater, som involverer halvparten av elevene våre, er en institusjon i seg selv. Skoleteateret vil neppe overleve uten tilknytningen til skolen.

Etter årets premiere gjengav Fanaposten en støtteerklæring fra ordfører Trude Drevland, som var entusiastisk tilskuer i salen: “Dere må sloss for å bevare det dere har sammen. Å oppløse et miljø som dette ville være galskap!”

Kommentarer