Den forbudte kjærligheten

Som troende muslim krever Kaltham Alexander Lie sin plass i islam og er en del av «den nye homokampen».

HOMOFILE MUSLIMER: Kjærligheten er vakker og at den har sin rettmessige plass i islam – også for lesbiske og homofile muslimer, skriver innsenderen. Bildet er fra den norske filmen «Gender Me!» av Nefise Özkal Lorentzen, om homofili og islam. FOTO: Gender me


Jorunn Jasmin Oksvold
kommer med hard kritikk (Klassekampen 22. januar) av homofile muslimer som krever sin plass i islam. Hun definerer seg som ikke-sekulær muslimsk kvinne og skriver mye på Islam Net. En av dem hun kritiserer spesielt er den mest profilerte homofile muslimen i Norge, Kaltham Alexander Lie. Oksvold mener islam er helt tydelig på fordømmelse av homofilt samliv.

 Det Oksvold lar være å kommentere er sin egen plass som kvinne i islam. Mange muslimer (mest mannlige) tolker islam på en måte som gjør at kvinner ikke bør ytre seg i det offentlige rom, de skal dekke seg til og gjerne med nikab, og de skal underlegge seg mannens vilje, ikke gå på skole og helst forbli bak hjemmets fire vegger. Hvis ikke er de dårlige muslimer.

Muslimske kvinner krever sin plass. De kjemper for å bli hørt. Jorunn Jasmin Oksvold skriver kronikker og roper tydelig ut at hun har en helt naturlig plass som kvinne i islam og i det norske samfunnet. Hun er en person som med stor iver ytrer seg både om politiske og religiøse spørsmål. Og det kan hun som borger i et fritt land som Norge. Det samme gjør Kaltham Alexander Lie, som krever sin plass i islam som homofil muslim. I Bergen går mange lesbiske og homofile muslimer rundt, men de våger ikke tre ut av skapene i frykt for konsekvensene.

Lesbiske og homofile i arabiske land krever å bli hørt, og denne kampen har allerede pågått i noen år. Oksvold, og andre som tolker islam strengere, kan selvfølgelig kjempe mot disse endringene. En av metodene som brukes for å stoppe homofile muslimer er harde og fordømmende ord, men også trusler og vold, og i verste fall drap.

”Jeg er homofil muslim og tror på Gud og ingen kan ta dette fra meg, ingen kan tvinge meg til å melde meg ut av islam fordi jeg er homofil.”, sier Kaltham i radiodokumentaren Skeive muslimer (som sendes på NRK P2). Kaltham kom som kvoteflyktning til Norge fordi han ble utsatt for grove trusler og vold, og fordi han ikke ble akseptert som homofil muslim i Irak.

Jeg er homofil muslim og tror på Gud og ingen kan ta dette fra meg


For Kaltham er dette
en frigjøringskamp på lik linje med den kampen som feministene kjempet på 70-tallet. Kaltham går ikke så langt som å brenne klesplagg, men like fult er dette både en ny religionskamp, en ny likestillingskamp og en ny homokamp. Men som vi hører i radiodokumentaren, så utsettes Kaltham for trusler også her i Norge.

Feminister stormer frem. I Norge kan vi alle feire hundreårsjubileum for kvinners rett til å stemme på lik linje med menn. Når kvinner får like muligheter som menn, så kan andre minoriteter kreve mer – også innenfor ulike religioner. Nettopp denne utviklingen skaper håp for den franske muslimen Mohammed Ludovic Lutfi Zahed, som nå har åpnet egen moské i Paris for homofile muslimer.

Fra før har den amerikanske imamen Daayiee Abdullah (også han homofil) uttalt at det er kunnskapsløse muslimer, ikke islam, som forbyr homofili. Han sier videre at profeten Muhammed ville at folk skulle respektere hverandre, uansett ulikheter, og at ingen har monopol på å tolke islam. Dette er en humanistisk tilnærming til religion, der respekten for enkeltindivider står i fokus og der det er opp til hvert enkelt menneske å definere sitt forhold til Gud, nettopp slik Kaltham gjør. ”Gud er mitt våpen.”, sier Kaltham i radiodokumentaren.

Likestillingskampen har sikkert pågått så lenge mennesker har eksistert på jorden, derfor ser vi i dag også lesbiske prester og biskoper i Den norske kirke. Kvinner har krevd sin plass i kirken og med kvinnene har også andre minoriteter funnet sin naturlige plass i en åpen og raus folkekirke. Jeg tror en feministisk kamp innen islam vil åpne opp for minoriteter som det Kaltham representerer.

Og uansett om Jorunn Jasmin Oksvold liker det eller ikke så er hun også en del av denne kampen. Jorunn Jasmin Oksvold brøyter vei nettopp for homofile muslimer! Kvinner i både hijab, nikab og burka, som offentlig ytrer seg, er med på denne kjønnskampen, selv om mange i Norge tolker plaggene som kjønnsbegrensende.

Familieverdier er noe som opptar Jorunn Jasmin Oksvold. Jeg er veldig glad for at vi i Norge har kjønnsnøytral ekteskapslov og at flere lesbiske og homofile velger å få barn og stifte familie. På grunn av lovverket så kan lesbiske og homofile i Norge leve opp til Oksvolds ønske om at familielivet må styrkes.

Idyllen brytes imidlertid av en ung, muslimsk mann. For når lesbiske, homofile og transpersoner samles for å feire seg selv med en parade i Oslo, sommeren 2012, så sniker denne  mannen med mullaskjegg seg inn i paraden og angriper en homofil muslim med verbale trusler og et knyttneveslag. I radiodokumentaren Skeive muslimer går ”Dastan” til politiet og anmelder gjerningsmannen.

Hatkriminalitet har en strafferamme på inntil tre års fengsel. Susanne Demoue Øvergård, generalsekretær i Skeiv verden, sier at hun deler Oslo inn i trygge og utrygge soner for medlemmene. For det er i de store byene at homofile muslimer føler seg mest utrygge, og kanskje situasjonen i hovedstaden mest alarmerende. Jeg skulle ønske at personer som Jorunn Jasmin Oksvold kunne ta sterkere avstand fra voldsutøvelser mot lesbiske og homofile muslimer.

Jeg er homofil muslim, ingen kan ta dette fra meg

Kjærligheten er noe Kaltham har sterk tro på. For i radiodokumentaren Skeive muslimer møter vi også kjæresten Knut. De to er nå forlovet og alle rundt dem venter på det store bryllupet. Dette er en lykkelig forening mellom en muslim og en kristen. Dette er også homofil kjærlighet på sitt mest vakre. Daayiee Abdullah sier videre at det ikke står noe sted i Koranen at homofili er forbudt.

Det som ble skrevet i Koranen om homoseksualitet, viste til voldtekter av men. Jeg håper at Jorunn Jasmin Oksvold ser at kjærligheten er vakker og at den har sin rettmessige plass i islam – også for lesbiske og homofile muslimer.

Tags: , ,

Kommentarer