PR og provokasjon fra Unge Venstre

KVINNEDAGEN: Unge Venstre er velkommen til å være med å planlegge 8. mars, men ikke til å bruke 8.mars-initiativet og det arbeid og engasjement andre har lagt ned til sitt eget PR-stunt, skriver Charlotte Myrbråten.

Det er strålende at også Unge Venstre er opptatt av feminisme og 8. mars, vi skulle bare ønske at de også hadde interesse av å planlegge 8. mars og være med på møtene tidligere og ikke bare skape støy, fordommer og kjøre gimmicks. Tverrpolitisk feminisme derimot er velkommen!

Planleggingen av 8. mars og Ladyfest som går fra 4. – 17.mars har vært en lang prosess. Gjennom allmøter, åpne for alle, i hele høst har ulike partier, fagforeninger, organisasjoner og institusjoner på ulike vis tilsluttet seg arrangementet. På møtene har alle vært med å stemme over hvem som skal holde appeller og hvordan vi skal markere at det er 100 år siden kvinner fikk stemmerett på det offisielle inne og ute-programmet.

Tirsdag ble Bergens Tidende med Unge Venstre på 8. mars initiativet sitt siste møte; parolemøtet. Unge Venstre har en lengre historie med å prøve å markere seg i 8.mars feiringen, enten det er ved å la forskrekke over at det er kvinner som stemmer over hvordan kvinnedagen skal være, og at menn ikke har stemmerett, ved at de stiller opp i undertøyet i butikkvinduer for «kvinnesaken» på 8.mars, eller denne gang hvor de ønsker at en av parolene skal handle om fjerning av sexkjøpsloven.
BT biter på strategien, og under overskriften «De ba meg gå hjem og grine» er det et bilde av en ulykksalig Alette Dybesland Lie som sier “Vi trenger ikke være enige, men vi må stå sammen. Det er synd at 8. mars skal snevres inn som en festdag kun for kommunister”.

 

Unge Venstre er opptatt av å provosere


På twitter
blir 8. mars initiativet fremstilt av flere som en lukket sær liten kommunistisk sekt fordi parolen om fjerning av sexkjøpsloven ble nedstemt. 8.mars-initiativet spenner fra fagforeninger og politiske partier, til organisasjoner uten en bestemt politisk tilknytning. Felles er at alle er opptatt av spørsmål rundt kjønn, representasjon og likestilling, som for eksempel Fett og AKKS som vi kommer fra. På allmøtene som er åpne for alle enes vi om en plattform som alle kan slutte seg til i størst mulig grad. Om Unge Venstre hadde giddet å engasjere seg før hadde de visst at det er nettopp slikt som skjer på parolemøter, man stemmer over paroler og ikke alle kommer med. Det er altså et demokratisk valg, rett og slett. Informasjon om møtene har vært offentliggjort.

8.mars har tradisjonelt sett vært en dag skapt av en bredere venstreside og det er strålende at også høyresida har lyst til å være med på kampdagen. Likevel; kampen om sexkjøpsloven har vært en viktig sak siden 1970-tallet og selvsagt synes mange det er vanskelig når Unge Venstre prøver å kuppe toget med et innhold som for mange er det motsatte av solidaritet og feminisme. (For mange er det som om parolen «Fjern arbeidsmiljøloven» skulle bli vedtatt 1.mai). Det er alltid diskusjon om parolene på 8. mars, i år heller ikke noe unntak. Det er uheldig at debattklimaet ble noe ampert. Unge Venstre er nå opptatt av å provosere og spiller på fordommer mot andre og stempler andre meningsytrere som galne kommunister heller enn å bidra til å lage en strålende feiring/markering av kvinnedagen.

 

8. mars-initiativet er ikke en kommunistisk sekt styrt av få

 

8. mars-initiativeter ikke en kommunistisk sekt styrt av få, som kritikerne hevder. Demokratiet bestemte at det ikke skulle være noen parole mot sexkjøpsloven, akkurat som allmøtene behandler og stemmer over alle forslag, (så kan det diskuteres om det er rett, slik som det alltid har vært, at menn ikke skal ha stemmerett, men bare kunne diskutere og komme med forslag). Det er demokratiet som skal bestemme hva slags tog vi skal ha i Bergen og det er riktig at parolene skal stemmes over i fellesskap, slik at det blir en plattform man (iallefall til en viss grad) kan enes om. 8. mars har i år fokus på stemmerett, internasjonalt fokus og vold mot kvinner. En hel del organisasjoner har jobbet lenge og grundig for at årets 8. mars feiring kommer til å bli en av de beste med debatter, konserter og viktige appellanter. Unge Venstre er velkommen til å være med å planlegge 8. mars, men ikke til å bruke 8.mars-initiativet og det arbeid og engasjement andre har lagt ned til sitt eget PR-stunt. Nå ser det ut til at Unge Venstre heller vil rive ned istedet for å være med å bygge opp.

Tags: , ,

Kommentarer