Dommedagsprofeten

Martin Wolf, redaktør og økonomikommentator i Financial Times, leverte dystre spådommer om verdensøkonomien etter finanskrisen under NHH-symposiet torsdag.

Europa går mot en enorm politisk krise, ifølge Financial Times’ Martin Wolf. 

– A very big mess! Dyp krise! Et svimlende rot!

Martin Wolf, redaktør og økonomikommentator i Financial Times, og en av verdens mest innflytelsesrike spaltister innenfor makroøkonomi, sparer ikke på kriseretorikken når han doserer om verdensøkonomien etter finanskrisen under NHH-symposiet.

Begredelige makrotall innenfor arbeidsledighet, gjeldsøkning og BNP-utvikling illustrerer veien til stagnasjon og elendighet i grafens nøkterne form.

Krisen har ødelagt det vestlige finanssystemets rykte og undergravd tilliten til pengepolitikken. Den vestlige økonomiske modellen er i filler, og den store depresjonen er kun tøylet av finansielle virkemidler tidligere bare anvendt i krigstid.

Wolf drar oss gjennom opptakten til det hele:

Oversparing (såkalt global savings glut). Rekordlav rente. Penger puttet i boliger og bobler.

Kolossal gjeldsøkning og en finanssektor som gikk bananas. Enorme lån til land som aldri vil betale tilbake.

Men det er en myte at alt har å gjøre med dårlige offentlige finanser. Det var de private finansene som gikk over styr. Det var krisen som forårsaket finanskaoset, ikke omvendt, sier Wolf.

Han kaller krisen i Europa en verden i miniatyr.

Italia er en katastrofe. Frankrike viser ingen tegn til vekst. Storbritannia har kun hatt en tilsvarende gjeldsøkning mens landet var i krig. Norge står som vanlig utenfor, som et oljesmurt atlanterhavets Saudi-Arabia. Men vi har puttet pengene i Europa, og er i så måte en del av problemet.

Roten til alt ondt er ifølge Wolf etableringen av eurosonen. Han sa det for 20 år siden også: De skulle aldri skapt euroen. Ikke uten noen mekanisme for å justere ubalanse, uten noe stabiliseringsfond, uten en føderal union. I stedet fikk hvert land være ansvarlig for sin egen finanssektor. Det måtte gå galt.

Som et av verdens smarteste makrohoder, kanskje har han en løsning, en vei ut.

Kan dette fikses, Martin Wolf?

Det ser dårlig ut. Eurosonen må basere seg på etterspørsel utenfra, men det er ikke mulig. Utenfor er rett og slett ikke stort nok. Utenfor sliter også med store problemer.

Den pessimistiske Wolf spår i stedet at det koker opp til en enorm politisk krise, hvor utfallet er høyst uvisst. Han viser til italienerne, som stemte de eneste politikerne med en slags kriseplan nedenom og hjem. Han viser til arbeidsledigheten, som er skyhøy, og at folk er virkelig sinte. Og hvem klandrer de? Jo, tyskerne.

Wolf mener vi må langt inn i 2020 for å se hva utfallet av krisen blir. Enten er eurosonen intakt og fungerende – eller ikke. Det tok ti år å skape dette rotet, og det vil ta minst ti år å komme ut av det. Den magre trøsten er at det bare kan bli bedre, sier han.

Han får et sjakkbrett som takk for sitt bidrag til konferansen. Som et symbol på stormaktbalanse i endring,  på trekk som seigpiner Europa, på et sluttspill der eurosonen balanserer på randen av sjakk matt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags: , , , , , ,

Kommentarer