Ikke min kvinnedag

– Vi kunne aldri stilt oss bak parolene “Forby porno!”, “Strippeforbud NÅ!” eller “EØS svekker kvinnerettigheter – si opp avtalen!”, skriver innsenderne fra Unge Venstre.

På parolemøtet i 8. marsintiativet tirsdag 12. februar fikk vi beskjed om at Venstre aldri har kjempet for kvinners rettigheter. Paradoksalt nok i året som markerer 100 årsjubilieet for kvinners stemmerett – en rettighet Venstre var en av de største pådriverne for.

Liberalere over hele verden har alltid kjempet for individers rettigheter og likestilling mellom kjønn. Heldigvis har vi ikke vært alene. Det har alltid vært en bred front for kvinners rettigheter, på tvers av de politiske skillelinjene, noe det fortsatt er. Feminsme og kvinnekamp er ikke forbeholdt den radikale venstresiden. Kvinnedagen bør være en dag for alle som kjemper for kvinners rettigheter og likestilling i samfunnet.

Bergen Unge Venstre ønsket å bidra til denne markeringen, og møtte opp på åpent møte i 8. marsinitiativet med paroleforslaget “Nei til menneskehandel – fjern sexskjøpsloven!”. Dette er en sak Venstre og Unge Venstre mener er viktig for å bedre prostituertes livssituasjon. PRO-senteret i Oslo som jobber tett med prostituerte, har flere ganger gitt uttrykk for at denne loven ikke har vært til hjelp for prostituerte. De får støtte av Guri Tyldum, forsker ved Fafo, som sier til Aftenbladet at “kvinnene blir veldig sårbare for politiet og derfor i større grad avhengig av nettverket og støtten som halliken kan bidra med”. Vi skjønner at ikke alle kan stille seg bak vår parole. Det er greit. Vi kvinner er ikke en ensartet gruppe hvor alle deler de samme meningene. Dette ser vi på som grunnleggende positivt. Vi mener det bør være rom for ulike meninger i et 8. mars-tog, en markering som bør speile alle kvinner i samfunnet.

 

Vi skjønner at ikke alle kan stille seg bak vår parole

 

Disse oppfatningene deler dessverre ikke 8. marsinitiativet i Bergen. På møtet ble vi fortalt at «Det var en kommunist som grunnla kvinnedagen. Hvis dere vil fremme andre verdier, kan dere lage deres egen.” For oss er det uforståelig at dette er et sted hvor vi er uønsket fordi vi ikke deler deres ideologi. Vi ønsker en inkluderende kvinnedag hvor alle feminister kan delta, både liberalere, sosialister, kommunister og konservative. Av begge kjønn.

Den liberale feminismen baserer seg på enkeltindividet og deres rettigheter. For oss handler ikke feminisme om porno, stripping og EØS. Vår feminisme handler om like rettigheter for menn og kvinner i arbeidslivet, hjemmet og samfunnet forøvrig. Det handler om at kvinner og menn ikke skal bli utsatt for overgrep, som voldtekt eller kjønnslemlestelse. Det handler om at det skal være like lett for norske kvinner som for norske menn å få sine ektefeller til landet. Og det handler om at det skal være like lett å få heltidsstilling i det offentlige som i det private.

Som kvinner er vi takknemlige for engasjementet som har blitt vist gjennom historien, og for alle som har gått i 8. mars-tog og kjempet for kvinners rettigheter. Her har også den radikale venstresiden bidratt i mange viktige saker. Men det er provoserende når 8. marsinitiativet tror at de har monopol på å vite hva som er bra for kvinner. Vet ikke vi og andre kvinnelige europeere vårt eget beste når vi kjemper for EU-medlemskap? Er vi en fare for kvinner fordi vi tror at sexkjøpsloven ikke har fungert, fordi vi ikke ønsker å forby porno eller å stenge Dreams showbar? Vi passer ikke inn i den radikale venstresidens syn på hva en kvinne bør være eller mene. Likevel forbeholder vi oss retten til å kalle oss feminister og kjempe for kvinners rettigheter over hele verden.

 

Den radikale venstresiden har tatt definisjonsmakten på hva som er feminisme

 

Vi kunne aldri stilt oss bak parolene “Forby porno!”, “Strippeforbud NÅ!” eller “EØS svekker kvinnerettigheter – si opp avtalen!”. Hvis det er dette organisasjoner som Rødt Bergen, Tjen Folket og FMSAK (Front Mot Salg Av Kropp) mener er de viktigste sakene for kvinner i dag, skal ikke vi stå i veien. Men vi forventer å få delta med våre paroler på lik linje.Vi synes det er trist at den radikale venstresiden har tatt definisjonsmakten på hva som er feminisme. Vi mener at mennesker skal kunne definere seg selv uavhengig av kjønn, i et samfunn hvor hvem du er har større betydning enn hvilken kropp du er født i.

 

Debatten som har rast i media i etterkant av møtet viser at vi ikke står alene. Det er flere som ønsker et utvidet feministbegrep og en bred, inkluderende kvinnedag. En internasjonal kvinnedag bør brukes til å sette søkelys på faktiske problemer som kvinner i Norge og verden står overfor i dag. Vi ser frem til den dagen vi kan gå i et 8. mars-tog og tenke at dette er vår kvinnedag.

Tags: ,

Kommentarer