Uakseptabelt av Haukeland

Mener ledelsen ved barneavdelingen ved Haukeland det er akseptabelt at en syk, medtatt og dehydrert 1-åring må vente på en undersøkelsesbenk i opptil 5 timer på legetilsyn?

Victor (1) ble øyeblikkelig henvist til innleggelse ved barneavdelingen på Haukeland sykehus, men måtte vente i fem timer på legetilsyn.


Onsdag ettermiddag
oppsøkte vi legevakten i Bergen på grunn av at vår sønn på 1 år, Victor, hadde hatt 5 dager med oppkast og diare. Nå ville han ikke lenger ta til seg drikke og hadde blitt økende slapp utover dagen. På grunn av hans tilstand kom vi raskt til ved legevakten. Han ble øyeblikkelig henvist til vurdering og innleggelse ved barneavdelingen på Haukeland sykehus.
Ifølge henvisningsbrevet fra legevakten var Victor slapp og medtatt som følge av væsketap, noe som kan være alvorlig for en 1-åring. Vi kom til barneklinikken kl. 18.15. Klokken 23 ble Victor tilsett av en lege.

Legen ordinerte straks innleggelse og intravenøs væskebehandling.  Victor var da utslitt og utgrått etter å ha ventet i nærmere 5 timer på legetilsyn. Han hadde i mellomtiden hatt diare og brekninger gjentatte ganger. Ventetiden tilbragte han på en kald undersøkelsesbenk inntullet i en av våre vinterfrakker, siden det ikke var en seng til ham på rommet.

Vi spurte etterhvert som ventetiden økte om Victor kunne få en seng å ligge i, men sykepleierne hadde det veldig travelt og da sengen kom hadde legen allerede undersøkt Victor. Mener ledelsen ved barneavdelingen det er akseptabelt at en syk, medtatt og dehydrert 1-åring må vente på en undersøkelsesbenk i opptil 5 timer på legetilsyn?

Ifølge personalet i barnemottaket er det én lege som har hovedansvaret for alle akutt-innleggelsene som kommer fra legevaktene på ettermiddag/kveldstid. Denne legen må samtidig være tilgjengelig for akutte situasjoner som kan oppstå for nyfødte ved kvinneklinikken, som befinner seg i ca. 10 minutter gangavstand fra barnemottaket.

Mens vi ventet kom en akutt telefon fra kvinneklinikken. Legen måtte slippe alt han hadde i hendene og skynde seg dit. Det var ingen andre leger som kunne ta over ansvaret i mellomtiden i barnemottaket, og syke barn måtte rett og slett bare vente til situasjonen på kvinneklinikken hadde roet seg og legen hadde kommet tilbake.
 
Vi har full forståelse for at personal og leger må prioritere sykere barn enn Victor. Vi har også forståelse for at enkelte kvelder kan være travlere enn andre. Likevel må det være en alvorlig systemfeil når en syk 1-åring må vente så lenge på lege, innleggelse og behandling på et moderne universitetssykehus i Norge.
 
Vi jobber selv som leger på en annen avdeling ved Haukeland, og det er svært sjelden at en pasient i Victors tilstand må vente i nesten 5 timer på legeundersøkelse. Vi synes derfor det er ekstra ille at våre minste barn skal behandles dårligere enn voksne pasienter. Ifølge personalet på barnemottaket var vår situasjon på ingen måte ekstraordinær og på naborommet vårt hadde en annen mor med sin baby ventet like lenge som oss.

Vi jobber selv som leger på en annen avdeling ved Haukeland, og det er svært sjelden at en pasient i Victors tilstand må vente i nesten 5 timer på legeundersøkelse. 

 

Bør ikke legebemanningen økes i akuttmottaket på barneavdelingen når barn ofte må vente i timevis på legeundersøkelse?  Vi vil understreke at vi er ikke misfornøyde med behandlingen vi fikk av sykepleiere og leger når hjelpen først kom. Vi kan bare ane arbeidsbelastningen som hviler på disse ansatte som gjorde så godt de kunne.

Vi mener dette er uholdbart og et problem som ledelsen må ta alvorlig. Syke barn henvist som øyeblikkelig hjelp fra legevakten skal ikke behøve å vente i timevis på legeundersøkelse. Selv ikke på travle kvelder.

Kommentarer