Naiv løsning på piratkopiering

I et endringsforslag til åndsverksloven vil regjeringen åpne for å blokkere nordmenns adgang til internettsider. Det er en mangelfull og risikabel løsning.

RAMMES: Facebook og Twitter er noen av de mange nettstedene som vi i verste fall risikerer at blir blokkert, hvis høyesterett ikke setter ned foten, skriver Jørgen Aas. FOTO: SCANPIX

 

Det er naivt å tro at den utfordringen som piratkopiering er kan løses med forbud. For hver nettside vi stenger vil det oppstå en eller to nye. Internettet er i kontinuerlig forandring; aktører fra hele verden oppretter, fjerner og endrer nettsider hvert eneste sekund.

Det vil være praktisk umulig å ansette nok kompetanse til å holde alt som minner om The Pirate Bay stengt. Samtidig vil forsøket koste millioner av kroner, penger som burde bli brukt på helse, utdanning, miljø eller andre nødvendige tiltak.

Dersom Stortinget vedtar dette forslaget utfordres noen av de mest grunnleggende prinsippene til rettstaten, blant dem ytringsfriheten og retten til informasjon. Den nye loven kan åpne for at langt flere nettsteder enn The Pirate Bay kan sperres. Google, Youtube, Facebook og Twitter er noen av de mange nettstedene som vi i verste fall risikerer at blir blokkert, hvis høyesterett ikke setter ned foten.

Internettet har revolusjonert verden og har bidratt til blant annet tettere samarbeid, en mer opplyst befolkning og raskere teknologisk utvikling. Ved å begrense tilgangen til nettet risikerer vi også å hemme denne utviklingen.

Svaret på utfordringene er ikke forbud og sensur, men omstilling og tilgjengeliggjøring. Spotify, Netflix og andre streaming-tjenester har blitt tatt varmt imot av forbrukerne. Dette er gode eksempler på hvordan en industri omstiller seg i møte med ny teknologi, og hvordan dette bidrar til et bedre tilbud. For at samfunnet skal utvikle seg må vi prioritere å gjøre det enkelt å omstille seg til morgendagens teknologi. Da er ikke lover som tar sikte på å ivareta dagens struktur et hjelpemiddel, de er hindringer.

Internett gjør tilgjengelig en rekke muligheter for en bedre verden. Det er viktig at vi ikke begrenser dets potensiale, men heller tilrettelegger for konstruktive løsninger på de utfordringene som følger.

Jeg vil fortsette å kjempe for et fritt internett uten overvåkning og sensur. Dette lovforslaget viser behovet for en ny og mer liberal regjering etter stortingsvalget til høsten.

 

Andre debattinnlegg om ånsverkloven:

«Nerdenes hevn» av Frode Bjerkestrand

«Tiltakene i den nye åndsverksloven er dessverre en farlig kur som iverksettes uten dokumentert effekt» av Anders Brenna.

 

Kommentarer

34 Svar til “Naiv løsning på piratkopiering”

 1. Sebastian Maddox 11. februar 2013 på 11:11 #

  Bare det at sensur/sperring av nettsider i det hele tatt diskuteres/vurderes, forteller så mye om manglende kompetanse/forståelse blant de de styrende makter at jeg blir helt svimmel !

  • Dr Highness 11. februar 2013 på 13:12 #

   Bare det at det diskuteres viser også i hva retning vi går.
   Sensur/ytringsfrihet hva blir det neste?
   Ligner mer å mer på land vi ikke vil identifisere oss med.

   • Skjervh 11. februar 2013 på 14:36 #

    Sannheten og informasjonsflyt forvaltes fra maktens ståsted best av MiniSan. Fortrinnsvis på en måte slik at vi får en vidunderlig ny verden.

  • 1per123 11. februar 2013 på 18:20 #

   Amen!

 2. Fanafjord 11. februar 2013 på 11:14 #

  Helt enig. Norge bør holde seg for gode for å være løpegutt til content-industrien.

  Sats heller på å beskytte våre friheter om å bevege oss fritt og sikre det gode gamle prinsipp at kommunikasjon er noe personlig og hemmlig som staten ikke må overvåke.

 3. oysSol 11. februar 2013 på 11:23 #

  den siste sovjetstat, Norge.

 4. pafff 11. februar 2013 på 11:26 #

  Jeg mener det beste vile være om man rett og slett gjør som Nord-Korea, forbyr internett og lager vårt eget norske Intranett. På slikt vis vil det være meget enklere for våre velsignede myndigheter å holde styggedommen borte.

  • Tommy1 11. februar 2013 på 13:20 #

   Tenk hvis vi fikk vårt eget internett da, da kunne vi skrytet og vært stolt over at vi hadde verdens beste internett (politikerne ville jo ikke kalt det intranett).

 5. FroBe 11. februar 2013 på 11:28 #

  Det er allerede flere land som blokkerer Youtube, her er en liste:
  Afghanistan, Armenia, Bangladesh, Brazil, China, Indonesia, Iran, Libya, Morocco, Pakistan, Russia, Syria, Sudan, Thailand, Tunisia, Turkey, Turkmenistan.

  • Basketplaya 11. februar 2013 på 18:27 #

   Youtube var ikke noe problem når jeg var i Thailand og det er heller ikke noe problem for de jeg kjenner der. Så hvor har du det fra at det er sperret der?

   wikipedia?

 6. Jon Blund 11. februar 2013 på 11:31 #

  Skal man først begynne å blokkere, bør man ta ALT som deler opphavrettsbeskyttet materiale. Først da vil politikerne se konsekvensene av dårlige og lite gjennomtenkte lovforslag.

  Man bør nesten starte med å ta Youtube, Facebook, diverse bloggsider og andre steder hvor private i stor grad styrer innholdet. Det sier seg selv at det er mulig å dele «piratvare» på slike tjenester.

  Backup-løsninger som Mega og Dropbox må også sperres. Kanskje vi burde gå så langt å få sperret gmail, og andre mailtjenester hvor man kan legge større vedlegg til e-post.

  • Kekolol 11. februar 2013 på 11:55 #

   Man burde også vurdere å blokkere nettsider som bruker WordPress, og som har kommentarfelt eller gjestebok. Man burde gjerne også forhåndsgodkjenne alle nettsider som har noen form for publiseringsform, som nyhetsnettsider. Det hadde gjerne passet staten godt, så slipper de media som påpeker deres totale mangel på kompetanse.

 7. SkyTech4 11. februar 2013 på 11:34 #

  Proxy tjenester er fin om noe slikt skulle komme for en dag!

 8. Wargen 11. februar 2013 på 11:43 #

  Ja, vi ler av Nord Korea hvor sykt overstyrt de blir av informasjon som kommer inn til landet. Ser ut til at Norge står for tur.

 9. jarlgeir 11. februar 2013 på 11:45 #

  Ikke min Sensurminister!

  Vi i Piratpartiet tar klart avstand fra dette forsøket på å sensurere Internettet og å privatisere politietterforskningen av påståtte fildelere. Dette lovforslaget hører ikke hjemme i en rettstat, og det viser ikke bare behovet for en ny regjering til høsten, men også behovet for et nytt parti som konsekvent forsvarer våre digitale rettigheter.
  Bli medlem her: http://piratpartiet.no/bli-en-pirat/

 10. erlings 11. februar 2013 på 12:03 #

  Viser vel bare politikere og byråkraters manglende forståelse for teknologi. Hørt om OpenVPN eller lignende?
  Ikke det? vel, vel good luck med sporing og blokkering.

 11. Daniel Apollon 11. februar 2013 på 12:20 #

  Det er tydelig at høringsrunden rundt lovforslaget ikke har vært omfattende nok. Forslaget bærer preg at flere interesseorganisasjoner med forbrukerne i fokus ikke er blitt trukket inn i tankeprossessen med tilstrekkelig intensitet og lyttevillighet. Det er også tydelig at lobbyistene og juristene som representer plate- og filmindustrien hjemme og i mektige USA-baserte organisasjoner har hatt mer innflytelse på lovutformingsprossessen enn stedlige kulturforbrukere og alminnelige borgere. Alternativer, for eks. en slags mikroavgift styrt av nettabonnenters nedlastingsmengde som kunne hentes via nettleverandørenes abonnement er alt for svakt utredet. Andre alternativer eksisterer som kan sikre både produsenters og forbrukeres rettigheter uten å gripe inn i borgerettigheter. Katastrofale lovprossesser i Europa som har tendert i samme retning som KDs forslag , for eks. HADOPI-loven som ble vedtatt under sterke protester under Sarkozy i Frankrike har bokstavelig talt falt sammen med det samme det ble innført. Jeg har også ingen tro på det foreslåtte forbudet vil være effektivt lenger enn i beste fall – én eller to måneder – . før nedlastningsaktører finner alternative løsninger med tilnærmet total beskyttelse for nedlastere. Jeg ser lite AP og SV i dette forslaget og mye kremmer-Høyre dessverre. AP burde istedenfor ser på distribusjon og forbruk av kulturelle goder under ett og utviklet en mer visjonær politikk. Legalisme innen kulturspredning har lite framtid. Til tross for en ung kulturminister, er APs politikk på dette område nokså reaksjonært.

  • Daniel Apollon 11. februar 2013 på 12:22 #

   — men det betyr IKKE at Venstre er mer troverdig på dette området —-

  • John 11. februar 2013 på 15:35 #

   Jeg tror det største problemet er at plate og filmindustrien ved bl.a. RIAA og IFPI har tilranet seg definisjonsmakten i denne saken og derfor ser vi lov etter lov gå på tryne nettopp fordi industrien har fått definere premissene. Disse lovene er eksempler på hva som kan kjøpes hvis man har nok penger.

 12. Jannicke 11. februar 2013 på 12:53 #

  Alle de nettsteder jeg aktivt bruker hver dag, som gjør det mulig å holde kontakt med fjern familie, hvorfor er det i det hele tatt kommet fram et slikt åndsvakt forslag?

 13. Rikerud 11. februar 2013 på 12:58 #

  Dette viser bare hvor teknisk inkompetente politikere, rådgivere og byråkrater er. Det er i praksis helt umulig å blokkere internettsider i dag. Det finnes svært enkle tekniske løsninger for å omgå alle former for blokkering, og alle som kan bruke en nettleser vil ha nok kunnskap til å gjøre dette.

  Sånne forslag kommer bare fra folk som driver med ting de ikke har greie på.

 14. Jacob Lygren Døskeland 11. februar 2013 på 13:55 #

  Facebook o.l. har ingen fremtid, fordi personvernet og åndsveklover vil tvinge frem flere typer webbaserte e-post- og søkeløsninger globalt. Flere er allerede underveis.

 15. Ola Vigen 11. februar 2013 på 14:47 #

  De prøvde noe lignende med våre visakort.
  Er det noen som har problemer med å spille nettpoker idag?

 16. Kikkerten 11. februar 2013 på 15:05 #

  Var det dette Statsminister Jens Stoltenberg mente med mere demokrati og mere åpenhet i sin tale etter 22 Juli 2011,eller er det et ledd i valgkampen,for å kneble kritikere av dagens vanstyre av Norge av den Rødgrønne regjeringen.

 17. Joakim Nilssen 11. februar 2013 på 15:51 #

  De her idiotene i AP, de dikterer Norge som tyranner. Vi må skaffe oss en ny regjering med folk som vet hva frihet er, og ikke tar fra oss ytringsfriheten slik som AP prøver å gjøre her på internettet vårt.

  • Daniel Apollon 11. februar 2013 på 20:46 #

   Jeg tror ikke at problemet er AP-spesifikt. Jeg tror faktisk at alle andre partier inkludert kremmer-Høyre og «til og med» FRP ville henfalt til slike syke forslag. Det er den kulturpolitiske visjonen som skorter i politiske kretser. For mange byråkrater. For få inspiratorer. For få med en reell langsiktig politisk visjon. Og for mange fete jobber som venter som lobbyist etter en politisk karriere…tid for kynisme og sluhet. Selvsagt pent innpakket i rasjonelt språkbruk.

 18. PHBreivoll 11. februar 2013 på 16:55 #

  Jeg er for gammel til å være spesielt datakyndig, så det tekniske her kan jeg vanskelig sette meg inn, men det er unødvendig med datakunnskap for å forstå noen enkle naturlover:

  Hvis noe blir forbudt, vil noen før eller siden finne veien rundt forbudet.

  Hvis noe kan misbrukes, vil det før eller siden bli misbrukt.

  Opphavsrettigheter er viktig og bør beskyttes, men veien frem til en fornuftig løsning går neppe gjennem å sitte på hver sin tue og slå hverandre i hodet med noe hardt.

  Og forøvrig er det min mening at Kartago bør ødelegges!
  …. oops hva sa jeg; DLD, selvfølgelig .

 19. lyder sagen 11. februar 2013 på 17:24 #

  Sosialistene i AP og SV klør nok i fingrene etter å forby sider de ikke liker.

 20. Kjell_S 11. februar 2013 på 17:32 #

  I Damark har de innført en dansk DLD og det koster flesk og er fullstendig ubriåukelig.
  Noen må stoppe kontrollfreakene i AP og Høyre

  http://www.idg.no/computerworld/article266136.ece?nl=1

 21. Spelaren 11. februar 2013 på 17:49 #

  Siden det er mulig å skrive utdrag frå opphavsbeskyttet materiale i dette kommentarfeltet – bør det snarest stenges!! Tenk om noen skulle begynne å skrive utdrag frå Harry Potter her, eller sitere Bieber. Baby, baby, baby oh.

 22. Tor Tybring Aralt 11. februar 2013 på 18:22 #

  Horribel tankegang. Det atg det overhodet er foreslått bør medføre at det blir viktigste sak i valgkampen, og ta frem gjennom hele valgkampen!

 23. Hardbalne 11. februar 2013 på 20:29 #

  Der finnes ingen ting som kan måle seg med det enorme løftet Norges nasjonaløkonomi vill få dersom Facebook ble sperret en gang for alle.

 24. lazarus78 11. februar 2013 på 20:55 #

  Det finnes jo knapt en eneste nettbutikk som ikke benytter seg av bilder direkte fra produsent hvor det heller ikke er innhentet skriftlig tillatelse til å benytte de opphavsrettslig beskyttede bildene. Skal disse også stenges? Eller er det bare de som «makta» mener skal stenges? Og blir _det_ likhet for loven når det er regjeringen som i praksis skal bestemme hva som skal rammes av en lov som i utgangspunktet er designet for å ramme dem de _vil_ ramme.

  Problemet er bare at det KAN funke med en regjering og styring som vi har i dag, sånn ca uten at «alt» blir stengt. Men dersom loven endres NÅ, se 50 år inn i krystallkulen og fortell meg hvem som sitter med makten og da har et apparat hvor de kan leke med alle «under» seg og nekte tilgang til informasjon etter sitt eget forgodtbefinnende.

  Er vi villige til å ta den sjansen? Er vi villige til å leke med tanken at vi ALLTID vil ha en superhumanistisk regjering som alltid vil folks beste så lenge «folket» ikke er religiøse? Vi må tenke på at de maktverktøy vi legger i hendene på regjering og stat kommer GARANTERT til å bli brukt. Spørsmålet er bare av hvem, når og til hvilket formål.

 25. armhek 11. februar 2013 på 21:05 #

  Få vekk sovjetlederne fra Norge.