Det er snakk om barn, Lønseth!

Statssekretær Pål Lønseth har meget sterk tro på saksbehandlingens kvalitet hos UDI og UNE. Det har likevel vært mange saker i det siste der vedtak måtte omgjøres etter at feil ble funnet.

Til slutt: seigpiningen som regjeringen driver er ikke verdig, skriver Hans Schaefer. FOTO: SCANPIX


Det finnes mange
grunner for asylsøkere med avslag til ikke å returnere frivillig til sine opprinnelsesland. Mange av disse grunnene er ikke lagt inn i norsk lov, men er likevel viktige. Den subjektive faren folk opplever er ofte stor nok til ikke å følge et avslag.

Lønseth mener foreldrene til lengeværende barn har fått avslag fordi de ikke trenger beskyttelse. Det finnes dessverre nok eksempler på at dette ikke er sant. Hvordan kan en asylsøker ha tillit til myndigheter der en statssekretær ikke tar det så nøye med sannheten?

Lønseth legger asylsøkerne til last at de ikke samarbeider med myndighetene, holder sin identitet skjult, ikke forteller sannheten etc. Han glemmer da at de fleste asylsøkere kommer fra land der tillit til myndigheter er noe som av gode grunner ikke finnes.

Lønseth fokuserer på saksbehandlingstiden for nye asylsøkere. Når det gjelder de lengeværende barna er det snakk om saker som er gamle, der saksbehandlingstiden var en helt annen, og kvaliteten på saksbehandlingen tvilsom.

Deretter påstår Lønseth i god demagogisk tradisjon at asylsøkere ikke samarbeider med myndighetene. De opererer med falsk identitet. Det spørs hvorfor de ikke da sitter fengslet, i og med at bruk av falsk identitet er straffbart. Eller skulle statssekretæren mangle bevis her?

Kolletive beskyldninger som ikke er etterprøvbare, for å mistenkeliggjøre en gruppe, er blitt brukt av mange regimer vi ikke ønsker å sammenligne oss med. En statssekretær i Norge burde holde seg for godt til slikt.
Til slutt: Det er snakk om barn! Disse har vært her lenge nok i en usikker tilværelse. Det er på tide å rydde opp i dette. Enten hive de ut med en gang eller gi de oppholdstillatelse. Men seigpiningen som regjeringen driver er ikke verdig det norske samfunn. Å hive dem ut er vel heller ikke noe det er lett å finne gode grunner til. Vår asylpolitikk er streng, men rettferdig er den ikke!

Mange av foreldrene til lengeværende asylbarn har arbeidet inntil 2011, før de på byråkratisk vis er blitt fratatt arbeidsmuligheten. Vi trenger i hvert fall deres arbeidskraft, og barna trenger vi også. I tillegg kan de norsk og er stort sett integrert, så samfunnet sparer penger også. Tvangsretur av dem er statlig ødeleggelse av både materielle og menneskelige verdier!

Tags: ,

Kommentarer

21 Svar til “Det er snakk om barn, Lønseth!”

 1. EK. Bergen 20. februar 2013 på 14:37 #

  Hans Schaefer: Hva er rettferdig. Du sier at enten må de hives ut med en gang, eller så må de få bli. Når det kan ankes etter avslag i det uendelige, hva da? I familien Nathans tilfelle minst 5 ganger med avslag+ nåværende rettsak, som også trolig blir anket hvis ikke vedtaket blir «rett». Hvor er rettferdigheten overfor andre asylsøkere?

 2. A1_vestlending 20. februar 2013 på 14:55 #

  Denne saken er desverre eit skuleeksempel på «korleis gå fram med å få opphald i Norge utan at ein krav på det» Ein tverkar og set bukkebein så lenge at ein rekk få eit barn fødd i Noreg. Barnet kan så nyttas som emosjonell bulldoser til vidare protestar og rettsaker. All honør til Pål Lønseth som har vist ei seriøs og rakrygga fremferd i denne saka.

  • timmen 20. februar 2013 på 19:56 #

   Og så har du sånne nyttige idioter som kronikkforfatteren. Hvem vil vel kaste ut en liten gutt med Bambiøyne? Er foreldrene dette handler om, ikke denne gutten.

 3. Gjest 20. februar 2013 på 15:18 #

  Norge har innvandringsstopp, men likevel en åpen dør ved asyl og familegjenforening. De som likevel faller utenfor forsøker ved prokuratorknep å få opphold. Adgangen til å klage gang på gang, samt bringe saken inn for retten gir rik anledning til å trenere utreise. Nathansaken har tydeliggjort at klageadgangen må falle vekk. For noen år tilbake ble statsløse kjørt til grensen. Er det en praksis som må tas opp igjen for returnektere? Eller kan vi si at de som ikke vil returnere i samsvar med forvaltningsvedtak ikke har sosial – og trygderetter i Norge? Heller ikke kan deres barn få gratis barnehage og skole. Hvor mange av Etiopias ca 80 millioner skal gis opphold og statsborgerskap i Norge? (ca 45 % av dem er barn). Aprops; hva kom egentlig ut av denne pussige Ameliesaken? Da gikk også media i flokk sammen med politikere som «tenker med hjertet».

 4. Elisa88 20. februar 2013 på 16:50 #

  Det er mange foreldre som hver eneste dag flytter med barna sine over landegrenser. Denne gutten kan både kulturen og språket til det landet han eventuelt vender tilbake til, påstanden fra foreldre at de ikke har snakket morsmålet sitt med ham etter å ha oppholdt seg i en kort periode i Norge er rett og slett bare vås. Man skal ikke kunne trenere seg til opphold i dette landet, barnas velferd er foreldrenes ansvar først og fremst så lenge de klarer å yte adekvat omsorg. Om de virkelig hadde satt gutten sin først hadde de godtatt avslaget og vendt tilbake for lenge siden. Vi må stole på at de menneskene som jobber med dette hver eneste dag er kompetente til å ta avgjørelser i saker de er satt til å jobbe med.

  Afrika er en verdensdel i sterk økonomisk vekst, ulandsbildene av Afrika som kontinent er medieskapte og i de aller fleste tilfeller sterkt geografisk betinget og kan variere sterkt innenfor samme stat. Når det kommer til sikkerhet er Norge ett land som setter høye krav for tilbakesending, selv om vi er innbarkede nasjonalister med skylapper må da vi kunne tåle at det er godt nok å leve og bo i andre deler av verden også.

 5. Jmundt 20. februar 2013 på 17:10 #

  Jeg har tidligere ytret meg om asylsøkere som ikke frivillig vender hjem. Staten tar en svart / hvitt holdning her. Den forventer at folk som har brent alle bruer og lidt store ofre for å søke asyl hos oss, plutselig skal skifte sinnet og samtykke i en høyere visdom.
  Gjør vi noe galt, er det ingen som venter om vi vil rette vår vei, Statens tjenere ringer på døren og sørger for at vi gjør rett for oss. I.e. Staten har » botemidler » når den vil.
  Jeg fulgte debatten på NRK hvor Lønseth ble forholdt det ulogiske med å la et asylbarn være inn-lemmet i et » norsk samfunn » til tross for at foreldrene har fått avslag på å oppholde seg i landet.
  Jeg er vel for gammelt til å innse at barn skal ha egne rettigheter som kan gå på tverrs av familiebåndene, jeg mener at familien er grunnkjernen, og da må barn følge familien. At barn kvier seg for å forlate sin trygge tilværelse, opplever hver familie når denne med små barn må flytte til et annet sted. Alle vennskapsbånd blir knyttet over, men nye dannes. Barn er sterkt slik.
  Staten har en plikt å sette makt bak sine krav, og nekter opprinnelsesland ( hjemland ) å ta sine borgere tilbake i sikkerhet, bør Staten søke avklaring via FN om hva en Stats plikter er.

 6. Karstein Bransvik 20. februar 2013 på 18:06 #

  Seigpinigen er det faktisk guttens foreldre som står for. De som så mange andre i samme kategori skyver barna foran seg for å skape sympati for deres egen sak. Jeg har overhode ingen som helst respekt for disse økonomiske flyktningene som kommer til landet vårt, untnytter vår imøtekommenhet og våre sosiale goder på en skammelig og hensynsløs måte. Når de samme «voksne» personene, etter å ha fått avslag på opphold trenerer sakene sine og på toppen av allt produserer nye barn i håp om å bruke den muligheten for å vri seg unna sitt eget ansvar så er det direkte skammelig. Dere gjør narr av og utnytter norske velferdsgoder på det groveste og burde skamme dere. Reis hjem og være med på å bygge opp igjen landene deres. Det er hevet over enhver tvil at det er trygt for dere å gjøre det med bakgrunn i offentlige vedtak/ avvslag på asylsøknad som vi andre også må følge uansett hvor uenige vi er.Men, for mange av dere er vel demokrati et gode som skal utnyttes mest mulig kynisk og ikke nødvendigvis som et felles gode. Skam dere alle som produserer barn som dere igjen skyver foran dere for å få sympati hos godhjerta nordmenn!
  SKAM DERE! JEG ER HELT SIKKERT IKKE DEN ENESTE SOM MENER DET.

 7. brincley 20. februar 2013 på 20:47 #

  Sen folka ut når de får første avslag, de er her av økonomiske grunner.

 8. Fulloggod 20. februar 2013 på 22:06 #

  Dette er misbruk av rettssystemet. Familien har fått avslag på lovlig opphold i Norge, men nekter å reise. Hvorfor skal kriminalitet lønne seg ?
  Ønsker du at barnet skal tas fra foreldrene, slik at barnet kan bo her og at foreldrene skal bo i Kenya ?
  Regjeringen, UDI og rettsapparatet har gjort alt rett, men med advokater siklende etter god fortjeneste gjør familien en stor bjørnetjeneste, uten tanke på at de også ødelegger barnets barndom.
  Feilene som er gjort, er at familien ikke med makt er kastet ut tidligere, og det totalt absurde at familien har fått leve på skattebetalernes bekostning i alle disse årene. Helt tydelig at dette må strammes kraftig inn.

  • Nina Kirkhus 21. februar 2013 på 09:41 #

   Du kjenner tydeligvis ikke saken i det hele tatt. De er ikke fra Kenya, men fra Etiopia, der har det ikke vært mulig og returnere noen med tvang til. De har ikke levd på skattebetalerne, men jobbet lovlig frem til for 1 år siden. Advikaten tjener ikke noe på denne saken, han tar den pro bono. Feilen som er gjort, er gjort av utlendingsmyndighetene ved ikke å gi oposisjonelle fra Etiopia den beskyttelsen de har krav på. Bud 1 når man skal komme med kommentarer er og sette seg inn i saken.

   • Gjest 21. februar 2013 på 10:48 #

    Og du kjenner de forholdene i Etiopia som berører denne familien bedre enn norske myndigheter etter at saken er behandlet en rekke ganger? Neppe.

    • Nina Kirkhus 21. februar 2013 på 11:26 #

     At UDI og UNE har behandlet saken betyr ikke at den er behandlet i tråd med anbefalinger fra UNHCR og i henhold til konvensjoner vi har undertegnet.

     • Gjest 21. februar 2013 på 11:47 #

      Snakk om mistenkeliggjøring av myndighetene.

     • Marianne Jakset 21. februar 2013 på 12:16 #

      Dessverre fortjener de denne mistenkeliggjøringen

     • Nina Kirkhus 22. februar 2013 på 14:15 #

      Det er ok at myndigheten generelt går ut og mistenkligjør en hel gruppe mennesker, men ikke ok å være kritisk til myndighetene? Spesielt når man vet at det blir gjort feil vedtak av de. Beviselig ved dokumenterte tilfeller av tvangsreturnerte som har blitt fengslet, torturert og forgulgt etter ankomst hjemland, og via advokatforeningens prosedyregruppe som har vunnet flere saker i rette eller UNE har valgt og se på saken på nytt og endret vedtak etter at omtalte prosedyregruppe har varslet at de vil ta den til retten.
      Kjenner at den mistenkeliggjøringen er vel fortjent jeg.

   • Fulloggod 21. februar 2013 på 22:30 #

    Du vet like godt som meg, at denne saken kjøres foran flere hundre barn med tilhørende familier og slekt, slik at det utgjør flere tusen personer. Advokatene tjener rått på dette, derfor klager de bare inn avslagene for at de skal tas opp i neste instans. Dette er ikke personer som har behov for beskyttelse, men mer at Norge har krav på beskyttelse fra folk som bare ønsker å utnytte våre naivitet.

 9. KafirFar 21. februar 2013 på 00:54 #

  Interessant å observere at i alle kommentarfelt om Nathan og co, er meningene tvert motsatt av hva avisene påstår «alle i norge stiller seg bak».
  Det er media som har skapt saken og fordreid den slik at de skyldige foreldre plutselig er uskyldige engler.
  Norge er desverre også full av c-kjendiser som ønsker å vise alle hvor engasjert de er i politisk korrekte saker. I tillegg kommer de ukjente som ønsker sine 15 minutter med berømmelse og som får en grå hverdag snudd på hodet med daglige tv opptredener.
  Det er blitt en industri å få flest mulig innvandrere til Norge, der media legger premissene og ikke landets lover.

 10. AndersHeber 21. februar 2013 på 01:11 #

  Jeg lurer på om kommentarfeltene etter artikler som denne hadde sett anderledes ut om folk hadde satt seg litt bedre inn i asylsøkeres situasjon, studert litt av lovgivningen som styrer asylpolitikken og hadde kikket litt nærmere på forholdene på både asylmottak og på den noe mangelfulle rettssikkerheten asylsøkere blir utsatt for gjennom hele asylsøkerprosessen før de skrev sine kommentarer. Det er ikke mye som tyder på at så mange av kommentatorene gjør det i grunn. Det ser som oftest mer ut som om de har tatt et grunnkurs i fascisme. Skal det så lite til som litt propaganda fra Lønseth og Faremo for å bringe fram de mer primitive sidene av oss selv altså ?

  “Those who do not learn from history are doomed to repeat it”
  George Santayana

 11. Marianne Jakset 21. februar 2013 på 10:17 #

  Jeg bare observerer at de færreste av dem som er FOR Lønseths argumentasjon opererer med eget navn. Er ikke det å jukse litt med identiteten sin?

  • Gjest 21. februar 2013 på 11:50 #

   Når man ser hetsen Lønseth utsettes for er anonymitet fornuftig.

   • Marianne Jakset 21. februar 2013 på 12:13 #

    Så hvorfor legge så mye vekt på de relativt få som kommer hit med falsk navn? Og som opplyser ved ankomst at det nettopp er falsk navn. Noe de MÅTTE ha for å i det hele tatt være i stand til å flykte?

Legg igjen en kommentar