Naiv løsning på piratkopiering

I et endringsforslag til åndsverksloven vil regjeringen åpne for å blokkere nordmenns adgang til internettsider. Det er en mangelfull og risikabel løsning.

RAMMES: Facebook og Twitter er noen av de mange nettstedene som vi i verste fall risikerer at blir blokkert, hvis høyesterett ikke setter ned foten, skriver Jørgen Aas. FOTO: SCANPIX

 

Det er naivt å tro at den utfordringen som piratkopiering er kan løses med forbud. For hver nettside vi stenger vil det oppstå en eller to nye. Internettet er i kontinuerlig forandring; aktører fra hele verden oppretter, fjerner og endrer nettsider hvert eneste sekund.

Det vil være praktisk umulig å ansette nok kompetanse til å holde alt som minner om The Pirate Bay stengt. Samtidig vil forsøket koste millioner av kroner, penger som burde bli brukt på helse, utdanning, miljø eller andre nødvendige tiltak.

Dersom Stortinget vedtar dette forslaget utfordres noen av de mest grunnleggende prinsippene til rettstaten, blant dem ytringsfriheten og retten til informasjon. Den nye loven kan åpne for at langt flere nettsteder enn The Pirate Bay kan sperres. Google, Youtube, Facebook og Twitter er noen av de mange nettstedene som vi i verste fall risikerer at blir blokkert, hvis høyesterett ikke setter ned foten.

Internettet har revolusjonert verden og har bidratt til blant annet tettere samarbeid, en mer opplyst befolkning og raskere teknologisk utvikling. Ved å begrense tilgangen til nettet risikerer vi også å hemme denne utviklingen.

Svaret på utfordringene er ikke forbud og sensur, men omstilling og tilgjengeliggjøring. Spotify, Netflix og andre streaming-tjenester har blitt tatt varmt imot av forbrukerne. Dette er gode eksempler på hvordan en industri omstiller seg i møte med ny teknologi, og hvordan dette bidrar til et bedre tilbud. For at samfunnet skal utvikle seg må vi prioritere å gjøre det enkelt å omstille seg til morgendagens teknologi. Da er ikke lover som tar sikte på å ivareta dagens struktur et hjelpemiddel, de er hindringer.

Internett gjør tilgjengelig en rekke muligheter for en bedre verden. Det er viktig at vi ikke begrenser dets potensiale, men heller tilrettelegger for konstruktive løsninger på de utfordringene som følger.

Jeg vil fortsette å kjempe for et fritt internett uten overvåkning og sensur. Dette lovforslaget viser behovet for en ny og mer liberal regjering etter stortingsvalget til høsten.

 

Andre debattinnlegg om ånsverkloven:

«Nerdenes hevn» av Frode Bjerkestrand

«Tiltakene i den nye åndsverksloven er dessverre en farlig kur som iverksettes uten dokumentert effekt» av Anders Brenna.

 

Kommentarer