Støre bør gi heroin på resept

Jonas Gahr Støre vil ikke legalisere heroinrøyking, men tillate røyking i tillegg til injisering i sprøyterom. Det er positive signaler, men vil ikke endre situasjonen i Bergen. 

 

Altfor lenge har rusdebatten i Norge og ellers i verden vært preget av moralisme, mener Mathias Fischer. Foto: Scanpix

Altfor lenge har rusdebatten i Norge og ellers i verden vært preget av moralisme og en naiv tro på kriminialisering som det eneste saliggjørende. Da daværende justisminister Odd Einar Dørum (V) åpnet opp for at kommuner kan etablere sprøyterom, signaliserte det en dramatisk endring i ruspolitikken. At det skulle eksistere steder i Norge der det var tillatt  å bruke narkotika, ble sett på som en absurd tanke. Men justisministeren hadde sett på erfaringene fra andre land som slet med høye overdosetall, og iverkstatte én av løsningene. 

Sprøyteromsforskriften i Norge er en av verdens strengeste. Det er store begrensninger på hva brukerne har lov til å injisiere. Dette, i tilegg til korte åpningstider, har vært med på å gjøre sprøyterommet i Oslo til lite brukt. En ren absurditet har lenge vært at kun har vært tillatt å injisere heroin med sprøyter, ikke å røyke det. Selv om sistnevnte er langt mindre farlig enn det første. En av grunnene til de høye overdosetallene i Norge, er norske heroinavhengige, i langt større grad enn i andre land, bruker sprøyter fremfor å røyke. 

Derfor er det positivt at helseminister Jonas Gahr Støre åpner for å endre på dette. Det signaliserer et nytt skifte i ruspolitikken, der regjeringen tar innover seg realitetene og bruker sunn fornuft i møte med et komplisert tema. For oss bergensere betyr dette derimot fint lite. Vi har ikke noe sprøyterom. Gang på gang har byens byråd, bestående av Krf, Høyre og Frp, sagt nei til dette. Endringen av forskriften bør starte en ny debatt om et sårt nødvendig tiltak for byens rusavhengige. 

 Hvert år dør det mellom 200 og 300 nordmenn av overdose. Til sammenligning døde 170 mennesker i trafikken i fjor

Ingen må tro at et brukerrom, enten det er for sprøyter eller røyking, er løsningen på rusproblemene. For det første trenger vi en total omdreining i måten vi tenker på. Rusavhengighet er et helseproblem, ikke et justisproblem. Rusavhengige mennesker bør ikke straffes for å bruke narkotika, enten det er i et brukerrom eller utenfor. De trenger helsehjelp. Det er her helseministeren må bidra. Behandlingskøene og -tilbudene i dette landet er under enhver kritikk. 

Kamuflert i den positive nyheten om brukerrommene, kunne også Gahr Støre si eksplisitt at han ikke kommer til å gå inn for heroinassistert behandling, til tross for klare anbefalinger fra flertallet i Stoltenbergutvalget og erfaringer fra andre land. Heroin på resept vil svekke nyrekrutteringen og gjøre hverdagen bedre for de tyngste rusavhengige i dette landet. 

Hvert år dør det mellom 200 og 300 nordmenn av overdose. Til sammenligning døde 170 mennesker i trafikken i fjor. Dette er ikke bare et alvor samfunnsproblem, men representerer også mange triste enkeltskjebner som står i møte med et helsesystem som ikke tar dem på alvor. Helseminister Jonas Gahr Støre har ansvar for at vi har et helsesystem som hindrer nordmenn i dø på gaten.

Å redde liv er en vanskelig oppgave, men det er faktisk jobben hans. Tør Jonas Gahr Støre å ta de neste, nødvendige skrittene for en human narkotikapolitikk som redder liv?

Tags: , , ,

Kommentarer

31 Svar til “Støre bør gi heroin på resept”

 1. ispik 1. mars 2013 på 19:55 #

  Legaliser alle narkotika. Lag hjemmel for å omgående legalisere nye rusmidler når de kommer. Åpne for salg av andre rusmidler enn alkohol på polet, eller i egne utsalg. Gjør det nå.

  • Paul_haukeboe 2. mars 2013 på 21:35 #

   Ja, start med å behandle alkoholikere med alkohol. Dette landet går nedenfor og hjem med slike politikere. Håper galskapen er over etter høstens Stortingsvalg

   • PalLykkja 13. august 2013 på 08:45 #

    Så du mener at å tillate lovlig omsetning av alkohol er ensbetydende med å behandle alkoholikere med alkohol? Det er jo den eneste logikken I det du sier eller har du noe å legge til?

   • alebeckersmoh@gmail.com 8. september 2013 på 17:53 #

    Jeg tror ikke du har fattet den fulle tyngden av konsekvenser i det du sa der.
    Hvorfor skal man ikke høre på erfaringer fra der det har vist seg å fungere?
    Forbud får ingen til å slutte med heroin. Derimot fórer det organisert kriminalitet. Støre er bare redd for sin egen karriere om han innførte noe har har hverken peil på eller erfaring med.
    Hvis du kjenner til forbudstiden for alkohol og hvorfor det ble forlatt, hadde du kanskje skjønt hvordan storkriminelle kan kjøpe seg politisk makt og styre hele landsdeler eller land.
    Ta Iran, Saudiarabia, Columbia, eller Mexico som eksempler til å begynne med, -deretter Sveits, Portugal, og Nederland.
    Da ser du hva du kan få til med uhyrlige straffer for det som i så mange tilfeller er selvmedisinering.
    Psykiatrien hadde fått en flodbølge av nye pasienter, som er i en desperat livssituasjon. Selvmordraten ville stige betraktelig.
    Og kanskje du ikke var klar over det, men rusmisbrukere har i gjennomsnitt en høyere IQ enn normalbefolkningen.
    Hva om de kunne bruke sine talenter på noe annet enn å stresse etter dop?

 2. ErikfraBergen 1. mars 2013 på 20:29 #

  Amfetamin, methamfetamin, crystal meth, jaba burde også blitt legalisert slik at halve befolkningen kommer til å gå rundt som zombier med forbud om å røyke, drikke alkohol eller for så vidt ta seg en snus. Bør man ikke heller ta tak i problemet med narkotika? Tror at 99% av avhengige ønsker å komme seg ut av et «helvete» i stedet for å finne nye veier innenfor dette. Bedre tilbud for rusavhengige MÅ prioriteres, men… det er vel for dyrt for Støre & Co.

  • Norsknorsk 28. mars 2013 på 22:19 #

   Jeg mener at vi må ta bort heroinmarkedet, å kvele proffitten. Noen gir `F og mener at heroin ikke er så farlig som det påstås, andre har hatt et grusomt liv og døyver smertene med heroin. Om alle heroinavhengige kunne ha blitt registrert og fått tett oppfølging, ville vi kanskje kunne fått kontroll over dette. De avhengige kunne ha fått dosa de trenger på egne steder, og så videre hjelp ut av dette. Vi må kvele proffitten så rekrutteringen og smuglingen opphører. Det burde så blitt innført nulltolleranse for oppbevaring og salg av heroin, som det er ikke praksis på i dag.

   Problemet i dag er at politikerene er temmelig feige, i alle parti når det gjelder dette problemet. De nekter å ta ansvar for samfunnet sitt når deg gjelder narkotikapolitikk og protistusjon. De tør kun uttale seg om de slipper å ta ansvar. «Pirke i grøten» er noe vi ser de gjør hver eneste dag.

  • Norsknorsk 29. mars 2013 på 01:09 #

   Som alltid viser politikerene seg som uvitende eller feige folk. De pirker i grøten for å virke interesserte i å løse heroinproblemet. Så lenge det er marked vil vi ha heroin blandt oss. Vi må få kontroll over de heroinavhengige, gi de tett oppfølging og kvele markedet og rekrutteringen. Problemet med politikere, er at de ikke er der for folket, men for seg selv.

 3. EK. Bergen 2. mars 2013 på 11:54 #

  Et tøvete forslag i et valgår. Dette blir for dyrt for brukeren, og i beste fall et supplement.
  Støre, du får bringe saken tilbake til Torval.

 4. Henrik Rutledal 2. mars 2013 på 13:30 #

  Nok et forslag om tilfeldige tiltak uten en helhetlig plan bak det..

  For all del, bruk gjerne heroin på resept som en del av en helhetlig behandlingsform.. Men det liggende forslaget blir jo å gi dem heroin på resept, for så å sende dem tilbake på hospitsrommet sitt eller Nygårdsparken… Hvordan i h…. skal det hjelpe dem ut av avhengigheten?

  Hva med å drastisk øke bevilgningene til behandling, ikke småpenger, men heller en tidobling, kutte ut all bruk av hospitsplasser for rusmissbrukere, og bruk penger på etterbehandling.. Sørge for at de ikke faller tilbake..

  Samtidig må det settes en nulltolleranse for offentlig bruk og salg av narkotika.. Få det vekk i fra gaten.. Med dagens system er vi så opphengt i rettighetene til den enkelte bruker at vi tråkker på rettighetene til alle de andre rundt brukeren.. Tror du at de som må rydde inngangspartiet foran huset sitt for sprøyter hver morning før de slipper ut ungene føler at DERES rettigheter blir ivaretatt? Tror du at den ansatte på 7Eleven som blir ranet for 4 gang av en sterkt ruset person føler at rettighetene deres blir ivaretatt? Tror du at innbyggerne i Parkveien føler at de blir ivaretatt?

  Det er lett å hive rundt seg ord om legalisering.. Men det er veldig få som faktisk har en plan hvordan det skal kunne gjennomføres på en måte som faktisk hjelper de narkomane ut av missbruket..

  • Norsknorsk 29. mars 2013 på 01:15 #

   Det er jeg enig i, men husk at markedet må kveles også. Om ikke er dette umulig å få kontroll på.

  • restiratata 31. juli 2013 på 07:59 #

   @Henrik rutledal: Vi har hatt nulltoleranse nå i 40 + år.
   men, det har alldrid vært så mye dop på gateplan, som de senere årene.. Så det du sier, er at vi skal fortsette i samme spor som vi har gjort nå i ti år, etter ti år ??

   Heroin utdeling. Bare ordet får det til å vrenge seg på mange, som ikke vet hva de snakker om.. – Du husker sikkert nar LAR, lege assistert behandling kom på banen ? – med utdeling av Subutex, og metadon. SAMME HYLEKORET.. ( har stilnet nå… )
   Og, for de som ikke vet det, så er metadon et mye sterkere stoff enn heroin.Mye mer avhengighetskapende ) – Mye vanskeligere å » trappe ned, og av «. – ( LAR har ikke noe program for å trappe folk ned, og av.. de mener at en skal gå på det resten av livet.. )
   Når det er sagt, så har jo LAR-programmet hjulpet mange med å få livet tilbake. ( Og, det er oxo mange som ikke skulle ha vært der.. )

   – » Det er ikke stoffet i seg selv som tar liv, det er det at en må være på » jobb » 24 / 7, for å holde kroppen i sjakk. ( Skaffe seg nok heroin til at en får det til » å gå rundt «. )
   – Og, hva gjør det dere, at en opiat-avhengig får sin daglige dose MEDISIN ? – Du går vel til doktoren du og når du er syk ?

   Og, til dere som tror at hvis det blir slik at noen kan få heroin på resept, så vil ALLE ha det.. – FEIL. TULL.
   Dette vil hjelpe noen få gamle slitere, som av div. grunner ikke klarer å stå i LAR. ( det kan være at de ikke tåler de tre stoffene som blir benyttet. Eller andre årsaker. )

   Uansett, så kan det ikke fortsette slik som det har gjort til nå !!
   noe MÅ gjøres.- Moralisme må vike for forskningsbaserte tiltak !

   For slik vi har det nå, så er det fullt legalisert. En kan få tak i de aller fleste stoffer en vil, når en vil det. Og, det er ingen aldersgrense, el.
   kvalitetskontroll med hva stoffet inneholder..
   I dag må en ungdom som skal kjøpe seg en tjall, gå inn i miljøet, og da er ikke veien lang for å prøve noe nytt.

 5. GretheThomassen 2. mars 2013 på 18:40 #

  Dette forslaget til Støre må falle i grus, han skjærer av den grenen han sitter på. For det første er han en som har kommet til verden med sølvskje i munnen, og event. problemer han måtte ha er nok enkle å ordne opp i.Han skal jo være en supermann på hjemmebane (mediafortalt)
  Om han hadde fått føle på kroppen å ha en sønn/datter som narkoman ville han aldri foreslått dette.Det første han ville gjøre var å gripe tak i spykiatrien.
  Han burde tatt en prat med Stoltenberg senior. og lært litt før han kommer med dette idiotiske forslag.
  Psykiatrien er blitt lagt ned år etter år, og hva gjør de egentlig?
  For mange år siden hadde vi helsseminister Karl Evang som den gang snakket om problemet narkotika som om det bare var å «stenge» butikken. Intet ble gjort den gangen, og sener har det bare økt på. Det er ingen som har satt inn vilje til å hjeelpe/løse dette i tide.
  La han få nærkontakt med problemet er den beste måte å lære påog huske at det er mennesker en har med å gjøre. Personlig er jeg for tvang, men det må tas i tide. Sukk!!

  • Fox Fuzzbox 16. mai 2013 på 10:04 #

   Personlig er jeg for at du skal tvinges til å innse at tvang ikke er noen løsning. Narkomani er et symptom på lidelse, ikke lidelsen selv,
   selv om det er assosiert med stygge bivirkninger, som avhengighet.
   Kan man ikke løse de underliggende problemene, kan man i det minste være så forbannet grei å ikke gjøre problemet verre.
   Tar man selvbestemmelsesretten fra et menneske, tar man siste rest av deres hardt prøvede selvrespekt, og man omdanner et menneske til et institusjonsprodukt.

   • GretheThomassen 17. mai 2013 på 18:50 #

    Fox. Tror du skal lese mitt innlegg en gang til så forstår du hva det er jeg skriver. Psykiatrien er den første som må på «banen» om man skal starte ett sted, men dessverre har psykriatrien blitt lagt ned år for år. Hva kan man egentlig foreta seg uten dens hjelp? Støre vet oveerhodet ikke hva han snakker om, og må komme i nærkont for å forstå. I og med at vi nå har store priblemer i helsevesenet forøvrig, vil nok de narkomani komme langt bak i rekken dessverre.Det ser ut som vi nå skal privatisres og at vi tar etter for USA`s tilstander, så det er vel en utvei å skaffe seg privat sykforsikring.

  • restiratata 31. juli 2013 på 08:05 #

   En kan ikke hjelpe en som ikke vil bli hjulpet.
   Derfor er jeg i utganspunktet imot tvang. – Men, ved svangerskap, skal det ikke være noe tvil. – rett på tvang. –

   • GretheThomassen 10. august 2013 på 17:47 #

    Beklager at jeg ikke har svart deg. Jeg ble ganske provosert når du uttaler deg om at jeg slett ikke vet noe om narkotika. Jeg er for tvang i tidlig alder, det vil si fanges opp tidlig. Eldre narkomane kan vi absolutt intet gjøre noe for, men for de unge må det føres en «hard hånd».
    Så en annen ting er at du slett ikke leser skikkelig. Har vært med på en «kamp» i 10 år, hvilket resulterte i – fri fra helvete –
    ned gjenoppdagelse av skole, og i en jobb hvor vedkommende stortrives. Det er tvang med fast hånd som hjalp.

 6. Elling 12. mars 2013 på 08:34 #

  Dette er ikke snakk om legalisering ! Basta.
  Her er det i første omgang bare lagt inn nye muligheter for å få driten i seg.
  Helhetlig blir det først når det gis som behandling i kontrolerte former av spesial personell som ikke blander disse pasientene med andre
  Brukerne er syke. De må behandles som syke og desverre tar det lang tid å få disse ut, om mulig.
  Omsetning, bruk og ulovlig besittelse er godt definert i både legemiddel og narkotika lovgivning allerede og skal ikke endres.
  Poenget er – sykeliggjør brukerne. Ikke fengsle (ikke all straffeutmåling er fengsel. Samfunnstjeneste, hjemmesoning, bøter og påtaleunnlatelse er allerede i bruk så å dømmes til behandling om nødvendig kan jo være ett av mange tiltak)

  • Fox Fuzzbox 16. mai 2013 på 10:13 #

   Det er åpenbart at du ikke har det minste begrep om hva narkomani er, eller hvordan man håndterer det.
   Din tankegang er den samme som ligger til grunn for 40-50 år med komplett fiasko-politikk, som til en vanvittig kostnad og med utallige lidelser har medført at man har gjordt narkobaroner styrtrike, -rike nok til å kjøpe politisk makt.
   Hvis du vil se resultatet av din tankegang, -ta en titt på situasjonen i Mexico.

 7. solskinn81 28. mars 2013 på 09:49 #

  Narkotikaproblemet er kommet for å bli. Det er det bare til å innse.

  • Fox Fuzzbox 16. mai 2013 på 09:55 #

   Det kan håndteres mye bedre ved å ikke gjøre det til et verre problem enn det er, sånn som nå.
   Forbudslinjen har så til de grader spilt fallitt, at det å insistere på å videreføre det nå er nærmest som et overgrep å regne.

  • Ellen 13. august 2013 på 13:06 #

   Det er bedre å forebygge enn å helbrede misbrukere med mer farlige stoff.

 8. Fox Fuzzbox 16. mai 2013 på 09:50 #

  Jeg har null tro på at Jonas har vett eller baller til å gjøre livet til et mindre helvete for de som lider under forbudet mot narkotika.
  En tanke som ikke ser ut til å ha slått disse politiker-kongene med makt over alles helsesituasjon er at narkotika i mange tilfeller er selvmedisinering i en situasjon som av forskjellige årsaker ikke kan rettes.
  Selv tenker de kun på sin egen karriere.
  Mens folk har det fullstendig forjævlig som følge av en forlengst utdatert politikk.

 9. Baller 2. august 2013 på 09:38 #

  Vel, hva skal man si til dette. ….. Har selv vært der, har også bodd men en som «snuste» dopen. Men har ingen tro på dette. De har et valg på lik linje som vi andre har i hverdagen men som oftest tenker de ikke så veldig langt og hva konsekvenser er.

  • restiratata 17. november 2013 på 15:20 #

   @baller, og andre : i dag gies opiat avhengige Metadon, og subutex / sublicone, ( som forøvrig er forbudt i resten av Europa grunnet farlige bivirkninger. ) gjennom LAR. ( lege assistert rehabilitering ) – Det var et leven uten like når disse forslafene ble presentert. Som det er nå når det er snakk om heroin..
   Metadon ble fremstilt / laget under Hitlers regime. Da det er mye billigere, og farligere enn andre opiater, så de brukte metadon istedet for f.eks. morfin som smertelindring.

   Men, nå når LAR har vært her i landet en god stund, og nå høres ikke den diskusjonen lengre. Veldig lite. Og, at mange har reddet livet, på å få medisinsk hjelp. – men, er en først startet opp på met. / subu. så mener LAR at en skal gå på dette resten av livet. ( som blir forkortet, pga. den sterke medisinen som Metadon er.. )
   Det er bare det at Metadon er et mye tyngre, mer avhenighetsskapende enn heroin. Masse med dårlige bivirkninger, Indre organer lider stort under denne type medisin, og det er mere jeg kunne ha ført opp..

   Og i forhold til heroin, er heroin ett mye lettere stoff enn metadon, – Det er lett å skjekke opp i..
   Så her kommer den moralske norske pekefinger frem med en gang ordet heroin blir nevnt ! – Så istedet for å sitte å synse, sitt dere inn i narkotikaproblematikken. For den er IKKE enkel..

   Jeg har vært i LAR siden -06, og går på metadon. som forøvrig har reddet livet mitt. ( begynte å ruse meg på midten av 80 tallet. De siste 12 -14 år på heroin. ) – nå har den gjort sin jobb, jeg er kommet meg ut av miljøet, holder meg nøktern, og liker livet..
   Men, en får ikke gå av denne medisinen. En kan få økt dose » på timen «, men altså ikke trappe ned, og av…??

   Det er mange som ikke tåler, klarer å stå i LAR, og det er for disse menneskene at heroin vil bli et alternativ. Det vil IKKE bli sånn at da skal » alle » over på heroin ! – Kun et fåtall eldre slitere..

 10. Kai A. Stensson 10. august 2013 på 21:40 #

  Vi klarer jo ikke stoppe narkotikamissbruk overhodet.
  Vi bare gir kriminelle monopol på markedet.

  Legaliserer man det, så har ikke kriminelle noe marked mer, og hvis man isteden regulerer det lovlige markedet med en jern hånd, så vil jeg heller tro at det vil redusere problemet.

  Og isteden bruker de pengene vi kaster bort på å narkotikabekjempelse nå, til å gi skikkelig behandling til de som blir avhengig.

 11. PalLykkja 13. august 2013 på 08:41 #

  Norske foreldre og leger mener kanskje det er bedre med legal highs og designerdop og metamfetamin forbruk på en ulovlig måte enn lovlig cannabis. Videre såvirker det som om nyrekruttering til heroin er en liten bekymring. Gratulere moralister.

 12. PalLykkja 13. august 2013 på 08:54 #

  Det er vel bortimot like stor konsensus blant rusforskere at legalisering er det riktige som det er konsensus blant klimaforskere om alvorlige menneskeskapte klimaendringer.

 13. Simon Kuhn 11. november 2013 på 18:03 #

  Ganske morsomt det med ressursene som blir brukt på forebygging og forhindring av narkotika, unansett hvor mye man vrir og vender på det, viser tallene at «war on drugs» ikke har gjort noe annet enn å feil informere forlket, og forbruket ikke har gått ned i noen sammenhenger. Vi kan se på undersøkelser fra sveits, hvor de har legalisert Heroin, til de registrerte heroin missbrukerne, og dette har forhindrer antall ny startere med 90%, skal igjen se om jeg kan finne kilder, om noen vil ha det. Uansett, så er også Marijuana industrien, den største industrien i verden, med mest penger i omløp grunnet dette «livsfarlige» stoffet. Fjern ressurserne til politiet til slike ubetydelige ting, skattelegg det og kontroller det slik som en gjør med Sprit, øl etc, dette kan gjelde alle stoffer, men kan like gjerne begynne gradvis, slik at det ikke blir totalt caos i begynnelese, de skatte pengene som komme inn på diverse industrier som dette kan brukers til politi for å forhindre overfallsvoldtekter, ran etc. samt ved å gjøre dette, fjerner du penge kilden til hver og en kriminal gruppe mennesker som lever av disse ulovlige stoffene.

 14. Simon Kuhn 11. november 2013 på 18:14 #

  Ganske morsomt det med ressursene som blir brukt på forebygging og forhindring av narkotika, unansett hvor mye man vrir og vender på det, viser tallene at «war on drugs» ikke har gjort noe annet enn å feil informere forlket, og forbruket ikke har gått ned i noen sammenhenger. Vi kan se på undersøkelser fra sveits, hvor de har legalisert Heroin, til de registrerte heroin missbrukerne, og dette har forhindrer antall ny startere med 90%, skal igjen se om jeg kan finne kilder, om noen vil ha det. Uansett, så er også Marijuana industrien, den største industrien i verden, med mest penger i omløp grunnet dette «livsfarlige» stoffet. Fjern ressurserne til politiet til slike ubetydelige ting, skattelegg det og kontroller det slik som en gjør med Sprit, øl etc, dette kan gjelde alle stoffer, men kan like gjerne begynne gradvis, slik at det ikke blir totalt caos i begynnelese, de skatte pengene som komme inn på diverse industrier som dette kan brukers til politi for å forhindre overfallsvoldtekter, ran etc. samt ved å gjøre dette, fjerner du penge kilden til hver og en kriminal gruppe mennesker som lever av disse ulovlige stoffene.

 15. merete 17. november 2013 på 04:41 #

  Har rusmisbrukere en høyere IQ enn andre??? Så rart at de da blir rusavhengige….gratis heroin hjelper neppe de kloke rusavhengige til å bli rusfrie…ikke så vidt jeg vet…..rar tanke

  • bamsemums 3. januar 2014 på 13:40 #

   Du velger å argumentere mot statistikk med en personlig uthivelse? Dette får meg til å tro statistikken enda mer.