Støre bør gi heroin på resept

Jonas Gahr Støre vil ikke legalisere heroinrøyking, men tillate røyking i tillegg til injisering i sprøyterom. Det er positive signaler, men vil ikke endre situasjonen i Bergen. 

 

Altfor lenge har rusdebatten i Norge og ellers i verden vært preget av moralisme, mener Mathias Fischer. Foto: Scanpix

Altfor lenge har rusdebatten i Norge og ellers i verden vært preget av moralisme og en naiv tro på kriminialisering som det eneste saliggjørende. Da daværende justisminister Odd Einar Dørum (V) åpnet opp for at kommuner kan etablere sprøyterom, signaliserte det en dramatisk endring i ruspolitikken. At det skulle eksistere steder i Norge der det var tillatt  å bruke narkotika, ble sett på som en absurd tanke. Men justisministeren hadde sett på erfaringene fra andre land som slet med høye overdosetall, og iverkstatte én av løsningene. 

Sprøyteromsforskriften i Norge er en av verdens strengeste. Det er store begrensninger på hva brukerne har lov til å injisiere. Dette, i tilegg til korte åpningstider, har vært med på å gjøre sprøyterommet i Oslo til lite brukt. En ren absurditet har lenge vært at kun har vært tillatt å injisere heroin med sprøyter, ikke å røyke det. Selv om sistnevnte er langt mindre farlig enn det første. En av grunnene til de høye overdosetallene i Norge, er norske heroinavhengige, i langt større grad enn i andre land, bruker sprøyter fremfor å røyke. 

Derfor er det positivt at helseminister Jonas Gahr Støre åpner for å endre på dette. Det signaliserer et nytt skifte i ruspolitikken, der regjeringen tar innover seg realitetene og bruker sunn fornuft i møte med et komplisert tema. For oss bergensere betyr dette derimot fint lite. Vi har ikke noe sprøyterom. Gang på gang har byens byråd, bestående av Krf, Høyre og Frp, sagt nei til dette. Endringen av forskriften bør starte en ny debatt om et sårt nødvendig tiltak for byens rusavhengige. 

 Hvert år dør det mellom 200 og 300 nordmenn av overdose. Til sammenligning døde 170 mennesker i trafikken i fjor

Ingen må tro at et brukerrom, enten det er for sprøyter eller røyking, er løsningen på rusproblemene. For det første trenger vi en total omdreining i måten vi tenker på. Rusavhengighet er et helseproblem, ikke et justisproblem. Rusavhengige mennesker bør ikke straffes for å bruke narkotika, enten det er i et brukerrom eller utenfor. De trenger helsehjelp. Det er her helseministeren må bidra. Behandlingskøene og -tilbudene i dette landet er under enhver kritikk. 

Kamuflert i den positive nyheten om brukerrommene, kunne også Gahr Støre si eksplisitt at han ikke kommer til å gå inn for heroinassistert behandling, til tross for klare anbefalinger fra flertallet i Stoltenbergutvalget og erfaringer fra andre land. Heroin på resept vil svekke nyrekrutteringen og gjøre hverdagen bedre for de tyngste rusavhengige i dette landet. 

Hvert år dør det mellom 200 og 300 nordmenn av overdose. Til sammenligning døde 170 mennesker i trafikken i fjor. Dette er ikke bare et alvor samfunnsproblem, men representerer også mange triste enkeltskjebner som står i møte med et helsesystem som ikke tar dem på alvor. Helseminister Jonas Gahr Støre har ansvar for at vi har et helsesystem som hindrer nordmenn i dø på gaten.

Å redde liv er en vanskelig oppgave, men det er faktisk jobben hans. Tør Jonas Gahr Støre å ta de neste, nødvendige skrittene for en human narkotikapolitikk som redder liv?

Tags: , , ,

Kommentarer