Redde det som reddes kan

Hadde byens lokalpolitikere vært våkne for 50 år siden kunne Bergen hatt en fantastisk samling av både trolleybusser og trikkesett.

 

PANIKK: I Bergen ble alt som hadde med trikker å gjøre druknet, brent og hogget i panikktempo i 1966 – uker etter den siste nedleggelsen. Bildet er fra mellomkrigstiden og viser en vogn som gikk mellom Sandviken og Nygård.
ARKIVFOTO

 

BTs store oppsett lørdag 23. februar om redningsaksjonen for våre få gjenlevende eldre trolleybusser, er betimelig! Bare så inderlig synd at en slik redningsaksjon ikke kom for 50 år siden! Da hadde Bergen hatt en fantastisk samling av både de første trolleybussene og et sett av hvert av våre trikkesett!   Kulturbyråd Gunnar Bakkes uttalelser var god lesning, la oss redde det som reddes kan av restene!

Oslo har en unik samling av eldre sporveismateriell. Det samme har utallige byer i så vel våre naboland både i øst, sør og vest – og andre steder i verden, bl.a. i USA. I Bergen ble alt som hadde med trikker å gjøre druknet, brent og hogget i panikktempo i 1966 – uker etter den siste nedleggelsen. Og for å være sikker på at alle spor ble slettet, ble kjøreledninger og skinner omgående «sabotert». Ledningene ble klippet ned i en fart, og man sørget for at skinnegangen i mange gater dels ble fjernet stykkevis, og dels asfaltert over.   Datidens lokalpolitikere slettet en svært vesentlig del av vår lokalhistorie. Det hele står tilbake i dag som en gedigen skam!

 

 Det hele står i dag tilbake som en gedigen skam!


At Bergens Tekniske Museum har fått tak i noen trikker fra Tyskland som er ubetydelig like de siste Strømmen-vognene Bergen hadde, er egentlig en mager trøst. Originaler kan ikke erstattes. Den opprinnelige atmosfæren er borte, og kan ikke gjenskapes ved hjelp av gulmaling og bergenske destinasjonsskilt! Kommunen bør også bistå med at der snarest mulig kan legges skinnegang komplett fra Møhlenpris til Nordnes!

Når det gjelder Fløibane-vogner, så har Bergen – som et mirakel – tatt vare på en av 1954-vognene som ble bygd av Høka Karosseri på Hønefoss, og som ble skiftet ut i 1974. Begge de etterfølgende vognene er også bevart – foreløpig.

Det sier seg selv at alt dette krever plass – og at de når de er oppusset – stilles ut et sted og på en måte at folk kan betrakte dem og huske dem slik de var. Her må Bergen kommune anstrenge seg litt for å finne et passende sentralt sted. Trikkehallen på Møhlenpris er for lengst «sprengt».

En annen redningsaksjon som kom temmelig sent, men som likevel klarte å redde noe, er Bergen Brannvesens kjøretøyer. De fleste av de klassiske utrykningsbilene i Bergen er borte for alltid, noen få er bevart. Her sier det seg selv at den gamle hovedbrannstasjonen må bli brannmuseum. Bergen har en av Europas største og eldste samlinger av gammelt materiell innen dette området, og vi har den mest velegnede og flotteste museumsbygningen i Christies gate!

Til slutt litt tilbake til Bergens Sporvei: Når så langt kommer at våre fantastisk flotte trolleybusser som fortsatt går, skal skiftes ut, må også minst en av disse bli bevart. Nå må dagens lokalpolitikere lære av sine forgjengeres utilgivelige tabber og historieødeleggelser!

Kommentarer