Hva er liberal feminisme?

Den radikale forskjellen tegnes i at vi feminister mener at kvinnekamp handler om å kjempe for kvinners rettigheter, ikke menns.

Sara Marie Skaug Bjørkly

Debatten rundt hvem som eier kvinnedagen har vært aktuell de siste ukene. Unge Venstre har flere år dukket opp på parolemøter i 8. mars-initiativet og kommet med kontroversielle, antifeministike paroleforslag, dette skjedde også i år. Paroleforslaget var «Nei til menneskehandel – Fjern Sexkjøpsloven!», men de var ikke interessert i å stille med parolen «Nei til Menneskehandel!». Unge Venstre var ikke til stede for å vise motstand til menneskehandel, men for å vise støtte til menn som kjøper kvinner som en vare. Da flertallet på allmøtet stemte ned Unge Venstres parole, gikk de straks ut i media og hevdet at det også var viktig å vise «deres» side av saken.

På slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet da kampen for kvinners stemmerett pågikk, var ikke kvinnebevegelsen i flertall. Det tok hele 14 år før kvinnebevegelsen fikk oppslutning på stortinget om at kvinner på likt grunnlag med menn skulle ha stemmerett.

Selv om det var en del av befolkningen som på denne tiden mente at allmenn stemmerett ville ødelegge samfunnet, var det ikke slik at det ble brukt paroler som: «Bevar demokratiet -Fjern stemmerett for kvinner!», når man i 1915 markerte kvinnedagen for første gang i Norge.

Dette var ikke et brudd på ytringsfriheten, men det var fordi feministene ville feire de radikale forandringene i samfunnet, ikke «å nøytralisere» kampen for kvinners rettigheter.

Unge Venstre og resten av det «liberale feministiske-miljøet» ønsker å kjempe for å forkaste rettigheter kvinnebevegelsen har jobbet frem. Dette er totalt uforenlig med feminisme. 

Det blir nevnt i et innlegg skrevet av noen av jentene i Bergen Unge Venstre at «Den radikale venstresiden har tatt definisjonsmakten på hva som er feminisme». Ja kanskje vi har det, vi tok den definisjonen da vi startet feminismen som en kvinnekamp for alle kvinners rettigheter. En definisjon de liberale «feministene» nå prøver å stjele.

Dette er en verden som trenger feminisme.

Den radikale forskjellen tegnes i at vi feminister mener at kvinnekamp handler om å kjempe for kvinners rettigheter, ikke menns.
På samme måte handler den antirasistiske kampen om å kjempe for, for eksempel mørkhudedes rettigheter, og ikke for såkalte «ariske nordmenns» rettigheter.

«… Vår feminisme handler om like rettigheter for menn og kvinner i arbeidslivet, hjemmet og samfunnet for øvrig…», skriver jentene, etter at de med overskriften konstaterer at dette ikke er deres kvinnedag.

Det at de begynner en setning med «Vår feminisme handler om like rettigheter for menn», sier det meste. Og om det er rettigheter for menn de ønsker å kjempe for, så er ikke dette deres kvinnedag. For Kvinnedagen 8. mars er en dag for å kjempe frem kvinners rettigheter.

Vi lever i en mannsdominert verden, i et mannsdominert land. Et land hvor ikke en eneste jente klarer å gå gjennom tenårene uten å bli seksuelt trakassert.
Et land som gjennom reklame- og filmindustrien, presser unge kvinner til det ytterste når det gjelder skjønnhetsidealer. Som gjennom porno- og prostitusjonsindustrien rettferdiggjør behandlingen av kvinner ved å fremstille kvinnen som et objekt. Et land hvor menn tror det er greit å klå på tilfeldige damer på utesteder. Et land hvor noen menn tror det er greit å voldta, fordi de læres opp til at menn har rett på sex.

Dette er en verden som trenger feminisme. Et land som trenger feminisme. Feminisme for kvinner.

Håper derfor alle møter opp til 8. mars-feiring i dag på Torgallmenningen kl 17 !

 

Bergens Tidende, Den Nationale Scene og Litteraturhuset i Bergen inviterer jenter, kvinner, fedre, mødre og besteforeldre til debatt på kvinnedagen kl. 18:00 – 20:00: Har 100 år med kvinnefrigjøring endt opp med slanketips og botox? Eller har rosabloggene gitt unge jenter et etterlengtet talerør?

 

 

Tags: ,

Kommentarer