Arkiv | mars, 2013

Hordalands risikosport

Hordaland er perfekt posisjonert for ei framtid basert på olje og gass. Det er riskabelt. Ikkje bere for klimaet, men og for fylkets økonomiske interesser. Europa står midt oppi eit grønt energiskifte med store kostnadsreduksjonar for fornybar energi som den viktigaste drivaren. I 2012 utgjorde fornybar energikjelder nesten 70 prosent av all ny produksjonskapasitet i […] LES MER

Bot og bedring

Behandler vi våre fanger for godt? Sist jeg gjestet denne spalten, skrev jeg om inntrykk fra mitt besøk i Halden kretsfengsel (”I luksusfengselet”). Jeg lot meg imponere av kvaliteten på bygningsmassen, og av fangenes muligheter til å arbeide eller å ta en utdannelse. Fritidstilbudene er flere enn i en gjennomsnittlig norsk småby, og det eneste […] LES MER

Den mindreverdige forelderen

Hvilke realiteter ligger bak det store antallet rettstvister mellom foreldre?   Veksten i antall rettstvister vedrørende omsorgen for barn er skremmende lesing. Det som imidlertid burde være mer skremmende er hvordan lovgivere, rettsapparatet, NAV og den offentlige forvaltningen forøvrig håndterer de store strukturelle endringene på familieområdet. Barneombud Anne Lindboe og domstolsadministrasjonens direktør Tor Langbach gjør  […] LES MER

Om barnetro, ungdomsopprør og voksentvil

Jeg leser denne uken at stadig færre barn døpes i kirken og tenker at jeg selv også ville ha latt være – om jeg hadde barn. Jeg ble selv døpt tidlig på høsten 1985, av foreldre som kun er kristne i den forstand at de selv engang ble døpt. Ingen fadder tok det på seg å […] LES MER

Ti grunnar til at det må bli Bjørnefjorden

Bergen Næringsråd vil trekkje fram 10 faktorar som bør vektleggjast i val av trase.  Val av trase for E39 gjennom Hordaland har dominert media dei siste vekene.  I debatten er det  vesentlege argument som ikkje har vore framme i media.  Bergen Næringsråd vil derfor trekkje fram 10 faktorar som bør vektleggjast i val av trase.  […] LES MER

Vannvittige broplaner!

Med skrekk og gru har jeg sett broplanene og midtre alternativ for ny E39 få seile frem. Jeg trodde fornuften ville drepe dette forslaget tidlig, men nå frykter jeg det kan bli alvor av vanvidded. Vi er heldige her på Vestlandet som besitter en av de vakreste kystlandskap som finnes på kloden. I vår region […] LES MER

Ja til bro

  Mer informasjon kan være nyttig, men det haster med å avklare traseen for E39. Argumentene for midtre trasé er overbevisende.   Regjeringen har gitt prisverdig tydelig beskjed om at den fergefrie kyststamveien skal prioriteres, et standpunkt vi finner all grunn til å støtte. Nå haster det med å finne frem til riktige traseer og komme […] LES MER

Den evige gutten

En av verdens fremste barnebokforfattere var en egoistisk lystløgner med tyranniske trekk. Roald Dahl har mye å lære oss.   For noen år siden ble jeg overrasket av en besøkende venn mens jeg leste Elsa Beskows Tante Grønn, tante Brun og tante Fiolett for datteren min. Besøket endte i en streng skjennepreken. Jeg fikk vite at […] LES MER

Spøkelset i «Borgen»

Muhammed-karikaturene er så fraværende i danske TV-serier at man skulle tro det var lovpålagt. Men ytringsfriheten er ikke truet, blir det påstått.  De danske TV-seriene «Forbrytelsen» og «Borgen» går i øyeblikket sin seiersgang på TV rundt om i verden. «Dansk TV er på moten», skriver Lauren Collins i en åtte siders artikkel i New Yorker. […] LES MER

Åndelighet er ikke religion

Det er ikke rart at religionen i moderne velfungerende samfunn som i Norden mister grepet. Folk har begynt å tenke selv. Det er påsketid og da passer det fint med noen refleksjoner rundt religion og åndelighet. Vi kan jo begynne med en oppklaring rundt disse begrepene. For å slå det fast med en gang – […] LES MER